Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1."— Transkript prezentace:

1

2 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

3 Spojovací prostředky Spojovací prostředky dělí dřevěné, kovové a plastové. DD řevěné spojovací prostředky: dřevěná pera, dřevěné lamely a dřevěné kolíky. KK ovové spojovací prostředky : hřebíky, vruty, šrouby, sponky. PP oužívají se k nerozebíratelnému nebo rozebíratelnému spojování dřeva a dřevěných materiálů

4 Péra Péra leží v drážkách dvou dílců. Mohou být vlepená nebo volně vložená do drážek. VV olně vložená péra jsou většinou z překližek nebo dřevovláknitých desek. PP oužívají se především pro spojování plošných dílců z masivu a velkoplošných materiálů. SS poj je zajištěn jiným spojovacím prvkem.

5 Péra VV lepená péra mohou být vyrobena z masivního dřeva, překližek, tvrdých dřevovláknitých desek nebo plastu. PP oužitím péra se lepená plocha spoje zvětší, a tím se zvýší jeho pevnost. Péra z masivního dřeva mohou být podle průběhu jejich vláken z podélného nebo příčného dřeva.

6 Péra TT loušťka a šířka se řídí podle příslušných rozměrů spojovaných dílů. VV lepovaná vložená péra se mohou používat jak pro tupé rohové spoje, tak také pro spojení dřeva na pokos. PP éra se speciálními tvary jsou tvarová pera, úhlová pera a plastová pera. Úhlové péro

7 Tvarová péra - lamely TT varová pera mají přibližně eliptický tvar. JJ sou z překližky a mají na obou stranách vylisované, diagonálně probíhající rýhy a zkosený okraj. DD rážka pro tvarová pera se ve zvolené velikosti vyfrézuje do spojovaných obrobků frézou na drážky

8 Tvarová péra - lamely PP o nanesení lepidla a vložení tvarového péra do drážky péro nabobtná a vytváří tak velmi pevné spojení. PP oužívá se pro tupé a pokosové spoje masivního dřeva a dřevěných materiálů. TT loušťka tvarových pér je pro všechny velikosti a tvary 4 mm.

9 Úhlová pera ÚÚ hlová pera se používají výhradně pro rohové spoje ploch na pokos. SS kládají se z dýh nalepených křížově na sebe. RR ozměr úhlových pér, jejich tloušťka a délka ramen je rozdílná. JJ sou k dostání jako jednotlivé kusy délky 50 mm nebo jako 1000 mm dlouhé tyče.

10 Plastová péra PP lastová péra mají pro lepší spojení drážky a otvory pro lepidlo. EE xistují jako úhlová péra pro 90°a 45° i jako přímá péra pro tupé spoje. HH odí se pro spojování masivního dřeva, překližek a dřevotřískových desek menších tlouštěk.

11 Plastová péra PP ro silnější desky mohou být vložena dvě péra na sobě. ÚÚ hlová péra mají délku ramen 15 mm, přímá plastová péra většinou šířku 35 mm. TT loušťka plastových pér je obvykle 2 mm.

12 Kolíky KK olíky jsou hladké nebo drážkované bukové tyče s různými průměry a délkami. NN ejpoužívanější průměry jsou 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm. KK romě kolíkových tyčí existují také hotové kolíky s různými rozměry a zkosenými konci.

13 Kolíky JJ ejich nejpoužívanější rozměry jsou uvedeny ve vedlejší tabulce. SS pirálové a podélné kolíky s drážkami a s bobtnavými vlastnostmi se po nanesení lepidla se označují jako rýhované, spirálové nebo hladké kolíky.

14 Kolíky DD íky bobtnavým vlastnostem dřeva přilne kolík těsně na boky díry, kolíkový spoj drží lépe. DD rážky na lepidlo kromě toho umožňují rovnoměrnější rozdělení lepidla na plochu kolíku. VV prodeji jsou i kolíky z plastu. KK olíky se hodí jak na tupé tak na pokosové spoje z masivního dřeva a velkoplošných desek.

15 Úhlové kolíky ÚÚ hlové kolíky jsou kolíky s úhlem 90°. PP oužívají se pro spoje na pokos. JJ sou z plastu a mají při délce ramen 30 mm průměr 6 mm nebo 8 mm.

16 Hřebíky HH řebíky mají hlavu, dřík a hrot. PP odle tvaru hlavy rozlišujeme hřebíky s hladkou plochou hlavou, hřebíky s rýhovanou zapuštěnou hlavou a kolářské hřebíky. DD řík hřebíku má většinou kruhový průřez. HH řebíky mohou být bez povrchové úpravy, pozinkované nebo jinak pokovené.

