Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinace a spolupráce při doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinace a spolupráce při doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje."— Transkript prezentace:

1 Koordinace a spolupráce při doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

2 Historie  Spolupráce mezi knihovnami ve městě byla navázána již v roce v roce 1951 a soustřeďovala se především:  na odběr zahraničních časopisů  na doplňování zahraničních monografii  MVS

3  Plzeň má i měla pro spolupráci ideální podmínky:  Tehdejší ředitel jmenoval komisi se zástupců odborných knihoven, která měla tyto úkoly:  Informovat o přírůstcích domácí i zahraniční literatury  Podávat tehdejší SVK návrhy na doplňování odborné zahraniční literatury a periodik  Spolurozhodovat o realizaci těchto požadavků  Koordinovat odběr periodik i nákup zahraničních monografií

4 Role RISKU  Smluvně podložená spolupráce s uměleckými a kulturními institucemi knihovna získala faktografické informace, bibliografické informace o regionálních periodických i neperiodických dokumentech

5 Situace v místě  Ve městě pracuje : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Knihovna města Plzně Univerzitní knihovna Západočeské univerzity, která zastřešuje fakultní knihovny: Pedagogickou knihovnu Technicko-ekonomickou knihovnu Právnickou knihovnu

6  Samostatně působí knihovna LF Univerzity Karlovy  Knihovny Krajského muzea a Státního oblastního a městského archivu  Knihovna Divadla J. K. Tyla  Knihovny středních škol  Knihovna Plzeňského Prazdroje  Donedávna Technická knihovna holdingu  Škoda a Knihovna výzkumného ústavu keramického

7 Porevoluční období  Institucionální změny  Vzniká Západočeská univerzita v Plzni s novými fakultami, právnickou, ekonomickou, technicko-ekonomickou, fakulta aplikovaných věd, fakulta humanitních studií a ekonomickou fakultou v Chebu

8  Zanikají ZISy a ODISy v privatizovaných závodech, právě koncernu Škoda  Vznikají nová vydavatelství ve městě i v regionu  Zákon o neperiodických publikacích z roku 1995 a prováděcí předpisy v souvislosti s novým státoprávním uspořádáním zůstává knihovně povinný výtisk na území Plzeňského kraje  Tiskový zákon, zahrnující povinný výtisk na periodické publikace naopak stanoví SVK PK příjemcem povinného výtisku veškerých periodik české provenience, tedy i místních tisků.

9  Otevření zahraničních trhů pro získání klasických a elektronických informačních zdrojů  Nástup automatizace knihovnických procesů a jednotné standarty ve zpracování knihovních fondů,  Kumulace informací o knihovních fondech v databankách  Vstup internetových služeb do knihoven umožňuje seznámit se s fondy knihoven na dálku

10  Všechny uvedené skutečnosti společně s dlouhodobými kontakty, s využitím moderních technologií ovlivnily a ovlivňují spolupráci mezi informačními institucemi města

11 Hlavní cíl  Poskytnout za současných ztížených ekonomických podmínek a nekonečných možností v doplňování knihovních fondů v co nejširším tématickém záběru a druhovou různorodost dokumentů při zachování obsahové kvality a zamezení zbytečné duplicity

12 Průzkum doplňování knihovních fondů v knihovnách zamýšleného konsorcia  Účastníky se stali zástupci fakultních knihoven ZČU a LF UK a Knihovny města Plzně  Průzkum zmapoval tématický profil fondů zainteresovaných knihoven a druhy doplňovaných dokumentů

13 Konkrétní úkoly  Na základě výsledků byly přijaty konkrétní úkoly pro jednotlivé knihovny:  Pedagogická knihovna bude doplňovat dětskou literaturu a platné učebnice pro základní školy  Knihovna města Plzně doplňuje regionální literaturu vztahující se k Plzni a přilehlým obcím

14 Konkrétní úkoly  Doplňovat kvalitní překladovou beletrii v maximální úplnosti a v potřebném počtu exemplářů  Fakultní knihovny budou doplňovat CD ROMY a DVD jejichž obsahem jsou výukové programy  Fakultní knihovny doplňují zahraniční odborné monografie podle svého oborového zaměření

15 Úkoly Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje  Jsou specifikovány v materiálu:  Fondy Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, který byl zveřejněn na adrese www.svkpl.cz, kde je vyhodnocena dosavadní skladba fondu a perspektiva jeho budování metodou konspekt

16  Nejvyššími stupni 4 a 5 je označeno doplňování regionální domácích a zahraničních dokumentů, tuzemské odborné literatury se zaměřením na obory vyučující se na Západočeské univerzitě, lékařské literatury a periodik domácí české provenience

17 Všeobecné úkoly  Zajistit vzájemnou informovanost o budování knihovních fondů ve všech centrálních knihovnách školských a kulturních zařízení - rozsah - tématika /oborové profily/ - druhy dokumentů, - elektronických zdrojů K tomu účelu vypracovat koncepci budování fondů ve městě metodou konspekt Informace využívat v akvizici zahraničních dokumentů

18 Cílem spolupráce je :  Zajistit vymezené klasické i elektronické informační zdroje české provenience v maximální úplnosti  Zajistit zahraniční encyklopedické zdroje, zahraniční dokumenty k výuce jazyků /němčina, angličtina, francouzština/, výběrově i další jazyky Společně budovat databázi zahraničních periodik  Budovat fond regionální literatury v rozsahu původního Západočeského kraje


Stáhnout ppt "Koordinace a spolupráce při doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google