Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOMATOLOGIE A B 1.Nefron 1.Juxtaglomerulární aparát 2.Hormony ledvin 2.Ledvina 3. Kůra nadledviny 3.testes Test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOMATOLOGIE A B 1.Nefron 1.Juxtaglomerulární aparát 2.Hormony ledvin 2.Ledvina 3. Kůra nadledviny 3.testes Test."— Transkript prezentace:

1

2 SOMATOLOGIE

3 A B 1.Nefron 1.Juxtaglomerulární aparát 2.Hormony ledvin 2.Ledvina 3. Kůra nadledviny 3.testes Test

4 Co obsahuje cigaretový kouř Kašel Chronická bronchitis - doplňková léčba přednáška: Dýchací systém přednáška: Dýchací systém Krev, imunita Krev, imunita Seminář

5 Dýchací systém Vladimír Compeľ

6 Zabezpečují: 1.Dýchací cesty 2.Plíce Dýchání

7 a. nosní dutina - cavitas nasi b. nosohltan - nasopharynx c. hrtan - larynx d. průdušnice - trachea e. průdušky – bronchy (f. plícní sklípky – alveoly) Dýchací cesty

8 sliznice (mucosa) podslizniční vazivo – submukosa chrupavčitý skelet (u dutin kostěný skelet) (v malých průduškách-menší jako 1mm chrupavka není) hladká svalovina serosa (povrchní vazivo) Stěna dýchacích cest

9 sliznice (mucosa) je pokryta cylindrickým řasinkovým epitelem – typické pro DC Řasinky kmitáním posouvají hlen nahoru s prachem, bakteriemi, toxiny Hlen vzniká v početných hlenových žlázkách sliznice DC podslizniční vazivo – submukosa je bohatá zejména na velice řídké vazivo zejména v hrtanu = při zánětu rychlý otok hrtanu = laryngitida… uzávěr DC, dušnost, smrt …. DĚTI !!!! NUTNÁ léčba až event. KONIOTOMIE jako 1.pomoc lymfatické buňky – bariéra proti infekci Mucosa - submukosa

10 Chrupavčitý skelet zabraňuje zúžení DC Skelet kostěný chrupavčitý podkovovitá chrupavka trachey V drobných průdušinkách není chrupavky

11 a. nosní dutina - cavitas nasi b. nosohltan - nasopharynx c. hrtan - larynx d. průdušnice - trachea e. průdušky - bronchy Dýchací cesty

12 Nosní dutina Nosní dutina ohraničená kostí: 1. čelní 2. čichovou 3. horní čelisti Vepředu dutiny je nos ohraničen: 1.nosní kůstky 2.nosní chrupavky

13 Nosní dutina Nosní přepážka – septum nasi Horizontální rozdělení nosní dutiny zabezpečí 2 skořepy (conchae) vznikají 3 nosní průduchy horní, střední, dolní Vedlejší dutiny nosní – paranasální sinus paranasales čelistní = sinus maxillaris čelní = sinus frontalis čichové = s.ethmoidalis klínové = s.sphenoidalis (Sinusitis maxillaris, sinusitis frontalis…latinské názvy) Vzadu pokračuje nos do nosohltanu dvěma otvory = choany

14 Nosní dutina Čichové buňky jsou uloženy ve stropu nosní dutiny Funkce dutiny nosní: vdechovaný vzduch se 1. Ohřeje 2. Očistí (prach, mikroby, které se lepí na hlen) 3. Zvlhčí 4. Čich 5. Lymfatické buňky v submukose - IMUNITA

15 Nosohltan Měkké patro -funguje jako záklopka při polykání aby je jídlo nevracelo do nosní dutiny -“chrápání“ Z nosohltanu ústí do středního ucha EUSTACHOVY TRUBICE (žvýkačka jako léčivá metoda) Lymfatický systém nosohltanu (mandle a lymfatické uzlíky)

