Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektromagnetické vlnění VY_32_INOVACE_09-17. Vznik elektromagnetické vlny na dvouvodičovém vedení ≈≈≈≈ R Vedení se soustředěnými parametry ≈≈≈≈ Oddálením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektromagnetické vlnění VY_32_INOVACE_09-17. Vznik elektromagnetické vlny na dvouvodičovém vedení ≈≈≈≈ R Vedení se soustředěnými parametry ≈≈≈≈ Oddálením."— Transkript prezentace:

1 Elektromagnetické vlnění VY_32_INOVACE_09-17

2 Vznik elektromagnetické vlny na dvouvodičovém vedení ≈≈≈≈ R Vedení se soustředěnými parametry ≈≈≈≈ Oddálením desek kondenzátorů a narovnáním vinutí cívek vznikne Dvouvodičové vedení s rozloženými parametry Vysokofrekvenční generátor Spotřebič Vedení x v Obr.1,2 R

3 Rovnice postupné elektromagnetické vlny ≈≈≈≈ x v f Do bodu M dorazí elektromagnetická vlna se zpožděním τ, tedy v čase t´= t- τ M R Obr.2

4 Další vztahy pro elektromagnetické vlnění u -okamžitá hodnota napětí U m -amplituda napětí ω - úhlová frekvence f - frekvence T -perioda λ - vlnová délka v - rychlost vlnění t - čas x -vzdálenost od zdroje Pro frekvenci 50 Hz se vlnový charakter děje na běžných vedeních neprojeví ( ) a vlnová rovnice přechází v rovnici kmitání

5 Postupná elektromagnetická vlna ≈≈≈≈ fR Je-li na konci vedení ideální rezistor s odporem R,veškerá elmag. energie se v něm přemění v energii vnitřní a proud má ve vedení stejnou fázi jako napětí.Tj. v místech s maximem napětí ( max.E ) je i maximální proud (max.B) Obr.3

6 Elektromagnetické pole  V prostoru mezi vodiči vzniká časově proměnné silové pole,které má složku elektrickou a magnetickou  Toto pole se nazývá elektromagnetické pole  Energie není přenášena samotnými vodiči,ale elektromagnetickým polem mezi nimi  Tento děj má charakter vlnění

7 Stojatá elektromagnetická vlna  Je-li vedení na konci rozpojeno - vedení naprázdno  Nastává na konci odraz vlnění  Odražená a postupující vlna se skládají  Vzniká stojaté vlnění  Fázový rozdíl mezi napětím a proudem a vektory  Dochází k periodickým změnám energie el. pole v energii mag. pole  Energie je soustředěna mezi vodiči a nevyzařuje se do okolí Obr.4 E a B je

8 Elektromagnetický dipól - anténa  Rozevřeme dvouvodičové vedení naprázdno o délce do svislého směru  Vznikne tzv. půlvlnný dipól -  V okolí dipólu vzniká elektromagnetické pole – má elektrickou složku charakterizovanou vektorem a magnetickou složku charakterizovanou vektorem.Tyto složky nelze od sebe oddělit.  Anténa vyzařuje do prostoru energii v podobě elektromagnetického vlnění B E Obr.5

9 Děkuji za pozornost Autor DUM: RNDr.Jana Bochenková Autor obrázků 1,2: RNDr.Jana Bochenková Zdroj obrázků 3,4,5:LEPIL, Oldřich a Přemysl ŠEDIVÝ. Fyzika pro gymnázia: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha: Prometheus, 1995, s. 248-250. ISBN 80-85849-47-X.


Stáhnout ppt "Elektromagnetické vlnění VY_32_INOVACE_09-17. Vznik elektromagnetické vlny na dvouvodičovém vedení ≈≈≈≈ R Vedení se soustředěnými parametry ≈≈≈≈ Oddálením."

Podobné prezentace


Reklamy Google