Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ A B 1. nemoci DC 1. Mediastinum 2. hemoglobin 2. dýchání 3. nosní dutina 3. plíce Test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ A B 1. nemoci DC 1. Mediastinum 2. hemoglobin 2. dýchání 3. nosní dutina 3. plíce Test."— Transkript prezentace:

1

2 KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ

3 A B 1. nemoci DC 1. Mediastinum 2. hemoglobin 2. dýchání 3. nosní dutina 3. plíce Test

4 KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ

5 KREV -červená neprůhledná tekutá tkáň … životně důležitá - složením a funkcemi!! životně důležitá - složením a funkcemi!! Je to tekuté médium = tkáň, která spojuje všechny systémy v těle a má rozhodující význam pro systémy v těle a má rozhodující význam pro látkovou výměnu, metabolismus, udržení vnitřní látkovou výměnu, metabolismus, udržení vnitřní rovnováhy – homeostázy. rovnováhy – homeostázy. -Objem krve: 5,5 litrů u mužů 4,5 litrů u žen 4,5 litrů u žen

6 Složení krve - složení: krevní plasma krvinky (bílé, červené) krevní destičky

7 Méně než polovinu objemu krve tvoří červené krvinky.. tuto hodnotu označujeme jako HEMATOKRIT 45% u mužů … HTK = 45 40% u žen … HTK = 40 45% 55% Hematokrit

8 Krevní buňky - červené krvinky 5mil/1mm3 - krevní destičky 200.000/1mm3 - bílé krvinky 10.000/1mm3 (neutrofil, lymfocyt, bazofil, monocyt, eosinofil) Krevní plazma (žlutavá tekutina: obsahuje bílkoviny (albuminy, globuliny, fibrinogen), enzymy, minerály, vitamíny, cukry, protilátky…) Složení krve

9 Červené krvinky Normální počet ERY : MUŽ: 4,3-5,3 ŽENA: 3,8-4,8 Počet Ery narůstá - ve vysoké nadmořské výšce – sportovci - při nedostatku kyslíku Tvar Ery má tvar piškotu … výhodný pro průnik O2 a CO2 membránou do červené krvinky a navázání na hemoglobin - život Erytrocytů trvá 120 dnů….pak apoptóza každou sekundu umírají a vznikají 2 mil. Erytrocytů !!! ERY vznikají v červené kostní dřeni ERYTROPOÉZOU

10 Červené krvinky - Erytrocyty Nemají jádro … nemůžou se dělit … dožívají 120 dnů, jejich likvidace probíhá ve slezině Obsahují hemoglobin, který slouží na přenos O 2 a CO 2 Vznikají v kostní dřeni (nitroděložně i v játrech a slezině) Pro svůj normální růst vyžadují -Fe železo: při nedostatku jsou ERY malé - mikrocyty= mikrocytární chudokrevnost = anémie. -vitamin B 12 : při nedostatku jsou ERY velké –makrocyty = makrocytární anémie – chudokrevnost.

11 Anémie = chudokrevnost

12 Erytropoetin Tvorbu ERY reguluje hormon ERYTROPOETIN, který vzniká v ledvinách. Při malém prokrvení ledvin (nedostatek O2) se vyplaví erytropoetin, který stimuluje kostní dřeň ke tvorbě ERYtrocytů …erytropoetin se zneužívá dopink ve sportu … jako dopink

13 Hemoglobin Složení Hb: - bílkovina HEMu (s železem) - bílkoviny globinu Na železo (Fe) se váže O 2 Vazba je velice volná a proto se kyslík velice lehce uvolňuje v plících nebo tkáních pouze difusí 100ml krve obsahuje 16 gr. hemoglobinu obsahuje 16 gr. hemoglobinu tj. 1 litr krve = 160gr Hb tj. 1 litr krve = 160gr Hb

14 Hemoglobin

15 Druhy hemoglobinu 1.karbAMINOhemoglobin = Hb s navázaným CO 2 – odkysličená krev navázaným CO 2 – odkysličená krev 2. OXYhemoglobin =Hb s navázaným O 2 okysličená krev navázaným O 2 okysličená krev 3.karbOXYhemoglobin = Hb s navázaným CO (oxidem uhelnatým navázaným CO (oxidem uhelnatým – otravy při topení pevnými palivy) – otravy při topení pevnými palivy)

16 KREVNÍ BUŇKY -červené krvinky (erytrocyty) bílé krvinky (leukocyty) -bílé krvinky (leukocyty) -krevní destičky (trombocyty) ERY leukocyt trombocyt

