Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společenská odpovědnost firem - CSR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společenská odpovědnost firem - CSR"— Transkript prezentace:

1 Společenská odpovědnost firem - CSR

2 Společenská odpovědnost (CSR) Vlasta Švejnohová 10
Společenská odpovědnost (CSR) Vlasta Švejnohová 10. listopadu Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby v rámci projektu Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji Společenská odpovědnost firem - CSR

3 Pořádek Abychom udělali pořádek ve světě,
musíme nejdříve udělat pořádek v národě. Abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině. Abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě. Abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius Společenská odpovědnost firem - CSR

4 Časový plán 9:00 – 10:00 ? Hlavní principy společenské odpovědnosti
- tři pilíře = 3 x P - práce se zájmovými skupinami – metoda PDCA Strategické CSR Norma ISO Příklady z praxe Společenská odpovědnost firem - CSR

5 Definice „Společenská odpovědnost firem představuje
dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve kterém podnikají.“ „Nadzákonná“ aktivita manažerů firem Společenská odpovědnost firem - CSR

6 Trochu historie …… ISO 26000 : 2010 – Mezinárodní norma 19. století
Anrew Carnige: „Bohatí lidé mají morální povinnost dělit se s ostatními o svůj majetek.“ Rok 1953 Howard R. Bowen: Social Responsibilities of the Businessman 60. léta 20.st. převážně v USA – důraz na hodnoty, které firma uznává Lisabonská konference 2000 závazek podpory CSR ve všech zemích EU ISO : 2010 – Mezinárodní norma Společenská odpovědnost firem - CSR

7 Tři pilíře společenské odpovědnosti firem
Sociální pilíř = People Ekonomický pilíř = Profit Environmentální pilíř = Planet CSR – Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem - CSR

8 Ekonomický pilíř - PROFIT
Správa a řízení firmy Odpovědný přístup k zákazníkům Vztahy s dodavateli a dalšími obch. Partnery Marketing a reklama Transparentnost, pravidla chování, firemní image Zjišťování zpětné vazby, zapojení do rozhodování, zákaznický servis, kvalita produktů a služeb, vzdělávání zákazníků Výběr dodavatelů,zjišťování zpětné vazby, obchodní vztahy, šíření CSR Informace o produktech, sdílený marketing, reklamní etika Společenská odpovědnost firem - CSR

9 Sociální pilíř – PEOPLE - interní
Zapojení zaměstnanců a komunikace Ohodnocení za práci Vzdělávání a rozvoj Zdraví a bezpečnost Vyváženost pracovního a osob. života Outplacement Rovné příležitosti Zpětná vazba, zapojení do rozhodování Finanční ohodnocení, nefinanční benefity Školení, kurzy, mentoring, karierní rozvoj Firemní politika, zdravotní služby Flexibilní formy práce, extra-péče, mateřská Podpora propuštěných zaměstnanců Opatření proti diskriminaci, rozmanitost na pracovišti Společenská odpovědnost firem - CSR

10 Sociální pilíř – PEOPLE - externí
Podpora komunity Spolupráce se školami Zapojení stakeholders Firemní dárcovství, firemní dobrovolnictví Firemní investice do místní komunity, komerční aktivity, firemní projekty, Fair Trade Spolupráce se studenty, podpora výuky Zapojení zaměstnanců Zapojení zákazníků Zapojení obchodních partnerů Společenská odpovědnost firem - CSR

11 Ekologický pilíř – PLANET
Environmentální politika Energie a voda Řízení (ISO, EMAS, environment. strategie) Dodavatelský řetězec (environ. kritéria výběru) Zapojení stakeholders (spolupráce na env. aktivitách) Komunikace (env.školení, info o env.politice firmy) Úspora energie Onbovitelné zdroje Úspora vody Užitková voda Společenská odpovědnost firem - CSR

12 Ekologický pilíř – PLANET
Odpad a recyklace Doprava Produkty a balení Nakupování Třídění a recyklace Minimalizace odpadů Přesun zaměstnanců (podpora ekologické přepravy) Přeprava zboží Ekologické výrobky Obalové materiály Ekologicky šetrný nákup Místní dodavatelé Společenská odpovědnost firem - CSR