16 Pharynx, 15cm, fibromuskulární stěna Má 3 částí: nosová část - nosohltan - nasopharynx ústní část – oroprahrynx hrtanová část - lanryngopharynx Další struktury 1. Lebeční spodina 2. Nosní mandle, 3. patrové mandle 4. Vnitřní nozdry-zadní vstup do nosu – choany a nosní přepážka 5. Epiglotis- příklopka hrtanová 6. Vklesliny- fossae piriformes místo kudy klouže jídlo do jícnu Vyklenutí u prstencové chrupavky - zde končí hrtan 1 2 3 4 5 6 Hltan

17 Hrtan Kostra hrtanu = 5 chrupavek + vazy + svaly (napínají hlasivky) (…+ hlasivky) Řeč: složitý děj za pomoci proudu vydechovaného vzduchu a mluvidel tj. (hlasivek, průdušnice, dutiny ústní- měkké patro, jazyk, zuby, dásně, rty..) Koniotomie – akutní, život zachraňující výkon 1.pomoci, kdy při otoků hrtanu, dušení pacienta jehlou nebo nožem propíchneme, prořízneme vazy mezi chrupavkami, zavedeme kanylu

18 Hrtan, koniotomie 1.Chrupavka hrtanové příklopky (epiglotis) 2.Jazylka (tvar písmena U, úpon svalů jazyka, hltanu a hrtanu) KONIOTOMIE 3.Štítná chrupavka (vepředu jako výstupek- Adamovo jablko-ohryzek) KONIOTOMIE 4.Prstenčitá chrupavka 5.Chrupavka průdušnice

19 Hrtan

20 Průdušnice a průdušky -Průdušnice (-trachea) je pokračováním hrtanu délky 15cm, šířky 15mm. hrtanu délky 15cm, šířky 15mm. -větví se na 2 průdušky pravá=bronchus dexter – probíhá téměř přímo z pravá=bronchus dexter – probíhá téměř přímo z průdušnice proto aspirace zvratku, zejména do pr.průdušky průdušnice proto aspirace zvratku, zejména do pr.průdušky levá=bronchus sinister- odstupuje v ostřejším uhlu levá=bronchus sinister- odstupuje v ostřejším uhlu -větvení dále na průdušky lalokové…pak segmentové ….průdušky menší jako 1mm již nemají ve stěně chrupavku.. ….průdušky menší jako 1mm již nemají ve stěně chrupavku.. tj.stěna může kolabovat = uzavírat průsvit …dušení…..astma tj.stěna může kolabovat = uzavírat průsvit …dušení…..astma -Průdušinky (bronchioly) -plícní sklípky (alveoly)

21 Nemoci -Hrtan - larynx (hlasivky) zánět hrtanu = laryngitída zánět hrtanu = laryngitída -Průdušnice - trachea tracheitída = zánět hrtanu tracheitída = zánět hrtanu -Průdušky - bronchy bronchitída = zánět průdušek bronchitída = zánět průdušek astma bronchiale = plícní astma astma bronchiale = plícní astma -Průdušinky, plícní sklípky zánět plic = pneumonie zánět plic = pneumonie

22 Plíce kuřáka

23 Plíce - pulmo HrotBázeMediastinum-mezihrudí (průdušnice, průdušky, aorta, srdce, jícen, uzliny, cévy, nervy) uzliny, cévy, nervy) Pohrudnice – obal vnitřního hrudníku Pohrudniční dutina Pohrudniční dutina Poplicnice – obal na povrchu plic Zánět pohrudnice = pleuritida, výpotek Zánět průdušek a plic = bronchopneumonie Pneumothorax – díra do pohrudniční dutiny Hrot báze Bránice-diafragma mezi pohrudnici a poplicnici a poplicnici

24 Mízní systém plic, uzliny

25 Laloky a segmenty plic Pravá plíce 3 laloky -horní -střední -dolní Levá plíce 2 laloky -horní -dolní Znalost segmentů je důležitá zejména pro plícního chirurga

