Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyziologické aspekty stárnutí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyziologické aspekty stárnutí"— Transkript prezentace:

1 Fyziologické aspekty stárnutí
Mgr. Lukáš Cipryan

2 Pojivová tkáň 1) větší tuhost šlach, KOLAGEN ELASTIN
2) delší doba návratu k původnímu tvaru po natažení, 3) nižší maximální hranice natažení, kdy je ještě možná úplná regenerace. ELASTIN – vlákna ztrácejí vodu, třepí se a rozdělují, nakonec zanikají. Kolagen – mechanické i chemické změny. Pojiva jsou tkáně skládající se z buněk a mezibuněčné hmoty (amorfní základní hmota – protein-polysacharidový komplex + složka vláknitá tvořená kolagenními, elastickými a retikulárními vlákny). Tři hlavní typy pojiv: vazivo, chrupavka, kost. Kolagenní vlákna – pevná, ohebná, ne však tažná. Elastická vlákna – zpravidla tenčí než kolagenní, velmi tažná (až 150% původní délky).

3 Pojivová tkáň PROTEOGLYKANY
- tvoří základní substanci, do které jsou zapuštěny vláknité proteiny, - důležitá úloha v chrupavkách, synoviální tekutině a kůži, - stárnutí způsobuje ztrátu vody ze základní substance, a tím zvýšení hustoty a snížení objemu „gelu“ – tkáň se stává tužší a méně propustná pro živiny Proteoglykany se skládají z peptidových řetězců, které obsahují chondroitin sulfát.

4 Pojivová tkáň - zhoršení elasticity kůže,
Změny ve vlastnostech pojivové tkáně způsobují: - zhoršení elasticity kůže, - změny vztahu tlak / objem v plících, srdci a velkých cévách, - ruptury šlach, - kloubní problémy, apod.

5 Tělesná výška - dosažení maximální výšky v období let u mužů, let u žen - pokles tělesné výšky od 40.věku života (změna struktury meziobratlových plotének - ztráta vody) - pokles tělesné výšky je rychlejší u žen (častější výskyt osteoporózy)

6 Tělesná hmotnost - zvyšování tělesné hmotnosti až do 50 let věku, potom pomalý postupný pokles (častý přírůstek tukové tkáně na úkor úbytku tkáně svalové) - obsah vody: sval asi 70 %, tuk <25 %, postupný pokles celkové vody ve stáří až pod 50 % (normálně %) Výživa, PA, nemoc. Riziko dehydratace (často nepijí dost).

7 Úbytek vody v organismu během života

8 Kost - vývoj kosti do 30 let, pak ztráta minerálů a kostní matrix
- tvorba (osteoblasty) / odbourávání (osteoklasty) – rozdíly nejen u různých kostí, ale i různé oblasti jedné kosti - příčiny změny: 1) hormonální faktory (STH, estrogeny, testosteron, kalcitonin a vit.D, parathormon), 2) výživa (Ca ve stravě omezuje ztráty kostní tkáně), 3) PA (mechanická energie-elektrická en.-aktivace osteoblastů v místě stresu a zvýšení hodnoty Ca2+). Osteoblasty se mění v osteocyty, které již nevytvářejí novou kostní hmotu (matrix), podílejí se aktivně na regulaci hladiny Ca v tělních tekutinách. - S věkem ubývá vit.D v plazmě - zvýšení parathormonu a nedostatek estrogenů - snížená absorpce Ca a zvýšení aktivity osteoklastů. (estrogeny-absorpce Ca ze střeva, testosteron, růstový hormon, nižší kalcitonin a vit.D, vyšší parathormon) 1000mg Ca/den pro ženy před menopauzou, 1500mg po pokud neberou estrogeny)

