Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI"— Transkript prezentace:

1 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Michael Martinek ETF UK 2014

2 2. HISTORICKÉ MÍSTO CÍRKVÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI
Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

3 Role církví v historii české společnosti
Nutné pro pochopení jejich současné reality, zvláště pro vysvětlení některých jejich těžko pochopitelných projevů. Nutné pro pochopení jejich významu a smyslu pro věřící lidi i pro společnost obecně (zatemněno v době komunismu, který ukázal církve pouze z negativní stránky). Nejde o opakování církevních dějin, ale o schematické sledování některých aspektů: Vztah mezi křesťanstvím a společností (religiozita, příp. konfesní rozdělení populace) Vztah mezi církví (církvemi) a státem (legislativní a reálné vymezení) Vliv církví v oblasti kultury, vzdělání a sociální práce 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

4 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Rozdělení na epochy Symbolická přelomová data (vycházející ze vztahu mezi církví a státem): 845: křest čtyřiceti českých pánů v Řezně – ztotožnění vládnoucích vrstev s křesťanstvím 1039: Hnězdenská statuta – formální dovršení české státnosti, dodržování základních křesťanských morálních zásad stanoveno zákonem 1415: Jan Hus – začátek konfesního pluralismu 1620: bitva na Bílé Hoře – násilná rekatolizace, rakouský konfesní stát 1918: vznik Československa – svoboda a vzájemná rovnocennost církví 1948: komunismus – ateistický stát, perzekuce náboženství 1989: sametová revoluce – svoboda církví a pluralita náboženství 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

5 Předkřesťanská religiozita
Prolínání kultů starých Germánů, Keltů a původních Slovanů Přinášení obětí na posvátná místa (stromy, háje, louky, vody, hory), na nichž sídlili bohové. Nebylo centrálně organizováno, nemělo vlastní teologii ani církevní instituci; představitelé – vesničtí šamani. Vliv cizích kultů: kult íránského boha Mithry (příp. „Mihr“), někdy chápán jako slunce, jindy jako pakt či smlouva. „Mir“ ve slovanských jazycích: smlouva, harmonie, shoda, soulad, mír Vzdálené kulty neměly ve Střední Evropě dostatečnou organizační základnu, takže postupně podlehly expanzi křesťanství. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

6 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Radegast Radhošť bývá tradičně spojován s uctíváním pohanského boha pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Podle legendy nechali jeho modlu na vrcholu hory zbořit soluňští misionáři Konstantin a Metoděj, kteří po svém příchodu na Velkou Moravu v šedesátých letech 9. století údajně na Radhošť zavítali. Po tomto bohovi je také pojmenovaná tradiční značka českého piva. Na Radhošti se nachází jeho velmi známá socha. Neplést s čarodějem Radagastem z Pána prstenů. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

7 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Křesťanské misie Pojetí: křesťanství nadřazené původním kultům křesťanská morálka jako uskutečňování dobra oproti původnímu zlu křesťanský způsob života jako kultura oproti původnímu barbarství Západní misie – francké: Křest čtrnácti českých kmenových knížat v Řezně 845 Fyzické násilí a hrozby Východní misie – byzantské: Příchod Konstantina a Metoděje na Moravu 863 Snaha přiblížit se k lidem, naučit se jejich jazyk a přivést je ke křesťanství vysvětlováním jednoduchých základů víry (inkulturace) 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

8 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Konstantin a Metoděj Rodní bratři, přišli z Byzance r Konstantin zemřel jako mnich (Cyril) v Římě 869, Metoděj se stal prvním moravským biskupem, zemřel 885. Vytvořili písmo pro slovanský jazyk, přeložili do něj Bibli, zavedli slovanskou liturgii. Společně se sv. Benediktem byli papežem Janem Pavlem II. dne prohlášeni za spolupatrony Evropy. Počátek slovanské kultury je spjat s počátkem křesťanství. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

