Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firem - CSR. Společenská odpovědnost (CSR) Vlasta Švejnohová 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firem - CSR. Společenská odpovědnost (CSR) Vlasta Švejnohová 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci."— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firem - CSR

2 Společenská odpovědnost (CSR) Vlasta Švejnohová 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

3 Společenská odpovědnost firem - CSR Pořádek Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě. Abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině. Abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě. Abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

4 Společenská odpovědnost firem - CSR Časový plán 9:00 – 10:00 ? •Hlavní principy společenské odpovědnosti - tři pilíře = 3 x P - práce se zájmovými skupinami – metoda PDCA •Strategické CSR •Norma ISO 26 000 •Příklady z praxe

5 Společenská odpovědnost firem - CSR Definice „Společenská odpovědnost firem představuje dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterém podnikají.“ „Nadzákonná“ aktivita manažerů firem

6 Společenská odpovědnost firem - CSR Trochu historie …… •19. století Anrew Carnige: „Bohatí lidé mají morální povinnost dělit se s ostatními o svůj majetek.“ •Rok 1953 Howard R. Bowen: Social Responsibilities of the Businessman •60. léta 20.st. převážně v USA – důraz na hodnoty, které firma uznává •Lisabonská konference 2000 závazek podpory CSR ve všech zemích EU •ISO 26000 : 2010 – Mezinárodní norma

7 Společenská odpovědnost firem - CSR Tři pilíře společenské odpovědnosti firem Sociální pilíř = People Ekonomický pilíř = Profit Environmentální pilíř = Planet CSR – Společenská odpovědnost firem

8 Společenská odpovědnost firem - CSR Ekonomický pilíř - PROFIT •Správa a řízení firmy •Odpovědný přístup k zákazníkům •Vztahy s dodavateli a dalšími obch. Partnery •Marketing a reklama  Transparentnost, pravidla chování, firemní image  Zjišťování zpětné vazby, zapojení do rozhodování, zákaznický servis, kvalita produktů a služeb, vzdělávání zákazníků  Výběr dodavatelů,zjišťování zpětné vazby, obchodní vztahy, šíření CSR  Informace o produktech, sdílený marketing, reklamní etika

9 Společenská odpovědnost firem - CSR Sociální pilíř – PEOPLE - interní •Zapojení zaměstnanců a komunikace •Ohodnocení za práci •Vzdělávání a rozvoj •Zdraví a bezpečnost •Vyváženost pracovního a osob. života •Outplacement •Rovné příležitosti  Zpětná vazba, zapojení do rozhodování  Finanční ohodnocení, nefinanční benefity  Školení, kurzy, mentoring, karierní rozvoj  Firemní politika, zdravotní služby  Flexibilní formy práce, extra-péče, mateřská  Podpora propuštěných zaměstnanců  Opatření proti diskriminaci, rozmanitost na pracovišti

10 Společenská odpovědnost firem - CSR Sociální pilíř – PEOPLE - externí •Podpora komunity •Spolupráce se školami •Zapojení stakeholders  Firemní dárcovství, firemní dobrovolnictví  Firemní investice do místní komunity, komerční aktivity, firemní projekty, Fair Trade  Spolupráce se studenty, podpora výuky  Zapojení zaměstnanců  Zapojení zákazníků  Zapojení obchodních partnerů

11 Společenská odpovědnost firem - CSR Ekologický pilíř – PLANET •Environmentální politika •Energie a voda  Řízení (ISO, EMAS, environment. strategie)  Dodavatelský řetězec (environ. kritéria výběru)  Zapojení stakeholders (spolupráce na env. aktivitách)  Komunikace (env.školení, info o env.politice firmy)  Úspora energie  Onbovitelné zdroje  Úspora vody  Užitková voda

12 Společenská odpovědnost firem - CSR Ekologický pilíř – PLANET •Odpad a recyklace •Doprava •Produkty a balení •Nakupování  Třídění a recyklace  Minimalizace odpadů  Přesun zaměstnanců (podpora ekologické přepravy)  Přeprava zboží  Ekologické výrobky  Obalové materiály  Ekologicky šetrný nákup  Místní dodavatelé