9 Kost Osteoporóza – prevence:
dostatečná mineralizace kosti v mladém věku, intenzivní pohybová aktivita, v pozdějším věku pak silový trénink. Osteoporóza – ztráta kostní tkáně (matrix) i kostních minerálů s věkem – náchylnost k frakturám. Typ I – fraktury obratlů, spongiózní kostní tkáň, hlavně u žen 5-20 let po menopauze. Typ II – u obou pohlaví v pozdějším věku (přes 75 let), fraktury kyčle a krčku femuru. X GRAVITACE

10 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu,

11 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu, 2) větší tuhost svalu v klidu,

12 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu, 2) větší tuhost svalu v klidu, 3) pomalejší čerpání Ca2+ do sarkoplazmatického retikula a menší relaxace antagonistů,

13 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu, 2) větší tuhost svalu v klidu, 3) pomalejší čerpání Ca do sarkoplazmatického retikula a menší relaxace antagonistů, 4) zhoršení nervosvalového přenosu informace,

14 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu, 2) větší tuhost svalu v klidu, 3) pomalejší čerpání Ca do sarkoplazmatického retikula a menší relaxace antagonistů, 4) zhoršení nervosvalového přenosu informace, 5) úbytek svalových vláken typu II, snížení aktivity ATPázy, Úbytek svalových vláken II – omezení rychlosti pohybu.

15 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu, 2) větší tuhost svalu v klidu, 3) pomalejší čerpání Ca do sarkoplazmatického retikula a menší relaxace antagonistů, 4) zhoršení nervosvalového přenosu informace, 5) úbytek svalových vláken typu II, snížení aktivity ATPázy, 6) obtížnější kontrakce jako důsledek ztráty elasticity a změn ve struktuře kolagenu.

16 Sval Změny ve svalové tkáni:
1) ukládání tuků a pronikání pojivové tkáně do svalu, 2) větší tuhost svalu v klidu, 3) pomalejší čerpání Ca do sarkoplazmatického retikula a menší relaxace antagonistů, 4) zhoršení nervosvalového přenosu informace, 5) úbytek svalových vláken typu II, snížení aktivity ATPázy, 6) obtížnější kontrakce jako důsledek ztráty elasticity a změn ve struktuře kolagenu.

17 Klouby Ztráta flexibility s věkem – riziko poškození svalů, šlach nebo vazů. Prevence: strečink, PA pro zachování síly. Osteoartritida - Degenerativní onemocnění kloubů postihující asi 80 % lidí nad 65 let (více ženy než muži). Osteoartritida – často prsty, opotřebení chrupavky.

18 Kardiovaskulární systém
Anatomické změny: - zesílení stěny levé komory jako následek zvýšení systolického tlaku - ztráta elasticity velkých artérií způsobuje: 1) zvýšení TKs, 2) změny v šíření pulzní vlny, 3) zvýšení tlaku, proti kterému musí být vypuzena krev do oběhu („afterload“), - redukce tonu žil a tvorba varixů způsobující zvýšení kapacity žilního systému a zhoršení žilního návratu. Svalovina levé komory se mezi rokem věku zvětšuje o 30% (kompenzace vyššího systolického tlaku). - delší trvání kontrakce - prodloužení doby, během které nemůže být srdce stimulováno (refrakterní fáze) nemění se end systolický objem a ejekční frakce v klidu 60-70 % starých lidí má příznaky onemocnění kardiovaskulárního systému Krevní tlak – postupný vzestup systolického TK, menší efektivita regulace TK – posturální hypertenze.

19 Kardiovaskulární systém
Tepová frekvence (TF) - v klidu jen malé změny s věkem, postupný pokles TFmax - zvýšení TF a spotřeby O2 na začátku zatížení tak jako další zvyšování je pomalejší v porovnání s mladými jedinci (delší iniciální fáze – delší rozcvičení!) - pokles TF po zátěži je pomalejší Omezení roztažitelnosti komory – redukce TFmax Regenerace TF po zátěži u lidí pravidelně trénujících je rychlejší zůstává vyšší po delší dobu Delší doba potřebná k dosažení maximálního výkonu. Hlavní příčina poklesu maximální schopnosti využití O2 není tepový objem nebo snížení využití O2 na periférii, ale pokles TFmax. 1) nižší chronotropní odpověď na katecholaminy, 2) snížení glykogenolýzy způsobené katecholaminy, 3) snížení dostupnosti svalových vláken typu II (bohaté na glykogen), které modulují periferní odpověď pro srdeční centra v míše

