Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firmy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firmy"— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firmy
Moderní management Společenská odpovědnost firmy

2 Studijní cíle Upozornit na návaznost konceptu trvale udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti firmy. Představit koncept CSR a jeho tři pilíře Vyhledat firmu, která koncept nejenom deklaruje, ale i v reálné praxi provádí a snaží se ovlivnit nákupní a spotřební chování zákazníků

3 Trvale udržitelný rozvoj
- V polovině 20. století některá ekologická hnutí poukazují na fakt, že využívání nových technologií i materiálů si vybírá svou daň na životním prostředí. Inovace, využívání plastů, syntetických chemikálií, jaderné energie či narůstající spotřeba fosilních paliv značně transformuje společnost. 1992 – Římský klub k 20. výročí vydání knihy Meze růstů, vydává její pokračování s názvem Překročení mezí (Beyond the Limits); kniha aktualizuje informace a propočty z předešlé knihy. 2002 – koná se Světový summit udržitelného rozvoje (World Summit on Sustainable Development – WSSD) v Johanesburku, neformálně také označován jako Rio+10; hlavním závěrem bylo zavázání se k udržitelné spotřebě a produkci vody, energie a odpadů. 2012 –Světový summit udržitelného rozvoje (World Summit on Sustainable Development – WSSD) opět v Rio de Janero, neformálně také označován jako Rio+20; na summitu došlo k opětovnému potvrzení kroků schválených na minulých summitech, ale také byly stanoveny nové kroky týkající se globálního životního prostředí, byly také stanoveny nové cíle udržitelného rozvoje např.: lépe chránit životní prostředí, zajistit jídlo a energii nejchudším a snížit chudobu.

4 Cíle trvale udržitelného rozvoje
1. Ukončit chudobu ve všech jejích formách. 2. Ukončit hladomor, zlepšit výživu a podporovat udržitelné zemědělství. 3. Zajistit zdravý život a podporovat kvalitní životní styl pro všechny věkové skupiny. 4. Zajistit všem rovnocennou kvalitu vzdělání a podporovat možnosti celoživotního vzdělávání. 5. Zajistit gendrovou rovnoprávnost a posilovat postavení všech žen a dívek. 6. Zajistit všem dostupnost vody a udržitelné nakládání s ní. 7. Zajistit všem přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii. 8. Zajistit všem trvalý udržitelný ekonomický růst, plnou a produktivní zaměstnanost a řádnou práci. 9. Postavit odolnou infrastrukturu a zajistit udržitelnou industrializaci a inovace. 10. Snížit nerovnoprávnost vně a mezi jednotlivými zeměmi. 11. Učinit města i ostatní osídlení bezpečnější, odolnější a udržitelnější. 12. Poskytnout modely udržitelné spotřeby a produkce. 13. Učinit urgentní kroky v boji s klimatickými změnami a jejich dopady. 14. Hospodárné a udržitelné využití oceánů, moří a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj. 15. Chránit, obnovit a udržitelně využívat půdu, udržitelně nakládat s lesy, bojovat s rozšiřováním pouští, zastavit a nejlépe zvrátit znehodnocování půdy a zastavit úbytek biologické rozmanitosti. 16. Zajistit mírumilovnou a otevřenou společnost pro udržitelný rozvoj, zajistit všem přístup ke spravedlnosti a zřídit efektivní, odpovědné a otevřené instituce na všech úrovních 17. Posílit způsoby realizace a revitalizace globálního partnerství pro udržitelný rozvoj

5 Trendem ve vývoji CSR je postupná „glokalizace“ podnikatelských aktivit.
Myslet globálně, ale jednat lokálně by mělo být základem úspěšné CSR strategie

6 Pořádek Abychom udělali pořádek ve světě,
musíme nejdříve udělat pořádek v národě. Abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině. Abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě. Abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

7

8 „NADZÁKONNÁ“ AKTIVITA MANAŽERŮ FIREM
Definice „SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM PŘEDSTAVUJE DOBROVOLNÝ ZÁVAZEK PODNIKŮ CHOVAT SE V RÁMCI SVÉHO FUNGOVÁNÍ ODPOVĚDNĚ K PROSTŘEDÍ I SPOLEČNOSTI, VE KTERÉM PODNIKAJÍ.“ „NADZÁKONNÁ“ AKTIVITA MANAŽERŮ FIREM