26 Průdušinky a plícní sklípky Průdušinky = bronchioly =respirační=terminální=nejmenší bronchy Plícní sklípky = alveoly Jako hrozny na konci terminálních průdušinek Je to základní jednotka plic k výměně plynů.. -kyslík proniká do krevních kapilár a váže se na hemoglobin erytrocytů a -CO 2 je absorbován ze žilních kapilár do plic.sklípků Plícní emfyzem- rozedma - řídnutí plic, spojování plícních sklípků do velkých dutin (námahová dušnost, nedostatek O2, slabost, kašel.. narůstá s věkem, kuřáků, astmatiků… )

27 Plícní lalůček 1mm velká funkční jednotka plícní tkáně, tvořená: 1. respiračním bronchem 2. sklípky 3. Cévy (pleteně kapilár-vlásečnic) Plícní sklípky (alveoly), jsou vystlány velice plochým tenkým respiračním epitelem - jsou to mimořádně ploché buňky, přes které jsou velice dobře transportovány molekuly O 2 a CO 2 Na povrchu sklípků jsou bohaté pleteně krevních vlásečnic.

28 Malý krevní oběh PK plícní tepny plícní žíly LS Kapiláry plíc.sklípků

29 Zevní atmosférický vzduch má 21% O 2 (tj. vdechovaný vzduch) Vdechovaný vzduch obsahuje: 21% kyslíku, 0,04% CO 2 79% dusíku a vzácných plynů Vydechovaný vzduch obsahuje:16% O 2, 5% CO 2, vodní páry Mrtvý prostor: je prostor kde nedochází k výměně plynů, tj. vzduch není v kontaktu s respiračním epitelem alveolu. Označuje se jako mrtvý prostor a patří jsem zejména dýchací cesty (tj. nosní dutina, vedlejší dutiny nosní, průdušnice, průdušky, průdušinky a nepracující alveoly). …asi 200ml vzduchu Vzduch

30 Respirace je výměna plynů (O 2, CO 2 ) mezi atmosférou a krvi ev. krvi a tkání -zevní: vzduch - krev -vnitřní: krev – tkáně (buňky).. okysličování buněk= oxidace Vdechovaný vzduch se v DC čistí, zvlhčuje a otepluje Vydechovaný vzduch se v DC ochlazuje (a tím šetří teplo) Převod plynů (O 2 ) ve sklípcích se děje DIFUZÍ, tj. pasivním přestupem -přes stěnu plícního sklípku (velice plochá epitelová buňka), -přes stěnu kapiláry – vlásečnice -přes buněčnou membránu erytrocytu …..aby se nakonec O 2 navázal na Hemoglobin erytrocytů Dýchání - respirace

31 Ve spánku, klidu nadechujeme asi 1x za 4sek …. 12-16x za minutu tělo neumí skladovat kyslík…proto musíme dýchat trvale ve dne i v noci Plocha plícních kapilár cca 100 Plocha aktivních alveolů – sklípků – tj. respiračního epitelu cca 55m Počet sklípků je asi 500 milionů, asi 1/3 z nich je nefunkčních (neaktivních) – zejména v plícních hrotech. Kyslík se váže na hemoglobin (Hb=červené krevní barvivo) v erytrocytu (konkrétně na molekuly železa) a touto červenou krvinkou je přenášen do tkání. Okysličený Hb se označuje jako oxyhemoglobin. CO2 je přenášen 3 způsoby: 1. Na Hb jako KarbaminoHb (asi 10% CO 2 ) 2. Volně rozpuštěn v plazmě (5% CO 2 ) 3. Ve formě uhličitanů (85% CO 2 ) Dýchání - respirace 2 2