20 Minutový srdeční výdej (L/min)

21 Kardiovaskulární systém
Tepový objem - zvyšuje se při submaximální zátěži jako kompenzace snižující se TFmax (zesílení levé komory). Minutový objem srdeční (Q) - jen malé změny v klidu nebo při submaximální zátěži, - postupný pokles Qmax (paralelně s poklesem VO2max). Tepový objem při submaximální zátěži 110 – 120 ml. MVmax ve věku 65 let je okolo 17 až 20 l/min ( ml x 170 tepů/min)

22 Respirační systém Ztráta elasticity plícní tkáně a hrudní stěny.
Dechový objem v klidu (VT), inspirační rezervní objem (IRV) a expirační rezervní objem (ERV) se s věkem mění jen nepatrně. Celková plícní kapacita (TLC) se nemění,ale zvětšuje se reziduální objem (RV) a klesá vitální kapacita plic (VC). .....(větší práce při dýchání). Reziduální objem (RV) se u zdravých nekuřáků mění také jen málo (u kuřáků a lidí velmi neaktivních se zvyšuje s věkem). ......(jen stoupá poměr RV/TLC ZEJMÉNA u neaktivních lidí). RV u mladých lidí okolo 20% TLC, po 60 let věku stoupá RV až na 40% TLC. VC téměř neklesá u dobře trénovaných lidí (pozorování let starých lidí sportovců, jejich VC stejná jako ve 20 letech).

23

24 Respirační systém Dynamické plícní objemy:
Minutová ventilace plic (VE/min) Maximální minutová ventilace (MMV) Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1) s věkem klesají. Zúžení dýchacích cest + poruchy exspirace – snížení maximální minutové exspirace, jednovteřinové vitální kapacity.

25 Respirační systém Ventilace během maximálního zatížení nejen klesá s věkem, ale také návrat ke klidovým hodnotám je pomalejší (zejména u netrénovaných osob). Zdraví jedinci jsou schopní dosáhnout požadavku saturace krve kyslíkem během intenzivní zátěže (plícní změny nelimitují pracovní kapacitu). Zhoršení efektivity výměny vzduchu mezi alveoly a artériemi (zvýšení tlaku v plících i odporu plícních cév – zvýšení systémového afterload odporu). Distribuce vzduchu v plících se stává nerovnoměrná.

26 Aerobní kapacita – VO2max
Schopnost kardiopulmonálního systému dopravit krev a O2 k aktivním svalům a schopnost svalů využít tento O2 a další živiny během maximálního fyzického zatížení. Hodnotíme VO2max (l/min nebo ml/min/kg).

27 Aerobní kapacita – VO2max
- aerobní kapacita klesá s věkem jako následek zejména poklesu TFmax, ale i úbytku svalové tkáně, zhoršení schopnosti distribuce krve z orgánů do pracujících svalů a schopnosti svalů využít O2 - velikost je možné i ve starším věku zvýšit vytrvalostním tréninkem, trénink však nezastaví dlouhodobý postupný pokles

28

29 Anaerobní kapacita Rychlost anaerobní tvorby energie s věkem klesá jako následek: 1) úbytku svalové hmoty velkých svalů, 2) menšího počtu a velikosti glykolytických svalových vláken (Typ II), 3) nižšího průtoku krve svalem. - produkce laktátu a jeho odstranění s věkem klesá Snížení produkce laktátu a zpomalení jeho odbourávání.

30 SOUHRNEM: 1) Pokles maximální pracovní kapacity. 2) Pokles TFmax.
3) Zvýšení systolického TK. 4) Zesílení stěny levé komory. 5) Zhoršení metabolismu GL a lipidů. 6) Plícní změny nejsou limitujícím faktorem maximální pracovní kapacity. 7) VO2max klesá asi o 10 % každou dekádu života.

