Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: - vodiče kovy elektrolyty (roztoky solí a kyselin) polovodiče Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: - vodiče kovy elektrolyty (roztoky solí a kyselin) polovodiče Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin,"— Transkript prezentace:

1

2 Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: - vodiče kovy elektrolyty (roztoky solí a kyselin) polovodiče Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin, chlorofyl - izolanty bakelit, sklo

3 Závislost měrného elektrického odporu na teplotě V kovech se zvyšující se teplotou kmitající částice mřížky víc překážejí pohybu elektronů. kov

4 V polovodičích se se zvyšující teplotou zvětšuje hus- tota volných elektronů. kov polovodič Závislost měrného elektrického odporu na teplotě

5 Termistor Termistor je polovodičová součástka, která má velkou teplotní závislost elektrického odporu. + - A I t

6 Vodiče - kovy, obsahují velké množství volných elektronů uvolněných z valenčních sfér elektronových obalů. Izolanty - neobsahují téměř žádne volné elektrony téměř všechny elektrony jsou vázané k jádru.

7 Atomy Si a Ge mají ve valenční vrstvě 4 elektrony. Atomy se snaží seskupovat do krystalové mřížky tak, aby ve valenční vrstvě měly 8 elektronů. + + Atom křemíku Atom germania

8 Každý atom je vázaný se 4 sousedními atomy pomocí 4 vlastních valenčních elektronů a 4 valenčních elektro- nů, ze kterých každý patří jednomu sousednímu atomu. Si Krystalová mřížka křemíku

9 Si Všechny valenční elektrony se podílejí na vazbě, v krysta- lové mřížce nejsou volné elektrony - křemík je izolant. Platí při nízkých teplotách a u chemicky čistého křemíku. Krystalová mřížka křemíku

10 Si Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách Kmity atomů vyvolají porušení vazeb, některé valen- ční elektrony se uvolní a stanou se volnými. Uvolněním elektronů z vazby se z křemíku stáva vodič.

11 Si Uvolněním elektronů z vazby vznikne v mřížce prázdné místo - díra. Díra je místo s kladným nábojem, který získá z přebytku kladných nábojů atomového jádra. + + + Krystalová mřížka křemíku pri vyšších teplotách

12 Si Vznik (generování) párů volný elektron - díra. + + + Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách

13 Si + Při “střetnutí” volného elektronu s dírou obsadí volný elektron prázdné místo v chemické vazbě. Zánik (rekombinace) párů volný elektron - díra. + + Krystalová mřížka křemíku při vyšších teplotách

14 Si + Zdánlivý pohyb děr po krystalu polovodiče Některý z valenčních elektronů neporušených sousedních vazeb přeskočí na místo vazby porušené. Současně se objeví díra na jiném místě. + + + +

15 Počet volných elektronů u polovodičů můžeme zvyšovat zahříváním. Pokud připojíme ke krystalu křemíku stejnosměrné napětí, začne obvodem procházet proud. Tato vodivost čistých polovodičů se nazývá vlastní vodivost polovodičů. Látky s touto vodivostí jsou vlastní polovodiče.

16 V polovodičích se se zvyšující teplotou: a) zvětšuje hustota volných elektronů, b) zmenšuje hustota volných elektronů, c) nemění hustota volných elektronů, d) nemění jejich měrný elektrický odpor. Test 1

17 Pod pojmem generování rozumíme: a) vznik volných děr, b) vznik volných elektronů, c) vznik párů volný elektron - díra, d) zánik párů volný elektron - díra. Test 2

18 3 Pod pojmem rekombinace rozumíme: a) zánik volných děr, b) zánik volných elektronů, c) zánik párů volný elektron - díra, d) vznik párů volný elektron - díra.

19 Mezi polovodiče patří : a) cín, b) hliník, c) křemík, d) elektrolyt. Test 4

20 Mezi vodiče patří: a) germanium, b) měď, c) křemík, d) hemoglobin. Test 5

21 Mezi nevodiče nepatří: a) mořská voda, b) plast, c) dřevo, d) beton. Test 6

22 Mezi polovodičové součástky patří : a) termostat, b) terminátor, c) termograf, d) termistor. Test 7

23 Řešení testu: 1) a 2) c 3) c 4) c 5) b 6) a 7) d


Stáhnout ppt "Z hlediska vedení elektrického proudu rozdělujeme látky na: - vodiče kovy elektrolyty (roztoky solí a kyselin) polovodiče Si, Ge, C, Se, Te, PbS, hemoglobin,"

Podobné prezentace


Reklamy Google