17 Bílé krvinky - leukocyty NEU EO BAZO LY MONO

18 Hnis alergie viry viry viry - inf. bakt.zánět mononukleosa Bílé krvinky - leukocyty Granulocyty: Obsahují různě se barvící zrnka-granula Agranulocyty: Neobsahují žádná zrnka NEU, Eo = fagocytují, Bazo = obsahují heparin lymfo a mono – tvoří protilátky

19 Lymfocyty, Monocyty Lymfocyty : T-lymfocyty – vznikají v dřeni ale definitivně dozrávají v thymu. Mají velmi dlouhou životnost. Mají velmi dlouhou životnost. Plní řadu funkcí při imunitě Plní řadu funkcí při imunitě při alergiích – tvorba nevhodných protilátek IgE při alergiích – tvorba nevhodných protilátek IgE Ničí štěp při transplantaci… proto pacient PO TRANSPLANACI bere celý život léky Ničí štěp při transplantaci… proto pacient PO TRANSPLANACI bere celý život léky tvoří různé pro a proti/zánětlivé mediátory – interleukiny=BUNEČNÁ IMUNITA tvoří různé pro a proti/zánětlivé mediátory – interleukiny=BUNEČNÁ IMUNITA B-lymfocyty – vznikají v dřeni, jsou nezávislé na thymu. cirkulují v krvi a po setkání s virem, bakterii apod. se proměňují cirkulují v krvi a po setkání s virem, bakterii apod. se proměňují a množí na tzv. plazmatické buňky, které tvoří a množí na tzv. plazmatické buňky, které tvoří protilátky=imunoglobuliny = HUMORÁLNÍ IMUNITA protilátky=imunoglobuliny = HUMORÁLNÍ IMUNITA Monocyty : často vystupují z cévy do tkání, kde se mění na makrofágy a jsou schopní fagocytovat… pohlcovat viry, bakterie makrofágy a jsou schopní fagocytovat… pohlcovat viry, bakterie

20 Kmenová buňka Kmenová buňka Všechny krevní buňky vznikají z nediferencované kmenové buňky: Dle potřeby organizmu Dle stavu imunity, Dle napadnutí organizmu infekcí Dle rozvoje nemocí atd…atd…atd….. se z kmenové buňky diferencuje tá skupina buněk, která je potřebná v dané situaci

21

22 Kmenová buňka … erytrocyt

23 Krevní plazma - slabě zásaditý vazký roztok bílkovin a elektrolytů Objem plasmy je 5% tělesné hmotnosti… asi 3 litry plasmy Vody 90%, rozpuštěných látek 8%… osmolalita plasmy 280-300mOsmoll osmolalita plasmy 280-300mOsmoll pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!)

24 Složení krevní plazmy -organické látky (bílkoviny=200gr, cukry, tuky) nejdůležitější jsou bílkoviny: albuminy albuminy =4,8%, (přenášení léků, kovů, látek látkové výměny, enzymů) globuliny globuliny =2,8%, (protilátky), fibrinogen fibrinogen =0,03%(srážení krve). -anorganické látky (minerály a jejich soli) (Na,k,Cl,Mg, Ca, HCO3-hydrogen karbonát, P, Fe, Jód, Měď NaCl, Na2CO3) -voda

25 Bílkoviny krevní plazmy albuminy albuminy =malé molekuly albuminu vznikají v játrech, dobře váže vodu Molekula albuminu neprochází přes stěnu cévní, zůstává v lumen cév a proto váže na sebe vodu jak z krve, tak event. „nasává“ z okolní tkáně. Ztráta albuminu (při nemoci jater, ledvin) vede ke vzniku otoků, protože se voda v cévách neudrží s difunduje do podkoží – bérce. Přenášeč enzymů, hormonů –štítné žlázy, pohl.hormony, léků, kovů, „jídla“ globuliny globuliny = Vznik v lymfatických a plazmatických buňkách = a jsou to většinou protilátky=IMUNOGLOBULINY tj. protilátky proti virům, bakteriím, toxinům, plísním … při infekci, alergii narůstá hladina imunoglobulinů fibrinogen fibrinogen =Vzniká v játrech. Při porušení cévy úrazem se ze stěny uvolní řada aktivních látek, které aktivují a mění fibrinogen na vlákna FIBRINU. Tyto vláknité bílkoviny fibrinu „ucpou“ díru v poraněné cévě, do fibrinové síťky se zachytí krevní destičky a pak červené krvinky … vzniká sraženina… zástava krvácení. Žlutý- fibrín Červené ERY

