Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

výstraha Chabé vědomostí 1/3 studentů na hranici ukončení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "výstraha Chabé vědomostí 1/3 studentů na hranici ukončení školy"— Transkript prezentace:

1 výstraha Chabé vědomostí 1/3 studentů na hranici ukončení školy
Totální neznalost ani základních latinských pojmů Nutno se zamyslet sám nad sebou a ZAČÍT STUDOVAT !!!!!!!!

2 Test A 1. Volný kyslík.radikál 2. Co je to sarkom, leukemie
3. Autoimunitní zánět B 1. Co je to zánět? Druhy zánětů 2. Jak působí chemoterapie 3. Co je to rakovina, princip vzniku

3 Dýchání Dýchání zabezpečují: Dýchací cesty Plíce

4 Dýchací cesty a. nosní dutina - cavitas nasi
b. nosohltan - nasopharynx c. hrtan - larynx d. průdušnice - trachea e. průdušky – bronchy (f. plícní sklípky – alveoly)

5 Stěna dýchacích cest sliznice (mucosa) podslizniční vazivo – submukosa
chrupavčitý skelet (u dutin kostěný skelet) (v malých průduškách-menší jako 1mm chrupavka není) hladká svalovina serosa (povrchní vazivo)

6 Mucosa - submukosa sliznice (mucosa) je pokryta cylindrickým
řasinkovým epitelem – typické pro DC Řasinky kmitáním posouvají hlen nahoru s prachem, bakteriemi, toxiny Hlen vzniká v početných hlenových žlázkách sliznice DC podslizniční vazivo – submukosa je bohatá zejména na velice řídké vazivo zejména v hrtanu = při zánětu rychlý otok hrtanu = laryngitida…uzávěr DC, dušnost, smrt …. DĚTI !!!! NUTNÁ KONIOTOMIE jako 1.pomoc lymfatické buňky – bariéra proti infekci

7 Skelet kostěný chrupavčitý
podkovovitá chrupavka trachey Chrupavčitý skelet zabraňuje zúžení DC V drobných průdušinkách chrupavky nejsou

8 Dýchací cesty a. nosní dutina - cavitas nasi
b. nosohltan - nasopharynx c. hrtan - larynx d. průdušnice - trachea e. průdušky - bronchy

9 Nosní dutina Nosní dutina ohraničená kostí: 1. čelní 2. čichovou
3. horní čelisti Vepředu dutiny je nos ohraničen: 1.nosní kůstky 2.nosní chrupavky

10 Nosní dutina Nosní přepážka – septum nasi
Horizontální rozdělení nosní dutiny zabezpečí 2 skořepy (conchae) vznikají 3 nosní průduchy horní, střední, dolní Vedlejší dutiny nosní – paranasální = sinus paranasales čelistní = sinus maxillaris čelní = sinus frontalis čichové = s.ethmoidalis klínové = s.sphenoidalis (sinusitis maxillaris, sinusitis frontalis….latinské názvy) Vzadu pokračuje nos do nosohltanu dvěma otvory = choany

11 Nosní dutina aplikace nosních kapek
Horizontální rozdělení nosní dutiny zabezpečí 2 skořepy (conchae) vznikají 3 nosní průduchy horní, střední, dolní Dle anatomie nosní dutiny se řídí směr aplikace nosních kapek a sprejů směr se řídí dle indikace a cíle působení

12 Nosní dutina Funkce dutiny nosní: vdechovaný vzduch se Čichové buňky
1. Ohřeje 2. Očistí (prach, mikroby, které se lepí na hlen) 3. Zvlhčí 4. Čich 5. Lymfatické buňky v submukose – IMUNITA Čichové buňky jsou uloženy ve stropu nosní dutiny

13 Nosohltan Měkké patro -funguje jako záklopka při polykání
aby se jídlo nevracelo do nosní dutiny -“chrápání“ Z nosohltanu ústí do středního ucha EUSTACHOVA TRUBICE (žvýkačka jako léčivá metoda) Lymfatický systém nosohltanu (mandle a lymfatické uzlíky)

14 Hltan Pharynx, 15cm, fibromuskulární stěna Má 3 částí:
2 4 Pharynx, 15cm, fibromuskulární stěna Má 3 částí: nosová část - nosohltan - nasopharynx ústní část – oroprahrynx hrtanová část - lanryngopharynx Další struktury 1. Lebeční spodina 2. Nosní mandle, 3. patrové mandle 4. Vnitřní nozdry-zadní vstup do nosu – choany a nosní přepážka 5. Epiglotis- příklopka hrtanová 6. Vklesliny- fossae piriformes místo kudy klouže jídlo do jícnu Vyklenutí u prstencové chrupavky- zde končí hltan 3 5 6

