Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Un mare monument natural Nejv ě tší solná pouš ť Salina de Uyuni tvo ř í v Bolívii jedno obrovské p ř irozené zrcadlo. V období deš ťů tu voda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Un mare monument natural Nejv ě tší solná pouš ť Salina de Uyuni tvo ř í v Bolívii jedno obrovské p ř irozené zrcadlo. V období deš ťů tu voda."— Transkript prezentace:

1

2 Un mare monument natural

3

4

5

6

7

8 Nejv ě tší solná pouš ť Salina de Uyuni tvo ř í v Bolívii jedno obrovské p ř irozené zrcadlo. V období deš ťů tu voda vytvá ř í tenkou vrstvu, po odpa ř ení vody a krystalizaci se objevují úkazy jaké oko nevid ě lo.

9

10

11 Pouš ť má plochu 12000 č tvere č ních kilometr ů a obsahuje cca 64 bilión ů tun soli. St ř et sv ě tla s tenkou vodní vrstvou vytvá ř í iluzi procházky jakoby ve vzduchu.

12

13 Toto místo se stalo jednou z nejv ě tších turistických atrakcí Bolívie. Pouš ť navštíví ro č n ě 60000 turist ů. Podle nich je t ěž ké rozeznat kde kon č í s ů l a kde za č íná horizont...

14

15

16 Odraz sv ě tla je tu tak intenzivní, ž e tuto vlastnost vyu ž ívají na kalibrování p ř ístroj ů um ě lých dru ž ic. Solí odra ž ené sv ě tlo takto umo žň uje m ěř ení 5x p ř esn ě jší, ne ž je m ěř ení nad oceánem. Pouš ť vznikla p ř ed mnoha milióny rok ů ústupem mo ř e. Podobn ě vznikla jezera Titicaca a Popoó i poušt ě Coipasa a Uyumi.

17

18

19

20 Ro č n ě se zde vyt ěž í asi 25000 tuntun soli, co ž prý p ř edstavuje bezvýznamný škrábanec, proto ž e p ř edpokládaná hloubka soli č iní asi 120 metr ů.

21

22 Pouš ť obsahuje obrovské mno ž ství lítia, bóru, ho řč íku, sodíku. Více ne ž 40 firem tu vykonává svoji č innost. Je pouze otázkou č asu, do kdy pouš ť naruší, zne č istí a pod....

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Adaptado por: RACO Traduzido por EFLeite


Stáhnout ppt "Un mare monument natural Nejv ě tší solná pouš ť Salina de Uyuni tvo ř í v Bolívii jedno obrovské p ř irozené zrcadlo. V období deš ťů tu voda."

Podobné prezentace


Reklamy Google