Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 1 Úvod. Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 2 Úvod Proč na tomto sněmu? Později by bylo pozdě…… Prováděcí vyhláška je ve fázi externího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 1 Úvod. Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 2 Úvod Proč na tomto sněmu? Později by bylo pozdě…… Prováděcí vyhláška je ve fázi externího."— Transkript prezentace:

1 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 1 Úvod

2 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 2 Úvod Proč na tomto sněmu? Později by bylo pozdě…… Prováděcí vyhláška je ve fázi externího posuzování a je šance doplnit připomínky SLM

3 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 3 Úvod Proč Klimkovice a tak brzy? Skloubení aktuálních potřeb města a „PR“ V legislativních návrzích jsou preferována „smogová“ a velká města, LM a CHKO jsou evidentně „do počtu“. Vhodná příležitost na prezentaci Klimkovic a jeho lázeňské budoucnosti zdarma….

4 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 4 Úvod Cíl vystoupení? Připomínky k prováděcí vyhlášce ze strany SLM Vytvoření virtuální pracovní skupiny v rámci SLM Kdo má zájem: mistostarosta@mesto-klimkovice.cz

5 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 5 Úvod Hlavní důvod plánovaného vyhlášení nízkoemisní zóny: Neúspěch a krach jednání o: zákazu vjezdu automobilů >12t do centra Klimkovic nebo bezplatné dálnici okolo Klimkovic

6 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 6 Úvod Usnesení zastupitelstva 12/2011: „Lázně a město jedno jsou“

7 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 7 Úvod

8 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 8 Úvod Aktuální stav: Přes 8 000 automobilů denně Přes 3 000 nákladních vozidel Více než polovina tranzitní dopravy mimo dálnici Několik set automobilů s kamenivem > 40t

9 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 9 Úvod Důvody vyhlášení: Nevhodné podmínky pro rozvoj lázeňství Přímé ohrožení zdraví dětí, občanů a lázeňských projíždějícími nákladními automobily (úrazy) Nepřímé ohrožení projíždějícími nákladními automobily (znečištění) Škody na soukromém i veřejném majetku

10 Stav dopravy – cíl v Klimkovicích 10 Stav dopravy

11 Stav dopravy – tranzit JIH 11 Stav dopravy 12t

12 Stav dopravy – tranzit DT LOGISTIC 12 Stav dopravy 12t

13 Cíl omezení dopravy 13 Stav dopravy

14 Cíl omezení dopravy 14 Stav dopravy

15 Cíl regulace dopravy II 15 12t Stav dopravy 12t

16 Cíl regulace dopravy – alternativa 16 Úvod

17 Cíl regulace dopravy – alternativa 17 Úvod Nízkoemisní zóna je nejméně účinné řešení problematiky tranzitní dopravy přes Klimkovice, ale jako jediné je v rukou samosprávy.

18 Cíl regulace dopravy – alternativa 18 Úvod Nízkoemisní zóna je řešením pro změněné podmínky v budoucnu, kdy doprava může být dominantním zdrojem znečištění v Klimkovicích Útlum těžkého průmyslu? Úspěch kotlíkových dotací? Přechody a zpomalovače na D647? Turistické a lázeňské centrum? ????

19 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 19 Učiněné kroky: Semafory s radarem na přechodu u kina (2012) Semafory s radarem a přechod Havlíčkova – park (2013) Přechod pro chodce U hasičů na Hýlově (2013) Zklidnění dopravy v ulici Havlíčkově (2013) Zklidnění dopravy v části Fifejdy - obytná zóna (2012) Vybudování krátkodobého parkoviště u ZŠ (2013) Trvalá přítomnost Městské policie Vřesina 2012 Trvalá přítomnost Městské policie Klimkovice 2014? ??? Důvody vyhlášení

20 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 20 Možné přínosy pro Klimkovice: Tlak na instalaci značek „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ Zvýšení přímé bezpečnosti občanů Klimkovic Snížení exhalací a prašnosti Zvýšení přitažlivosti Klimkovic jako zdravého města Přínos za pokuty do rozpočtu (kompenzace nákladů) ??? Provedení

21 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 21 Možné zápory pro Klimkovice: Úbytek klientely podnikatelů v Klimkovicích Komplikace při soukromých návštěvách Náklady na značení a provoz nízkoemisní zóny ??? Provedení

