Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce s pacienty s duální diadnozou v ambulantím programu ESETU v letech 2006-2012 MUDr Lucie Jurkovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce s pacienty s duální diadnozou v ambulantím programu ESETU v letech 2006-2012 MUDr Lucie Jurkovská."— Transkript prezentace:

1 Práce s pacienty s duální diadnozou v ambulantím programu ESETU v letech 2006-2012 MUDr Lucie Jurkovská

2 Jaké je personální zajištění týmu: Multiprofesní tým tvoří: Case manager Psychiatr s AT specializací Terénní psychiatrická zdravotní sestra Vedoucí sociálních rehabilitací

3 Druhy přístupů k pacientům s duální diagnozou – „Double trouble“ V mezin á rodn í literatuře jsou pops á ny tři modely poskytov á n í služeb při péči o tyto pacienty : Sekvenčn í Paralelní Integrovaný

4 Situace v ČR – „Double touble “ Situace v ČR je obdobná jako v zemích západní Evropy. Převažují sekvenční a paralelní př í stupy v léčbě duálních dg.: Zařízen í pro závislé Zařízení pro psychiatrické pacienty Integrovaný model

5 Diagnostika možnosti léčby u pacientů s duální diagnozou náš program je koncipován pro pacienty s touto komorbiditou duševních nemocí: 1) diagnóza závislosti obecně 2) diagnóza další duševní /psychické/ poruchy Diagnostika probíhá podle diagnostických kritérií Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize.

6 Diagnostika Diagnostika n á vykových nemoc í m á k ó dy : F 1X.2 Diagnostika ostatních nemocí má kódy : F 20 – F 29 F 30 – F 39 F 40 - F 48 F 50 - F 59 F 60 - F 63.0 Tento program tedy není koncipován pro kombinaci závislosti s onemocněními kódovanými: F 00 – F 09, F 63.1- F 69,F 70 – F 89, F 80 – F 89, F 90 – F 98, F 99

7 Léčba – péče o pacienty s DD Při léčbě – péči o pacienty s duální dg. postupujeme v souladu s biopsychociáln í m modelem duševních nemocí. a) medikace b) psychoterapie c) sociální práce

8 Rozdělení pacientů podle stabilizace jejich problémů pacienty dělíme do tří skupin : 1. Nemá náhled ani na jednu z dg., není stabilizován ani v jedné z dg. 2. Má náhled alespoň na jednu z dg. Nebo je stabilizován alespoň v jedné z dg. 3. Má náhled na svoje dg. je v současné době stabilizován po stránce svých dg.stabilizován

9 Základní metodou práce je CASE MANAGEMENT Dlouhodobá kontinuální a intenzivní podpora pacienta Schopnost řešit komplexní problémy pacienta Multidisciplinární spolupráce Koordinace poskytované péče (MUDr. Jan Stuchlík) Case manager je pacient ů v společník a pr ů vodce, kter ý mu pomáh á najít cestu v s y stému slu ž eb Case manager je pacient ů v společník a pr ů vodce, kter ý mu pomáh á najít cestu v s y stému slu ž eb

10 Další podněty pro práci s pacienty s DD 1. Nutnost snížení nároků na klienta 2. Postupné řešení jeho problémů 3. Posilovat, edukovat 4. Důležitost týmové koheze – pozor na manipulace ze strany klientů ! 5. Nezbytnost kvalitní supervize týmu

11 Hodnocení úspěšnosti práce Hodnocením není pouze schopnost pacientů po absolvování tohoto programu abstinovat od návykových látek nebo návykového chování, ale též zlepšení kvality jejich života

12 závěr Snaž í me se tedy o integrovaný př í stup v l é čbě a péči o pacienty s du á ln í diagnozou, který v sobě zahrnuje ře š en í v š ech složek probl é mů, kter é se u těchto pacientů vyskytuj í v jednom časov é m obdob í – během l é čby péče.

13 Děkujeme za pozornost !


Stáhnout ppt "Práce s pacienty s duální diadnozou v ambulantím programu ESETU v letech 2006-2012 MUDr Lucie Jurkovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google