Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atomová hmotnostní jednotka mu (amu)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atomová hmotnostní jednotka mu (amu)"— Transkript prezentace:

1

2 Atomová hmotnostní jednotka mu (amu)
Atomová hmotnostní jednotka – definována jako 1/12 hmotnosti atomu izotopu 12C m12C= 12mu …… přesně dle definice mu= 1, kg Hmotnosti atomů se standardně udávají v násobcích mu Výhoda – hmotnosti atomů v mu jsou blízké nukleonovým číslům Stabilnější izotopy mají hmotnost mírně nižší, nestabilní větší Nebýt hmotnostního deficitu, hmotnost atomu na jeden nukleon by musela být větší než hmotnost protonu !

3 Tabulka hmotností nuklidů

4 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jak velká je jaderná vazebná energie v atomu izotopu 12C? Hmotnost atomu 12C je podle definice přesně rovna 12 mu Definitoricky přesná hodnota

5 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jak velká je jaderná vazebná energie atomu 7Li, je-li jeho hmotnost rovna 7,016 mu? Atomová hmotnostní jednotka mu je rovna mu=1, kg, mp=1, kg , mn=1, kg.

6 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jak velká je jaderná vazebná energie částice , je-li její hmotnost atomu 4He rovna 4,0026 mu? Atomová hmotnostní jednotka mu je rovna mu=1, kg.

7 Hmotnostní deficit (defekt) m
Porovnejte vazebné energie na jeden nukleon uvedených jader

8 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jaká energie (v MeV) se uvolní při jaderné reakci p + 7Li →  + , je-li hmotnost atomu lithia m(7Li)=7,016 mu a m()=4,0026 mu? Atomová hmotnostní jednotka mu je rovna mu=1, kg.

9 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jaká energie (v MeV) se uvolní při jaderné reakci 10B + n → 7Li + , jsou-li hmotnosti jader m(10B)=10,013 mu, m(7Li)=7,016 mu a m()=4,0026 mu? Atomová hmotnostní jednotka mu je rovna mu=1, kg.

10 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jaká energie (v MeV) se uvolní při jaderné reakci 10B + n → 7Li + , jsou-li hmotnosti jader m(10B)=10,013 mu, m(7Li)=7,016 mu a m()=4,0026 mu? Atomová hmotnostní jednotka mu je rovna mu=1, kg. Ve skutečnosti není uvolněná jaderná vazebná energie spotřebována jenom na kinetickou energii dceřiných jader, ale část odnáší i foton a zbytek 2,9 MeV – 0,5 Mev připadá na kinetickou energii lithia a hélia

11 Hmotnostní deficit (defekt) m
Jak velká energie (v MeV) se uvolní při termonukleární reakci , je-li m= 4,0026 mu a m3H=3,01605 mu? Dle zákona zachování energie a hmotnosti musí platit

12 Doplňte produkty rozpadů
Radioaktivní rozpady Doplňte produkty rozpadů

13 Doplňte jaderné reakce
Radioaktivní přeměny Doplňte jaderné reakce

14 Doplňte jaderné reakce

15 Doplňte produkty rozpadů
Radioaktivní rozpady Doplňte produkty rozpadů

16 Dvoučásticový rozpad před po
Při dvoučásticovém rozpadu je jednoznačně dáno rozdělení kinetických energií obou částic Zákon zachování celkové energie Q ... celková uvolněná energie rozpadem E1 ... kinetická energie produktu 1 E2 ... kinetická energie produktu 2 Zákon zachování hybnosti Počáteční hybnost je nulová, původní jádro bylo v klidu p1 ... velikost hybnosti produktu 1 p2 ... velikost hybnosti produktu 2

17 Řešení v souladu se zákony zachování
Dvoučásticový rozpad Řešení v souladu se zákony zachování Dosazení do zákona zachování energie Analogicky (ze symetrie zadání) Kinetická energie se při dvoučásticovém rozpadu rozdělí v obráceném poměru hmotností, lehčí částice odnáší většinu energie !

18 Detekce pomalých neutronů
Dvoučásticový rozpad Detekce pomalých neutronů


Stáhnout ppt "Atomová hmotnostní jednotka mu (amu)"

Podobné prezentace


Reklamy Google