Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UHLÍ. základní informace : pevné fosilní palivo pevné fosilní palivo hnědé, černé nebo hnědočerné barvy hnědé, černé nebo hnědočerné barvy získává se.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UHLÍ. základní informace : pevné fosilní palivo pevné fosilní palivo hnědé, černé nebo hnědočerné barvy hnědé, černé nebo hnědočerné barvy získává se."— Transkript prezentace:

1 UHLÍ

2 základní informace : pevné fosilní palivo pevné fosilní palivo hnědé, černé nebo hnědočerné barvy hnědé, černé nebo hnědočerné barvy získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů získává se dolováním z povrchových nebo hlubinných dolů nachází se ve vrstvách zvaných sloje, do nichž je stlačily vrstvy jiných sedimentů časem změněných na horniny nachází se ve vrstvách zvaných sloje, do nichž je stlačily vrstvy jiných sedimentů časem změněných na horniny nejčastěji používaný tuhý materiál pro výrobu tepla spalováním nejčastěji používaný tuhý materiál pro výrobu tepla spalováním

3 složení uhlí : je tvořeno především uhlíkem, vodíkem, dusíkem a kyslíkem je tvořeno především uhlíkem, vodíkem, dusíkem a kyslíkem méně také sírou a radioaktivní příměsí – uran a thorium méně také sírou a radioaktivní příměsí – uran a thorium

4 kvalita uhlí : je závislá hlavně na hloubce pohřbení rašelinových vrstev pod mladšími sedimenty je závislá hlavně na hloubce pohřbení rašelinových vrstev pod mladšími sedimenty se stoupajícím tlakem a teplotou se rašelina mění postupně v lignit, hnědé a černé uhlí a nakonec v antracit se stoupajícím tlakem a teplotou se rašelina mění postupně v lignit, hnědé a černé uhlí a nakonec v antracit

5 vznik uhlí :

6 typy uhlí : lignit – nejméně kvalitní, hnědé uhlí lignit – nejméně kvalitní, hnědé uhlí černé uhlí – vysoká hustota, prvohorní a druhohorní původ černé uhlí – vysoká hustota, prvohorní a druhohorní původ antracit – nejkvalitnější uhlí, vysoká výhřevnost antracit – nejkvalitnější uhlí, vysoká výhřevnost

7

8 černé uhlí

9 antracit

10 hlubinná těžba uhlí : hlubinná těžba uhlí : v těžbě se v současné době používají : kombajny, pluhy, mechanizované výztuže v těžbě se v současné době používají : kombajny, pluhy, mechanizované výztuže dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával vyuhlování se provádí dobývacími kombajny a pluhy vyuhlování se provádí dobývacími kombajny a pluhy k vyztužování porubů se používá mechanizovaná výztuž a individuální hydraulická výztuž k vyztužování porubů se používá mechanizovaná výztuž a individuální hydraulická výztuž uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně prostřednictvím mechanizovaných postupů a moderních technologií uhlí se těží prostřednictvím šachet a systému štol - dnes již výhradně prostřednictvím mechanizovaných postupů a moderních technologií hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek mnoha set metrů hlubinná těžba probíhá za složitých geologických podmínek v souvrstvích sahajících do hloubek mnoha set metrů

11

12 zpracování uhlí : karbonizace uhlí karbonizace uhlí zplynování uhlí na syntézní plyn (CO + H2) a jeho přeměnu na základní organické chemikálie zplynování uhlí na syntézní plyn (CO + H2) a jeho přeměnu na základní organické chemikálie hydrogenace nebo hydrogenační extrakce uhlí hydrogenace nebo hydrogenační extrakce uhlí výroba ethynu (acetylenu) přes karbid vápníku výroba ethynu (acetylenu) přes karbid vápníku

13 karbonizace : probíhá za nepřístupu vzduchu, kde při teplotě kolem 300 °C nastává rozklad probíhá za nepřístupu vzduchu, kde při teplotě kolem 300 °C nastává rozklad asi při 1000 °C vzniká uhlík ve formě koksu, černouhelný dehet a koksárenský plyn asi při 1000 °C vzniká uhlík ve formě koksu, černouhelný dehet a koksárenský plyn karbonizaci objevil roku 1672 Němec Becher karbonizaci objevil roku 1672 Němec Becher

14 produkty karbonizace : koks koks koksárenský plyn koksárenský plyn černouhelný dehet černouhelný dehet

15 koks : používá se jako palivo a jako redukční činidlo např. ve vysoké peci používá se jako palivo a jako redukční činidlo např. ve vysoké peci surovinou pro průmysl výroby anorganických sloučenin, hlavně pak v hutnictví pro výrobu železa, dále také pro výrobu acetylenu a vodního plynu surovinou pro průmysl výroby anorganických sloučenin, hlavně pak v hutnictví pro výrobu železa, dále také pro výrobu acetylenu a vodního plynu pevný uhlíkatý zbytek pevný uhlíkatý zbytek koks z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý koks z uhlí je šedý, tvrdý a pórovitý výhřevnost 29,6 MJ/kg výhřevnost 29,6 MJ/kg díky vysoké výhřevnosti, příznivému obsahu spalin (při hoření vzniká prakticky jen oxid uhličitý) a nízké prašnosti je koks také jediným palivem povoleným i v centrech měst díky vysoké výhřevnosti, příznivému obsahu spalin (při hoření vzniká prakticky jen oxid uhličitý) a nízké prašnosti je koks také jediným palivem povoleným i v centrech měst

16 koks

17 koksárenský plyn : směs plynů vznikající při koksování černého uhlí směs plynů vznikající při koksování černého uhlí hořlavý plyn charakteristického zápachu hořlavý plyn charakteristického zápachu obsahuje mj. vodík (až 60 %), methan a oxid uhelnatý (až 10 %) obsahuje mj. vodík (až 60 %), methan a oxid uhelnatý (až 10 %) vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý vzhledem k obsahu oxidu uhelnatého je jedovatý obdobou koksárenského plynu je svítiplyn obdobou koksárenského plynu je svítiplyn dříve se využíval v domácnostech, dnes nahrazen zemním plynem dříve se využíval v domácnostech, dnes nahrazen zemním plynem

18 černouhelný dehet : hustá, černohnědá, páchnoucí kapalina hustá, černohnědá, páchnoucí kapalina obsahuje několik set látek obsahuje několik set látek získávají se z ní areny např. benzen, toluen, naftalen, anthracen… získávají se z ní areny např. benzen, toluen, naftalen, anthracen… zpracovává se frakční destilací zpracovává se frakční destilací

19 zdroje : www.okd.cz www.chemlink.cz www.simopt.cz www.wikipedie.cz Encyklopedie Země

20 zpracoval: Pavel Andráško sexta B


Stáhnout ppt "UHLÍ. základní informace : pevné fosilní palivo pevné fosilní palivo hnědé, černé nebo hnědočerné barvy hnědé, černé nebo hnědočerné barvy získává se."

Podobné prezentace


Reklamy Google