Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T1 tuto výukovou prezentaci : Nástroje pro řezání

2 Nástroje pro řezání Pod pojmem ruční řezání se rozumí oddělování a odvádění malých dřevěných třísek pohybem listu pily. Pilové listy mohou být upnuty do rámu nebo do oblouku, nebo existují pilové listy volné , opatřené rukojetí

3 Pilové listy Pilové listy jsou vyráběny z tvrzené nástrojové oceli.
Skládají se z vlastního listu a zubů pily. Zuby pily mají tvar za sebou seřazených stejně velkých trojúhelníků, jejichž hroty leží v jedné ose, nazývané hrotnice. Část zubu, postavená proti směru řezu zubu pily , se označuje jako čelo zubu, volně řezající díl zubu hřbet zubu. Pod pojmem rozteč zubů (délka zubů) se rozumí vzdálenost od jednoho hrotu zubu ke druhému. Nejhlubší místo mezi dvěma zuby se nazývá kořen zubu. Jako výška zubu se označuje svislá vzdálenost hrotnice od spojnice zubů. Mezizubí je označení pro volný prostor mezi dvěma zuby.

4 Pilové listy Úhel tvořený čelem zubu a hrotnicí se nazývá úhel řezu.
Čelo a hřbet zubu tvoří úhel břitu (zubu), který činí u většiny ručních pil 60°. Úhel mezi hřbetem zubu a hrotnicí se nazývá úhel hřbetu. Na úhlu řezu a velikosti zubu závisí účinek řezání pily. Úhly u pilového listu

5 Druhy ozubení podle úhlu řezu
Je-li úhel řezu 120°, tvar zubu je tedy rovnoramenný trojúhelník, řeže pila i při pohybu dopředu i při pohybu dozadu.Pracuje oběma směry.Zmenšením úhlu řezu se zvětšuje jak účinnost pily, tak i potřebná síla. Přitom pila zabírá jen při pohybu dopředu. Při úhlu řezu 100° je řez „slabě tlačený“ (ozubení tupoúhlé, se zadním sklonem) , při úhlu řezu 90° „tlačený“ (ozubení pravoúhlé, přímé), při úhlu řezu pod 90° „silně tlačený“ (ozubení ostroúhlé, s předním sklonem). Zuby řežou při „taženém řezu“ pokud je čelo zubu obráceno k břitu. Podle úhlu řezu rozlišujeme pracovní směr u ručních pil na tlačený, na tažený a na obousměrný.

6 Druhy pil Nejdůležitějšími ručními pilami, které se běžně používají při truhlářských pracích, jsou rámové pily a pily s rukojetí. Rámové pily U rámových pil je pilový list na dvou stranách uchycen v rukojetích a spojen s oběma rameny pily tak, aby se otáčením těchto rukojetí mohl list pily naklánět. Ve spodní části jsou ramena rámové pily upravena pro její snadné držení.List pily se napíná pomocí napínacího drátu nebo svorníku se závitem a křídlové matky. Příčka umístěná ve středu drátu přitom rozpíná rám. K rámovým pilám patří rozsečky, osazovačky, vykružovačky a rámové pily.

7 Rámové pily Rozsečky jsou 700 mm dlouhé a mají poměrně velké přímé pilové zuby. Pilové listy rozsečky mají proto hrubší řez s vysokým řezným výkonem. Používají se především k řezání dřeva podél a příčně.

8 Rámové pily Osazovačky jsou 600 mm nebo 700 mm dlouhé. Pilové zuby listů osazovačky jsou asi poloviční než u rozsečky a mají zadní sklon. Hodí se proto pro práce, které vyžadují velmi jemný, čistý řez, např. pro osazování čepů a řezání ozubů. Vykružovačky jsou rámové pily, které se používají k řezání zakřivení. Pilový list je jen 4 mm až 10 mm široký a 600 mm dlouhý a má malé zuby jako osazovačky. Aby byly možné i řezy uvnitř plochy, je list vykružovačky vysaditelný (vypínačka). Velké rámové pily jsou 700 mm nebo 800 mm dlouhé pily s pilovými listy, jejichž veliké ozubení je oboustranné. Používají se ke zkracování prken, fošen a hraněného dříví.

9 Pily s rukojetí K těmto pilám patří čepovky.Zuby čepovek mají zadní sklon, ocasky, hřbetovky, svlakovky, pilky na řezání dýh a děrovky Čepovky jsou malé hřbetovky s velmi jemným ozubením.Zuby čepovek mají zadní sklon. Délka zubu činí pouze 1,5 mm.

