Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rámcový program EU pro výzkum a inovace Román Arjona, Rita Lečbychová DG RTD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rámcový program EU pro výzkum a inovace Román Arjona, Rita Lečbychová DG RTD."— Transkript prezentace:

1 Rámcový program EU pro výzkum a inovace Román Arjona, Rita Lečbychová DG RTD

2 Víceletý finanční rámec pro roky 2014-2020: Návrhy komise z 29. června 2011 1.Inteligentní růst podporující začlenění (€491mld) 2. Udržitelný růst, přírodní zdroje (€383mld) 3. Bezpečnost a občanství (€18.5mld) 4. Globální Evropa (€70mld) 5. Administrace (€62.6mld) Celkem : € 1,025 mld Vzdělání, mládež,sport Propojení Evropy Soudržnost, konvergence Konkurenceschopn ost malých a středních podniků Horizon 2020

3 Dopad výzkumu a vývoje na hospodářský růst

4 Co je Horizont 2020 Návrh Komise na financování programu pro výzkum a inovace (2014-2020) ve výši 80 mld euro Část návrhů na příští rozpočet EU, doplňující strukturální fondy a vzdělávání Hlavní část Evropy 2020, Unie inovací & Evropského výzkumného prostoru: – V reakci na hospodářskou krizi investovat do budoucího růstu a zaměstnanosti – Zaměřit se na znepokojení lidí ohledně životní úrovně, bezpečnosti a životního prostředí. – Upevňovat globální pozice EU ve výzkumu, inovacích a technologiích

5 Novinky Jediný program spojující 3 oddělené programy/iniciativy * Více inovací, od výzkumu po maloobchod; všechny formy inovací Zaměření na společenské výzvy, kterým čelí společnost EU, jako např. zdraví, čistá energie a doprava Zjednodušený přístup, pro všechny podniky, univerzity, instituce ve všech zemích EU a mimo ni. * Sedmý rámcový program pro výzkum (FP7), inovační aspekty Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), příspěvek EU Evropskému inovačnímu a technologickému institutu (EIT)

6 1.Vynikající věda 2.Průmyslové vedení (industrial leadership) 3.Společenské výzvy Tři priority:

7 Priorita 1 - Vynikající věda Proč: Světová věda je základem technologií zítřka, pracovních míst a udržení životní úrovně Evropa potřebuje rozvíjet, přitahovat a udržovat talenty v oblasti výzkumu Výzkumníci potřebují přístup k nejlepší infrastruktuře

8 Evropská rada pro výzkum Hraniční výzkum prováděný nejlepšími týmy 13 268 Budoucí a právě vznikající technologie Výzkum založený na spolupráci k otevření nových oblastí inovací 3 100 Akce Marie Curie Příležitosti pro školení a rozvoj kariéry 5 752 Výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktury) Zajištění přístupu k zařízením světové úrovně 2 478 Navrhované financování (v milionech eur, 2014-20)

9 Priorita 2 - Průmyslové vedení Proč: Evropa potřebuje více inovativních malých a středních podniků k vytvoření růstu a pracovních míst Strategické investice do klíčových technologií (např. moderní výroba, mikroelektronika) a podpora inovace v stávajících a nově vznikajících odvětvích Evropa potřebuje přilákat více soukromých investicí do výzkumu a inovací

10 Vedení v oblasti průmyslových technologiích (IKT, nanotechnologie, materiály, biotechnologie, výroba, vesmír) 13 781 Přístup k rizikovému financování Rizikový kapitál pro výzkum a inovace 3 538 Inovace v malých a středních podnicích Podpora všech forem inovací ve všech typech malých a středních podniků 619 Navrhované financování ( v milionech eur, 2014-20)

11 Priorita 3 - Společenské výzvy Proč: Cílů politiky EU (klima, životní prostředí, energetika, doprava, atd.) nelze dosáhnout bez inovací Průlomová řešení jsou výsledkem víceoborové spolupráce zahrnující i společenské a humanitní vědy Slibná řešení musí být otestována, prokázána a převedena do výrobního měřítka

12 Zdraví, demografické změny a životní úroveň 8 028 Bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum, bioekonomie 4 152 Bezpečná, čistá a účinná energie * 5 782 Inteligentní, zelená a integrovaná doprava 6 802 Opatření v oblasti klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin 3 160 Inkluzivní, inovativní a bezpečná společnost 3 819 Navrhované financování (mil. euro, 2014-20) *Dalších € 1 050m pro jadernou bezpečnost z činností Smlouvy o Euratomu (2014-2018). Neobsahuje ITER.

