Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střednědobá vize vývoje evropského trhu s elektřinou ( IEM) Ludmila Petráňová ČEPS, a. s. Předsedkyně představenstva a generální ředitelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střednědobá vize vývoje evropského trhu s elektřinou ( IEM) Ludmila Petráňová ČEPS, a. s. Předsedkyně představenstva a generální ředitelka."— Transkript prezentace:

1 Střednědobá vize vývoje evropského trhu s elektřinou ( IEM) Ludmila Petráňová ČEPS, a. s. Předsedkyně představenstva a generální ředitelka

2 Nové směrnice a nařízení Směrnice 2003/54 o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou a Nařízení 1228/2003 o podmínkách přístupu k síti při přeshraniční výměně elektřiny schválené Radou a Parlamentem 16.6.2003 úplné otevření trhu právní i funkční oddělení sítí nediskriminační přístup k sítím harmonizace podmínek pro přístup k sítím

3 Nové směrnice a nařízení podpora mezinárodního obchodu- CBT Směrnice o obnovitelných zdrojích ze září 2001 ukládala členským státům vypracovat „progress report“ do října 2003

4 Medium Term Vision for IEM 1.Vývoj Pravidel pro přeshraniční obchod 2.Struktura trhu a propojení evropského trhu s elektřinou 3.Podpora práva zákazníků vybrat si svého dodavatele 4.Podpora a rámec pro výstavbu odpovídající úrovně zdrojů a/nebo řízení poptávky pro zajištění bezpečnosti dodávky

5 Medium Term Vision for the IEM 5.Podpora obnovitelných zdrojů a snižování emisí CO2 ve vztahu k IEM 6.Odstranění poruch trhu například v daňové oblasti 7.Nastavení rámce pro výměny energie s třetími zeměmi

6 Vývoj pravidel pro přeshraniční obchod - trh EU na stejné úrovni jako národní - stejný způsob řízení sítí (zvažuje se oddělené vlastnictví dispečinku a sítí) - mezinárodní tarify jsou střednědobě uvažovány jiné než národní, v dlouhodobém horizontu jednotné - řešení congestion – nastavení správných cenových signálů pro výrobce a spotřebitele

7 Vývoj pravidel pro přeshraniční obchod - přidělování kapacity – nesmí být zvýhodněni velcí proti malým a musí být užit automaticky systém „use-it-or-lose-it“ - koordinace přidělování kapacity s burzami, operátory trhu, správci intraday a balancing trhů - harmonizace pravidel pro bezpečnost a spolehlivost sítí, kodexů a metodologie tarifů

8 Struktura trhu a propojení evropského trhu s elektřinou

9 Struktura trhu do roku 2010 GB \ IRL market separate 2005 integrated 2010 ? Nordic market Baltic market (2008?) W. European market (2006-08?) E. European market (2006-08?) Iberian market (2005?) Italian zonal market (2004?) SE Europe market (2006-8?)

10 Zvýšení kapacity propojení mezi státy a redukce koncentrace trhu Současný stav Malé kapacity propojení mezi státy vedou k velkým rozdílům ve velkoobchodních cenách Je znemožněna soutěž mezi dodavateli Návrhy řešení: Podpora zvýšení propojovacích kapacit Podpora projektům ze strany regulace

11 Zlepšení struktury trhu. Divestice a uvolňování kapacit Správný systém pro přidělování kapacit Správný mix dlouhodobých a krátkodobých kontraktů Regulátoři a TSO by měli monitorovat trh a chování účastníků trhu a měli by chránit zákazníky před manipulací s trhem Demand-side by se měla účastnit velkoobchodního trhu

12 Implementace Zlepšení struktury trhu: 2003 Zveřejnění dokumentu EC Infrastructure and Security of Supply 2004 revize TENs guidelines a identifikace projektů které mají prioritní význam pro rychlou implementaci

13 Achievements TEN 2/5 Completed ? Electricity Gas Introduction of gas in Greece Introduction of gas in Portugal Introduction of gas in Western Spain Russia-Belarus-Poland-EU pipeline Algeria-Morocco-Spain pipeline Northern interconnection Spain- Portugal Submarine link Italy-Greece Spain and France interconector France and Italy interconector East and West Denmark interconnector        X X X 10 priority projects were identified by the Essen European Council in 1994.

