Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UHLÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UHLÍ."— Transkript prezentace:

1 UHLÍ

2 základní informace : pevné fosilní palivo
hnědé, černé nebo hnědočerné barvy získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů nachází se ve vrstvách zvaných sloje, do nichž je stlačily vrstvy jiných sedimentů časem změněných na horniny nejčastěji používaný tuhý materiál pro výrobu tepla spalováním

3 složení uhlí : je tvořeno především uhlíkem, vodíkem, dusíkem a kyslíkem méně také sírou a radioaktivní příměsí – uran a thorium

4 kvalita uhlí : je závislá hlavně na hloubce pohřbení rašelinových vrstev pod mladšími sedimenty se stoupajícím tlakem a teplotou se rašelina mění postupně v lignit, hnědé a černé uhlí a nakonec v antracit

5 vznik uhlí :

6 typy uhlí : lignit – nejméně kvalitní, hnědé uhlí
černé uhlí – vysoká hustota, prvohorní a druhohorní původ antracit – nejkvalitnější uhlí, vysoká výhřevnost

7

8 černé uhlí

9 antracit

10 hlubinná těžba uhlí : v těžbě se v současné době používají : kombajny, pluhy, mechanizované výztuže dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával vyuhlování se provádí dobývacími kombajny a pluhy k vyztužování porubů se používá mechanizovaná výztuž a individuální hydraulická výztuž uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně prostřednictvím mechanizovaných postupů a moderních technologií hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek mnoha set metrů

11

12 zpracování uhlí : karbonizace uhlí
zplynování uhlí na syntézní plyn (CO + H2) a jeho přeměnu na základní organické chemikálie hydrogenace nebo hydrogenační extrakce uhlí výroba ethynu (acetylenu) přes karbid vápníku

13 karbonizace : probíhá za nepřístupu vzduchu, kde při teplotě kolem 300 °C nastává rozklad asi při 1000 °C vzniká uhlík ve formě koksu, černouhelný dehet a koksárenský plyn karbonizaci objevil roku 1672 Němec Becher

14 produkty karbonizace :
koks koksárenský plyn černouhelný dehet

15 koks : používá se jako palivo a jako redukční činidlo např. ve vysoké peci surovinou pro průmysl výroby anorganických sloučenin, hlavně pak v hutnictví pro výrobu železa, dále také pro výrobu acetylenu a vodního plynu pevný uhlíkatý zbytek koks z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý výhřevnost 29,6 MJ/kg díky vysoké výhřevnosti, příznivému obsahu spalin (při hoření vzniká prakticky jen oxid uhličitý) a nízké prašnosti je koks také jediným palivem povoleným i v centrech měst

16 koks

17 koksárenský plyn : směs plynů vznikající při koksování černého uhlí
hořlavý plyn charakteristického zápachu obsahuje mj. vodík (až 60 %), methan a oxid uhelnatý (až 10 %) vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý obdobou koksárenského plynu je svítiplyn dříve se využíval v domácnostech, dnes nahrazen zemním plynem

18 černouhelný dehet : hustá, černohnědá, páchnoucí kapalina
obsahuje několik set látek získávají se z ní areny např. benzen, toluen, naftalen, anthracen… zpracovává se frakční destilací

19 zdroje : www.okd.cz www.chemlink.cz www.simopt.cz www.wikipedie.cz
Encyklopedie Země

20 zpracoval: Pavel Andráško sexta B


Stáhnout ppt "UHLÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google