13 Role EIT a JRC v programu Horizon 2020 Evropským inovačním a technologickým institutem (EIT) Kombinuje výzkum, inovace a školení v znalostních a inovačních komunitách 1364+ 1461* Společným výzkumným střediskem (JRC)** Poskytuje široké datové základny pro politiky EU 1961 * Druhá tranše poměrným dílem z EIT a společenské výzvy (je nutno přezkoumat) ** Dalších €724m pro JRC z činností Smlouvy o Euratomu Tři priority by měly být podporovány:

14 Jednotná pravidla pro celý výzkumný a inovační cyklus Pokrývá všechny programy a subjekty pro financování výzkumu V souladu s finančním nařízením a ve shodě s ostatními novými programy EU Pravidla účasti: Co je nového? (1) 1. JEDNOTNÁ PRAVIDLA 3. ZJEDNODUŠENÁ A JEDNOTNÁ HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Excelence – Dopad - Uplatnění 4. NOVÉ FORMY FINANCOVÁNÍ zaměřené na inovaci: předkomerční fáze veřejných zakázek, udělování cen, účelové půjčky, kapitálové nástroje 2. JEDNOTNÁ SAZBA FINANCOVÁNÍ (SINGLE FUNDING RATE): Jeden projekt – jedna sazba Maximum 100% přímých nákladů (mimo aktivity blízko k trhu, kde platí sazba 70%) Nepřímé uznatelné náklady: plošná sazba 20 % z přímých uznatelných nákladů 5. MEZINÁRODNÍ ÚČAST: zjednodušená, ale lépe chránící zájmy EU

15 Pravidla účasti: Co je nového (2) ● Co nejnižší úroveň požadavků pro předložení osvědčení o auditu bez ohrožení řádného finančního řízení ● Strategie auditů zaměřená na prevenci rizik a podvodů 7. MÉNĚ ČASTÉ, ALE LÉPE ZACÍLENÉ KONTROLY A AUDITY Nad rámec pravidel: další zjednodušená ustanovení v grantové dohodě a v prováděcích postupech k usnadnění přístupu k Horizontu 2020 (např. společná platforma IT). 8. ZLEPŠENÁ PRAVIDLA PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  Rovnováha mezi právní jistotou a flexibilitou  Na míru ušité ustanovení o právech duševního vlastnictví pro nové formy financování  Nový důraz na otevřený přístup k publikacím o výzkumu 6. JEDNODUŠŠÍ PRAVIDLA PRO GRANTY: Širší přijetí účetních postupů pro přímé náklady účastníků, paušální sazby pro nepřímé náklady, žádné výkazy práce pro zaměstnance pracující na plný úvazek na projektu, možnost grantů založených na výstupech.

16 Širší přístup Pro malé a střední podniky – projekty malých a středních podniků zacílené na společenské výzvy a technologie Pro všechny regiony – podpora seznamování s politikou, partnerství, vytváření sítí, které doplňují strukturální fondy Pro mezinárodní partnery – široký přístup k programu Horizont 2020, strategickým iniciativám, ze kterých plyne vzájemný prospěch Pro všechny formy inovace – sociální inovace, služby, stimulace poptávky prostřednictvím veřejných zakázek, standardní nastavení

17 Přispěvek k Evropskému výzkumnému prostoru Rámcový návrh Evropského výzkumného prostoru v roce 2012 na vytvoření jednotného trhu znalostí, výzkumu a inovací Doplnění programem Horizont 2020 – Zvýšená podpora priorit Evropského výzkumného prostoru - mobility, infrastruktury, předávání znalostí, seznamování s politikou – Silnější partnerství s členskými státy a soukromým sektorem, aby se efektivněji investovalo – Zohlednění pohlaví, etických otázek, kariér vědců a volného přístupu k výsledkům

18 Další kroky: Od 30/11: Vyjednávání Parlamentu a Rady o návrzích Komise Následně: Vyjednávání Parlamentu a Rady o rozpočtu EU 2014- 2020 (včetně rozpočtu pro Horizont 2020) Polovina roku 2012: Poslední výzvy na základě Sedmého rámcového programu pro výzkum s cílem umožnit naváznost Horizontu 2020 Koncem roku 2013: Přijetí legislativy k programu Horizont 2020 Parlamentem a Radou 1/1/2014: začíná Horizont 2020; zveřejnění prvních výzev

19 Děkuji Vám za pozornost! Pro více informací: www.ec.europa.eu/research/horizon2020


Stáhnout ppt "Rámcový program EU pro výzkum a inovace Román Arjona, Rita Lečbychová DG RTD."

Podobné prezentace


Reklamy Google