Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tělní tekutiny AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tělní tekutiny AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ."— Transkript prezentace:

1 Tělní tekutiny AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ SLOVA:krev, míza, tkáňový mok, erytrocyty, leukocyty, trombocyty VY-32-INOVACE-BIO-315

2 Tělní tekutiny •dospělý - až 66 % hmotnosti těla •novorozenec - až 80 % hmotnosti těla •člověk (70 kg): 42 l tělních tekutin, z toho • 28 l nitrobuněčná tekutina (40 % hmotnosti), •14 l mimobuněčná tekutina (20 % hmotnosti)

3 Funkce tělních tekutin •zabezpečují látkovou přeměnu v těle •spojení mezi organismem a jeho zevním prostředím: •rozvádí živiny, kyslík •odvádí nepotřebné, škodlivé odpadní látky •vytváří vnitřní prostředí organismu – udržují jeho stálost = homeostáza •obranná: zajištění imunity, krevní srážlivosti •termoregulační: rozvádění tepla z metabolicky aktivních orgánů do periferie těla

4 Rozdělení tělních tekutin • 1. MIMOBUNĚČNÁ (EXTRACELULÁRNÍ) •- obsahuje Na +, Cl -, Ca 2+, HCO 3 -, glukóza, mastné kyseliny, O 2, CO 2 •cévní: krev,lymfa •mimocévní: –relativně stálý objem: tkáňový mok, endolymfa, perilymfa, mozkomíšní mok, komorová voda –nestálý objem: moč, pot, trávicí šťávy…

5 • 2. NITROBUNĚČNÁ (INTRACELULÁRNÍ) •- velké množství K +, Mg 2+, PO 4 3-

6 KREV

7 Krev •celkový objem: 4,5-5,5 l •krevní plazma (55 %) •krevní částice (45 %): erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky), trombocyty (krevní destičky) •pH krve: 7,4 (7,35-7,45) •ztráta krve 500-800 ml → bez následků, obnova během několika hodin, z tkáňového moku a sleziny •ztráta >1,5 l krve → ohrožení života •denně se obnovuje asi 50 ml krve, 18 l za rok

8

9 Krevní plazma •tekutá složka – průhledná, nažloutlá •za fyziologických podmínek stálé složení: •91% vody + 1% anorg. látek + 8% org. látek • anorganické látky: •chlorid sodný, hydrogenuhličitan sodný •udržují stálý osmotický tlak, stálé pH •fyziologický roztok – 0,9% r. chloridu sodného

10 Krevní plazma • organické látky: •bílkoviny: •nejvíce asi 7% (albuminy, globuliny, fibrinogen, protrombin) •význam při transportu látek, některé chrání před infekcí, zpětné vstřebávání vody •glukóza: •koncentrace glůkozy = glykemie – 80 – 120 mg/100 cm 3 •po jídle vyšší hodnoty, nejdůležitější zdroj energie

11 Pevná složka krve •Červené krvinky - erytrocyty: •bezjaderné, vznik z kmenových buněk •pružné, při průchodu kapilárami se mohou deformovat •množství: 5,5 milionů v 1mm 3 •tvoří se a dozrávají v červené kostní dřeni, životnost 120dní •zanikají ve slezině:

12 Erytrocyty •z hemoglobinu se vytváří žlučové barvivo bilirubin, železo opětovné využití •železo nutné doplnit v potravě •(10-15mg; v těhotenství a dospívání –více) •funkce erytrocytů: •přenos kyslíku z plic do tkání a kysličníku uhličitého z tkání do plic

13 Erytrocyty •složky Erytrocytů: •červené barvivo: hemoglobin •hemoglobin: složka HEM – dvojmocné Fe, bílkovinná složka – GLOBIN •hemoglobin + O 2 = oxyhemoglobin •hemoglobin + CO 2 = karbaminohemoglobin •hemoglobin + CO = karboxyhemoglobin – mnohem pevnější, vyřazena výměna plynů

14 Erytrocyty • erytropoéza = tvorba červených krvinek –v červené kostní dřeni –Fe nutné pro tvorbu • hematokrit = poměr mezi objemem erytrocytů a plazmy –ženy 41 : 59 % –muži 46 : 54 %

15 Erytrocyty • sedimentace = rychlost klesání krevních částic –závisí na bílkovinách krevní plazmy (rozmnožení globulinů a fibrinogen zrychluje sedimentaci) –dále závisí na obsahu tuků v plazmě, na pH –zvyšuje se při infekčních a zánětlivých onemocněních –ženy 4-7 mm/hod., muži 1-3 mm/hod.

