Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prostorové dotazy. Buffer = obalová zóna Input Features = vstupní vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prostorové dotazy. Buffer = obalová zóna Input Features = vstupní vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance."— Transkript prezentace:

1 Prostorové dotazy

2 Buffer = obalová zóna

3 Input Features = vstupní vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance = velikost, může být konstantní pro celou vrstvu (Linear Unit), nebo závislá na nějakém atributu Field Dissolve Type - zda se mají sloučit obalové zóny kolem jednotlivých prvků (NO=ne, ALL=všechny, LIST=podle seznamu) Typ konstrukce obalové zóny (okolí celé plochy, okolí hranice plochy, okolí jen z venku, okolí hranice zevnitř…)

4 Prostorové výběry Selection - Select By Location otevře se tabulka návrhu prostorového dotazu schéma dotazu je „Chci vybrat/přidat do výběru/odebrat z výběru/vybrat z vybraných objekty v následující vrstvě, které mají nějaký prostorový vztah k vybrané vrstvě“ Pokud jsou nějaké prvky již vybrané, je možné zaškrtnout pole Use Selected Features, jinak se pracuje s celou vrstvou.

5 Prostorové vztahy intersect - protíná share a line segment with - sdílí část linie contain/completely contain - obsahuje (částečně, úplně) are within/are completely within - je obsaženo (částečně, úplně) are crossed by the outline of - je protnuto obrysem touch the boundary of - dotýká se hranice (stačí 1 společný bod) are identical to - je identické have their centroid in - má centroid (těžiště) v

6 Aplikace obalové zóny k prostorovému vztahu je možné přidat obalovou zónu (buffer) v určitých jednotkách je tak možné nastavit vlastně toleranci prostorového vztahu

7 Funkce Dissolve Tools – Geoprocessing wizard - Dissolve na základě shodných atributů je možné sloučit jednotlivé prvky Input Features - vstupní vrstva Output Feature Class - nově vytvořená data (Shapefile) Dissolve Fields - podle kterých atributů dojde ke sloučení (jeden nebo i více), když se nevybere žádný, dojde ke sloučení všech objektů Statistics Fields - atributy nově vzniklé vrstvy založené na statistických hodnotách vstupní vrstvy (součet, maximum, průměr ze sloučených prvků)

8 Intersect = průnik

9 Input Features = vstupní vrstvy Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky Join Attributes - jak vzniknou atributy nové vrstvy (ALL=všechny z obou, NO FID=všechny z obou bez ID, ONLY FID=pouze ID z obou) XY Tolerance - lze nastavit přesnost souřadnic, které vstupují do výpočtu Output type - lze nastavit jakou geometrii bude mít výsledná vrstva (INPUT=podle vstupních vrstev, LINE=linie, pokud nevstupují body, POINT=body)

10 Union = sjednocení

11 Podobné jako Intersect, ale zachová i nepřekrývající se části Input Features = vstupní vrstvy Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Join Attributes - jak vzniknou atributy nové vrstvy (ALL=všechny z obou, NO FID=všechny z obou bez ID, ONLY FID=pouze ID z obou) XY Tolerance - lze nastavit přesnost souřadnic, které vstupují do výpočtu

12 Clip = ořezání

13 ořezová vrstva musí být vždy polygonová, vstupní vrstva je libovolná Input Features = vstupní vrstva Clip Features = ořezová vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) XY Tolerance - lze nastavit přesnost souřadnic, které vstupují do výpočtu

14 Merge = spojení Input Datasets = vstupní vrstvy Output Dataset = nově vytvořená spojená třída Field Map - jak vzniknou atributy nové vrstvy (je možné nastavit jak se budou tvořit, které se spojí do jednoho,... )

15 Erase = odečtení, vymazání

16 Input Features = vstupní vrstva Erase Features = odečítaná vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída XY Tolerance - lze nastavit přesnost souřadnic, které vstupují do výpočtu U nás nepřístupné – lze nahradit průnikem s vhodně vytvořeným bufferem (jen zvenku, s velkým poloměrem)

17 Symmetrical difference = inverzní průnik V naší instalaci nepřístupné

18 Úkoly 1. kolik železničních stanic v ČR je v lese? 2. kolik obcí v ČR (bodová vrstva) je dál než 10 km od nejbližší železnice? 3. kolik je v ČR okresů, ve kterých je alespoň jedno město nad 50 000 obyvatel (bodová vrstva)? 4. s kolika obcemi sousedí (tj. sdílí aspoň 1 liniový segment) Praha hranicí a která z těchto obcí má nejméně obyvatel? 5. která ORP má největší rozlohu a kolik? 6. která ORP v ČR je složena z nejvíce obcí a z kolika? 7. kolik procent Prahy pokrývá les? 8. kolik obcí (polygonová vrstva) má celou svou plochu do 10 km od hranic Prahy? 9. ve kterých obcích zaujímá les více než 96 procent výměry a kolik procent v těchto obcích to je? 10. kolik se nachází v ČR souvislých ploch větších než 50 km 2 pro které platí, že jsou dále než 5 km od obcí (bodová vrstva) a dále než 10 km od nejbližší železnice? 11. kolik procent příhraničního pásma ČR (5 km od hranic) zabírají lesy?


Stáhnout ppt "Prostorové dotazy. Buffer = obalová zóna Input Features = vstupní vrstva Output Feature Class = nově vytvořená třída s výsledky (Shapefile) Distance."

Podobné prezentace


Reklamy Google