10 Pily s rukojetí Rozlišujeme čepovky s přímým uchycením pilového listu, čepovky se zalomeným uchycením listu a s překlopeným uchycením listu. Vpravo nebo vlevo zalomené uchycení listu umožňuje vedení pilového listu na rovné ploše. U překlopených čepovek může být po povolení šroubu úchyt listu přehozen z jednoho konce listu na druhý. Zuby překlopených čepovek jsou rovnoramenné, pila tedy pracuje oboustranně.

11 Pily s rukojetí Ocasky mají přímé hrubé zuby. Svou tuhostí získávají odpovídající tloušťku listu. Ocasky se používají předeveším k řezání velkých desek.

12 Pily s rukojetí Hřbetovky získávají svou tuhostí listu „hřbetem“. Malé zuby se zadním sklonem umožňují jemný řez.

13 Pily s rukojetí Děrovky se hodí k řezání oblouků u velkých ploch. Slouží především k rozšíření malých otvorů. Zuby nejsou rozvedené. Aby se list nesvíral, je na hřbetu tenčí než u hrotů zubů.

14 Pily s rukojetí Svlakovky jsou ruční pily, které řeží pouze při tažení. Slouží k řezání svlakových drážek.

15 Pily s rukojetí Pilky na řezání dýh mají malý, oválný list se zalomeným držadlem. Zalomení umožňuje vedení pily u dorazu, např. latě. Vzhledem k malým zubům s nožovým broušením působí pila při taženém řezu jako nůž.

16 Údržba pil Pilový list je třeba neustále udržovat v čistotě, chránit před rzí, správně rozvádět a brousit, a v případě potřeby před broušením srovnat.

17 Údržba pil Při rozvádění zubů pilového listu se rozvodkou nebo rozváděcími kleštěmi zuby vyhýbají střídavě doprava a doleva. Rozvádění zubů pilového listu rozšiřuje spáru řezu více, než je tloušťka pilového listu. Zamezuje se tak sevření pilového listu a malými korekturami směru řezání se umožňuje přesné řezání podle rysu.

18 Údržba pil Rozvod zubů pily nesmí být větší než dvojnásobek tloušťky listu. Rozvod zubů pily musí být i do obou stejný, neboť jinak by pila zabíhala do silnější rozvedené strany. Dále je důležité, že hloubka rozvodu by měla činit jen asi polovinu výšky zubu, protože jinak vzniká nebezpečí, že se na kořeni zubu vytvoří trhliny a zuby se zlomí. Pily pro jemné práce se rozvádějí méně než pily pro hrubé práce. Měkké a vlhké dřevo vyžaduje široký rozvod. Pily, jejichž ozubení je silnější než hřbet, nebo se kterými se dosahuje pouze velmi malé hloubky řezu, nepotřebují rozvádět.

19 Údržba pil Srovnání

20 Údržba pil Ostření Ostření se provádí pilováním čela zubu a hřbetu zubu trojhranným pilníkem. Pilový list se přitom upne v blízkosti osy kořene zubů do skřipce. Při ostření je třeba vést pilník vodorovně a lehkým tlakem tak, aby se úplně a rovnoměrně brousili okraje zubů. Přitom je třeba vždy pilovat proti směru zubů. Zuby děrovky se pilují střídavě doprava a doleva trojhranným pilníkem. Pilování nebo ostření se má provádět vždy po rozvádění zubů pilového listu. Pilka na řezání dýh se brousí malým trojhranným pilníkem, ale nerozvádí se. Aby vznikl co nejtenčí břit, vybrušují se zuby i na tloušťku. Broušení se provádí malým plochým pilníkem na straně listu přivrácené k držadlu. Vzniklá fazetka se obtáhne obtahovacím brouskem, dokud není vidět žádná rýha po pilníku.Při obtahování je třeba dbát na to, aby zuby zůstaly ostré. Po broušení se list připevní na držadle.

21 Údržba pil Vedení pilníku při ostření

22 Nezapomeň tato pravidla při práci dodržovat !
Údržba pil Pravidla práce Řezaný obrobek je třeba upnout tak, aby nemohl pružit nebo uhýbat tlaku pily. Při řezání s rámovou nebo obloukovou pilou je třeba dbát na to, aby byl pilový list dostatečně napnutý a nezkroucený. Pilu je třeba držet pevně a řezat mírným tlakem. Při řezání je třeba využívat celou délku pilového listu. Při zpětném tahu pil s přímým ozubením se nesmí tlačit. Poslední pohyby pily (dořezávání) je třeba provádět velmi zlehka a opatrně.Odštípnutí dřeva se zamezí přidržením odpadající části. Pily je třeba přepravovat s krytem listu. Při broušení pil se musí pilovat proti zubům. Srovnávání pilových zubů se má provádět před rozváděním, rozvádění před ostřením. Nezapomeň tato pravidla při práci dodržovat !


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google