9 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Významné výročí UNESCO: výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu K výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (863), které mezi významnými kulturními výročími UNESCO schválila poslední 36. Generální konference UNESCO (Paříž, až ) pro období 2012–2013, se připravuje několik kulturních akcí. Jejich cílem je připomínat odkaz cyrilometodějského dědictví. Na toto výročí pamatují ve svém kalendáři akcí příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR a připomenutí této události budou věnovány následující projekty (celkem 11): 1) Projekt „Cyril a Metoděj na Velké Moravě výročí příchodu věrozvěstů“. Realizátoři: Moravské zemské muzeum v Brně a Muzeum umění Olomouc. Projekt sestává z těchto akcí: - Výstava Sv. Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo (Brno, leden – červen 2013) - Výstava Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře (Brno, leden – červen 2013) - Výstava Cyrilometodějská mise (Velehrad/Modrá, červenec – srpen 2013) - Výstava 863: Cyril a Metoděj. Historie a umělecké reflexe (Parlament české republiky, říjen – prosinec 2013). 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

10 Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů
Originální název: Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů Žánr: naučně dobrodružný Česká premiéra: 2013 Země původu: Česká republika Jazykové mutace: česká, anglická, ruská Režie: Petr Nikolaev a David Kočár (docu – část) Producent: Viktor Krištof Scénáristé: Miroslav Osčatka, P. Hudský Produkční společnosti: Three Brothers & Česká televize Odborní partneři: Římskokatolická církev v České republice, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku‎, Akademie věd České republiky, Moravské zemské muzeum Zahraniční koprodukce: Slovinsko, Rusko, Slovensko Předpokládané herecké obsazení: Roman Zach, Ondřej Novák, Marian Roden, Roman Bahůl, Radka Fiedlerová,  … 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

11 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

12 Upevňování křesťanství
Procesy, které probíhaly souběžně a navzájem se prolínaly a podporovaly. Vytvořily tak ideový základ nového českého státu, z nějž čerpal kulturní i náboženský život našeho národa po všechna další staletí a k němuž se jistým způsobem vztahuje dodnes. vytváření vlastní církevní organizace (síť farností, pražské biskupství 973); zakládání a rozvoj klášterů (prvním z nich byl klášter založený v obvodu pražského hradu kněžnou Mladou v roce 967); rozvoj slovanské liturgie jako dědictví moravských věrozvěstů Konstantina a Metoděje (863), Sázavský klášter; kult světců – zejména svatého Václava, Ludmily, Vojtěcha a Anežky České. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

13 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

14 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Svatá Anežka česká 1211 – 1282, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie 1233 Vstoupila do řádu klarisek (založen sv. Františkem z Assisi) Vybudovala hospic pro chudé a založila špitální bratrstvo. Vystavěla tři chrámy, s nimiž byly spojeny mužský františkánský klášter, klášter klarisek a rozsáhlý špitál. Komplex těchto staveb vytvořil první gotickou dominantu Prahy, která na Vltavském břehu soupeřila s protilehlým sídelním palácem na Hradčanech. 1874 prohlášena za blahoslavenou, za svatou. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

15 Křesťanství a český stát
Vznik české státnosti: 9. – 13. století Politický důvod identifikace českého státu s křesťanstvím: začlenění do evropského civilizačního okruhu. Příčina rychlého rozšíření křesťanství: silný sociální étos Hnězdenská statuta 1039: první český zákoník, vyhlášen nad hrobem svatého Vojtěcha, slavnostně se zavázali jej dodržovat čeští šlechtici a vojáci. zaváděl do tehdejší společnosti základní zásady křesťanské morálky: opatření proti pohanským obřadům, proti soužití jednoho muže s více ženami, ve prospěch stálého manželství, ve prospěch úcty k životu (tresty za hrdelní zločiny), proti alkoholismu (zákaz otvírání nových krčem) na podporu a rozvoj křesťanského kultu (zákaz konání trhů a fyzických prací v neděli a o svátcích) 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

16 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Církev ve středověku Papež Inocenc III. - IV. Lateránský koncil (1215): základ právního systému, v němž veškerou moc mají v rukou kněží a biskupové, upevnění dvou nerovnoprávných stavů v církvi – kněžského a laického. dogma o transsubstanciaci (tedy změny podstaty chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista při slavení mše) ustanovení, že moc takto proměňovat má výhradně kněz, který byl řádně vysvěcen biskupem s apoštolskou posloupností. povinná osobní zpověď pro všechny věřící alespoň jednou za rok – jejím posluchačem a udělovatelem rozhřešení mohl být opět pouze vysvěcený kněz. definitivně potvrzen povinný celibát pro kněze. svatá večeře Páně se má povinně přijímat jen pod jednou způsobou (oplatka – hostie), přijímání vína z kalicha pro všechny věřící se zakazuje Tato rozhodnutí soustřeďují vysokou míru moci v rukou úzké vrstvy celibátně žijících kněží. V důsledku toho se rozšiřuje zneužívání moci církve (křížové výpravy), svévolné zvyšování jejího majetku (prodávání odpustků) a pohoršující život příslušníků hierarchie. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

