Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁSADY TVORBY E-LEARNINGOVÝCH TEXTŮ A PRÁCE V PROSTŘEDÍ LMS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁSADY TVORBY E-LEARNINGOVÝCH TEXTŮ A PRÁCE V PROSTŘEDÍ LMS"— Transkript prezentace:

1 ZÁSADY TVORBY E-LEARNINGOVÝCH TEXTŮ A PRÁCE V PROSTŘEDÍ LMS
MUDr. Iveta Matějovská, CSc. Pilotní kurz pro pedagogy

2 Obecné zásady pro tvorbu e-learningových kurzů
Design e-learningu se zaměřuje na: Obsah vyučované látky Cíle výuky Vhodné metody a technologie Potřeby studenta Specifické místní faktory, např. prostředí pro výuku

3 E-learning zahrnuje: Úvodní vstupní stranu se vstupem po zalogování
Přehled kurzů a informace o náplni jednotlivých kurzů, event. upoutávky kurzů Studijní texty Rady a návody na vkládání a využívání textů lektory Kontrolu znalostí Konzultace se studenty, chat anebo diskusní fórum Technickou podporu odpovídající software (LMS)

4 Autor e-learningového studijního materiálu:
Zná učební látku Stanovuje si hlavní a vedlejší cíle výuky Vytváří názorný a pro studenta atraktivní materiál Umí psát čtivě a srozumitelně Vytváří interaktivní studijní materiály Dodržuje standardy tvorby webových textů Vytváří zpětnovazebné a kontrolní prvky Motivuje studenty ke studiu a k využití moderních metod výuky

5 Časté chyby ve web designu
Složité vyhledávání Používání PDF formátu pro čtení online Navštívené odkazy neměnící barvu Pouze naskenovaný text (neformátovaný holý text) Fixní velikost textu bez možnosti přizpůsobení Špatná grafika stránek Cokoliv, co vypadá jako reklama: agresivní animace, např. blikající text, vyskakovací okna, text jako reklamní banner Vybočování ze zavedených a osvědčených designových zvyklostí Otevírání mnoha nových oken prohlížeče Neodpovídání na otázky uživatelů Jakob Nielsen: Top Ten Mistakes in Web Design 2007

6 LMS - charakteristika Learning Management System neboli systém pro řízení výuky je aplikace (program), která obsahuje nejrůznější nástroje pro řízení studia Pomocí této aplikace je umožněna tvorba a provoz e-learningových kurzů LMS může být buď placený (komerční firmy) nebo volně dostupný (open source - Moodle)

7 Základní otázky před začátkem tvorby e-learningového kurzu
Co je cílem kurzu Kdo je adresátem kurzu Kolik studentů bude v kurzu Jaký bude časový plán kurzu Jaký je charakter obsahu kurzu Jakým způsobem se budou kontrolovat znalosti Jaký bude poměr mezi kontaktní výukou a e-learningem

8 Hlavní části e-learningového kurzu
Úvodní slovo – vstupní webová stránka Moduly Studijní texty Multimediální studijní opory Úkoly Kontrola naučené látky (testy, rešerše) Diskuse Odkazy

9 Vstupní webová stránka
Úvodní slovo Úvodní obrázek Jméno a heslo pro login Znak organizace: univerzity a fakulty Grantová podpora Kontaktní informace

10 Studijní texty Nabídka s popisem jednotlivých kurzů Vstup do kurzu
Jednotlivé texty Úkoly Testy

11 Kompozice jednotlivých stránek
Rozčlenění textu logicky i opticky do strukturních celků Okrajové lišty s nabídkou jednotlivých lekcí Jednotné zobrazování vizuálních prvků stránky: stejné styly Volba písma – patkové, bezpatkové, velikost Barevná paleta: podklad, základní odstín, zvýraznění Grafické zvýraznění důležité informace: tvar, velikost, umístění, orientace, barva, písmo Vkládání objektů: texty, obrázky, animace

12 Diskuse Synchronní komunikace neboli chat - komunikace mezi dvěma či více subjekty v reálném čase Z časových důvodů (každý se do kurzu připojuje v jinou denní dobu) se tento způsob komunikace v e-learningu příliš nepoužívá Rozšířenější je asynchronní komunikace neboli diskusní fórum (nejedná se o komunikaci v reálném čase) Každý student vkládá příspěvek, který má čas vytvoření, přičemž je tento příspěvek stále přístupný Jiný člověk (většinou pedagog) na něj může kdykoliv odpovědět Tento typ komunikace je pro e-learning nezbytný

13 Hlavní cíle, kterých chceme dosáhnout
Naučit studenty hledat samostatně řešení úloh, aplikovat při řešení určité postupy, respektovat jisté principy řešení, řešit problémové úkoly Ověřit si, jaké postoje studenti při řešení zaujímají Rozvíjet schopnosti studentů shromáždit, utřídit a vyjádřit myšlenky Zdokonalit znalosti a dovednosti studentů Naučit studenty zodpovědnosti za svou práci Snažit se rozvíjet kreativitu studentů Podporovat týmovou práci a formy učení založené na spolupráci Pomoci studentům aplikovat teoretické poznatky v praxi Využívat internetu k získání nových poznatků jak u pedagogů tak studentů

14 Shrnutí jednotlivých kroků, které nás čekají
Úprava všech nachystaných materiálů Upřesnění náplně jednotlivých modulů - předmětů Tvorba doplňujících studijních textů Tvorba multimediálních studijních opor Tvorba testových otázek a zadání úkolů Implementace všech vytvořených materiálů do zvoleného LMS

15 Informace o systému na 3. LF UK
Jednání o licenci Netventic Learnis® od firmy Netventic technologies s.r.o. LMS systém –základní informace na Syllaby a materiály k výuce pro bakalářská a doktorská studia na 3. LF budou pro registrované studenty a odpovědné lektory dostupné po přihlášení na stránkách Manuál ve formátu pdf je rovněž k dispozici

16 Webová prezentace www stránky projektu , vstup do e-learningového systému (návrh)


Stáhnout ppt "ZÁSADY TVORBY E-LEARNINGOVÝCH TEXTŮ A PRÁCE V PROSTŘEDÍ LMS"

Podobné prezentace


Reklamy Google