Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie"— Transkript prezentace:

1 BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie
Mgr. Anna Vitásková

2 Bibliografie se liší obsahem i formou zpracování, metodou zpracování atd.
Dle obsahu se dělí : 1. Všeobecné bibliografie – literatura všech oborů 2. Odborné bibliografie – z jednoho nebo více oborů 3. Speciální bibliografie – speciální druhy dokumentu – normy, patenty,… Personální bibliografie je zvláštní druh speciální bibliografie

3 Bibliografie podle časového vymezení
1. Retrospektivní bibliografie – zahrnuje literaturu, která již vyšla 2. Registrující bibliografie – zahrnuje literaturu, která právě vychází, vychází po etapách a na pokračování 3. Perspektivní bibliografie – to co vyjde, ediční a nakladatelské plány

4 Bibliografie podle územního vymezení
1. Národní bibliografie – ČNB – Databáze obsahuje záznamy dokumentu vydaných na území České republiky . Většinou se jedná o záznamy dokumentu zaslaných do Národní knihovny ČR jako povinný výtisk. 2. Mezinárodní bibliografie – pro velký rozsah knih se vydává jen perspektivní bibliografie, soupisy s úzkým vymezením, pokusy o „světové“ soupisy jen do 18. stol.

5 Bibliografie podle metody zpracování
1. Primární bibliografie – práce s knihou v ruce, metoda přímého náhledu 2. Sekundární bibliografie – záznamy jsou převzaty z jiných zpracovaných bibliografií 3. Terciální bibliografie – informace o sekundárních informacích, soupisy či databáze referátových časopisu, katalog katalogu apod.

6 FORMA bibliografie KNIHA – jde o jednorázové vydání ČASOPIS, SEŠIT – periodické bibliografie LETÁK – několik záznamu, např. výročí SKRYTÁ BIBLIOGRAFIE – seznam literatury BIBLIOGRAFICKÁ KARTOTÉKA – na aktuální téma, dnes se využívá hledání přes PC ÚSTNÍ BIBLIOGRAFICKÝ PŘEHLED – novinky literatury v TV, rozhlase apod.

7 VÝZNAM bibliografie Pomoc při orientaci v literatuře Propagace hodnotné literatury Registrace národní produkce Pomoc při vzdělávání občanů Pro nakladatelskou politiku Pro vědeckou práci – vědec práci začíná sběrem literatury a končí jejím seznamem V knihovnictví – při akvizici a katalogizaci

8 Česká národní bibliografie
Jedním z hlavních úkolů národních knihoven je archivovat dokumenty vydané na jejich území a informovat o nich prostřednictvím národních bibliografií. Národní knihovna České republiky tuto povinnost plní již od 20. let 20. století, kdy získala právo tzv. povinného výtisku na knihy. Postupem času se měnilo složení české národní bibliografie – přibývaly nové typy dokumentů – i způsob její prezentace, od roku 1996 je vydávána v elektronické podobě.

9 Česká souběžná národní bibliografie vznikla v první čtvrtině 20. stol
Česká souběžná národní bibliografie vznikla v první čtvrtině 20. stol., u jejího zrodu stál bibliograf a knihovník Ladislav Jan Živný ( ). Začaly vycházet tištěné výstupy české SNB. Automatizace systému české SNB začala v 80. letech 20. stol. Od 90. let je zpřístupněna SNB online. Po roce 2000 bylo definitivně zastaveno vydávání měsíčních sešitů pro české knihy, sešity článkové bibliografie přestaly vycházet již v roce Plně je nahradilo zpřístupňování přes CD-ROM a hlavně vyhledávání online přes internet.

