Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká."— Transkript prezentace:

1 E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Regionální centrum celoživotního vzdělávání

2 Hlavní cíl projektu: Příprava studijního materiálu v elektronické formě - v LMS Moodle Jaký by měl být?

3

4

5 Co by měl tedy autor e-learningového studijního materiálu: Znát učební látku Stanovit si hlavní a vedlejší studijní cíle (2.5) Vytvářet zpětnovazební a kontrolní prvky (2.7.6, 2.8) Vědět jak vytvořit názorný materiál(2.7.3) Umět vytvořit pro studenta atraktivní materiál (2.7.7)

6 pokračování Umět psát čtivě (2.7.2) Motivovat žáka ke studiu (2.7.6, 2.9) Vytvářet materiál interaktivní (1.5) Ujednotit si s kolegy standardy materiálu (2.7.1) Ovládat LMS MOODLE

7 A teď k jednotlivým kapitolám prvého modulu

8 1. E-learning jako technologický prvek distančního vzdělávání E-learning patří do distančního vzdělávání. V prvých dvou podkapitolách se hlavně seznamte se čtyřmi základními principy DiV. Poučte se, co vlastně je e-learning. Seznamte se s jeho výhodami a nevýhodami, a které jsou jeho hlavní součásti. Věnujte se důkladněji kapitole o Účastnících e-learningu.

9 Pokračování kap.1 Nový pojem Tutor a Tutoriál. Tento pojem úzce souvisí s e-learningem. Aspoň si kapitolu přečtěte – tutor pracuje poněkud jinak, než jste zvyklí.

10 2. Tvorba studijních opor pro e-learning Této kapitole věnujte značnou pozornost. Bez osvojení si vědomostí z ní si snížíte výrazně šanci vytvořit dobrý studijní e-learningový text.

11 2. Tvorba studijních opor pro e-learning Stěžejními kapitolami druhé části jsou: 2.5 Vymezení studijních cílů. 2.7 Psaní studijních textů. 2.9 Průvodce studiem, Studijní návod.

12 2. Tvorba studijních opor pro e-learning Jistě pro vás nebudou bez zajímavosti kapitoly: Doporučený pracovní postup, studijní čas, studijní text a barva, kompozice obrázků, pravidla citací, multimediální prvky, grafická úprava textu. aplikace autorského zákona.

13 3. Hodnocení kvality e-learningového kurzu Pokud někdy budete hodnotit e-learningové studijní materiály, v kapitole se dovíte, jak a co hodnotit. A pokud se chcete vyhnout výtkám hodnotitelů, pak si tuto kapitolu přečtěte dříve než začnete s psaním vlastních materiálů.

14 Závěrem: Co je tedy nutné? Studijní materiál v LMS Ovládn utí LMS Umět psát Di text Znalost obsahu

15 Harmonogram kurzu Úvodní tutoriál – 20.10.2010 Modul 1 – 20.10. až 24.11. - 3 POTy Modul 2 – 24.11. až 5.1. – 3 POTy Modul 3 - 5.1. až 23.2. – 2 POTy, vytvoření materiálů v LMS Moodle Aktivity modulu 3 (Moodle) budou probíhat v v instalaci Gymnázia Třinec

16 Studijní materiály Základní studijní materiál – elektronický výukový text v LMS Vytištěný výukový text - vždy pro daný modul Vytištěný Průvodce studiem (obsahuje pokyny pro odezvdávání POTů) Harmonogram kurzu Dotazník

17 POT Práce opravovaná tutorem 7 POTů v celém kurzu Odevzdávání v termínech dle harmonogramu Odesílání prostřednictvím výukového systému– diskuzní příspěvky s přílohou

18 Práce v LMS iTutor Studium výukových materiálů – modul Student http://rccv.vsb.cz/itutor/ Odesílání vypracovaných úkolů (POTů) – práce s diskusními příspěvky (podrobnosti v Průvodci studiem) Veřejná elektronická diskuse s kolegy – připomínky, nedostatky, náměty ke kurzu

19 Výhled A na co se můžete těšit v dalších modulech?

20 Modul 2 24.11. až 5.1. moderní formy práce na Internetu, moderní formy práce na Internetu, práce s informačními zdroji, efektivní vyhledávání ve zdrojích, práce s informačními zdroji, efektivní vyhledávání ve zdrojích, sdílení informací a nástroje pro kolaborativní přístup k výuce – wiki technologie, sdílení informací a nástroje pro kolaborativní přístup k výuce – wiki technologie, současné trendy v elektronické podpoře vzdělávání, současné trendy v elektronické podpoře vzdělávání, elektronické výukové materiály. elektronické výukové materiály.

21 Modul 3 5.1. až 23.2. LMS Moodle z pohledu pedagoga. LMS Moodle z pohledu pedagoga. Tvorba kurzu – základní dovednosti. Tvorba kurzu – základní dovednosti. Tvorba kurzu – struktura a prvky výukových materiálů (odkazy, adresáře, textová/HTML stránka). Tvorba kurzu – struktura a prvky výukových materiálů (odkazy, adresáře, textová/HTML stránka). Práce s aktivitami, způsoby jejich vyhodnocování. Práce s aktivitami, způsoby jejich vyhodnocování. Ukončení kurzu, archivace, opětovné zpřístupnění kurzu. Ukončení kurzu, archivace, opětovné zpřístupnění kurzu. Typické činnosti při tvorbě kurzu – příklady. Typické činnosti při tvorbě kurzu – příklady.

22 Kontakty jan.kopecny@vsb.cz (tutor modulu 1) jan.kopecny@vsb.cz (tutor modulu 1) jan.kopecny@vsb.cz adrian.kapias@vsb.cz adrian.kapias@vsb.cz adrian.kapias@vsb.cz http://www.vsb.cz http://www.vsb.cz http://rccv.vsb.cz/ http://rccv.vsb.cz/ Regionální centrum celoživotního vzdělávání, VŠB-TU Ostrava Regionální centrum celoživotního vzdělávání, VŠB-TU Ostrava Stránka projektu ELKEL: Stránka projektu ELKEL:http://rccv.vsb.cz/elkel/

23 Děkujeme za pozornost Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava Regionální centrum celoživotního vzdělávání


Stáhnout ppt "E-learningový kurz e-learningu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Další vzdělávání pracovníků škol GP – oblast podpory 1.3 CZ1.07/1.3.05/02.0025 Vysoká."

Podobné prezentace


Reklamy Google