9 Tři pilíře společenské odpovědnosti firem

10 EKONOMICKÝ PILÍŘ - PROFIT
SPRÁVA A ŘÍZENÍ FIRMY ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM VZTAHY S DODAVATELI A DALŠÍMI OBCH. PARTNERY MARKETING A REKLAMA TRANSPARENTNOST, PRAVIDLA CHOVÁNÍ, FIREMNÍ IMAGE ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY, ZAPOJENÍ DO ROZHODOVÁNÍ, ZÁKAZNICKÝ SERVIS, KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB, VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ VÝBĚR DODAVATELŮ, ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY, OBCHODNÍ VZTAHY, ŠÍŘENÍ CSR INFORMACE O PRODUKTECH, SDÍLENÝ MARKETING, REKLAMNÍ ETIKA

11 Sociální pilíř – PEOPLE - interní
ZPĚTNÁ VAZBA, ZAPOJENÍ DO ROZHODOVÁNÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ, NEFINANČNÍ BENEFITY ŠKOLENÍ, KURZY, MENTORING, KARIERNÍ ROZVOJ FIREMNÍ POLITIKA, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE, EXTRA-PÉČE, MATEŘSKÁ PODPORA PROPUŠTĚNÝCH ZAMĚSTNANCŮ OPATŘENÍ PROTI DISKRIMINACI, ROZMANITOST NA PRACOVIŠTI Zapojení zaměstnanců a komunikace Ohodnocení za práci Vzdělávání a rozvoj Zdraví a bezpečnost Vyváženost pracovního a osob. života Outplacement Rovné příležitosti

12 Sociální pilíř – PEOPLE - externí
FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ, FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ, SPONZORSTVÍ FIREMNÍ INVESTICE DO MÍSTNÍ KOMUNITY, KOMERČNÍ AKTIVITY, FIREMNÍ PROJEKTY, FAIR TRADE SPOLUPRÁCE SE STUDENTY, PODPORA VÝUKY ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ZAPOJENÍ ZÁKAZNÍKŮ ZAPOJENÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ Podpora komunity Spolupráce se školami Zapojení stakeholders

13 EKOLOGICKÝ PILÍŘ – PLANET
Environmentální politika Energie a voda ŘÍZENÍ (ISO, EMAS, ENVIRONMENT. STRATEGIE) DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC (ENVIRON. KRITÉRIA VÝBĚRU) ZAPOJENÍ STAKEHOLDERS (SPOLUPRÁCE NA ENV. AKTIVITÁCH) KOMUNIKACE (ENV.ŠKOLENÍ, INFO O ENV.POLITICE FIRMY) ÚSPORA ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ÚSPORA VODY UŽITKOVÁ VODA

14 Odpad a recyklace Doprava Produkty a balení Nakupování TŘÍDĚNÍ A RECYKLACE MINIMALIZACE ODPADŮ PŘESUN ZAMĚSTNANCŮ (PODPORA EKOLOGICKÉ PŘEPRAVY) PŘEPRAVA ZBOŽÍ EKOLOGICKÉ VÝROBKY OBALOVÉ MATERIÁLY EKOLOGICKY ŠETRNÝ NÁKUP MÍSTNÍ DODAVATELÉ

15 VÝVOJ SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI KE SPOLEČENSKÝM PROBLÉMŮM A VÝZVÁM
Slepé oči Kontrola poškození CSR = Dobré PR Nové paradigma „Jaké problémy?“ „Problémy, které nás mohou poškodit“ „Měli bychom něco udělat“ „Vidíme příležitost“ - Ignorujme problémy Popřeme existenci problémů Popřeme, že za problémy neseme zodpovědnost - Utraťme nějaké peníze na populární problémy a problémy, které se týkají naší společnosti, abychom ukázali, že přispíváme a minimalizujeme poškození Vytvořme odpovědné a více promyšlené CSR Ptejme se zainteresovaných skupin, na co se máme zaměřit - Řešení společenských problémů relevantní kontextu našeho podnikání je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenční výhodě Společenská odpovědnost firem - CSR

16 JE MNOHO PODNĚTŮ, KTERÉ MŮŽE PODNIK VYUŽÍT PRO STRATEGICKÉ CSR
Produktové dotace Peněžní dotace Investiční souvislosti Dobrovolnictví Obhajoba Produkty /služby Hodnotový řetězec Jak vypadají tyto nástroje v praxi?

