Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

StatGIS Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů s vazbou na zapojení do mezinárodních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "StatGIS Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů s vazbou na zapojení do mezinárodních."— Transkript prezentace:

1 StatGIS Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů s vazbou na zapojení do mezinárodních sítí a programů. Reg. č.: CZ.1.07/2.3.00/20.0170

2 Konceptualizace specializované edukace graduovaných uživatelů geoinformací v celoživotním vzdělávání se zřetelem na prostorové plánovače v ČR

3 LLL a CŽV Evropské pojetí Life-long Learningu není identické s českou praxí Celoživotního vzdělávání Týká se celé ekonomicky aktivní populace s ukončeným vzděláním Tuzemská praxe CŽV na VŠ nevyhovuje praktikujícím uživatelům moderních geoinformací a vyvíjející se NIPI

4 Nedostatky českého CŽV v GI Tuzemská praxe získávání znalostí v aplikovaných ICT oborech je neuspokojující až žalostná Rovnostářství v hodnocení kvalifikace a oceňování práce Neprofesionální svépomocné nebo amatérské učení Oborová certifikace se s výjimkou terciárního vzdělávání teprve rodí, Zaměstnavatelé certifikaci kvalifikace nevyužívají

5 Nedostatky českého CŽV v GI Tuzemská praxe získávání znalostí v aplikovaných ICT oborech je neuspokojující až žalostná Rovnostářství v hodnocení kvalifikace a oceňování práce Redukují se rozpočtové výdaje na udržení a zvyšování kvalifikace Strukturální fondy byly pro tyto účely využity nedostatečně Neprofesionální svépomocné nebo amatérské učení Oborová certifikace se s výjimkou terciárního vzdělávání teprve rodí, Zaměstnavatelé certifikaci kvalifikace nevyužívají. Chybí vazba na národní systém kompetencí a kvalifikací

6 Důsledky Pracovní místa jsou obsazována nedostatečně kvalifikovanými lidmi Provozovatelé GIS a embeded systémů nejsou schopni využít plně své investice Pracovníci obtížně udržují kvalifikaci v oborech, které se dynamicky vyvíjejí Pracovníci mají omezené možnosti získávat nové znalosti, zvyšovat si kvalifikaci a způsobilost ovládat nové technologie Individuální osoby ztrácejí motivaci tam, kde se nedostatky dlouhodobě kumulují Stát a hospodařící organizace ztrácí návratné efekty z vložených investic do produkce geodat a GI infrastruktury, z využívání moderních geoinformací

7 CBA a ROI Vyplácejí se ? Zhodnocují se? Náklady na implementaci evropské direktivy INSPIRE (ČÚZK 2010: 20 mil Kč) Náklady na budování NIPI Nákupy SW, HW, dat, provoz serverů a sítí Náklady na lidské zdroje (mzdy, sociální a zdravotní pojištění, vzdělávání…) Investice do podnikání (Seznam, GEOVAP, CEDA,…) Přináší česká geoinformatika sekundární a nemateriální výnosy a výhody? Ne jen suše ekonomický pohled, také vzdělanost, podnikatelské příležitosti (LBS), bezpečnost…

8 Ohrožené cílové skupiny Specialisté oborů využívající prostorové informace Úřednictvo veřejné správy Projektanti Podnikový management Podnikatelé MSP Producenti GI průmyslu Politici, rozhodovatelé Běžní uživatelé Pyramidální diagram vkladů expertní práce a užívací frekvence v geo(infor)matice

9 Zaměření na segment PP Plánovací podobory v ČR nepůsobí koordinovaně - Územní plánování - Regionální plánování - Strategické plánování - Krajinné plánování - Komunitní plánování Vesměs vždy ale plánování používá geoinformace

10 Cílové skupiny Producenti plánovací informace sběr, ověřování a zpracování vstupních informací analýzy, hluboká znalost a porozumění jevům v území specializace ve zhotovitelském týmu, též geoinformatik kreativita právní odpovědnost za chyby syntetických výstupů Plánovací úřednictvo dohled nad legalitou procesu pořízení systematická integrace dílčích vstupů provozování integrální evidence veřejnosprávní rozhodování příprava argumentace pro politické rozhodování Rozhodovatelé …

11 Cílové skupiny 2 Producenti plánovací informace Plánovací úřednictvo Rozhodovatelé volení politici v zastupitelských orgánech ředitelé a exekutivní manažeři podniků Odborní konzumenti Subsidiární samosprávní územní jednotky oborové úřady veřejné správy (dotčené orgány, SÚJB) podniky, obchodníci (ČEZ, EON, RWE, TESCO…) developeři a stavebníci obchodníci realitami, RK právníci, soudní znalci, odhadci, advokáti, soudci pojišťovny Laici občané, uživatelé veřejných prostorů a služeb turisté

