Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magda Pleváková. Granát (minerál) Granáty jsou skupina významných horninotvorných minerál ů. Jejich název je odvozen z ř eckého slova granum = zrno. Jsou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magda Pleváková. Granát (minerál) Granáty jsou skupina významných horninotvorných minerál ů. Jejich název je odvozen z ř eckého slova granum = zrno. Jsou."— Transkript prezentace:

1 Magda Pleváková

2 Granát (minerál) Granáty jsou skupina významných horninotvorných minerál ů. Jejich název je odvozen z ř eckého slova granum = zrno. Jsou zrnité, celistvé, vyskytují se v podob ě zaoblených zrn. Jsou nej č ast ě ji č ervené, fialové, hn ě dé a ž č erné, mén ě č asto zelené č i ž luté. Jsou pr ů svitné a ž pr ů hledné a jejich povrch je lesklý. Jsou pom ě rn ě tvrdé, a proto se vyu ž ívají na výrobu brusných prášk ů, papír ů a pláten a lo ž isek v p ř esných p ř ístrojích. Existuje 15 druh ů granátu.

3 Druhy almandin Andradit calderit goldmanit grosulár hibschit katoit kimzeyit knorringit majorit morimotoit pyrop Schorlomit Spessartin a uvarovit

4 Č eský granát (pyrop) Barva - ohniv ě č ervená a ž rudá Jeho nalezišt ě se datují ji ž od prav ě ku a ž do 19. století. Nejv ě tší nalezist ě se nacházejí kolem Č eského st ř edoho ř í. Vrcholné období nastalo za císa ř e Rudolfa II, který podporoval brusi č e, a tak vznikaly granáty vyjíme č né velikosti.

5 ALMANDIN Barva - oran ž ovo č ervený, č ervený a ž purpurový s typickým tmavým tónem. Almandin je nejb ěž n ě ji pou ž ívaný granát ve šperka ř ství. V ě tšinou tvo ř í č ty ř cípou, ale n ě kdy i šesticípou hv ě zdu.

6 DÉMANTOID (ANDRADIT) Barva - je sv ě tle a ž tmav ě zelená č i ž lutozelená Andradit je minerál s nejvyšším indexem lomu ve skupin ě granát ů. Díky tomu mají vybroušené kameny vysokou brilanci a je z vid ě t silná disperze (rozklad sv ě tla na barevné slo ž ky).

7 Ostatní Grosulár - - Hessonit Tsavorit - - Rhodolit Spessartin -

8 Zajímavosti pomáhá p ř i nemocech srdce, krve, ko ž ních chorobách Je kamenem ohn ě, vášn ě, ale i prom ě ny a č istoty srdce Podporuje č innost jater, sleziny a hojí zán ě tlivá ko ž ní onemocn ě ní. Ve své sbírce m ě l Rudolf II. Č eský granát velký jako holubí vejce.

9


Stáhnout ppt "Magda Pleváková. Granát (minerál) Granáty jsou skupina významných horninotvorných minerál ů. Jejich název je odvozen z ř eckého slova granum = zrno. Jsou."

Podobné prezentace


Reklamy Google