14 New electricity and gas lines

15 Implementace Zlepšení struktury trhu 2005 Vydat Code of Practice – pravidla pro kontrolu a řízení velkoobchodního trhu -vydají regulátoři 2005-2010- implementace investiční strategie

16 Podpora práva zákazníků, kteří dostávají universální službu, vybrat si svého dodavatele Soutěž v platebních podmínkách Ceny fixní nebo proměnlivé Výběr odběru v různých hodinách dne Omezení: SW umožňující výběr jiného dodavatele je drahý Může se prodražit doprava

17 Plán implementace 2003 pro každého koncového zákazníka předem daný dodavatel a pro určité zákazníky jistota cenového stropu 2004 definování alespoň minimálních nejlepších praktik pro procedury změny zákazníka ( bez nerozumných nákladů pro zákazníka nebo nového dodavatele) 2005 testování možnosti standardní licence na dodávku aplikovatelné v EU

18 Podpora a rámec pro výstavbu zdrojů a zajištění bezpečnosti dodávky 2003 - Commission Communication on Infrastructure and Security of Supply 2004 - identifikace prioritních projektů - smlouvy o investičních programech a očekávaném způsobu regulace 2005 - procedury pro harmonizaci regulačních opatření - monitoring velkoobchodních trhů 2005 – 10 - implementace investiční strategie

19 Podpora obnovitelných zdrojů Členské státy musí stanovit národní cíle :zajistit buď % výroby z obnovitelných zdrojů na svém území, nebo importovat takové množství z jiných zemí, kde jsou lepší podmínky pro obnovitelné zdroje, případně naplánovat % vývozu energie z obnovitelných zdrojů

20 Podpora obnovitelných zdrojů 3 typy podpory: 1.Garantovaná cena, obvykle mnohem vyšší než tržní cena. Tyto vyšší náklady jsou rozpočítávány do ceny přenosu nebo distribuce 2.Odběratelé mají povinnost odebrat určité % energie z obnovitelných zdrojů- obvykle se tato podpora nazývá green certificates 3.Přímá státní podpora vlády pro pokrytí kapitálu nebo provozních nákladů

21 Podpora obnovitelných zdrojů 1.narušuje pravidla trhu mezi výrobci 2. může znamenat dvojí dotaci- jednou v zemi, kde je energie dotována prostřednictvím přenosového nebo distribučního tarifu a ve druhé zemi může být tato energie součástí povinného výkupu 3.dtto

22 Odstranění poruch trhu 2004 Studie netržních vlivů jako jsou daně, státní pomoc a další faktory Přijetí směrnice pro minimalizaci a odstranění netržních vlivů

23 Vztah ke třetím zemím 2004-2007 nové členské státy musí implementovat Směrnici 2006 Vytvoření jihovýchodního trhu 2008 Odsouhlasený přístup k obchodu s Ruskem a ostatními zeměmi bývalého SSSR

24 Nejdůležitější úkoly

25 Časový harmonogram IEM 2004: - implementace Nařízení 1228 o podmínkách přístupu k síti při přeshraniční výměně elekřiny - odsouhlasena metodika pro mezinárodní tarif pro TSO - odsouhlasena pravidla pro harmonizaci regionálních tarifů, zavedení lokálních cenových signálů a odstranění T-komponenty - pilotní projekt koordinovaného řízení Congestion management ve WE market region - realizace jednotného velkoobchodního trhu ve Velké Británii - realizace velkoobchodního trhu v Itálii

26 Časový harmonogram IEM 2005: - UCTE operational handbook bude odsouhlasen regulátory a stane se právním dokumentem (UCTE/CEER/EC) - sladění účetnictví TSO - vytvoření jednotného trhu na Iberském polostrově 2006 – 08: - vytvoření jednotného trhu v jihovýchodní Evropě.vytvoření regionálních trhů ve zbytku Evropy

27 Časový harmonogram IEM 2008 - 10: - zavedení implicitních aukcí - integrace intra-day a balancing markets - vytvoření Baltického trhu 2010: - integrace všech regionálních trhů

28 Electricity Market Unbundling measures in Member States

29 Infrastructure development 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% DKATBESENLFIPTFRGRDEITESIEUK Summer 2001Summer 2002Summer 2005 Interconnection capacity

30 Electricity market Customer Switching Directorate General for Energy and Transport Estimated switching 1998-2001

31 Electricity market Price comparisons July 2002 (before tax) Directorate General for Energy and Transport Source: Eurostat Price levels

32 Regulators’ Resources Directorate General for Energy and Transport Number of Staff

33 Directorate General for Energy and Transport Electricity market Unbundling of TSO

34 Directorate General for Energy and Transport Electricity market Publication of network tariffs

35 Directorate General for Energy and Transport Electricity market Generation market design

36 Jediná jistota je změna Budoucnost:

37 děkuji za pozornost Ludmila Petráňová předsedkyně představenstva a generální ředitelka ČEPS, a.s. tel. 267104801 email:petranova@ceps.cz www.ceps.cz


Stáhnout ppt "Střednědobá vize vývoje evropského trhu s elektřinou ( IEM) Ludmila Petráňová ČEPS, a. s. Předsedkyně představenstva a generální ředitelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google