13 Společenská odpovědnost firem - CSR Zájmové skupiny Různé definice zájmové skupiny: •skupina nebo jednotlivec, kteří mohou mít vliv na dosažení podnikových cílů, ale na druhé straně mohou být sami dosažením podnikových cílů ovlivněni •subjekty, jež mají možnost nebo moc působit na podnik •subjekty, jejichž hmotné zájmy jsou spojeny s podnikem, takže v závislosti na chování podniku mohou něco ztratit nebo naopak něco získat

14 Společenská odpovědnost firem - CSR Zájmy zájmových skupin = základ pyramidy řízení Produkty Procesy Systém řízení Strategie Vize a cíle Zájmy zájmových skupin

15 Společenská odpovědnost firem - CSR Spolupráce se zájmovou skupinou 1.Definovat konkrétně zájmovou skupinu 2. Identifikovat jeho potřeby/zájmy/vliv 3. Komunikovat potřeby a zájmy 4. Připravit metodiku spolupráce 5. Definovat konkrétní nástroje CSR 6. Realizovat projekty v oblasti CSR 7. Spolupráce Zpětná vazba Udržovat vztah 8. Redefinovat ZS, prověřit nové zájmy, vlivy na podnik

16 Společenská odpovědnost firem - CSR Jak zavést konkrétní nástroj CSR Metoda PDCA (Cyklus učení viz např. ISO 14001) 1)P – Plan = plánování, příprava konceptu 2)D – Do = realizace připravených akcí 3)C –Check = kontrola, vyhodnocení 4)A- Act = zlepšení 2. DĚLEJ 3. KONTROLUJ 4. JEDNEJ 1. PLÁNUJ

17 Společenská odpovědnost firem - CSR Strategické CSR  Nový pohled na téma  Social Impact Consultants – Valeria Bockstette, USA

18 Společenská odpovědnost firem - CSR Vývoj společenské odpovědnosti ke společenským problémům a výzvám Slepé oči Kontrola poškození CSR = Dobré PRNové paradigma „Jaké problémy?“ „Problémy, které nás mohou poškodit“ „Měli bychom něco udělat“ „Vidíme příležitost“ - Ignorujme problémy - Popřeme existenci problémů - Popřeme, že za problémy neseme zodpovědnost - Utraťme nějaké peníze na populární problémy a problémy, které se týkají naší společnosti, abychom ukázali, že přispíváme a minimalizujeme poškození -Vytvořme odpovědné a více promyšlené CSR - Ptejme se zainteresovaných skupin, na co se máme zaměřit - Řešení společenských problémů relevantní kontextu našeho podnikání je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenční výhodě

19 Společenská odpovědnost firem - CSR Je mnoho podnětů, které může podnik využít pro strategické CSR Jak vypadají tyto nástroje v praxi? Peněžní dotace Produktové dotace Dobrovolnictví Obhajoba Investiční souvislosti Produkty /služby Hodnotový řetězec

20 Společenská odpovědnost firem - CSR NástrojTradiční CSR Strategické CSR Pěněžní dotace • Dary pro místní charitu •Dary pro charitu, která poskytuje pomoc potřebným a tím přispívá k nárůstu podnikání Produktové dotace • Darování počítačů klinice •Vytvoření informačního systému klinice, který může být rovněž nabídnut větším nemocnicím Dobrovolnictví• Výmalba školy •Spolupráce inženýrů na výuce fyziky – zábavnější forma výuky Obhajoba • Obhajoba populárních případů •Obhajoba proti korupci, která by mohla firmě způsobit škodu Hodnotový řetěz • Snížení uhlíkové stopy •Budování kapacit dodavatelů, čímž vzroste jejich produktivita, např. zemědělci Produkty / služby • NA •Vývoj nového produktu, který se zabývá společenskou potřebou, například stárnutím populace Investiční souvislosti • NA•Zlepšení místní infrastruktury, například silnic, školících center, zařízení péče o děti

