Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4 Zobecněný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4 Zobecněný."— Transkript prezentace:

1 3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4 Zobecněný Ampérův zákon 3.5 Indukované elektrické a magnetické pole 3.6 Maxwellovy rovnice 3.7 Elektromagnetické vlnění Fyzika II, 2014-15, přednáška 31

2 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.2.1 Popis pole dielektrikum (bez volných náb.) polarizace hustota polarizačního (vázaného) náboje  P rel. permitivita  r vektor polarizace 0 PP  e  el. susceptibilita …tabule rotace, translace

3 Gaussova věta pro el. pole v dielektriku pro různé  různé E, stejné D indukce elektrického pole Tok vektoru indukce uzavřenou plochou je ro- ven volnému náboji uzavřenému uvnitř plochy 3

4 3.3 Magnetické pole v magnetikách magnetikum 3.3.1 Magnetismus elektronu v atomu orbitální magnetický moment spinový magnetický moment elektronu …gyromagnetický poměr orbitální spin S ≡ vnitřní moment hybnosti …gyromagnetický poměr spinový moment hybnosti

5 3.3 Magnetické pole v magnetikách Magnetický moment atomu D. cv. Proč ytterbium Yb 3+ má tak velký mag. moment? Fyzika II, 2014-15, přednáška 35

6 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.3.2 Magnetika (slabá) magnetizace Analogie: el. pole mag. pole rel. permeabilita  r : intenzita magnetického pole elektr ická indukce dielektrikum ≡magnetický moment jedn. objemu

7 3.6 Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru zdroj el. pole je náboj mag. pole není vyvoláno mag. monopólem (nezřídlové) zdroj mag. pole je proud a čas. změna el. pole indukované el. pole (nekonzervativní) vyvolané proměnným mag. polem hlavní Maxwellovy rovnice vedlejší Maxwellovy rovnice 7

8 3.6 Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru hlavní Maxwellovy rovnice vedlejší Maxwellovy rovnice 8

9 3.6 Maxwellovy rovnice Maxwell. rov. ve vakuu (1) (2) (3) (4) integrálně diferenciální rovnice: shrnují zákonitosti elmag. pole souvislost el. a mag.pole existence elmag. vlnění Fyzika II, 2014-15, přednáška 39

10 3.6 Maxwellovy rovnice Maxwell. rov. ve vakuu Cíl: Z Maxwell. rov. ve vakuu → existence elektromagnetického vlnění Zjednodušení: prostředí bez makroskopických nábojů a proudů Prostředek: převedení Maxwell rov. z integrálního do diferenciálního tvaru Pozn: Vakuum → prostředí:  0 →  =  0  r  0 →  =  0  r integrálně diferenciální rovnice: shrnují zákonitosti elmag. pole souvislost el. a mag.pole existence elmag. vlnění (1) (2) (3) (4) 10

11 Vektorové diferenciální operátory Operátor je předpis, který funkci z určitého oboru funkcí přiřazuje jinou funkci, je to „funkce na množině funkcí“ skalární pole u (x,y,z) gradient grad grad u je vektor, který definujeme ve skalárním poli u operátor, tzv. „nabla“, je předpis: totální diferenciál postupujeme po ekvipot. ploše, pak u se nemění → udává směr, ve kterém se v prostoru skalární veličina u  nejvíce mění Fyzika II, 2014-15, přednáška 311

12 gradient grad Fyzika II, 2014-15, přednáška 312

13 Vektorové diferenciální operátory divergence div elementární tok elemen. uzavř. plochou dS : tok konečnou uzavřenou plochou S : Gausssova věta vekt. pole div: tok vekt. veličiny uzavř. plochou vztažený na jedn. objem

14 Pro zvolený směr plochy ohraničené křivkou: v limitě  S →0: všechny složky: vekt. pole 14

15 Vektorové diferenciální operátory rotace rot elementární cirkulace podél elementární uzavřené křivky: Výsledná cirkulace podél křivky konečné velikosti – „součet“ el. cirkulací: Některé vztahy pro diferenciální operátory: Stokesova věta  … Laplaceův operátor na skalární pole 15 aplikace Laplaceova operátoru na vekt. pole – trojnásobná aplikace na všechny tři složky

16 3.7 Elektromagnetické vlnění kvalitativně 16


Stáhnout ppt "3 Elektromagnetické pole 3.1 Zákony elektromagnetického pole ve vakuu 3.2 Elektrostatické pole v dielektrikách 3.3 Magnetické pole v magnetikách 3.4 Zobecněný."

Podobné prezentace


Reklamy Google