32 Inspirium = vdech = aktivní děj za pomoci dýchacích svalů (bránice, mezižeberní svaly) a vytvoření podtlaku v dutině hrudní Expirium = výdech = pasivní děj (pružnosti plic a hrudní stěny dojde k vytlačení vzduchu z plic a dýchacích cest) Dechový objem – 500ml (při námaze 1-2 litry) Vitální kapacita = množství vydechnutého vzduchu po hlubokém nádechu u můžů asi 4200ml, u žen 3200ml. Spirometrie Dýchání řídí dýchací centrum – sídlí v prodloužené míše. Řídí se podněty z krve a z různých chemoreceptorů a baroreceptorů v cévách, tkáních (a to zejména změny pH, koncentrace CO 2,…) Dýchání - respirace

33 Kyslík je uvolněn z krve (z hemoglobinu červené krvinky) do tkání prostou DIFUSÍ…tj. pasivně. Kyslík proniká vždy tam, kde je nižší tlak (tj. z kapiláry krevní do tkání, protože v buňkách se O 2 spotřeboval při látkové výměně) …difuse po spádu ve směru nižšího tlaku Naopak CO 2 vzniká při metabolizmu ve tkáních, hromadí se v buňkách v nadbytku a v kapilárách je ho méně… proto proniká tam, kde je nižší tlak tj. do kapilár … difuse stejně jako u O2, tj. po spádu ve směru nižšího tlaku Hypoxie = nedostatek O2 ve tkáních „dušení – umíráni tkáně (příčina: nedostatek ERY, nedostatek ev. blokáda hemoglobinu, zpomalení cirkulace, nedostatečné okysličení červených krvinek – zápal plic Hypoxie mozku 5min = nevratná smrt buněk, srdce – asi 20 min, ostatních tkání asi 30-60min Dýchání - tkáňové

34 Pokouřeníčko Kouření může zabíjet !!! Kouření způsobuje rakovinu

35 Děkuji za pozornost

36 KREV - IMUNITA Vladimír Compeľ

37 KREV -červená neprůhledná tekutá tkáň … životně důležitá - složením a funkcemi!! životně důležitá - složením a funkcemi!! Je to tekuté médium = tkáň, která spojuje všechny systémy v těle a má rozhodující význam pro systémy v těle a má rozhodující význam pro látkovou výměnu, metabolismus, udržení vnitřní látkovou výměnu, metabolismus, udržení vnitřní rovnováhy – homeostázy. rovnováhy – homeostázy. -Objem krve: 5,5 litrů u mužů 4,5 litrů u žen 4,5 litrů u žen

38 Složení krve - složení: krevní plasma krvinky (bílé, červené) krevní destičky

39 Méně než polovinu objemu krve tvoří červené krvinky.. tuto hodnotu označujeme jako HEMATOKRIT 45% u mužů … HTK = 45 40% u žen … HTK = 40 45% 55% Hematokrit

40 Krevní buňky - červené krvinky 5mil/1mm2 - krevní destičky 200.000/1mm2 - bílé krvinky 10000/1mm2 (neutrofil, lymfocyt, bazofil, monocyt, eosinofil) Krevní plazma (žlutavá tekutina: obsahuje bílkoviny (albuminy, globuliny, fibrinogen), enzymy, minerály, vitamíny, cukry, protilátky…) Složení krve

41 Červené krvinky Normální počet ERY : MUŽ: 4,3-5,3 ŽENA: 3,8-4,8 Počet Ery narůstá - ve vysoké nadmořské výšce – sportovci - při nedostatku kyslíku Tvar Ery má tvar piškotu … výhodný pro průnik O2 a CO2 membránou do červené krvinky a navázání na hemoglobin - život Erytrocytů trvá 120 dnů….pak apoptóza každou sekundu umírají a vznikají 20 mil. Erytrocytů !!! ERY vznikají v červené kostní dřeni ERYTROPOÉZOU

42 Červené krvinky - Erytrocyty Nemají jádro … nemůžou se dělit … dožívají 120 dnů, jejich likvidace probíhá ve slezině Obsahují hemoglobin, který slouží na přenos O 2 a CO 2 Vznikají v kostní dřeni (nitroděložně i v játrech a slezině) Pro svůj normální růst vyžadují -Fe železo: při nedostatku jsou ERY malé - mikrocyty= mikrocytární chudokrevnost = anémie. -vitamin B 12 : při nedostatku jsou ERY velké –makrocyty = makrocytární anémie – chudokrevnost.