15 Hrtan Kostra hrtanu = Řeč: složitý děj za pomoci proudu
5 chrupavek + vazy + svaly(napínají hlasivky) (…+ hlasivky) Řeč: složitý děj za pomoci proudu vydechovaného vzduchu a mluvidel tj. (hlasivek, průdušnice, dutiny ústní- měkké patro, jazyk, zuby, dásně, rty..) Koniotomie – akutní, život zachraňující výkon 1.pomoci, kdy při otoků hrtanu, dušení pacienta jehlou nebo nožem propíchneme, prořízneme vazy mezi chrupavkami, zavedeme kanylu

16 Hrtanové chrupavky, koniotomie
-Chrupavka hrtanové příklopky (epiglotis) -Jazylka (tvar písmena U, úpon svalů jazyka, hltanu a hrtanu) KONIOTOMIE -Štítná chrupavka (vepředu jako výstupek- Adamovo jablko-ohryzek) -Prstenčitá chrupavka -Chrupavka průdušnice

17 Hrtan

18 Průdušnice a průdušky -Průdušnice (-trachea) je pokračováním
hrtanu délky 15cm, šířky 15mm. -větví se na 2 průdušky pravá=bronchus dexter – probíhá téměř přímo z průdušnice proto aspirace zvratku, zejména do pr. průdušky levá=bronchus sinister-odstupuje v ostřejším uhlu -větvení dále na průdušky lalokové …pak segmentové ….průdušky menší jako 1mm již nemají ve stěně chrupavku .. tj. stěna může kolabovat = uzavírat průsvit …dušení…..astma -Průdušinky (bronchioly) -plícní sklípky (alveoly)

19 Nemoci -Hrtan - larynx (hlasivky) zánět hrtanu = laryngitída
-Průdušnice - trachea tracheitída = zánět hrtanu -Průdušky - bronchy bronchitída = zánět průdušek astma bronchiale = plícní astma -Průdušinky, plícní sklípky zánět plic = pneumonie

20 Plíce kuřáka

21 Plíce - pulmo Hrot Hrot Báze Mediastinum-mezihrudí
(průdušnice, průdušky, aorta, srdce, jícen, uzliny, cévy, nervy) Pohrudnice – obal vnitřního hrudníku Pohrudniční dutina Poplicnice – obal na povrchu plic Zánět pohrudnice = pleuritida, výpotek Zánět průdušek a plic = bronchopneumonie Pneumothorax – díra do pohrudniční dutiny mezi pohrudnici a poplicnici báze Bránice-diafragma

22 Mízní systém plic, uzliny

23 Laloky a segmenty plic Pravá plíce 3 laloky -horní -střední -dolní
Levá plíce 2 laloky -horní -dolní Znalost segmentů je důležitá zejména pro plícního chirurga

24 Průdušinky a plícní sklípky
Průdušinky = bronchioly =respirační=terminální=nejmenší bronchy Plícní sklípky = alveoly Jako hrozny na konci terminálních průdušinek Je to základní jednotka plic k výměně plynů.. tj. kyslík proniká do krevních kapilár, kde se váže na hemoglobin erytrocytů a CO2 je absorbován ze žilních kapilár do plíc.sklípků Plícní emfyzem- rozedma - řídnutí plic, spojování plícních sklípků do velkých dutin (námahová dušnost, nedostatek O2, slabost, kašel.. narůstá s věkem, kuřáků, astmatiků… )

25 Plícní lalůček Plícní lalůček Plícní sklípky (alveoly), jsou vystlány
1mm velká funkční jednotka plícní tkáně, tvořená: 1. respiračním bronchem 2. sklípky 3. Cévy (pleteně kapilár-vlásečnic) Plícní sklípky (alveoly), jsou vystlány velice plochým tenkým respiračním epitelem - jsou to mimořádně ploché buňky, přes které jsou velice dobře transportovány molekuly O2 a CO2 Na povrchu sklípků jsou bohaté pleteně krevních vlásečnic.