12 Cesty k řešení 1. Terciární a sekundární školství typicky VŠ (VŠB, MU, UPOL, ČVUT, KU, ZČU, UJEP), ale i SŠ a VOŠ (gym., stav.a ICT prům.) 2.Oborová samospráva CAGI, ČSGK, KGK, ČSKI (Česká spol. pro kybernetiku a informatiku), SPIS, ICT unie, AUÚP, vzory v ČLK, ČKA, ČSVTS 3. Komerční podniková sféra Kurzy Arcdata, GEPRO, Geotronics..., vzdělávací agentury 4.Open source komunita Nadšení a elán, ale ?? Legalita, financování

13 -Distanční -Prezenční -Kombinované -Cílené -Levné -Přesně dávkované, šité na míru, individuální -Kompatibilní Požadavky na formu vzdělávání

14 Existující příklady letní školy GIS (Copernicus, UPOL, …) certifikované kurzy CAGI (ÚP-GIS) ECDL/ICDL – GIS (nemá českou mutaci) evropské projekty (SDI-EDU…) CŽV zeměměřičů a architektů (kredity, skóre…) DMVS kurzy IMS (návaznost na IOP) kurzy a zkoušky ZOZ úředníků (ze zákona) vnitropodnikové kurzy (kraje z OPLZZ) volná nabídka komerčních kurzů e-learning, webináře, remote learning (ERDAS…) LMS (Německo)

15 Zkušenosti CAGI Impulsem byla absence na míru šitých kurzů Doprovodné kurzy na seminářích a konferencích První akreditace 2006, obnovena 2009, 2013 Stovky účastníků a certifikátů, primární bariéra: dostupnost vytížených pracovníků a požadavek „neztrácet“čas Kontrolovaná evidence certifikátů, vazba na zákonné ustanovení o udržování kvalifikace Meziborový a multiprofesní tým zkušených odborníků, akademiků i praktiků Neformální kredibilita: certifikáty i kurzy začali vyžadovat i účastníci z firem CAGI komunikuje s EUROGI, ECDL a ČSKI o transpozici o ECDL-GIS pro základní a střední kategorii uživatelů GIS Stále doplňková činnost, riziko: „všeumějící“ vzdělávací agentury s „létajícími lektory“.

16 Řešení Státem garantovaná soustava vzdělávacích příležitostí (koordinovaný LMS), otevřená novým subjektům, s kontrolovanou kvalitou působení a „produkce“ základní vzdělávací infrastruktura, repozitáře a obsah musí mít kontrolované vlastnictví a zajištěnou údržbu a konstatní provozní kvalitu Vybudovat oborovou soustavu kompetencí, kvalifikací a pozic Doplnit do komplexní národní soustavy a otevřít tak dál cestu k volnému evropskému pracovnímu trhu Monitorovat, srovnávat, vyhodnocovat a dál rozvíjet efektivní národní soustavu CŽV v GI

17 Co potřebujeme Zajistit udržitelnost dosaženého stavu Reprezentativní šetření zájmu a potřeb všech cílových skupin Přesně definovat východiska a zadání pro novou soustavu CŽV pro GI a NIPI, včetně business modelu Kvalifikovanou koordinaci na úrovni vlády ČR (ne 1 resortu) Relevantní oceňování a hodnocení HR v GI Vybrat z dosavadních aktivit nejlepší zkušenosti a aktéry Napojit nový LMS na evropskou soustavu. Supervize by neměla být jen ryze česká.

18 Stav prací a další postup Národní kompetenční rámec Vyhláška MPSV o pracovních třídách a pozicích Parciální doplňkové kurzy a semináře na VŠ Tlak na doplnění GI kompetencí do ZOZ ve VS Nová pracovní skupina pro vzdělávání v národním Koordinačním výboru INSPIRE Chybí zástupce zájmů postgraduálního a celoživotního vzdělávání Prosazení teze do národní GeoInformační Strategie (CAGI přes MVČR, termín jednání vlády 02/2014) Na dosavadní vseměs dobrovolnou práci na koncepci je nutno navázat profesionálním výkonem

19 Závěr (Vzdělání a vzdělanost jsou kategorické hodnoty!) Jako optimální se jeví kombinace: kooperace zavedených VŠ, firem a úřadů nezbytná inicializace kvalifikované poptávky, nutno založit na ekonomické argumentaci a nikdy neslevit z odborné a metioborové komplexity a kvality vytvořit celonárodní LMS pro CŽV sdružit osvědčené a zkušené vzdělavatele, vytvořit ucelenou nabídku se zachováním konkurence konstruovat dohledový a koncepční orgán na mezinárodní úrovni na nic nečekat, optimálně jako evropský projekt, využít strukturální fondy nebo EACEA


Stáhnout ppt "StatGIS Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů s vazbou na zapojení do mezinárodních."

Podobné prezentace


Reklamy Google