43 Anémie = chudokrevnost

44 Erytropoetin Tvorbu ERY reguluje hormon ERYTROPOETIN, který vzniká v ledvinách. Při malém prokrvení ledvin (nedostatek O2) se vyplaví erytropoetin, který stimuluje kostní dřeň ke tvorbě ERYtrocytů …erytropoetin se zneužívá dopink ve sportu … jako dopink

45 Hemoglobin Složení Hb: - bílkovina HEMu (s železem) - bílkoviny globinu Na železo (Fe) se váže O 2 Vazba je velice volná a proto se kyslík velice lehce uvolňuje v plících nebo tkáních pouze difusí 100ml krve obsahuje 16 gr. hemoglobinu obsahuje 16 gr. hemoglobinu tj. 1 litr krve = 160gr Hb tj. 1 litr krve = 160gr Hb

46 Hemoglobin

47 Druhy hemoglobinu 1.karbAMINOhemoglobin = Hb s navázaným CO 2 – odkysličená krev navázaným CO 2 – odkysličená krev 2. OXYhemoglobin =Hb s navázaným kyslíkem- okysličená navázaným kyslíkem- okysličená krev krev 3.karbOXYhemoglobin = Hb s navázaným CO (oxidem uhelnatým navázaným CO (oxidem uhelnatým – otravy při topení pevnými palivy) – otravy při topení pevnými palivy)

48 KREVNÍ BUŇKY -červené krvinky (erytrocyty) bílé krvinky (leukocyty) -bílé krvinky (leukocyty) -krevní destičky (trombocyty) ERY leukocyt trombocyt

49 Bílé krvinky - leukocyty NEU EO BAZO LY MONO

50 Hnis alergie viry viry viry - inf. bakt.zánět mononukleosa Bílé krvinky - leukocyty Granulocyty: Obsahují různě se barvící zrnka-granula Agranulocyty: Neobsahují žádná zrnka NEU, Eo = fagocytují, Bazo = obsahují heparin lymfo a mono – tvoří protilátky

51 Lymfocyty, Monocyty Lymfocyty : T-lymfocyty – vznikají v dřeni ale definitivně dozrávají v thymu. Mají velmi dlouhou životnost. Mají velmi dlouhou životnost. Plní řadu funkcí při imunitě Plní řadu funkcí při imunitě při alergiích – tvorba nevhodných protilátek IgE při alergiích – tvorba nevhodných protilátek IgE Ničí štěp při transplantaci… proto pacient PO TRANSPLANACI bere celý život léky Ničí štěp při transplantaci… proto pacient PO TRANSPLANACI bere celý život léky tvoří různé pro a proti/zánětlivé mediátory – interleukiny=BUNEČNÁ IMUNITA tvoří různé pro a proti/zánětlivé mediátory – interleukiny=BUNEČNÁ IMUNITA B-lymfocyty – vznikají v dřeni, jsou nezávislé na thymu. cirkulují v krvi a po setkání s virem, bakterii apod. se proměňují cirkulují v krvi a po setkání s virem, bakterii apod. se proměňují a množí na tzv. plazmatické buňky, které tvoří a množí na tzv. plazmatické buňky, které tvoří protilátky=imunoglobuliny = HUMORÁLNÍ IMUNITA protilátky=imunoglobuliny = HUMORÁLNÍ IMUNITA Monocyty : často vystupují z cévy do tkání, kde se mění na makrofágy a jsou schopní fagocytovat… pohlcovat viry, bakterie makrofágy a jsou schopní fagocytovat… pohlcovat viry, bakterie