17 Hřebíky HH řebíky se prodávají na váhu. Hmotnost balíků hřebíků je podle jejich velikosti mezi 1 kg a 10 kg. Balíky jsou označeny bílou či barevnou samolepkou nebo razítkem na kterých je uvedena čistá hmotnost, druh hřebíků, číslo ČSN a velikost hřebíků.Tloušťka dříku, popř. průměr dříku a délka hřebíků se uvádějí čísly např, 12 x 20. První číslo uvádí průměr dříku v desetinách milimetru, druhé délku hřebíku v milimetrech.

18 Hřebíky HH řebíky mohou být také nastřelovány nastřelovačkou hřebíků, přístrojem pracujícím se stlačeným vzduchem. PP oužívané hřebíky dlouhé 30 mm až 100 mm jsou spojeny v pruzích nebo kruhových zásobnících

19 Hřebíky KK romě obvyklých druhů hřebíků existují také speciální provedení jako hřebíky se širokou hlavou, čalounické hřebíky, hřebíky se záseky, sponky a hřebíky na lehké stavební desky.

20 Hřebíky VV prodeji jsou kromě toho hřebíky s půlkruhovou hlavou, hřebíky se zápustnou hlavou, hřebíky zaostřené na obou stranách, zajišťovací kolíky, ocelové jehly, kroucené hřebíky a kalené hřebíky.

21 Sponky SS ponky jsou spojovací prostředky, které jsou jako hřebíky vyráběny s ocelového drátu. Podle tvaru rozlišujeme úzké, normální a široké sponky. Sponky mohou mít délku od 8 mm do 64 mm a tloušťku od 1 mm do 1,6 mm. Sponky se poujžívají např. k upevňování zadních stran nábytku. Mohou být nastřelovány pouze sponkovací ruční nebo pneumatickou pistolí.

22 Dřevěné hřeby DD řevěné hřeby se používají pro nerozebíratelné spoje. DD řevěné hřeby si většinou truhláři vyrábějí sami, mají kuželový tvar a na konci jsou zašpičatělé. SS trojově vyráběné dřevěné hřeby jsou krátké kruhové tyče, které se zkrátí na požadovaný rozměr nebo se prodávají na metry.

23 Kované hřeby KK ované hřeby se používají především jako ozdobné hřeby k upevňování ručně kovaných kování, jako hřeby do zámků nebo závěsů. JJ sou z nelegované oceli a kovají se ručně hrubý tvar) nebo se vyrábějí strojově (hladký tvar).

24 Zvlněné hřeby (vlnovce) ZZ vlněné hřeby vlnovce) jsou tenké zvlněné pruhy plechu, které se používají ke stabilizaci natupo lepených rohů. Zarážejí se zpravidla speciální pneumatickou nastřelovačkou, a to na místa, na kterých nebudou později vidět.

25 Vruty VV ruty se používají především k upevnění kování a ke spojování dřevěných dílů. SS pojení vruty jsou trvanlivější a pevnější než spojení hřebíky, také je lze opět uvolnit. VV ruty se zašroubovávají šroubovákem, který se musí přesně hodit k velikosti hlavy.

26 Vruty VV ruty jsou většinou z nelegované oceli, mohou být ale také z mosazi (CuZn), slitiny mědi a zinku, ze slitin hliníku nebo z jiného kovu, např. nerezové oceli. VV ruty mohou být bez povrchové úpravy nebo s pomosazeným, pozinkovaným, poniklovaným a kadmiovaným povrchem. PP ro snadnější zašroubování mohou mít kluzný povlak. Samolepka na obalu vrutů.

27 Vruty VV ruty mají hlavu, dřík a závit. PP odle tvaru hlavy rozlišujeme vruty se zápustnou hlavou s drážkou, vruty s půlkulatou hlavou s drážkou a vruty s čočkovitou hlavou s drážkou. VV ruty se prodávají v baleních do 10-500 ks. Balení jsou označena samolepkou. Na ní je uveden tvar vrutů, průměr dříku v milimetrech, délka v milimetrech, číslo ČSN, druh materiálu a počet.

28 Vruty VV ruty se zápustnou hlavou, s půlkulatou hlavou a s čočkovou hlavou existují také s křížovou drážkou. Do dřeva se šroubují křížovým šroubovákem. JJ iné tvary hlav pro šroubovák mohou být vruty s vnitřním šestihranem (imbus) a vruty s vnitřní hvězdou. PP ři čisté práci by měly být drážky vrutů po zašroubování orientovány stejným směrem. Úpravy hlav pro šroubováky

29 Vruty ŠŠ roubováky mají v těchto hlavách vrutů větší úchytnou plochu a tím lépe sedí. Proto mohou být tyto vruty lépe zašroubovány a silněji dotaženy. Jsou vhodné zejména pro použití akumulátorových a pneumatických šroubováků. PP ři jemné práci by měly být před zašroubováním malých vrutů díry předpíchnuty špičákem a u dlouhých vrutů předvrtány. Při předvrtávání děr pro vruty se zápustnou hlavou je vhodné použít hloubkový doraz se záhlubníkem (kuželový záhlubník). Nesmí být vyvrtána příliš hluboká a velká díra, neboť jinak by vrut, který se svým závitem sám zařezává do dřeva, neměl oporu.

