Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologický pilíř – celkový přehled

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologický pilíř – celkový přehled"— Transkript prezentace:

1 Ekologický pilíř – celkový přehled

2 Environmentální část odpovědnosti
odpovědnost za oblast ekologické firemní politiky, zmenšování dopadů na životní prostředí a ochrany přírodních zdrojů;

3 Ochrana životního prostředí
Oblasti: Materiály; Energie; Voda; Biodiverzita; Emise, vypouštění a odpad; Produkty a služby; Soulad s předpisy; Doprava; Celkový přehled; Zdroj: přehled indikátorů dle směrnic GRI

4 Materiály Množství využívaných materiálů (např. azbest);
Procentuální množství použitých recyklovaných vstupních materiálů (např. toaletní papíry);

5 Energie Přímá či nepřímá spotřeba energie (kolik energie spotřebuje vesnice, město, stát?); Úspora energie (inovace či zvýšení efektivity jejího využití); Iniciativy vedoucí k poskytování produktů a služeb, které jsou energeticky šetrné (přírodní termální lázně vs. ohřívaný hotelový bazén v nejvyšším patře); Využívání obnovitelných zdrojů (např. větrná, solární energie);

6 Voda Celková spotřeba vody (vesnice, město, stát);
Vodní zdroje významně poznamenané firemní spotřebou (náklady na čištění); Celkové a procentuální množství recyklované a znovu použité vody.

7 Biodiverzita Lokalita a velikost vlastněné, pronajaté či spravované půdy v chráněném území či v oblastech s vysokou biodiverzitou (CHKO); Popis významných dopadů podnikových aktivit, produktů či služeb na oblasti s vysokou biodiverzitou včetně chráněných území (skleněné protihlukové bariéry na dálnicích se siluetami dravců); Firmou obnovené či chráněné území; Strategie, současné aktivity a budoucí plány související s řízením dopadů na biodiverzitu;

8 Emise, vypouštění a odpad
Celkové množství přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů (oxid uhličitý, freony, metan atd.); Iniciativy vedoucí k poklesu emisí skleníkových plynů; Celkové množství vypouštěné vody (např. zrušení přehrady); Celkové množství významných kontaminací (např. havárie spojená s únikem nebezpečné látky do vodních zdrojů);

9 Produkty a služby Iniciativy vedoucí k zmírnění dopadů produktů a služeb na životní prostředí a rozsah tohoto zmírnění (např. ekologičtější saponát); Podíl prodaných produktů, které byly vrácené výrobci za účelem recyklace a dalšího zpracování (např. vratné láhve, sběr, tříděný odpad atd.);

10 Soulad s předpisy Peněžní hodnota významných pokut a celkové množství nepeněžních sankcí udělených za neplnění environmentálních zákonů a regulací (např. pokuty za nezakoupení filtrů na komíny);

11 Doprava Významné dopady přepravy produktů, materiálů a pracovníků na životní prostředí (MHD, banány vs. jablka);

12 Celkový přehled Celkové výdaje a investice na ochranu životního prostředí (např. dotace Ministerstva životního prostředí);

13 CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY Environmentální politika Řízení ▪ Environmentální strategie ▪ Využití norem (ISO 14001, EMAS) ▪ Environmentální audit Dodavatelský řetězec ▪ Environmentální kritéria výběru dodavatelů Zapojení stakeholderů ▪ Spolupráce na environmentálních aktivitách ▪ Návrhy na zlepšení environmentálních praktik Komunikace ▪ Enviromentální školení ▪ Informace o environmentální politice firmy Změny klimatu ▪ Opatření pro snižování uhlíkové stopy

14 CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY Energie a voda Úspora energie ▪ Opatření a zařízení na úsporu energie (důkladná izolace, energeticky úsporné technologie, regulace topení) Obnovitelné zdroje ▪ Využití energie slunečního záření, biomasy Úspora vody ▪ Opatření a zařízení na úsporu vody Užitková voda ▪ Využití užitkové vody ve výrobním procesu, k zalévání zeleně či na toaletách

15 CSR TÉMATA CSR AKTIVITY PŘÍKLADY Odpad a recyklace Třídění a recyklace ▪ Třídění a recyklace papíru, plastu, tonerů, cartridge a dalších materiálů Minimalizace odpadu ▪ Tisk z obou stran papíru ▪ Vratné barely na pitnou vodu ▪ Optimalizace výrobního procesu Doprava Přesun zaměstnanců ▪ Podpora ekologicky šetrné cesty do/z práce ▪ Omezování služebních cest (videokonference) Přeprava zboží ▪ Optimalizace logistiky Produkty a balení Ekologické výrobky ▪ Výrobky či služby s ekoznačkou Obalové materiály ▪ Minimalizace obalových materiálů ▪ Ekologicky šetrné obalové materiály Nakupování Ekologicky šetrný nákup ▪ Recyklovaný papír, ekologické čistící prostředky, energeticky nenáročné produkty Místní dodavatelé ▪ Nákup od místních dodavatelů

16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ekologický pilíř – celkový přehled"

Podobné prezentace


Reklamy Google