26 Malý krevní oběh plícní tepny plícní žíly Kapiláry plíc.sklípků PK LS

27 Vzduch Zevní atmosférický vzduch má 21% O2 (tj. vdechovaný vzduch)
Vdechovaný vzduch obsahuje: 21% kyslíku, 0,04% CO2 79% dusíku a vzácných plynů Vydechovaný vzduch obsahuje:16% O2, 5% CO2, vodní páry Mrtvý prostor: je prostor kde nedochází k výměně plynů, tj. vzduch není v kontaktu s respiračním epitelem alveolu. Označuje se jako mrtvý prostor a patří jsem zejména dýchací cesty (tj. nosní dutina, vedlejší dutiny nosní, průdušnice, průdušky, průdušinky a nepracující alveoly). …asi 200ml vzduchu

28 Dýchání - respirace Respirace je výměna plynů (O2, CO2) mezi
atmosférou a krvi ev. krvi a tkání -zevní: vzduch - krev -vnitřní: krev – tkáně (buňky) ..okysličování buněk= oxidace Vdechovaný vzduch se v DC čistí, zvlhčuje a otepluje Vydechovaný vzduch se v DC ochlazuje (a tím šetří teplo) Převod plynů (O2) ve sklípcích se děje DIFUZÍ, tj. pasivním přestupem -přes stěnu plícního sklípku (velice plochá epitelová buňka), -přes stěnu kapiláry – vlásečnice -přes buněčnou membránu erytrocytu …..aby se nakonec O2 navázal na Hemoglobin erytrocytů

29 Dýchání - respirace Ve spánku, klidu nadechujeme asi 1x za 4sek … x za minutu tělo neumí skladovat kyslík…proto musíme dýchat trvale ve dne i v noci Plocha plícních kapilár cca 100 m aktivních alveolů – sklípků – tj. respiračního epitelu cca 55 m Počet sklípků je asi 500 milionů, asi 1/3 z nich je nefunkčních (neaktivních)– zejména v plícních hrotech. Kyslík se váže na hemoglobin (Hb=červené krevní barvivo) v erytrocytu (konkrétně na molekuly železa) a touto červenou krvinkou je přenášen do tkání. Okysličený Hb se označuje jako oxyhemoglobin. CO2 je přenášen 3 způsoby: 1. Na Hb jako KarbaminoHb (asi 10% CO2) 2. Volně rozpuštěn v plazmě (5% CO2) 3. Ve formě uhličitanů (85% CO2) 2 2

30 Druhy hemoglobinu 1.karbAMINOhemoglobin = Hb s
navázaným CO2 – odkysličená krev 2. OXYhemoglobin =Hb s navázaným O2 okysličená krev 3.karbOXYhemoglobin = Hb s navázaným CO (oxidem uhelnatým – otravy při topení pevnými palivy)

31 Dýchání - respirace Inspirium = vdech = aktivní děj za pomoci dýchacích svalů (bránice, mezižeberní svaly) a vytvoření podtlaku v dutině hrudní Expirium = výdech = pasivní děj (pružnosti plic a hrudní stěny dojde k vytlačení vzduchu z plic a dýchacích cest) Dechový objem – 500ml (při námaze 1-2 litry) Vitální kapacita = množství vydechnutého vzduchu po hlubokém nádechu u mužů asi 4200ml, u žen 3200ml. Spirometrie Dýchání řídí dýchací centrum – sídlí v prodloužené míše. Řídí se podněty z krve a z různých chemoreceptorů a baroreceptorů v cévách, tkáních (a to zejména změny pH, koncentrace CO2,…)

32 Dýchání - tkáňové Kyslík je uvolněn z krve (z hemoglobinu červené krvinky) do tkání prostou DIFUSÍ…tj. pasivně….vnitřní dýchání Kyslík proniká vždy tam, kde je nižší tlak (tj. z kapiláry krevní do tkání, protože v buňkách se O2 spotřeboval při látkové výměně) …difuse po spádu ve směru nižšího tlaku Naopak CO2 vzniká při metabolizmu ve tkáních, hromadí se v buňkách v nadbytku a v kapilárách je ho méně… proto proniká tam, kde je nižší tlak tj. do kapilár … difuse stejně jako u O2, tj. difuse po spádu ve směru nižšího tlaku Hypoxie = nedostatek O2 ve tkáních „dušení – umírání tkáně (příčina: nedostatek ERY, nedostatek ev. blokáda hemoglobinu, zpomalení cirkulace, nedostatečné okysličení červených krvinek – zápal plic Hypoxie mozku 5min = nevratná smrt buněk, srdce – asi 20 min, ostatních tkání asi 30-60min

33 Pokouřeníčko Kouření může zabíjet !!! Kouření způsobuje rakovinu

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "výstraha Chabé vědomostí 1/3 studentů na hranici ukončení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google