17 Reformní hnutí a inkvizice
Svatá inkvizice: Hlavní metoda výslechu: tortura (různé druhy mučení) – vycházela z přesvědčení, že člověka, který má čisté svědomí, Bůh zázračně ochrání od bolesti. Nejčastější trest: upálení (nevykonávala ho církev, ale světská moc na základě rozsudku církve) Největší zločiny proti lidskosti v dějinách církve, v roce 2000 se za ně veřejně omluvil papež Jan Pavel II. Proti tomuto vývoji vznikají reformní hnutí, z nichž některá zůstávají věrná církvi (františkáni a další žebravé řády), jiná se staví do opozice (valdenští, kataři, lollardi, husité…). 1253 založení „Svaté inkvizice“, tj. organizace pro vyhledávání a usvědčování "kacířů" – křesťanů, jejichž pojetí víry bylo odlišně od pojetí oficiální církve. Její působení v celé Evropě zasahuje dobu asi pěti staletí a počet obětí jde do tisíců. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

18 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Doba Karla IV. 14. století: dovršení procesu vytváření církevní organizační struktury – dvě velká biskupství (pražské a olomoucké), hustá síť farností. Biskupové dohlíželi na činnost svých farářů a dbali na to, aby odpovědně plnili všechny své povinnosti. Vláda Karla IV.: dobrá spolupráce a vzájemný respekt mezi představiteli státní a církevní moci. Založení pražské univerzity: kvalitní teologické vzdělání a rozvoj intelektuálního života. Rozvoj nových hnutí uvnitř církve, která směřovala k prohloubení duchovního života kněží, řeholníků i laiků –devotio moderna (moderní zbožnost). Pravidelné konání diecézních synod – shromáždění diecézního kléru s účastí laiků pod vedením biskupa, které projednávalo otázky související s rozvojem církve a křesťanského života. Jedinečný historický pokus o demokratizaci církve, v pozdější době už nebyl obnoven. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

19 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Husitství a reformace Mistr Jan Hus (1415): Vyvrcholení předreformačních kacířských hnutí v Evropě Hlavní myšlenky: Svobodné kázání Božího slova Udělovat svátosti smí pouze kněz bez těžkého hříchu Příjímání pod obojí Martin Luther (1517) Rychlé rozšíření v českých zemích, na přelomu 16. a 17. století téměř 90 % obyvatelstva „Cuius regio, eius et religio“, postupně vytváření prostředí náboženské tolerance Jednota bratrská 1547 Česká konfese 1575 Bible kralická 1592 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

20 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Rekatolizace 1621: zrušení kalicha, vypovězení reformačních duchovních, nátlak na laiky (reformační komise, pobyt vojska) Asi čtvrtina z celkem 2 milionů obyvatel Čech a Moravy emigrovala Obnova katolické církve: kázání, školství, barokní umění (jezuitský řád) Od r. 1761: zpovědní seznamy Ilegální působení evangelíků: církevní sbory, překládání a četba Bible 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

21 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

22 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Rakousko - Uhersko 1620 – 1781: násilná rekatolizace Jurisdikcionalismus: světský panovník má iura maiestatica circa sacra – vznešená práva nad posvátnými věcmi (podobně i v protestantských zemích). Právo na ochranu a péči (státní dozor nad správou církevního majetku) Právo vrchního vlastnictví církevního majetku (zdaňování, příp. vyvlastnění – sekularizace) Právo dozoru nad vnějšími projevy náboženského života – publikační činnost, poutě, činnost řádů a kongregací Právo odvolat se proti rozhodnutí církevních institucí ke státním orgánům Právo předběžné státní kontroly církevních právních aktů (publikace papežských a biskupských nařízení až po jejich schválení panovníkem) Právo rozhodovat o obsazování biskupských úřadů (pouze v Olomouci zachována volba kapitulou). 1781: toleranční patent 1861 rovnoprávnost pro evangelíky, 1864 pro pravoslavné, 1912 pro příslušníky islámu 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