17 Strategické CSR Nástroj Tradiční CSR Pěněžní dotace
Dary pro místní charitu Dary pro charitu, která poskytuje pomoc potřebným a tím přispívá k nárůstu podnikání Produktové dotace Darování počítačů klinice Vytvoření informačního systému klinice, který může být rovněž nabídnut větším nemocnicím Dobrovolnictví Výmalba školy Spolupráce inženýrů na výuce fyziky – zábavnější forma výuky Obhajoba Obhajoba populárních případů Obhajoba proti korupci, která by mohla firmě způsobit škodu Hodnotový řetěz Snížení uhlíkové stopy Budování kapacit dodavatelů, čímž vzroste jejich produktivita, např. zemědělci Produkty / služby NA Vývoj nového produktu, který se zabývá společenskou potřebou, například stárnutím populace Investiční souvislosti Zlepšení místní infrastruktury, například silnic, školících center, zařízení péče o děti

18 Osvěta dětí jak zvládat cukrovku
Vzdělání Prostředí Bydlení Prosperita Farmaceutický Osvěta dětí jak zvládat cukrovku Výroba biologicky odbouratelných léčiv x Stát se dostupnými pro populaci s nižšími příjmy Automobilový Nabídnout studentům stipendium Snižovat emise Podpořit dodavatele během ekonomické recese Bankovní Propagovat finanční gramotnost Vytvořit produkt na obchodování s emisemi Financovat dostupné bydlení Podporovat vznik malých podnikatelů Chemický Propagovat vědecké vzdělávání Snižovat uhlíkovou stopu Vytvořit, dostupné udržitelné stavební materiály Zvýšit zemědělskou produkci Společenská odpovědnost firem - CSR

19 Souhrn ke strategickému CSR
STRATEGICKÉ CSR MÁ VLIV NA SOCIÁLNÍ SFÉRU A ZÁROVEŇ POSILUJE PODNIKÁNÍ MY VŠICHNI K TOMU MÁME POTŘEBNÉ NÁSTROJE- OD FILANTROPIE PŘES STĚŽEJNÍ PRODUKTY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI, KDE PŮSOBÍME EXISTUJE ŘADA DOBRÝCH PŘÍKLADŮ, KTERÝMI JE MOŽNO SE INSPIROVAT V JAKÉMKOLIV SEKTORU – S POKRYTÍM CELÉ ŠKÁLY SOCIÁLNÍCH OTÁZEK POSUN KE STRATEGICKÉMU CSR JE CESTA, KTEROU NEZREALIZUJEME PŘES JEDNU NOC A NELZE JI USKUTEČNIT BEZ VEDENÍ SHORA PRVNÍ KROKY LZE UDĚLAT OKAMŽITĚ, NAPŘ. ZANALYZOVAT SVÉ PORTFOLIA AKTIVIT CSR A VYBRAT NĚKOLIK, KTERÉ BY MOHLY BÝT VÍCE STRATEGICKÉ

20 CSR Hodnota: konat dobro CSV Creating Shared Value Hodnota: dělat dobře business Firemní občanství, filantropie a udržitelný rozvoj. Tvorba společné hodnoty pro firmu i pro společnost (komunitu). Nemá vliv na zvyšování výkonnosti. Identifikace přímého vlivu na výkonnost a konkurenceschopnost firmy. Společensky odpovědné aktivity jsou vyvíjeny na základě osobních preferencí či externího tlaku. Společensky odpovědné aktivity přímo souvisejí s jádrem podnikání a mají vazbu na podnikatelskou činnost firmy. Aktivity a samotný dopad je omezen rozpočtem na CSR a působností organizace. Pevně a strategicky zakotveno ve firemním rozpočtu.