52 Kmenová buňka Kmenová buňka Všechny krevní buňky vznikají z nediferencované kmenové buňky: Dle potřeby organizmu Dle stavu imunity, Dle napadnutí organizmu infekcí Dle rozvoje nemocí atd…atd…atd….. se z kmenové buňky diferencuje tá skupina buněk, která je potřebná v dané situaci

53

54 Kmenová buňka … erytrocyt

55 Krevní plazma - slabě zásaditý vodný vazký roztok bílkovin a elektrolytů Objem plasmy je 5% tělesné hmotnosti… asi 3 litry plasmy Vody 90%, rozpuštěných látek 8%… osmolalita plasmy 280-300mOsmoll osmolalita plasmy 280-300mOsmoll pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!)

56 Složení krevní plazmy -organické látky (bílkoviny=200gr, cukry, tuky) nejdůležitější jsou bílkoviny: albuminy albuminy =4,8%, (přenášení léků, kovů, látek látkové výměny, enzymů) globuliny globuliny =2,8%, (protilátky), fibrinogen fibrinogen =0,03%(srážení krve). -anorganické látky (minerály a jejich soli) (Na,k,Cl,Mg, Ca, HCO3-hydrogen karbonát, P, Fe, Jód, Měď NaCl, Na2CO3) -voda

57 Bílkoviny krevní plazmy albuminy albuminy =malé molekuly albuminu vznikají v játrech, dobře váže vodu Molekula albuminu neprochází přes stěnu cévní, zůstává v lumen cév a proto váže na sebe vodu jak z krve, tak event. „nasává“ z okolní tkáně. Ztráta albuminu (při nemoci jater, ledvin) vede ke vzniku otoků, protože se voda v cévách neudrží s difunduje do podkoží – bérce. Přenášeč enzymů, hormonů –štítné žlázy, pohl.hormony, léků, kovů, „jídla“ globuliny globuliny = Vznik v lymfatických a plazmatických buňkách = a jsou to většinou protilátky=IMUNOGLOBULINY tj. protilátky proti virům, bakteriím, toxinům, plísním … při infekci, alergii narůstá hladina imunoglobulinů fibrinogen fibrinogen =Vzniká v játrech. Při porušení cévy úrazem se ze stěny uvolní řada aktivních látek, které aktivují a mění fibrinogen na vlákna FIBRINU. Tyto vláknité bílkoviny fibrinu „ucpou“ díru v poraněné cévě, do fibrinové síťky se zachytí krevní destičky a pak červené krvinky … vzniká sraženina… zástava krvácení. Žlutý- fibrín Červené ERY

58 Krevní destičky (Trombocyty) -malá nepravidelná tělíska Jedná se o úlomky velkých buněk Jedná se o úlomky velkých buněk z kostní dřeně – megakaryocytů z kostní dřeně – megakaryocytů -žijí asi 4dny -150-300tisíc trombocytů -zastavují krvácení tím, že po kontaktu s poraněnou stěnou cévní uvolňují velice aktivní látky (tromboplastiny), které spustí uvolňují velice aktivní látky (tromboplastiny), které spustí „kaskádu“ krevního srážení … 13 srážecích faktorů krve včetně „kaskádu“ krevního srážení … 13 srážecích faktorů krve včetně fibrinogenu se aktivuje a „zalepí“ poškozenou cévu vznikem fibrinogenu se aktivuje a „zalepí“ poškozenou cévu vznikem TROMBU TROMBU