31 Změny kardiorespiračních funkcí netrénovaných a neaktivních dospělých s věkem.

32 Pozitivní vliv PA: Zvětšení systolického objemu, a tím zvýšení Q.
Zvýšení VO2max. Zvětšení objemu krve a tonu periferních žil, čímž se redukuje cévní odpor. Redukce cévního odporu, což zvyšuje preloading a tepový objem. Snížení TF v klidu, čímž se prodlužuje doba pro plnění komor. Zvýšení množství HDL a pravděpodobná redukce LDL.

33 Zásady PA u seniorů vytrvalostní trénink (udržování aerobní kapacity, prevence tloustnutí a dalších onemocnění jako ateroskleróza, DM, apod.) + silový trénink (omezení úbytku svalové hmoty, ale také zlepšení funkce cévního endotelu, inzulínové senzitivity) rovnovážná cvičení (prevence častých pádů ve stáří a následných zlomenin) Překonávaní gravitace – tvorba (zpomalení úbytku) kostní hmoty Nejen vytrvalostní trénink, ale i silový, který omezuje úbytek svalové hmoty, a také zvyšuje funkci cévního endotelu, zvyšuje inzulínovou senzitivitu, apod. Silová cvičení by měla být prováděna maximálně se 70% váhy, kterou je daný člověk schopen zvednout. Pohyb provádíme pomalu a vybíráme cviky pro malé svalové skupiny (nižší vzestup TK). Do programu zařazujeme také rovnovážná cvičení. Klademe důraz na důkladné rozcvičení, a také závěrečná část tréninku „cool down“ probíhá u seniorů delší dobu.

34 Zásady PA u seniorů POZOR na:
- dodržení delšího a důkladnějšího rozcvičení, také závěrečná fáze tréninku „cool down“ by měla probíhat déle, - při silovém tréninku pracovat s nejvíce 50 % maximální váhy, kterou je cvičící schopen zvednout, zatěžovat malé svalové skupiny (nižší vzestup TK), - při vytrvalostním tréninku nikdy nepřekračovat AnP - vyvarovat se rychlých změn poloh.

35 Gastrointestinální trakt
Delší vyprazdňování žaludku, „línější“ peristaltika střev. Snížení sekrece ptyalinu ve slinách, žaludečních šťáv, histaminu, pankreatické amylázy a trypsinu. Většina živin je dobře absorbována ze střeva, avšak ke zpomalení dochází u sacharidů, Fe, Ca, vit.B1, vit.B12. Zpomalení absorpce sacharidů, Fe, Ca, B1, B12 – vliv na množství Hb a mineralizaci kostí.

36 Játra Po 60. věku života ubývá jaterní tkáně – to však nemá významný vliv na funkci. Ledviny Po 50. věku života úbytek hmoty. Okolo 80 let věku krevní průtok je 50% v porovnání s mladými jedinci – snížení glomerulární filtrace - změny v hospodaření s minerály a vodou. Náprava acidózy trvá déle. .....změny v hospodaření s minerály a vodou ( pozor na zátěž v teplém prostředí). Problémy s krátkodobou pamětí, s kognitivními procesy a učení se novým věcem. Pokles kvality zraku a sluchu. Oslabení chůze, problémy s rovnováhou a tendence k pádům.

37 Homeostáza a endokrinní systém
Oslabení nervové a hormonální kontroly jednotlivých systémů limituje schopnost reakce na vnitřní i vnější stres. Zejména pak při delší pohybové aktivitě. + oslabení mnoha složek imunitního systému omezuje regenerační proces po intenzivní zátěži.

38 Clarence Bass, 15 let

39 Clarence Bass, věk 31

40 Clarence Bass, věk 43

41 Clarence Bass, věk 55

42 Fyziologické aspekty stárnutí


Stáhnout ppt "Fyziologické aspekty stárnutí"

Podobné prezentace


Reklamy Google