Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl"— Transkript prezentace:

1

2 Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl
Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: - vodiče kovy elektrolyty (roztoky solí a kyselin) - izolanty bakelit, sklo polovodiče Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl

3 Závislost měrného elektrického odporu na teplotě
kov V kovech se zvyšující se teplotou kmitající částice mřížky víc překážejí pohybu elektronů.

4 Závislost měrného elektrického odporu na teplotě
polovodič kov V polovodičích se se zvyšující teplotou zvětšuje hus- tota volných elektronů.

5 - Termistor I A Termistor je polovodičová součástka, která má velkou
+ I t A Termistor je polovodičová součástka, která má velkou teplotní závislost elektrického odporu.

6 Vodiče - kovy, obsahují velké množství volných
elektronů uvolněných z valenčních sfér elektronových obalů. Izolanty - neobsahují téměř žádne volné elektrony téměř všechny elektrony jsou vázané k jádru.

7 Atom křemíku Atom germania
Atomy Si a Ge mají ve valenční vrstvě 4 elektrony. + + Atomy se snaží seskupovat do krystalové mřížky tak, aby ve valenční vrstvě měly 8 elektronů.

8 Krystalová mřížka křemíku
Si Si Si Každý atom je vázaný se 4 sousedními atomy pomocí 4 vlastních valenčních elektronů a 4 valenčních elektro- nů, ze kterých každý patří jednomu sousednímu atomu.

9 Krystalová mřížka křemíku
Si Si Si Všechny valenční elektrony se podílejí na vazbě, v krysta- lové mřížce nejsou volné elektrony - křemík je izolant. Platí při nízkých teplotách a u chemicky čistého křemíku.

10 Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách
Si Kmity atomů vyvolají porušení vazeb, některé valen- ční elektrony se uvolní a stanou se volnými. Uvolněním elektronů z vazby se z křemíku stáva vodič.

11 Krystalová mřížka křemíku pri vyšších teplotách
Si + + + Uvolněním elektronů z vazby vznikne v mřížce prázdné místo - díra. Díra je místo s kladným nábojem, který získá z přebytku kladných nábojů atomového jádra.

12 Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách
Si + + + Vznik (generování) párů volný elektron - díra.

13 Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách
Si + + + Při “střetnutí” volného elektronu s dírou obsadí volný elektron prázdné místo v chemické vazbě. Zánik (rekombinace) párů volný elektron - díra.

14 Zdánlivý pohyb děr po krystalu polovodiče
Si Si Si Si + + Si Si + + + Si Si Si Některý z valenčních elektronů neporušených sousedních vazeb přeskočí na místo vazby porušené. Současně se objeví díra na jiném místě.

15 Počet volných elektronů u polovodičů můžeme
zvyšovat zahříváním. Pokud připojíme ke krystalu křemíku stejnosměrné napětí, začne obvodem procházet proud. Tato vodivost čistých polovodičů se nazývá vlastní vodivost polovodičů. Látky s touto vodivostí jsou vlastní polovodiče.

16 V polovodičích se se zvyšující teplotou:
Test V polovodičích se se zvyšující teplotou: a) zvětšuje hustota volných elektronů, b) zmenšuje hustota volných elektronů, c) nemění hustota volných elektronů, d) nemění jejich měrný elektrický odpor. 1

17 Pod pojmem generování rozumíme: a) vznik volných děr,
Test Pod pojmem generování rozumíme: a) vznik volných děr, b) vznik volných elektronů, c) vznik párů volný elektron - díra, d) zánik párů volný elektron - díra. 2

18 Pod pojmem rekombinace rozumíme: a) zánik volných děr,
Test Pod pojmem rekombinace rozumíme: a) zánik volných děr, b) zánik volných elektronů, c) zánik párů volný elektron - díra, d) vznik párů volný elektron - díra. 3

19 Mezi polovodiče patří : a) cín, b) hliník, c) křemík, d) elektrolyt.
Test Mezi polovodiče patří : a) cín, b) hliník, c) křemík, d) elektrolyt. 4

20 Mezi vodiče patří: a) germanium, b) měď, c) křemík, d) hemoglobin.
Test Mezi vodiče patří: a) germanium, b) měď, c) křemík, d) hemoglobin. 5

21 Mezi nevodiče nepatří: a) mořská voda, b) plast, c) dřevo, d) beton.
Test Mezi nevodiče nepatří: a) mořská voda, b) plast, c) dřevo, d) beton. 6

22 Mezi polovodičové součástky patří : a) termostat, b) terminátor,
Test Mezi polovodičové součástky patří : a) termostat, b) terminátor, c) termograf, d) termistor. 7

23 Řešení testu: 1) a 2) c 3) c 4) c 5) b 6) a 7) d


Stáhnout ppt "Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl"

Podobné prezentace


Reklamy Google