21 Trend - CSV CSV - JEDNÁ SE O NOVOU CESTU K DOSAŽENÍ EKONOMICKÉHO ÚSPĚCHU. POTŘEBY SPOLEČNOSTI NEUSTÁLE ROSTOU A NEJEN ZÁKAZNÍCI, ALE I ZAMĚSTNANCI A CELKOVĚ NOVÁ GENERACE MLADÝCH LIDÍ ŽÁDÁ UDRŽITELNOU ZMĚNU. SMYSLEM POSUNU V CSR JE VYVOLAT POTŘEBU VYTVÁŘET SDÍLENÉ/SPOLEČNÉ HODNOTY, KTERÉ BUDOU ŘÍDIT NOVOU VLNU INOVACÍ ČI RŮST PRODUKTIVITY GLOBÁLNÍ EKONOMIKY A BUDOU GENEROVAT VĚTŠÍ A MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ PŘÍNOSY PRO SPOLEČNOST.

22 VÝSLEDKY VÝZKUMU TOP 100 FIREM V ČR
SE KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI HLÁSÍ V ČESKÉ REPUBLICE 71 % FIREM, Z TOHO 54 % INTEGROVALO CSR DO STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A 17 % ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ PLNÍ KRITÉRIA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI. VĚTŠINA FIREM PROSAZUJE ETICKÉ CHOVÁNÍ SVÉ FIRMY PROSTŘEDNICTVÍM ETICKÝCH KODEXŮ A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ AKTIVITY REPORTUJE 43 % FIREM, PŘIČEMŽ 29 % PŘÍMO VYDÁVÁ SAMOSTATNOU ZPRÁVU O CSR A 14 % ZAHRNUJE SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST DO SVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVY.

23 Norma ISO cíl Pomoc organizaci při definování a uskutečňování její CSR (poskytnout návod) Identifikovat a vtáhnout zainteresované strany Zvýšit důvěryhodnost zpráv a nároků v souvislosti s CSR Zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků Podpořit jednotnou terminologii pro CSR Soulad s existujícími dokumenty, legislativou , normami

24 Postavení normy Dobrovolná Není určena pro certifikaci třetí stranou Není z řady norem pro management kvality Nenahrazuje legislativní požadavky Není určena pro užití v legislativě či při uzavírání smluv Je určena pro všechny typy organizací

25 Přínosy CSR PODPORA DOBRÉHO JMÉNA FIRMY ATRAKTIVITA FIRMY
ZVÝŠENÁ LOAJALITA A PRODUKTIVITA ZAMĚSTNANCŮ VYŠŠÍ ÚROVEŇ SPOKOJENOSTI A VĚRNOSTI ZÁKAZNÍKŮ A Z NÍ PLYNOUCÍ DLOUHODOBÉ VAZBY LEPŠÍ VZTAHY S OKOLÍM A VEŘEJNÝMI ORGÁNY ÚSPORY NÁKLADŮ NAPŘ. NA RISK MANAGEMENT

26 ÚKOL na příště Zaměřit se na projekt Inovativní projekt Odpovědná škola, představit jeho principy, seznámit se s aktivitami Asociace společenské odpovědnosti  náměty CSR VŠFS, o.p.s.

27 Studijní literatura

28 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ
Slovo závěrem „LIDÉ SE OBÁVAJÍ NEZNÁMA. JEST PRAVDA, ŽE KAŽDÉ OPUŠTĚNÍ STARÉHO ZNAMENÁ NEJISTOTU - SKOK DO TMY. AVŠAK KDO CHCE POMOCI SOBĚ A JINÝM, MUSÍ OPUSTIT DOBRÉ, ABY MOHL VYBOJOVAT LEPŠÍ. NESMÍ DRŽETI PEVNĚ VRABCE V HRSTI JEN PROTO, ŽE JE LEPŠÍ NEŽ HOLUB NA STŘEŠE. BEZ ODVAHY KE ZMĚNĚ NENÍ ZLEPŠENÍ, A TAK NENÍ ANI BLAHOBYTU!“ „MALOU VÝROBU JE MOŽNÉ ŘÍDIT S MALÝMI LIDMI. VELKOU VÝROBU MOHOU VÉST POUZE VELCÍ LIDÉ. LIDÉ, KTEŘÍ JSOU VELCÍ POVAHOU, VŮLÍ A VĚDOMOSTMI. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ ING. NADĚŽDA PETRŮ TEL


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firmy"

Podobné prezentace


Reklamy Google