23 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Josef II. Řada reforem byla namířena proti církvi (například zrušení klášterů, které se nezabývaly vzděláváním, zdravotnictvím nebo vědou – téměř poloviny). Některé však katolické církvi mohly dlouhodobě i prospět (možnost odchodu do důchodu pro staré kněze). Stát rovněž převzal výuku kněží (později zrušeno). Mnoho reforem se v praxi ukázalo jako nepřínosných nebo nepřijatelných, byly zrušeny už za Josefova života (například zákaz pohřbívání v rakvích, aby se ušetřilo dřevo a stromy, mělo být nahrazeno pohřbíváním v plátěných pytlích do hrobů vysypaných vápnem), 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

24 Katolická charita v 19. stol.
Dětské opatrovny (63) Sirotčince, útulky a jesle (62) Útulky, chorobince, chudobince (20) Ústavy pro tělesně nebo duševně vadné (32) Ústavy pro mládež mravně vadnou (2) Nemocnice (16) Ozdravovny (9) Vysokoškolské koleje (7) Pensionáty (22) Stanice pro domácí ošetřování chudých nemocných (20) Charitní spolky 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

25 Československá republika
„pryč od Vídně – pryč od Říma“: Odpor vůči katolické církvi – stržení Mariánského sloupu Reformní hnutí kněží – požadavky: Větší nezávislost české katolické církve na Římu Liturgie v češtině Úprava kněžského studia a výchovy Zdobrovolnění celibátu Bez odezvy z Říma: 1920 vznik Československé církve, k níž přešlo asi katolíků. 1918: Českobratrská církev evangelická - spojení dosavadních několika evangelických církví. Napětí mezi státem a církví se později uklidňuje a přetváří v prostředí náboženské svobody a plurality Počátek českého ateismu: lidí bez vyznání 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

26 Stržení Mariánského sloupu
Původní sloup vytvořil v roce 1650 pražský sochař Jan Jiří Bendl ( ) z příkazu císaře Ferdinanda III. na poděkování za záchranu Prahy při švédském obléhání v roce 1648, na konci Třicetileté války. Slavnostní vysvěcení následovalo o dva roky později u příležitosti císařových narozenin. Předlohou byl mariánský sloup z roku 1638 postavený Maxmiliánem Bavorským v Mnichově. Socha je pojata jako Neposkvrněné početí Panny Marie (Immaculata) potírající hlavu ďábla, na soklu stály postavy čtyř andělů. Sloup byl stržen 3. listopadu 1918 zfanatizovaným davem lidí, kteří se vraceli z manifestace na Bílé hoře. Torzo sloupu bylo převezeno do Lapidária. Hlava Panny Marie byla objevena v roce 1957 a zakoupena pro Národní muzeum. Již v roce 1923 byl při tehdejší Lidové straně založen odbor pro rekonstrukci mariánského sloupu. V roce 1991 vznikla Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, která restaurovala dochované torzo a položila nové základní kameny pro sloup na Staroměstském náměstí. Tři roky pracoval akademický sochař Petr Váňa na kopii mariánské sochy, která byla provizorně umístěna na prostém ocelovém sloupu po jižní straně presbytáře kostela Matky Boží před Týnem při ústí Celetné ulice. 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

27 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

28 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Komunismus Ateistický ideologický stát = konfesijní stát s opačným znaménkem (á rebours). Zákon 231/1948 Sb. na ochranu lidově demokratické republiky Zákon 46/1948 o pozemkové reformě Zákonem 217/1949 Sb.: zřízení tzv. státního úřadu pro věci církevní v rámci ministerstva kultury Zákon 219/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem Zákaz činnosti církví ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální práci Mimozákonná perzekuce věřících, především řeholníků 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

29 Aktivity církví v době komunismu
Maximální využívání zákonných možností: bohoslužby, pastorace ve farnostech, výuka náboženství Ilegální existence církevních hnutí a řeholních společenství Vytváření paralelních hierarchických struktur (nejvýraznější tzv. skrytá církev kolem biskupa Felixe Davídka) Tajné evangelizační, výchovné a vzdělávací aktivity (bytové semináře, chaloupky atd.) Aktivní podpora disidentského hnutí směřujícího k destrukci komunistického režimu před r. 1989 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