26 Krevní destičky (Trombocyty) -malá nepravidelná tělíska Jedná se o úlomky velkých buněk Jedná se o úlomky velkých buněk z kostní dřeně – megakaryocytů z kostní dřeně – megakaryocytů -žijí asi 4dny -150-300 tisíc trombocytů -zastavují krvácení tím, že po kontaktu s poraněnou stěnou cévní uvolňují velice aktivní látky (tromboplastiny), které spustí uvolňují velice aktivní látky (tromboplastiny), které spustí „kaskádu“ krevního srážení … 13 srážecích faktorů krve včetně „kaskádu“ krevního srážení … 13 srážecích faktorů krve včetně fibrinogenu se aktivuje a „zalepí“ poškozenou cévu vznikem fibrinogenu se aktivuje a „zalepí“ poškozenou cévu vznikem TROMBU TROMBU

27 Funkce krve Funkce: teplo kyslík výživa imunita zástava krvácení regulace vnitřní rovnováhy

28 Funkce krve krev je v kontaktu se všema orgány, tkáněmi… Nejvíce je jí v žilách, nejméně ve svalech a plících. Akutní krvácení: ztráta 550ml organismus nezatíží (např. dárce krve) ztráta 1500ml je životu nebezpečná. Funkce: teplo -teplo - transport kyslík -kyslík – transport …Erytrocyty - hemoglobin výživa -výživa - transport …albuminy imunita -imunita - bílé krvinky, protilátky zástava krvácení -zástava krvácení – krevní deštičky, fibrinogen …. a celá řada srážlivých látek, proteinů… vnitřní rovnováha ( krev udržuje stále vnitřní prostředí, které má -vnitřní rovnováha ( krev udržuje stále vnitřní prostředí, které má stejný obsah vody=(stejná hydratace-zavodnění) stejný obsah vody=(stejná hydratace-zavodnění) stejné množství minerálů =(osmolalitu tj. stejný osmotický tlak) stejné množství minerálů =(osmolalitu tj. stejný osmotický tlak) stejné pH=(acidobazická rovnováha) stejné pH=(acidobazická rovnováha)

29 Acidobazická rovnováha krve Acidobazická rovnováha = kyselost plazmy (pH) (normální pH krve 7,4 +- 0,04) (normální pH krve 7,4 +- 0,04) Trvalý metabolismus a trvalá svalová činnost tvoří trvale (CO 2 a kyselinu mléčnou), které trvale okyselují buňky a krev …vzniká ACIDÓZA (překyselení) Hlavní neutralizátor je uhličitan sodný ( BIKARBONÁT ) který krev alkalizuje. Přehnaný posun pH na stranu zásaditou se označuje jako ALKALÓZA.

30 Acidobazická rovnováha krve Acidobazická rovnováha = kyselost plazmy (pH) pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!) pH plasmy 7,4+-0,04 !!!!!! (změny pH v setinách!!) Kolísání pH – acidóza …alkalóza Kolísání pH – acidóza …alkalóza změnami pH krve, (tj.změnami vnitřního prostředí) změnami pH krve, (tj.změnami vnitřního prostředí) se mění reaktivita našeho organizmu, odlišně začínají se mění reaktivita našeho organizmu, odlišně začínají pracovat naše metabolické enzymy v buňkách a vzniká pracovat naše metabolické enzymy v buňkách a vzniká únava, nepohoda, psychické problémy, změny metabolické, únava, nepohoda, psychické problémy, změny metabolické, trávící apod. …nebo naopak se vše zlepší !! trávící apod. …nebo naopak se vše zlepší !! (tj.při změnách vlhkosti vzduchu, změnách počasí, (tj.při změnách vlhkosti vzduchu, změnách počasí, barometrického tlaku…) barometrického tlaku…) pH krve je barometrem našeho těla a metabolických reakcí pH krve je barometrem našeho těla a metabolických reakcí

31 Sedimentace Sedimentace ERY (=usazování červených krvinek) - je stav, kdy v nádobce klesají, sedimentují ERY ke dnu rychlost sedimentace je závislá: -na velikosti erytrocytů -na velikosti erytrocytů -na složení či hustotě plazmy, která je „hustější“ při -na složení či hustotě plazmy, která je „hustější“ při zvýšeném množství fibrinogenu, globulinu, jiných složek zvýšeném množství fibrinogenu, globulinu, jiných složek Vysoká FW je u zánětů, nádoru, chudokrevnosti (anémie).