16 Erytrocyty • hemolýza = rozpad červených krvinek –rozrušování povrchu erytrocytů, vystupování Hb –způsobeno: •hypotonickým prostředím •fyzikálními vlivy (teplota, silné třesení) •chemickými látkami (tuková rozpouštědla) •jedy (bakterií, hadů, pavouků)

17 Leukocyty •jsou bezbarvé, mají jádro, nepravidelný proměnlivý tvar •nacházejí se v krvi, tkáňovém moku, míze, některé tkáně •délka života různá(hodiny x stovky dnů) •množství: 4000 – 10000 v 1mm 3 •významně se uplatňují při obraně organismu

18 Leukocyty •jejich počet kolísá: •více po jídle, při tělesné námaze, vlivem operačního zásahu, v těhotenství, při infekčních onemocněních, krvácení, otravách, při některých nádorech •není rozdíl u mužů a žen, děti více než dospělí(1/2) •schopné diapedézy a fagocytozy

19 diapedézafagocytóza

20 Dělení leukocytů Leukocytygranulocytyneutrofilníeozinofilníbazofilníagranulocytylymfocytymonocyty

21 Leukocyty • granulocyty: barvitelná zrníčka v cytoplazmě, členité jádro, většinou schopné fagocytózy, obsahují enzymy (dělení dle barvení zrn v cytoplazmě) • neutrofilní (fialová): 64 % schopnost měnit svůj tvar, prostupovat cévní stěnou (diapedéza), chemotaxe zmnožené při zánětech 1. obranná linie těla proti bakteriím

22 Leukocyty – eosinofilní (červená): 1-3 % zmnožené při parazitárních onemocněních – bazofilní (modrá): 0-1 % aktivace imunokompetentních buněk produkují protisrážlivé a vasodilatační látky

23 Leukocyty • agranulocyty - neobsahují barvitelná zrna • monocyty - 5% •- největší leukocyty s ledvinovým jádrem •- uvolňují se z endotelových výstelek (sleziny, jater, mízních uzlin, kostní dřeně) •- cirkulují jako nezralé krevní buňky, dostávají se do tkání, kde fagocytují = volné nebo fixované makrofágy •- vyskytují se všude, kde hrozí infekce (plíce, okolí trávicí trubice atd.) •Nespecifická imunita

24 Leukocyty – B-lymfocyty: dozrávají v kostní dřeni tvorba protilátek (humorální imunita) rozpoznání antigenu na základě struktury makromolekul proliferace (namnožení buněk) paměťové buňky (uplatňují se při opakované infekci)

25 Leukocyty – T-lymfocyty buněčná imunita – netvoří protilátky, ale přímo likvidují cizorodé buňky (problém při transplantacích) diferenciace (několik typů)

26 Trombocyty •v 1mm 3 - 200 000-300 000 •- tělíska nepravidelného tvaru •- vznikají v kostní dřeni odškrcováním cytoplazmy obrovských buněk - megakaryocytů •- nemají jádro •- žijí jen několik dní •- uplatňují se při zástavě krvácení

27 Proces zástavy krvácení z rozpadlých krevních destiček se uvolňuje Ca 2+ ion a enzym trombokináza protrombin ze začíná měnit na trombin rozpustný fibrinogen se změní na nerozpustný fibrin = vytvoření sítě vytvoří se tzv. krevní koláč, na okrajích krevní sérum

28 Proces srážení krve •1. Při poranění cévy se na vzduchu rozpadají červené krevní destičky, které uvolňují enzym trombokinázu. Ten za přítomnosti vápenatých iontů přeměňuje protrombin (v krevní plazmě) na trombin •2. Působením trombinu se v krevní plazmě rozpustná bílkovina fibrinogen mění na nerozpustný fibrin

29 •3. Fibrin vytvoří síť vláken, do které se zachytí krvinky. Vznikne krevní koláč, poraněná céva se uzavře. •4. Koláč vytlačí krevní sérum (= krevní plazma bez fibrinogenu) •5. Po uzavření poraněné cévy působí protisrážlivé faktory. Pokud nepůsobí, vznikají trombózy (=sražená krev v cévách). Ty mohou být zaneseny na jiné místo - ucpe cévu zásobující krví některý orgán - dochází k embolii

30 Opakování

31 Vysvětlete tyto pojmy •homeostáza……………………….. •hematokrit………………………….. •sedimentace ……………………….. •hemoglobin ……………………….. •nespecifická imunita ………………………………… •embólie ……………………………………………… •trombóza ………………………………………… •buněčná imunita ………………………………………… •humorální imunita ……………………………………….. •glykemie …………………………………………………

32 Doplňte informace o krvi •celkový objem: ……l •krevní plazma ……% •krevní částice (….%): erytrocyty (………..), leukocyty (…………), trombocyty (………..) •pH krve:…… •ztráta krve ………ml → bez následků, obnova během několika hodin, z tkáňového moku a sleziny •ztráta >…….. l krve → ohrožení života •denně se obnovuje asi …….. ml krve, …..l za rok

33 POUŽITÉ ZDROJE: www.glassschool.cz RNDR. JAN JELÍNEK, RNDr. Vladimír Zicháček. Biologie pro gymnázia. 2011. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7182-213-4. Http ://www.biomach.cz/biologie-cloveka/telni-tekutiny [online]. [cit. 2013-10-22]. Http://atraktivnibiologie.upol.cz/docs/pdf/KREV.pdf. [online]. [cit. 2013-10-22]. Http://www.biologiecloveka.estranky.cz/clanky/telni-tekutiny-a-krev.html. [online]. [cit. 2013-10- 22]. HANČLOVÁ, Hana. Biologie v kostce. Fragment, 1999. ISBN 80-7200-059-4.


Stáhnout ppt "Tělní tekutiny AUTOR: Ing. Helena Zapletalová ANOTACE: Tento DUM je určen žákům 3. a 4. ročníku gymnázia pro předmět biologie a seminář z biologie KLÍČOVÁ."

Podobné prezentace


Reklamy Google