13 Zájmové skupiny Různé definice zájmové skupiny:
skupina nebo jednotlivec, kteří mohou mít vliv na dosažení podnikových cílů, ale na druhé straně mohou být sami dosažením podnikových cílů ovlivněni subjekty, jež mají možnost nebo moc působit na podnik subjekty, jejichž hmotné zájmy jsou spojeny s podnikem, takže v závislosti na chování podniku mohou něco ztratit nebo naopak něco získat Společenská odpovědnost firem - CSR

14 Zájmy zájmových skupin
Zájmy zájmových skupin = základ pyramidy řízení Produkty Procesy Systém řízení Strategie Vize a cíle Zájmy zájmových skupin Společenská odpovědnost firem - CSR

15 Spolupráce se zájmovou skupinou
Definovat konkrétně zájmovou skupinu 2. Identifikovat jeho potřeby/zájmy/vliv 3. Komunikovat potřeby a zájmy 4. Připravit metodiku spolupráce 5. Definovat konkrétní nástroje CSR 6. Realizovat projekty v oblasti CSR 7. Spolupráce Zpětná vazba Udržovat vztah 8. Redefinovat ZS, prověřit nové zájmy, vlivy na podnik Společenská odpovědnost firem - CSR

16 Jak zavést konkrétní nástroj CSR
Metoda PDCA (Cyklus učení viz např. ISO 14001) P – Plan = plánování, příprava konceptu D – Do = realizace připravených akcí C –Check = kontrola, vyhodnocení A- Act = zlepšení Společenská odpovědnost firem - CSR

17 Strategické CSR Nový pohled na téma
Social Impact Consultants – Valeria Bockstette, USA Společenská odpovědnost firem - CSR

18 Vývoj společenské odpovědnosti ke společenským problémům a výzvám
Slepé oči Kontrola poškození CSR = Dobré PR Nové paradigma „Jaké problémy?“ „Problémy, které nás mohou poškodit“ „Měli bychom něco udělat“ „Vidíme příležitost“ - Ignorujme problémy Popřeme existenci problémů Popřeme, že za problémy neseme zodpovědnost - Utraťme nějaké peníze na populární problémy a problémy, které se týkají naší společnosti, abychom ukázali, že přispíváme a minimalizujeme poškození Vytvořme odpovědné a více promyšlené CSR Ptejme se zainteresovaných skupin, na co se máme zaměřit - Řešení společenských problémů relevantní kontextu našeho podnikání je klíčem k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenční výhodě Společenská odpovědnost firem - CSR

19 Je mnoho podnětů, které může podnik využít pro strategické CSR
Produktové dotace Peněžní dotace Investiční souvislosti Dobrovolnictví Obhajoba Produkty /služby Hodnotový řetězec Jak vypadají tyto nástroje v praxi? Společenská odpovědnost firem - CSR

20 Strategické CSR Nástroj Tradiční CSR Pěněžní dotace
Dary pro místní charitu Dary pro charitu, která poskytuje pomoc potřebným a tím přispívá k nárůstu podnikání Produktové dotace Darování počítačů klinice Vytvoření informačního systému klinice, který může být rovněž nabídnut větším nemocnicím Dobrovolnictví Výmalba školy Spolupráce inženýrů na výuce fyziky – zábavnější forma výuky Obhajoba Obhajoba populárních případů Obhajoba proti korupci, která by mohla firmě způsobit škodu Hodnotový řetěz Snížení uhlíkové stopy Budování kapacit dodavatelů, čímž vzroste jejich produktivita, např. zemědělci Produkty / služby NA Vývoj nového produktu, který se zabývá společenskou potřebou, například stárnutím populace Investiční souvislosti Zlepšení místní infrastruktury, například silnic, školících center, zařízení péče o děti Společenská odpovědnost firem - CSR

