Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzika kondenzovaného stavu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzika kondenzovaného stavu"— Transkript prezentace:

1 Fyzika kondenzovaného stavu
8. přednáška

2 Supravodivost Heike Kamerlingh-Onnes ( ) - zkapalnil Helium - dostal se až k teplotě 1K – sděluje svůj objev výrazného poklesu odporu Hg v oblasti teplot 4,2 K – hovoří o náhlé změně odporu Hg - další podobné případy (7,2 K – Pb, 3,7-5,3 K – Sn) - březen 1913 – poprvé hovoří o supravodivosti klasická fyzika neumí supravodivost vysvětlit

3 Pokles odporu Hg (H. Kamerling-Onnes 1911)
Leiden Communications 124c ( )

4 Pokusy H. Kamerlingha-Onnese
nabuzení a „zaklíčování supravodivých magnetů B(t) = B(t = 0)exp(-t / tR) T < Tc – pokles odporu alespoň o 6 řádů (měření H.K-O) - poslední měření H.K-O – pokles o 12 řádů 1962 – v USA pokus, kdy proud procházel cívkou 2,5 roku (   m) v současnosti je vysoká stabilita perzistentních proudů v supravodičích s úspěchem využívána např, v laboratořích, urychlovačích, v lékařství (NMR), …

5

6

7 Postřehy plynoucí z experimentů
odpor supravodiče je nekonečně malý (R  0 raději než R=0 – nepatrné množství „nesupravodivých“ elektronů v soustavě a T0) je možné „zamrazit“ („zaklíčovat“) mg. pole a dosáhnout obrovské stability pole (trvalé nevymírající proudy v supravodivé cívce – perzistentní proudy) perzistentní proudy jsou v supravodiči metastabilní (neodpovídají rovnovážném TDM stavu – stav bez proudu má ještě nižší energii) nelze vytvořit použitelné supravodivé „akumulátory energie“ z čistých kovů (existence Bc) – např Pb…Bc(T 0) = 0,0803 T (- šlo by to se silně znečistěnými slitinami)

8 Vysokoteplotní supravodiče
1987 – Y1Ba2Cu3O7-y … Tc  100 K

9

10 Meisssnerův-Ochsenfeldův jev
Berlín, supravodič, nezávisle na své historii, vytlačuje (vratně) magnetickou indukci B ze svého vnitřku

11 Meissnerův–Ochsenfeldův jev
M-O supravodič není pouhým ideálním vodičem s nulovým odporem ideální vodič - mg. pole  stínící proudy  na povrchu id. vodiče vznikne taková mg. indukce, že se pole uvnitř vyruší  stav id. vodiče závisí na jeho předchozí historii! supravodič - B je vypuzena z vnitřku supravodiče při T  Tc bez ohledu na jeho předchozí historii (zda byl předtím zmagnetizován či ne)

12 Rovnice bratrů Londonů
(Fritz London, Heinz London ) hloubka vniku mg. pole js = 2evs - proudová hustota transportního proudu „supravodivých částic“

13 Supravodiče I. typu např. Pb, Sn, In mají jedinou kritickou indukci Bc
při vnějším poli B  Bc vniká toto pole jen do hloubky L pod povrch supravodiče na povrchu supravodiče tečou stínící Meissnerovy proudy (jen do hloubky L) stínící proudy nepřenáší náboj v objemu supravodiče! v masivním supravodiči tečou stínící i transportní proudy po jeho povrchu

14 Supravodiče II. typu vírové vlákno
Vírové vlákno má normální nesupravodivé jádro, jímž proniká mg. tok do vzdálenosti L od osy víru. - dvě kritické indukce Bc1, Bc2 (Bc1 < Bc2) při B < Bc1 – chovají se stejně jako supravodiče I. typu - při Bc1 < B < Bc2 - mg. pole vniká do supravodiče (vírovým vláknem) - B > Bc2 – supravodič přejde do normálního (nesupravodivého) stavu

15 Kvantování magnetického toku
fluxoid fluxon uzavřená dráha obepínající „díru“ jíž proniká mg. tok  = BS (0=h/2e) (B-indukce v díře, S plocha vymezená křivkou  ) Pokud je dráha  vedena „hluboko“ (>L) v supravodiči, potom v této hloubce netečou proudy a fluxoid je  = n0.

16 Charakteristiky elektronového plynu pro některé kovy
valence NVe / 1028 m-3 kF / 1010 m-1 EF / eV ħp / eV Li 1 4,63 1,11 4,71 8,0 Na 2,53 0,92 3,15 5,91 K 1,32 0,75 2,04 4,27 Rb 1,07 0,70 1,78 3,85 Cs 0,87 0,64 1,54 3,46 Be 2 24,63 1,93 14,3 18,5 Mg 8,6 1,37 7,12 11,0 Ca 4,6 4,68 Zn 13,14 1,57 9,44 13,4 Al 3 18,07 1,75 11,66 15,8 Pb 4 13,19 9,46 13,5 Podle: Myers H.P.: Introductory Solid State Physics. CRC Press, London 2002.

17 analogie s mechanickým oscilátorem
Izotopový jev (1950) na supravodivost má vliv i krystalová mříž závislost kmitů mříže  na nukleonovém čísle A Experimentálně prokázáno, že: Tc = konstM-1/2 analogie s mechanickým oscilátorem

18 Mikroskopická teorie supravodivosti
1957 – J. Bardeen, L.N. Cooper, J.R. Schrieffer (BCS teorie – Nobelova cena 1972)

19 Idea párování (elektronů) - L. N. Cooper
2 elektrony nad „Fermiho mořem“ mohou vytvořit pár, kde energie připadající na 1 elektron < EF (zbytek je ve formě vazebné energie) maximální stabilita páru - vlnové vektory elektronů jsou antiparalelní (k, -k) - spiny elektronů mají hodnoty s, -s (↑,↓) „velikost“ páru  10-6 m (!!! – v objemu jednoho kuperonu může ležet těžiště dalších párů)

20 Vazebná energie Cooperova páru
D – Debeyův kmitočet N (0) – hustota elektronových stavů na Fermiho mezi EF Vef – interakční dvoučásticový potenciál fononové interakce mezi elektrony a mřížkou (pro 0D Vef  0, >D Vef = 0)

21 Cooperovy páry Cooperův pár – boson („pseudoboson“)
Boseho-Einsteinův kondenzát párů v prostoru hybností v základním stavu je makroskopický počet párů (kondenzát) Vlnová f-ce kondenzátu: hustota párů v kondenzátu


Stáhnout ppt "Fyzika kondenzovaného stavu"

Podobné prezentace


Reklamy Google