Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie Mgr. Anna Vitásková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie Mgr. Anna Vitásková."— Transkript prezentace:

1 BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie Mgr. Anna Vitásková

2 Bibliografie se liší obsahem i formou zpracování, metodou zpracování atd. Dle obsahu se dělí : 1. Všeobecné bibliografie – literatura všech oborů 2. Odborné bibliografie – z jednoho nebo více oborů 3. Speciální bibliografie – speciální druhy dokumentu – normy, patenty,… Personální bibliografie je zvláštní druh speciální bibliografie

3 Bibliografie podle časového vymezení 1. Retrospektivní bibliografie – zahrnuje literaturu, která již vyšla 2. Registrující bibliografie – zahrnuje literaturu, která právě vychází, vychází po etapách a na pokračování 3. Perspektivní bibliografie – to co vyjde, ediční a nakladatelské plány

4 Bibliografie podle územního vymezení 1. Národní bibliografie – ČNB – Databáze obsahuje záznamy dokumentu vydaných na území České republiky. Většinou se jedná o záznamy dokumentu zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk. 2. Mezinárodní bibliografie – pro velký rozsah knih se vydává jen perspektivní bibliografie, soupisy s úzkým vymezením, pokusy o „světové“ soupisy jen do 18. stol.

5 Bibliografie podle metody zpracování 1. Primární bibliografie – práce s knihou v ruce, metoda přímého náhledu 2. Sekundární bibliografie – záznamy jsou převzaty z jiných zpracovaných bibliografií 3. Terciální bibliografie – informace o sekundárních informacích, soupisy či databáze referátových časopisu, katalog katalogu apod.

6 FORMA bibliografie   KNIHA – jde o jednorázové vydání   ČASOPIS, SEŠIT – periodické bibliografie   LETÁK – několik záznamu, např. výročí   SKRYTÁ BIBLIOGRAFIE – seznam literatury   BIBLIOGRAFICKÁ KARTOTÉKA – na aktuální téma, dnes se využívá hledání přes PC   ÚSTNÍ BIBLIOGRAFICKÝ PŘEHLED – novinky literatury v TV, rozhlase apod.

7 VÝZNAM bibliografie   Pomoc při orientaci v literatuře   Propagace hodnotné literatury   Registrace národní produkce   Pomoc při vzdělávání občanů   Pro nakladatelskou politiku   Pro vědeckou práci – vědec práci začíná sběrem literatury a končí jejím seznamem   V knihovnictví – při akvizici a katalogizaci

8 Česká národní bibliografie  Jedním z hlavních úkolů národních knihoven je archivovat dokumenty vydané na jejich území a informovat o nich prostřednictvím národních bibliografií.  Národní knihovna České republiky tuto povinnost plní již od 20. let 20. století, kdy získala právo tzv. povinného výtisku na knihy. Postupem času se měnilo složení české národní bibliografie – přibývaly nové typy dokumentů – i způsob její prezentace, od roku 1996 je vydávána v elektronické podobě.

9  Česká souběžná národní bibliografie vznikla v první čtvrtině 20. stol., u jejího zrodu stál bibliograf a knihovník Ladislav Jan Živný (1872-1949). Začaly vycházet tištěné výstupy české SNB. Automatizace systému české SNB začala v 80. letech 20. stol. Od 90. let je zpřístupněna SNB online. Po roce 2000 bylo definitivně zastaveno vydávání měsíčních sešitů pro české knihy, sešity článkové bibliografie přestaly vycházet již v roce 1992. Plně je nahradilo zpřístupňování přes CD-ROM a hlavně vyhledávání online přes internet.