10 Záznamy české národní bibliografie (ČNB) na CD-ROM a DVD-ROM: V roce 1994 ve spolupráci s firmou Albertina icome bylo vydáno první CD-ROM s názvem Česká národní bibliografie: CD-ROM 1: zahrnuje knižní publikace do roku 1982 CD-ROM 2: články v českých novinách, časopisech a sbornících publikované do roku 1998 CD-ROM 3: zahrnuje knižní publikace od roku 1983 a články publikované od roku 1999- Od roku 2004 vychází DVD-ROM:

11 České knihy: Bibliografické záznamy knih vydaných od roku 1901, postupně je doplňována i produkce z období Do báze není zahrnuta firemní literatura a drobné tisky. Databáze je výsledkem spolupráce tří největších českých knihoven – Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci. Za účelem co nejúplnějšího pokrytí české produkce jsou do databáze doplňovány záznamy dalších krajských knihoven.

12 Česká periodika: Bibliografické záznamy novin a časopisů
Česká periodika: Bibliografické záznamy novin a časopisů. V relativní úplnosti od roku 1990. Grafické dokumenty: Bibliografické záznamy plakátů, reprodukcí, pohlednic, kalendářů, učebních pomůcek a her od roku 1992. Hudebniny: Bibliografické záznamy hudebnin od roku Bibliografické záznamy produkce z dřívějších let jsou postupně doplňovány.

13 Kartografické dokumenty: Bibliografické záznamy map, plánů od roku Databáze je výsledkem spolupráce Národní knihovny ČR, Moravské zemské knihovny a Vědecké knihovny v Olomouci. Zvukové záznamy: Bibliografické záznamy kompaktních desek, gramofonových desek a magnetofonových kazet od roku 1992. Elektronické zdroje: Bibliografické záznamy elektronických zdrojů vydaných na území České republiky od roku 1996.

14 Články v českých novinách, časopisech a sbornících: Bibliografické záznamy vybraných článků vydaných na území České republiky od roku 1991. Národní autority ČR: Autoritní záznamy představují pomocný nástroj pro budování české národní bibliografie. Jako samostatná databáze jsou publikovány od roku 1998.

15 Do konce roku 2010 byly součástí přehledu i Články v novinách, časopisech a sbornících. Od roku 2011 pokračuje činnost  Kooperačního systém analytické bibliografie  v omezené podobě, v bázi ANL je vystaven  výběr článků z pokračujících zdrojů (z periodicky vycházejících dokumentů - novin, časopisů, materiálů z konferencí, sborníků, monografických edic aj. seriálů), které zpracovávají krajské a odborné knihovny.  

16 Regionální bibliografie
Zpracovává a shromažduje informace o literatuře, která vyšla na území daného regionu, nebo která o daném regionu pojednává, bez ohledu na místo vydání Považuje se za doplněk ČNB a zpracovává dokumenty, které se svým obsahem či rozsahem vymykají z okruhu národní bibliografie Region rozlišujeme ve smyslu administrativním, nebo národopisnoetnografickém

17 Regionální bibliografie
Musíme si přesně vymezit region, který zpracujeme a dokumenty důležité pro výzkum Nejčastěji se zpracovávají regionální stránky celostátního tisku, kulturní zpravodaje regionálních organizací, vlastivědné zpravodaje, výroční zprávy apod. Počátky regionální bibliografie byly položeny již v 18. století, ale největší rozvoj zaznamenala od poloviny 20.století

18 Regionální bibliografie
Celostátní porady bibliografu vypracovaly jednotnou metodiku pro zpracování souběžné regionální bibliografie Jednotná metodika byla doporučena i pro soupisy Periodika jednotlivých krajů, pravidla byla vypracována na mezinárodní úrovni MZK a VKOL vydávala Retrospektivní bibliografie jednotlivých okresu, jiné KK nebyly schopné zpracování zajistit

19 Příklady regionálních bibliografií:
RB – Plzeňský kraj RB - Ostrava, Karviná RB – MSVK Ostrava RB – Havlíčkobrodska RB – Hradec Králové RB - Olomouc


Stáhnout ppt "BIBLIOGRAFIE Česká národní bibliografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google