Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření neelektrických veličin OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-033

3  Měření neelektrických veličin tvoří významnou součást měřicí techniky. Tuto skutečnost nejlépe vystihuje fakt, že představuje více jak 90 % všech měření.  Nejčastěji se v technické praxi vyskytuje měření průtoku, teploty, tlaku, polohy, mechanického napětí a rychlosti.  Obecná koncepce měřicího kanálu, volba metody měření, následné zpracování (úpravy měřených signálů, jejich přenos – sběrnice, protokoly) a vyhodnocení, včetně řízení měření a jeho automatizace, je v podstatě stejná jak při měření elektrických veličin. Dnes jsou tato měření ve velké míře automatizována. Využívají k tomu prostředky výpočetní techniky, automatické měřící přístroje a systémy.

4 Měření neelektrických veličin  Základem celého měřícího systému jsou snímače měřených neelektrických veličin a převodníky těchto veličin na veličiny elektrické.  Vhodným snímačem se měřená veličina převádí na elektrickou veličinu úměrné velikosti (např. elektrický náboj, odpor apod.) nebo na elektrický signál, jehož některá vlastnost (např. frekvence, fáze aj.) nese informaci o hodnotě měřené veličiny.

5 Měření neelektrických veličin  Jednotlivé snímače stejné neelektrické veličiny mají rozdílné vlastnosti, ke kterým se musí přihlížet při volbě snímače.  Jde o jejich citlivost, přesnost, stálost, průběh převodní charakteristiky, dynamické vlastnosti, spolehlivost, snadnost montáže, cenu atd.  K snímání neelektrických veličin se používají snímače různých principů, kterými se měřené veličiny převádějí na různé výstupní veličiny.

6 Měření neelektrických veličin  Způsob připojení snímačů neelektrických veličin k elektrickým (resp. elektronickým) měřícím přístrojům a systémům je diktován druhem výstupní elektrické veličiny snímače. Ten vyplývá z principu snímače.  Aktivní snímače poskytují na výstupu aktivní elektrickou veličinu. Je to stejnosměrné nebo střídavé napětí, elektrický náboj a elektrické impulsy různých průběhů.  Pasivní snímače vykazují na svém výstupu pasivní elektrickou veličinu jako odpor, kapacitu, indukčnost a další.

7 Měření neelektrických veličin  Snímače můžeme dělit podle různých hledisek.  Podle použití poznáme:  Snímače mechanických veličin  Snímače tepelných veličin  Snímače záření  Snímače chemických veličin  Snímače magnetických veličin  Snímače ostatních veličin

8 Měření neelektrických veličin  Podle principu činnosti poznáme snímače: –kapacitní- indukční –odporové- piezoelektrické –optoelektronické- impulsové –ionizační- termoemisní –magnetické- elektrolytické –polovodičové a další

9 Snímače průtoku  Snímače průtoku (průtokoměry) měří množství objemové Q v nebo hmotnostní Q m tekutiny proteklé známým průřezem S za jednotku času t. Tomu odpovídají metody měření průtoku:  Objemové[m 3 /s][kg/s]  Hmotnostní[kg/s]  Rychlostnínebo  kde v je střední rychlost proudění a  je hustota tekutiny. Rozeznáváme přímé a nepřímé měření Qv a Qm.

10 Snímače průtoku  Existuje více druhů snímačů průtoku kapalin. Mezi často používané můžeme zařadit tyto:  turbínovýplováčkový (rotametr)  lopatkovývírový  ultrazvukovýindukční  kapacitníprůřezové (se škrtícími orgány)  dávkovacídeformační a další

11  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

12 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google