59 Funkce krve Funkce: teplo kyslík výživa imunita zástava krvácení regulace vnitřní rovnováhy

60 Funkce krve krev je v kontaktu se všema orgány, tkáněmi… Nejvíce je jí v žilách, nejméně ve svalech a plících. Akutní krvácení: ztráta 550ml organismus nezatíží (např. dárce krve) ztráta 1500ml je životu nebezpečná. Funkce: teplo -teplo - transport kyslík -kyslík – transport …Erytrocyty - hemoglobin výživa -výživa - transport …albuminy imunita -imunita - bílé krvinky, protilátky zástava krvácení -zástava krvácení – krevní deštičky, fibrinogen …. a celá řada srážlivých látek, proteinů… vnitřní rovnováha ( krev udržuje stále vnitřní prostředí, které má -vnitřní rovnováha ( krev udržuje stále vnitřní prostředí, které má stejný obsah vody=(stejná hydratace-zavodnění) stejný obsah vody=(stejná hydratace-zavodnění) stejné množství minerálů =(osmolalitu tj. stejný osmotický tlak) stejné množství minerálů =(osmolalitu tj. stejný osmotický tlak) stejné pH=(acidobazická rovnováha) stejné pH=(acidobazická rovnováha)

61 Acidobazická rovnováha krve Acidobazická rovnováha = kyselost plazmy (pH) (normální pH krve 7,4 +- 0,04) (normální pH krve 7,4 +- 0,04) Trvalý metabolismus a trvalá svalová činnost tvoří trvale (CO 2 a kyselinu mléčnou), které trvale okyselují buňky a krev …vzniká ACIDÓZA (překyselení) Hlavní neutralizátor je uhličitan sodný ( BIKARBONÁT ) který krev alkalizuje. Přehnaný posun pH na stranu zásaditou se označuje jako ALKALÓZA.

62 Acidobazická rovnováha krve Acidobazická rovnováha = kyselost plazmy (pH) pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!) pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!) Kolísání pH – acidóza …alkalóza Kolísání pH – acidóza …alkalóza změnami pH krve, (tj.změnami vnitřního prostředí) změnami pH krve, (tj.změnami vnitřního prostředí) se mění reaktivita našeho organizmu, odlišně začínají se mění reaktivita našeho organizmu, odlišně začínají pracovat naše metabolické enzymy v buňkách a vzniká pracovat naše metabolické enzymy v buňkách a vzniká únava, nepohoda, psychické problémy, změny metabolické, únava, nepohoda, psychické problémy, změny metabolické, trávící apod. …nebo naopak se vše zlepší !! trávící apod. …nebo naopak se vše zlepší !! (tj.při změnách vlhkosti vzduchu, změnách počasí, (tj.při změnách vlhkosti vzduchu, změnách počasí, barometrického tlaku…) barometrického tlaku…) pH krve je barometrem našeho těla a metabolických reakcí pH krve je barometrem našeho těla a metabolických reakcí

63 Sedimentace Sedimentace ERY (=usazování červených krvinek) - je stav, kdy v nádobce klesají, sedimentují ERY ke dnu rychlost sedimentace je závislá: -na velikosti erytrocytů -na velikosti erytrocytů -na složení či hustotě plazmy, která je „hustější“ při -na složení či hustotě plazmy, která je „hustější“ při zvýšeném množství fibrinogenu, globulinu, jiných složek zvýšeném množství fibrinogenu, globulinu, jiných složek Vysoká FW je u zánětů, nádoru, chudokrevnosti (anémie).

64 Charakteristický rys: rozptýlenost a pohyblivost imunitních buněk rozptýlenost a pohyblivost imunitních buněk Buňky imunity cirkulují tělem… fantazie – délka cévního řečiště je asi 100 000km !! fantazie – délka cévního řečiště je asi 100 000km !! Chrání stovky m 2 plochy sliznice a kůže… a orgány fantazie – plocha sliznice střeva, cév: 2 fotbal.stadiony fantazie – plocha sliznice střeva, cév: 2 fotbal.stadiony To znamená že, imunitní buňky jsou v krvi, ale i na kůži, sliznicích, močopohlavních cestách apod. Imunita