22 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 22 Kdy bude nízkoemisní zóna? 12 měsíců od vyhlášení vyhlášky (zákon) Konkrétní datum platnosti: 12 měsíců od platnosti všech zákonů a vyhlášek V návaznosti na ostatní zóny v MSK Až bude povinná emisní plaketa zavedena v praxi Provedení

23 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 23 Trvalé výjimky ze zákona? zvláštní vozidla, vozidla záchranného systému, vozidla k řešení havárií a škod, vojenská vozidla, vozidla s poštovními zásilkami, vozidla pro svoz odpadu vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů, historická vozidla vozidla pro údržbu, opravy nebo výstavbu pozemních komunikací, zásobování plynem, elektřinou, vodou a jinými sítí ve veřejném zájmu vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu osoby s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny. Provedení

24 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 24 Dočasné výjimky ze zákona? převážející osoby nemocné, bezmocné či jinak postižené pracovníky, kterým pracovní doba neumožňuje přepravovat se hromadnou dopravou vozidlům se speciálním vybavením (nákladní dopravníky, zábavní zařízení, vozidla užívaná jako pracoviště, speciální vozidla taxislužeb a služeb v cestovním ruchu), mají zásadní význam pro podnikání, kde by omezení provozu v nízkoemisní zóně mohlo výrazně ohrozit či znemožnit podnikání jsou určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních, vzdělávacích a výchovných pro vozidla k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení. Provedení

25 Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 25 Návrhy na úpravy legislativy pro nízkoemisní zóny z pohledu lázeňského místa Klimkovice Místo, způsob a forma výdeje ekologických plaket Osvěta nízkoemisních zón Doplnění výjimek o nájemce nemovitostí Záchytná parkoviště uvnitř zóny Dočasné krátkodobé výjimky Návrhy změn legislativy

26 Problémy zákona a návrh úprav 26 Vydávání ekologických plaket Jde o prováděcí vyhlášku, která určuje, kdo a jak bude vydávat emisní plakety a výjimky umožňující vjezd do nízkoemisní zóny. Z praktického hlediska si nelze představit jinou možnost, než že emisní plakety budou povinnou součástí pro každé vozidlo, podobně jako tomu je u kontrolní nálepky technické prohlídky. Plaketu musí vydávat STK, výrobce nebo servis Návrhy změn legislativy

27 Problémy zákona a návrh úprav 27 Osvěta – musí zajistit „stát“, ne obce Bez dlouhodobé osvěty, která jasně a jednoduše vysvětlí princip fungování nízkoemisních zón všem řidičům, není možné toto opatření spustit v praxi. Příkladem je kampaň o nutnosti použití dálniční známky při použití dálnice, celoročního svícení nebo použití zimních pneumatik v zákonem stanovené době. Osvěta musí být zaměřena i do zahraniční. Návrhy změn legislativy

28 Problémy zákona a návrh úprav 28 Emisní kategorie 1 V návrhu prováděcí vyhlášky rovněž chybí emisní plaketa pro automobily splňující základní emisní normy EURO1, což umožní odlišit ty, kteří plaketu nemají vůbec nebo ji získat nemohou. Návrhy změn legislativy

29 Problémy zákona a návrh úprav 29 Udělování výjimek Rovněž způsob, jakým budou udělovány výjimky, je nutné změnit tak, aby do nízkoemisní zóny mohli bez jakýchkoliv obstrukcí vjet všichni, kteří tam vjet potřebují za jakýmkoliv účelem. K tomu patří definice záchytných parkovišť uvnitř zóny, kde bude možné výjimku získat v jakoukoliv dobu. Například formou výdejního automatu nebo výdejem v provozovnách služeb uvnitř nízkoemisní zóny. Návrhy změn legislativy

30 Problémy zákona a návrh úprav 30 Chybějící výjimky Mezi výjimkami chybí a musí být doplněna vozidla majitelů nemovitostí nebo provozoven v nízkoemisní zóně. Automatickou výjimku musí mít i všichni nájemci bytových i nebytových prostor, od restaurací až po místo v urnovém háji. Návrhy změn legislativy

31 Problémy zákona a návrh úprav 31 Provedení výjimky Rovněž není definováno provedení výjimky, kde by ideální byla rovněž samolepka na přední sklo, což ale odporuje jiným předpisům, které bude nutno změnit. Návrhy změn legislativy


Stáhnout ppt "Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 1 Úvod. Nízkoemisní zóna KLIMKOVICE 2 Úvod Proč na tomto sněmu? Později by bylo pozdě…… Prováděcí vyhláška je ve fázi externího."

Podobné prezentace


Reklamy Google