21 Otázka: jaké % naší společenské filantropie má být „strategické“ ?
Současné portfolio CSR Nové a lepší portfolio CSR Strategické: CRS, které vytváří hodnoty pro společnost a obchod Vyrovnané: CSR, které využívá své know-how k vytvoření společenských zlepšení ale bez přímé obchodní výhody Generické: CSR, které nemá žádný vztah k vašemu podnikání kontextu nebo know-how, ale je dobré pro vaši komunitu Vyrovnané: CSR, které využívá své know-how k vytvoření společenských zlepšení ale bez přímé obchodní výhody Strategické: CRS, které vytváří hodnoty pro společnost a obchod Generické: CSR, které nemá žádný vztah k vašemu podnikání kontextu nebo know-how, ale je dobré pro vaši komunitu Současné portfolio CSR Nové a lepší portfolio CSR Společenská odpovědnost firem - CSR

22 Osvěta dětí jak zvládat cukrovku
Vzdělání Prostředí Bydlení Prosperita Farmaceutický Osvěta dětí jak zvládat cukrovku Výroba biologicky odbouratelných léčiv x Stát se dostupnými pro populaci s nižšími příjmy Automobilový Nabídnout studentům stipendium Snižovat emise Podpořit dodavatele během ekonomické recese Bankovní Propagovat finanční gramotnost Vytvořit produkt na obchodování s emisemi Financovat dostupné bydlení Podporovat vznik malých podnikatelů Chemický Propagovat vědecké vzdělávání Snižovat uhlíkovou stopu Vytvořit, dostupné udržitelné stavební materiály Zvýšit zemědělskou produkci Společenská odpovědnost firem - CSR

23 Příklady vlivů na produktivitu podniku
Společenská odpovědnost firem - CSR

24 Souhrn ke strategickému CSR
Strategické CSR má vliv na sociální sféru a zároveň posiluje podnikání My všichni k tomu máme potřebné nástroje- od filantropie přes stěžejní produkty a služby společnosti, kde působíme Existuje řada dobrých příkladů, kterými je možno se inspirovat v jakémkoliv sektoru – s pokrytím celé škály sociálních otázek Posun ke strategickému CSR je cesta, kterou nezrealizujeme přes jednu noc a nelze ji uskutečnit bez vedení shora První kroky lze udělat okamžitě, např. zanalyzovat své portfolia aktivit CSR a vybrat několik, které by mohly být více strategické. Společenská odpovědnost firem - CSR

25 Norma ISO 26000 Společenská odpovědnost firem - CSR

26 Norma ISO Duben 2001 Rada mezinárodní organizace pro normalizaci ISO požádala ISO / COPOLCO (ISO Committee on Consumer Policy) zvážit vytvoření nové normy ISO pro společenskou odpovědnost organizací ČR se přihlásila k iniciativě CSR v roce 2005 První účast na zasedání pracovní skupiny – květen v Lisabonu Společenská odpovědnost firem - CSR

27 Cíl normy Pomoc organizaci při definování a uskutečňování její CSR (poskytnout návod) Identifikovat a vtáhnout zainteresované strany Zvýšit důvěryhodnost zpráv a nároků v souvislosti s CSR Zvýšit spokojenost a důvěru zákazníků Podpořit jednotnou terminologii pro CSR Soulad s existujícími dokumenty, legislativou, normami Společenská odpovědnost firem - CSR

28 Postavení normy Dobrovolná Není určena pro certifikaci třetí stranou
Není z řady norem pro management kvality Nenahrazuje legislativní požadavky Není určena pro užití v legislativě či při uzavírání smluv Je určena pro všechny typy organizací Společenská odpovědnost firem - CSR

29 Přínosy CSR Podpora dobrého jména firmy Atraktivita firmy
Zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců Vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků a z ní plynoucí dlouhodobé vazby Lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány Úspory nákladů např. na risk management Společenská odpovědnost firem - CSR

30 Program komunikace s konečnými uživateli Zlepšení designu implantátů
Příklady CSR Beznoska, s.r.o. Výrobce implantátů a chirurgických nástrojů,(ortopedie a traumatologie) Program komunikace s konečnými uživateli Zlepšení designu implantátů Zlepšení kvality života pacienta Společenská odpovědnost firem - CSR

31 E-mail: vlasta.svejnohova@enviros.cz
Děkuji Vám:o) Vlasta Švejnohová Společenská odpovědnost firem - CSR


Stáhnout ppt "Společenská odpovědnost firem - CSR"

Podobné prezentace


Reklamy Google