65 Buňky a protilátky (imunitní) (z imunitních buněk) Imunita

66 Buňky imunity

67 fagocytosa protilátky protilátky protilátky fagocytosa

68 Bílé krvinky – leukocyty monocyty lymgocyty (T-ly=Thymus, B-ly=kostní dřeň) plazmatické buňky eosinofily bazofily Ostatní buňky: makrofágy, NK buňky (proti nádorové a viry napadené) mastocyty - žírné buňka trombocyt - trombocidiny protibakteriální, chemotaxe Kupferove buňky Dendritické buňky Imunitní buňky

69

70

71 Mízné cévy

72 Jádro, ER, Ribozomy, GA: genetika, protinádorový účinek imunita, alergie Mitochondrie: elektrárna na ATP Cytoplasma: metabolismus tuků, cukrů, Tg, bílkovin, VKR Membrány: receptory Cholesterol hormony, volné kyslík.radikály, receptory pro zachycení virů, bakterii, tox. látek Metabolismus imunitní buňky

73 Jádro, ER, Ribozomy, Golgiho aparát vyrábí látky : genetika, protinádorový účinek, alergie imunita Protilátky – Imunoglobuliny Interleukin, Interferon C3,4 komplementu TNF alfa Metabolismus imunitní buňky

74 Imunita humorální a buněčná Humorální (protilátková) imunita: je zabezpečená cirkulujícími protilátkami – Imunoglobuliny (IgA,M,G,E) cirkulujícími protilátkami – Imunoglobuliny (IgA,M,G,E) Porucha této imunity se projeví opakovanou celkovou Porucha této imunity se projeví opakovanou celkovou infekce, nemoci jako angíny, zápaly plic, ledvin… infekce, nemoci jako angíny, zápaly plic, ledvin… Buněčná (povrchní, tkáňová, slizniční) imunita: je zabezpečená různými molekulami jako: Interleukin, zabezpečená různými molekulami jako: Interleukin, Interferon, leukotrieny, tromboxan, kiníny, TNF alfa apod. Interferon, leukotrieny, tromboxan, kiníny, TNF alfa apod. Porucha této imunity se projeví afty,opary, gynekologické Porucha této imunity se projeví afty,opary, gynekologické výtoky apod. výtoky apod.

75 Protilátková imunita buněčná imunita Angíny, záněty uší afty Záněty plic, dutin opary Kožní infekce hnisavé ekzémy Záněty ledvin záněty moč.cest Gynekolog.adnexitídy výtoky Různé bakteriální mononukleosy Nemoci při poruše imunity

76 Schopnost zvyšovat buněčnou imunitu mají: - Echinacea, žen-šen, Aloe, čínské houby…. (Ničitelé virů, bakterii, parazitů … Enzymy, vláknina… vitaminy, minerály, stopové prvky… lesklohorka, Cordyceps housenice čínská, mycelium, Maitake trsnatec, Shiitake houževnatec, Reishi lesklohorka, Cordyceps housenice čínská, mycelium, Doplňková léčba

77 Schopnost zvyšovat humorální imunitu mají: Broncho-vaxom Uro-vaxom Biostim Ribomunyl Imudon Doplňková léčba

78 Doplní: nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, enzymů=kvalitnější práce imunitních buněk, tvorba protilátek enzymů=kvalitnější práce imunitních buněk, tvorba protilátek Likviduje viry, plísně, bakterie, parazity Aktivuje imunitní systém: jako očkování- některé molekuly polysacharidů jsou podobné bakteriálním a virovým molekulám polysacharidů jsou podobné bakteriálním a virovým molekulám Aktivuji činnost imunitních buněk-buňky pracuji rychleji, lépe a rychleji migrují-stěhují se, odevzdávají si informace … lépe a rychleji migrují-stěhují se, odevzdávají si informace … Kvalitnější tvorba protilátek (Ig, IL, IF….)

79 děkuji za pozornost … přátelé …


Stáhnout ppt "SOMATOLOGIE A B 1.Nefron 1.Juxtaglomerulární aparát 2.Hormony ledvin 2.Ledvina 3. Kůra nadledviny 3.testes Test."

Podobné prezentace


Reklamy Google