30 Křesťanství v českých dějinách
náboženství a společnost stát a církev kultura, vzdělání, sociální práce 845 křest českých pánů Konst. a Metoděj pražské biskupství pronikání křesťanství z východu i ze západu, cílevědomá evangelizace, formální přijímání víry, pomalá interiotizace morálních zásad vládnoucí vrstva prosazuje křesťasntví, vytváření paralelních struktur státních a církevních staroslověnské písmo, překlad Bible a liturgie, básnický úvod Proglas, vzdělání doménou církve, princip lásky k bližnímu 1039 hnězdenská statuta 1253 založení inkvizice Karel IV. rozvoj křesťanské morálky, spirituality, kultury, řeholních řádů, kult světců, postupný vliv heretických hnutí křesťanské morální principy uzákoněny, vzájemná spolupráce a provázanost státu a církve Anežka česká, rozvoj hospiců, sirotčinců a dalších sociálních zařízení, gotické umění - katedrály, pražská univerzita 1415 upálení J. Husa 1517 reformace Bible kralická vzrůstající nedůvěra k institucionální církvi, vliv herezí, Hus a husitské hnutí, jednota bratrská, většinový příklon k reformaci konfesní příslušnost podle místní vrchnosti: cuius regio, eius et religio husitství: ničení klášterů a sociálních zařízení katolické církve, bratrská vzdělanost (Komenský), Bible kralická - základ jazyka 1620 bitva na Bílé hoře rekatolizace katolický konfesní stát postupná tolerance systematické potírání reformace a vzrůst antikatolického afektu, rozvoj evangelického písmáctví a barokní lidové zbožnosti spojení habsburského státu s katolickou církví, násilná protireformace, postupné zvyšování tolerance barokní umění, jezuitské vzdělání, nové řeholní kongregace odpovídající na nové potřeby v sociání oblasti 1918 Československá republika náboženská svoboda náboženstká svoboda, rozvoj a vznik nových nekatolických církví, zvýšování podílu lidí bez vyznání svoboda a rovnost všech církví před zákonem sekularizace - péči o vzdělání i sociální práci přebírá stát, rovzoj charitativních církevních organizací 1948 ateistický stát proticírkevní zákony pražské jaro normalizace násilná ateizace českého národa, vytváření marxistické sekulární religiozity, hrdinsky prožívané menšinové křesťanství zestátnění církevního majetku, zrušení řehlních řádů, zákaz publikační, vzdělávací, a sociální činnosti církví, perzekuce věřících křesťanské kulturní projevy v podzemí - hlavně hudba, církve bez možnosti veřejného uplatnění v sociální oblasti 1989 sametová revoluce náboženská svoboda velký zájem o náboženské a duchovní otázky, prvky mystické, esoterické a z jiných náboženství, boom náboženské kreativitiy svoboda a rovnost všech církví před zákonem, postupná registrace mnoha náboženskcýh společností, zvláštní práva CNS rozvoj vzdělávací a sociální činnosti církví, katolická Charita největším nestátním poskytovatelem sociálních služeb v ČR 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek

31 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek
Shrnutí Zhruba po 700 let ( stol.) byla katolická církev hlavním (často jediným) kulturotvorným prvkem v Evropě i v českém státě: Etické základy (evropský étos vychází z étosu biblického) Zákonodárství (státní se odvíjelo od církevního) Školství, vzdělání, věda (včetně univerzit) Zdravotnictví a sociální práce (špitály) Umění (hudba, literatura, architektura, výtvarné umění) Politika (těsné propojení „trůnu a oltáře“) Ekonomika (kláštery) Od reformace se na těchto funkcích začaly podílet i nově vznikající protestantské církve, hlavním kulturotvorným prvkem po dalších 300 let bylo křesťanství jako celek. V českém národě se postupně vyvinul tzv. „antikatolický afekt“, který vychází z historických okolností: sympatie k Husovi a husitství, násilná rekatolizace, austrokatolicismus. Dnes je přímý vliv křesťanství na politiku a kulturu minimální (s výjimkou sociální práce, kde je angažovanost církví mimořádná a veřejností respektovaná). 2 Křesťanské církve v občanské společnosti. Michael Martinek


Stáhnout ppt "KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI"

Podobné prezentace


Reklamy Google