32 Charakteristický rys: rozptýlenost a pohyblivost imunitních buněk rozptýlenost a pohyblivost imunitních buněk Buňky imunity cirkulují tělem… fantazie – délka cévního řečiště je asi 100 000km !! fantazie – délka cévního řečiště je asi 100 000km !! Chrání stovky m 2 plochy sliznice a kůže… a orgány fantazie – plocha sliznice střeva, cév: 2 fotbal stadiony fantazie – plocha sliznice střeva, cév: 2 fotbal stadiony To znamená že, imunitní buňky jsou v krvi, ale i na kůži, sliznicích, močopohlavních cestách apod. Imunita

33 Buňky a protilátky (imunitní) (z imunitních buněk) Imunita

34 Buňky imunity

35 fagocytosa protilátky protilátky protilátky fagocytosa

36 Bílé krvinky – leukocyty monocyty lymgocyty (T-ly=Thymus, B-ly=kostní dřeň) plazmatické buňky eosinofily bazofily Ostatní buňky: makrofágy, NK buňky (proti nádorové a viry napadené) mastocyty - žírné buňka trombocyt - trombocidiny protibakteriální, chemotaxe Kupferove buňky Dendritické buňky Imunitní buňky

37

38

39 Mízné cévy

40 Jádro, ER, Ribozomy, GA: genetika, protinádorový účinek imunita, alergie Mitochondrie: elektrárna na ATP Cytoplasma: metabolismus tuků, cukrů, Tg, bílkovin, VKR Membrány: receptory Cholesterol hormony, volné kyslík.radikály, receptory pro zachycení virů, bakterii, tox. látek Metabolismus imunitní buňky

41 Jádro, ER, Ribozomy, Golgiho aparát vyrábí látky : genetika, protinádorový účinek, alergie imunita Protilátky – Imunoglobuliny Interleukin, Interferon C3,4 komplementu TNF alfa Metabolismus imunitní buňky

42 Imunita humorální a buněčná Humorální (protilátková) imunita: je zabezpečená cirkulujícími protilátkami – Imunoglobuliny (IgA,M,G,E) cirkulujícími protilátkami – Imunoglobuliny (IgA,M,G,E) Porucha této imunity se projeví opakovanou celkovou Porucha této imunity se projeví opakovanou celkovou infekce, nemoci jako angíny, zápaly plic, ledvin… infekce, nemoci jako angíny, zápaly plic, ledvin… Buněčná (povrchní, tkáňová, slizniční) imunita: je zabezpečená různými molekulami jako: Interleukin, zabezpečená různými molekulami jako: Interleukin, Interferon, tromboxan, kiníny, TNF alfa apod. Interferon, tromboxan, kiníny, TNF alfa apod. Porucha této imunity se projeví afty,opary, gynekologické Porucha této imunity se projeví afty,opary, gynekologické výtoky apod. výtoky apod.

43 Protilátková imunita buněčná imunita Angíny, záněty uší afty Záněty plic, dutin opary Kožní infekce hnisavé ekzémy Záněty ledvin záněty moč.cest Gynekolog.adnexitídy výtoky Různé bakteriální mononukleosy Nemoci při poruše imunity

44 Schopnost zvyšovat buněčnou imunitu mají: - Echinacea, žen-šen, Aloe, čínské houby…. (Ničitelé virů, bakterii, parazitů … Enzymy, vláknina… vitaminy, minerály, stopové prvky… lesklohorka, Cordyceps housenice čínská, mycelium, Maitake trsnatec, Shiitake houževnatec, Reishi lesklohorka, Cordyceps housenice čínská, mycelium, Doplňková léčba

45 Schopnost zvyšovat humorální imunitu mají: Broncho-vaxom Uro-vaxom Biostim Ribomunyl Imudon Doplňková léčba

46 Doplní: nedostatek vitamínů, minerálů, stopových prvků, enzymů=kvalitnější práce imunitních buněk, tvorba protilátek enzymů=kvalitnější práce imunitních buněk, tvorba protilátek Likviduje viry, plísně, bakterie, parazity Aktivuje imunitní systém: jako očkování- některé molekuly polysacharidů jsou podobné bakteriálním a virovým molekulám polysacharidů jsou podobné bakteriálním a virovým molekulám Aktivuji činnost imunitních buněk-buňky pracuji rychleji, lépe a rychleji migrují-stěhují se, odevzdávají si informace … lépe a rychleji migrují-stěhují se, odevzdávají si informace … Kvalitnější tvorba protilátek (Ig, IL, IF….)

47 děkuji za pozornost … přátelé …


Stáhnout ppt "KREV - IMUNITA MUDr. Vladimír Compeľ A B 1. nemoci DC 1. Mediastinum 2. hemoglobin 2. dýchání 3. nosní dutina 3. plíce Test."

Podobné prezentace


Reklamy Google