30 Vruty ZZ e stejného důvodu nesmí být vruty, s vyjímkou hřebíků se závitem, zatloukány kladivem. AA by se zabránilo ukroucení dříku vrutu, natře se závit před zašroubováním do tvrdého dřeva voskem nebo mýdlem, nebo se použijí vruty opatřené kluznou vrstvou.

31 Hřebíky se závitem HH řebíky se závitem mají závit, který dovoluje zatlučení hřebíku kladivem. UU těchto hřebíků se vlákna dřeva stlačují proti závitu, takže sedí ve dřevě pevněji než obyčejné hřebíky. HH řebíky se závitem mohou být otáčením šroubováku doleva opět vytaženy.

32 Vruty s ozdobnou hlavou VV ruty s ozdobnou hlavou jsou zápustné vruty, které mají v hlavě díru nebo vnitřní závit. Po zašroubování těchto vrutů se do díry v hlavě zatlačí plastová čepička nebo do do závitu v hlavě zašroubuje ozdobná krycí čepička.

33 Vruty s frézovanou hlavou VV ruty s frézovanou hlavou mají na fazetě zápustné hlavy malá vyfrézovaná ostří, která hlavu automaticky zapustí do dřeva.

34 Vruty na třískové desky VV ruty na třískové desky jsou z tvrzené oceli a mají ostrý závit. Ten může být průběžný, nebo např. pro upevnění na spodní konstrukci opatřený tenkým dříkem. SS tředicí hrot vrutu umožňuje přesné přiložení a přímé zašroubování. Samořezné závity brání štípání dřeva. VV ruty na třískové desky jsou vhodné pro použití akumulátorového nebo pneumatického šroubováku.

35 Vrut s šestihranou hlavou VV ruty se čtyřhrannou hlavou a vruty se šestihranou hlavou se používají ke spojování velkých a silných dílů. OO táčejí se klíčem odpovídající velikosti

36 Šrouby – speciální tvary SS pojovací šrouby jsou až na závitovou tyč většinou z polyamidu (nylonu) v různých barvách. PP oužívají se ke spojování částí nábytku dohromady.

37 Spojovací šrouby SS pojovací šrouby častěji bývají celé z kovu a jsou opatřeny různými maticemi.

38 Kombinované vruty a šrouby KK ombinované vruty a šrouby jsou opatřeny závitem do dřeva a na druhém konci metrickým závitem. DD o dřeva se zašroubovávají pomocí uzavřené matice.

39 Bezpečnostní vruty a šrouby BB ezpečnostní vruty a šrouby jsou vruty nebo šrouby se speciálním tvarem hlavy. ZZ ašroubovávají se imbusovým klíčem OO tvor v hlavě šroubu je vyplněn uzavírací zátkou. Bezpečnostní šroub

40 Závrtná matice ZZ ávrtná matice je z oceli, mosazi nebo slitin hliníku, má uvnitř metrický závit, vně závit do dřeva a na jednom konci axiální drážku pro šroubovák. SS louží k ukotvení šroubů do dřeva, dřevěných materiálů a plastů.

41 Zarážecí matice ZZ arážecí matice z plastu s metrickým vnitřním závitem se používá pro upevnění našroubovaných dílů ze dřeva nebo dřevěných materiálů. JJ eden konec objímky má kuželový tvar, aby se mohl snadněji vtlačit do vyvrtané díry. PP o nanesení lepidla se objímka zarazí do vyvrtané díry ve dřevě, popř. v dřevěném materiálu.

42 Vratové šrouby ŠŠ rouby vratové slouží hlavně pro spoje kování se dřevem. JJ ak název napovídá, používají se zejména u vrat. VV ratové šrouby s plochou kulovou hlavou jsou pod hlavou opatřeny čtyřhranem. Ten zamezuje protáčení šroubu při dotahování matice. Vratové šrouby

43 Šrouby se čtyřhrannou nebo šestihrannou hlavou ŠŠ rouby se čtyřhrannou nebo šestihrannou hlavou se používají ke spojování silně namáhaných součástí. MM ají dřík se závitem, čtyř nebo šestihrannou matici i hlavu. PP rotože se při utahování hlava šroubu a matice zatlačuje do dřeva, musí se na obou stranách použít podložka.

44 Otázky k opakování 11.Jaké druhy per používá truhlář jako spojovacímateriál ? 22.Jaké výhody má rýhovaný kolík proti hladkému kolíku ? 33.Jaké údaje jsou vytištěny na balíku hřebíků ? 44 Čím se odlišují vruty na třískové desky od obyčejných vrutů ?

45

46


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště Sabinovo náměstí 16 360 09 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1."

Podobné prezentace


Reklamy Google