10  Záznamy české národní bibliografie (ČNB) na CD-ROM a DVD-ROM: V roce 1994 ve spolupráci s firmou Albertina icome bylo vydáno první CD-ROM s názvem Česká národní bibliografie:  CD-ROM 1: zahrnuje knižní publikace do roku 1982 CD-ROM 2: články v českých novinách, časopisech a sbornících publikované do roku 1998 CD-ROM 3: zahrnuje knižní publikace od roku 1983 a články publikované od roku 1999-  Od roku 2004 vychází DVD-ROM:

11 České knihy:  Bibliografické záznamy knih vydaných od roku 1901, postupně je doplňována i produkce z období 1801-1900. Do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky. Databáze je výsledkem spolupráce tří největších českých knihoven – Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci. Za účelem co nejúplnějšího pokrytí české produkce jsou do databáze doplňovány záznamy dalších krajských knihoven.

12  Česká periodika: Bibliografické záznamy novin a časopisů. V relativní úplnosti od roku 1990.  Grafické dokumenty: Bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992.  Hudebniny: Bibliografické záznamy hudebnin od roku 1994. Bibliografické záznamy produkce z dřívějších let jsou postupně doplňovány.

13  Kartografické dokumenty: Bibliografické záznamy map, plánů od roku 1994. Databáze je výsledkem spolupráce Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci.  Zvukové záznamy: Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992.  Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.

14  Články v českých novinách, časopisech a sbornících: Bibliografické záznamy vybraných článků vydaných na území České republiky od roku 1991.  Národní autority ČR: Autoritní záznamy představují pomocný nástroj pro budování české národní bibliografie. Jako samostatná databáze jsou publikovány od roku 1998.

15  Do konce roku 2010 byly součástí přehledu i Články v novinách, časopisech a sbornících. Od roku 2011 pokračuje činnost Kooperačního systém analytické bibliografie v omezené podobě, v bázi ANL je vystaven výběr článků z pokračujících zdrojů (z periodicky vycházejících dokumentů - novin, časopisů, materiálů z konferencí, sborníků, monografických edic aj. seriálů), které zpracovávají krajské a odborné knihovny.  Do konce roku 2010 byly součástí přehledu i Články v novinách, časopisech a sbornících. Od roku 2011 pokračuje činnost Kooperačního systém analytické bibliografie v omezené podobě, v bázi ANL je vystaven výběr článků z pokračujících zdrojů (z periodicky vycházejících dokumentů - novin, časopisů, materiálů z konferencí, sborníků, monografických edic aj. seriálů), které zpracovávají krajské a odborné knihovny. ANL ANL

16 Regionální bibliografie   Zpracovává a shromažduje informace o literatuře, která vyšla na území daného regionu, nebo která o daném regionu pojednává, bez ohledu na místo vydání   Považuje se za doplněk ČNB a zpracovává dokumenty, které se svým obsahem či rozsahem vymykají z okruhu národní bibliografie   Region rozlišujeme ve smyslu administrativním, nebo národopisnoetnografickém

17 Regionální bibliografie   Musíme si přesně vymezit region, který zpracujeme a dokumenty důležité pro výzkum Nejčastěji se zpracovávají regionální stránky celostátního tisku, kulturní zpravodaje regionálních organizací, vlastivědné zpravodaje, výroční zprávy apod.   Počátky regionální bibliografie byly položeny již v 18. století, ale největší rozvoj zaznamenala od poloviny 20.století

18 Regionální bibliografie   Celostátní porady bibliografu vypracovaly jednotnou metodiku pro zpracování souběžné regionální bibliografie   Jednotná metodika byla doporučena i pro soupisy Periodika jednotlivých krajů, pravidla byla vypracována na mezinárodní úrovni   MZK a VKOL vydávala Retrospektivní bibliografie jednotlivých okresu, jiné KK nebyly schopné zpracování zajistit

19 Příklady regionálních bibliografií:  RB – Plzeňský kraj Plzeňský krajPlzeňský kraj  RB - Ostrava, Karviná Ostrava, KarvináOstrava, Karviná  RB – MSVK Ostrava MSVK OstravaMSVK Ostrava  RB – Havlíčkobrodska Havlíčkobrodska  RB – Hradec Králové Hradec KrálovéHradec Králové  RB - Olomouc


Stáhnout ppt "BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie Mgr. Anna Vitásková."

Podobné prezentace


Reklamy Google