Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Z latiny: přetvoření, obnovení, napravení, zlepšení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Z latiny: přetvoření, obnovení, napravení, zlepšení"— Transkript prezentace:

1 Z latiny: přetvoření, obnovení, napravení, zlepšení
REFORMACE Z latiny: přetvoření, obnovení, napravení, zlepšení

2 Náboženské a sociální hnutí v 16. století
Důsledky: rozpad evropské jednotné církve na katolickou a protestantskou (1529 protestovali říšští šlechtici proti opatřením císaře namířeným proti reformaci) Vznik reformovaných evangelických církví Náboženské války Nespokojenost s církevními poměry (hromadění majetku, pobuřující život kněží) kritika Počátek: Wittenberg německý mnich Martin Luther zveřejnil 95 tezí proti odpustkům (teze: základní myšlenka, zásada, poučka)

3 Martin Luther (1483 – 1546) Vzdělaný, učil na univerzitě, člen augustiniánského řádu Vystoupil z kláštera, rozchod s oficiální církví stvrdil sňatkem s bývalou jeptiškou Přihlásil se k odkazu Jana Husa Lutherovo učení: Odmítá zprostředkující úlohu církve Za základ víry prohlásil bibli Zvyklosti, které nejsou obsaženy v bibli označil jako pověry Přijímání podobojí všemi věřícími

4 Odmítl církevní organizaci
Odmítl řeholnictví (kláštery) Odmítl celibát Odmítl autoritu koncilu a papeže Odmítl církevní organizaci Zavedl národní jazyky místo latiny Brilantní překlad Bible do německého jazyka (položil základ moderní němčině)

5 Základní Lutherovy ideje:
Jediná cesta ke spasení je opravdová víra Jediný zdroj víry je Bible Člověk nepotřebuje ve vztahu k Bohu prostředníka, tj. církev

6 „Bůh nemůže a nechce dovolit nikomu kromě sebe sama, aby vládl nad duší člověka“
Lutherovy teze se rozšířily po celém Německu – Papež Luthera prohlásil kacířem a Luther papežovu bullu veřejně spálil (1520) velký ohlas - sedláci inspirováni jeho myšlenkami vyvolali velké povstání, tzv. německá selská válka

7 V čele Thomas Müntzer Povstání brutálně potlačeno po vojenské porážce Luther odsoudil násilí a postavil se proti sedlákům Před výhružkami smrtí se Luther uchýlil na hrad Wartburg, kde přeložil Bibli do němčiny

8 Augsburský náboženský mír
Války mezi protestanty a katolíky v Německu ukončil r.1555 mír. Zrovnoprávnil obě vyznání podle zásady „čí země, toho náboženství“ = poddaní museli vyznávat stejné náboženství jako jejich vrchnost. „Cuius regio, eius religio“

9 Další reformátoři Jan Kalvín (Jean Calvin) – Francie - působil v Ženevě Základní dogmata: (dogma = nedokazatelné tvrzení opírající se pouze o víru, věčné a neomylné, v církvi neomylný článek víry) Víra v absolutní předurčení - osudy lidí jsou dány dávno před jejich narozením Opuštění od vnějších atributů katolické církve (atribut= podstatný znak, neodlučitelná vlastnost předmětu), jako obrazy, svíce, řízy,... Odstranění církevní organizace - obec tvoří jen věřící a kazatelé Své odpůrce dával Kalvín upálit!

10 Ulrich Zwingli v Curychu (důsledně zavrhl křesťanské svátosti - např
Ulrich Zwingli v Curychu (důsledně zavrhl křesťanské svátosti - např. křest, přijímání,…) Luteránství se rozšířilo v Německu, Dánsku a Švédsku Kalvinismus v Nizozemí, Francii, Anglii, Uhrách, již. Německu Reformace se vůbec neujala v Itálii a Španělsku

11 Evangelické = nekatolické církve
Přijímání podobojí Důraz na Bibli (evangelium) Oslabení významu kněží mezi věřícími a Bohem Bohoslužby v národních jazycích Odmítání výzdob kostelů a kněžská roucha Odmítání zpovědi Odmítání procesí, poutí, četných náboženských svátků Odmítání celibátu Zavrhování odpustků Neexistence světců Důraz na kázání a zbožný zpěv

12 Katolická protireformace
Měla zabránit šíření reformace a obnovit moc a jednotu katolické církve. Obnovení inkvizice 1540 založen jezuitský řád (Societas Iesus) Vypracovány seznamy zakázaných knih zasedal církevní koncil v Tridentu (snaha o odstranění negativních jevů v katolické církvi a obnovit jednotu)


Stáhnout ppt "Z latiny: přetvoření, obnovení, napravení, zlepšení"

Podobné prezentace


Reklamy Google