21 Společenská odpovědnost firem - CSR Otázka: jaké % naší společenské filantropie má být „strategické“ ? Současné portfolio CSR Nové a lepší portfolio CSR Strategické: CRS, které vytváří hodnoty pro společnost a obchod Vyrovnané: CSR, které využívá své know-how k vytvoření společenských zlepšení ale bez přímé obchodní výhody Generické: CSR, které nemá žádný vztah k vašemu podnikání kontextu nebo know-how, ale je dobré pro vaši komunitu Současné portfolio CSR Nové a lepší portfolio CSR Strategické: CRS, které vytváří hodnoty pro společnost a obchod Vyrovnané: CSR, které využívá své know-how k vytvoření společenských zlepšení ale bez přímé obchodní výhody Generické: CSR, které nemá žádný vztah k vašemu podnikání kontextu nebo know-how, ale je dobré pro vaši komunitu

22 Společenská odpovědnost firem - CSR VzděláníProstředíBydleníProsperita Farmaceutický Osvěta dětí jak zvládat cukrovku Výroba biologicky odbouratelných léčiv x Stát se dostupnými pro populaci s nižšími příjmy Automobilový Nabídnout studentům stipendium Snižovat emisex Podpořit dodavatele během ekonomické recese Bankovní Propagovat finanční gramotnost Vytvořit produkt na obchodování s emisemi Financovat dostupné bydlení Podporovat vznik malých podnikatelů Chemický Propagovat vědecké vzdělávání Snižovat uhlíkovou stopu Vytvořit, dostupné udržitelné stavební materiály Zvýšit zemědělskou produkci

23 Společenská odpovědnost firem - CSR Produktivita společnosti Vliv na životní prostředí dodavatelský přístup a životaschopnost Dovednosti zaměstance Bezpečnost pracovníků Zdraví zaměstnaců Využití vodyVyužití energie Příklady vlivů na produktivitu podniku

24 Společenská odpovědnost firem - CSR Souhrn ke strategickému CSR •Strategické CSR má vliv na sociální sféru a zároveň posiluje podnikání •My všichni k tomu máme potřebné nástroje- od filantropie přes stěžejní produkty a služby společnosti, kde působíme •Existuje řada dobrých příkladů, kterými je možno se inspirovat v jakémkoliv sektoru – s pokrytím celé škály sociálních otázek •Posun ke strategickému CSR je cesta, kterou nezrealizujeme přes jednu noc a nelze ji uskutečnit bez vedení shora •První kroky lze udělat okamžitě, např. zanalyzovat své portfolia aktivit CSR a vybrat několik, které by mohly být více strategické.

25 Společenská odpovědnost firem - CSR Norma ISO 26000

26 Společenská odpovědnost firem - CSR Norma ISO 26 000  Duben 2001 Rada mezinárodní organizace pro normalizaci ISO požádala ISO / COPOLCO (ISO Committee on Consumer Policy) zvážit vytvoření nové normy ISO pro společenskou odpovědnost organizací  ČR se přihlásila k iniciativě CSR v roce 2005  První účast na zasedání pracovní skupiny – květen 2006 v Lisabonu

27 Společenská odpovědnost firem - CSR Cíl normy  Pomoc organizaci při definování a uskutečňování její CSR (poskytnout návod)  Identifikovat a vtáhnout zainteresované strany  Zvýšit důvěryhodnost zpráv a nároků v souvislosti s CSR  Zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků  Podpořit jednotnou terminologii pro CSR  Soulad s existujícími dokumenty, legislativou, normami

28 Společenská odpovědnost firem - CSR Postavení normy  Dobrovolná  Není určena pro certifikaci třetí stranou  Není z řady norem pro management kvality  Nenahrazuje legislativní požadavky  Není určena pro užití v legislativě či při uzavírání smluv  Je určena pro všechny typy organizací

29 Společenská odpovědnost firem - CSR Přínosy CSR  Podpora dobrého jména firmy  Atraktivita firmy  Zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců  Vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků a z ní plynoucí dlouhodobé vazby  Lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány  Úspory nákladů např. na risk management

30 Společenská odpovědnost firem - CSR Příklady CSR Beznoska, s.r.o.  Výrobce implantátů a chirurgických nástrojů,(ortopedie a traumatologie)  Program komunikace s konečnými uživateli  Zlepšení designu implantátů  Zlepšení kvality života pacienta

31 Společenská odpovědnost firem - CSR Děkuji Vám:o) Vlasta Švejnohová E-mail: vlasta.svejnohova@enviros.czvlasta.svejnohova@enviros.cz www.enviros.cz


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firem - CSR. Společenská odpovědnost (CSR) Vlasta Švejnohová 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google