Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ292 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ292 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník."— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ292 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník Datum vytvoření:25. února 2013 Vzdělávací oblast:Člověk a společnost Tematická oblast:Novověk – Reformace a Protireformace Předmět:Dějepis Způsob využití:Formou prezentace seznámit studenty s významem Reformace a Protireformace na vývoj společnosti. Dále pak seznámit studenty s významnými představiteli a jejich myšlenkami. Klíčová slova:Martin Luther; Jan Kalvín; Jezuitský řád; Tridentský koncil; Ignác z Loyoly Druh učebního materiálu:Prezentace

2 Reformace a protirefomace

3 REFORMACE KRIZE CÍRKVE – SNAHA O JEJÍ NÁPRAVU REFORMACE HUMANISMUS -dovolává se středověké tradice hluboké zbožnosti - vlna náboženského probuzení, dotýká se lidových mas - posun od středověkého náboženského pohledu k hodnotě lidské osobnosti. - víra v lidský rozum

4 MARTIN LUTHER /1483 – 1546/ Za základ víry prohlásil Bibli – co z Bible nevychází je neplatné. 1517 – uveřejňuje 95 wittemberských tezí – vysvětlení, jak si představuje správný křesťanský život. Snaží se vyvolat akademickou diskusi s úmyslem zpochybnit prodávání odpustků http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Martin_Luther_by _Lucas_Cranach_der_Ältere.jpeg

5 Německá selská válka /1524 – 1526/ Tomáš Muntzer Augsburský mír /1555/ Ukončení vleklých válek mezi protestanty a katolíky v německých oblastech. Zrovnoprávnění reformního protestantského vyznání s katolickým – „čí země, toho náboženství“

6 HULDRYCH ZWINGLI /1484 - 1531/ Humanista, teolog, první představitel švýcarské reformace. Nechce již pouze reformovat církev, ale chce církev novou – začíná odstraněním křížů, obrazů a liturgických rouch a vede až ke zrušení mše, varhan, církevního zpěvu a oltářů, zároveň však i procesí a relikvií, biřmování a posledního pomazání http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ulrich_Zwingli.jpg

7 JAN KALVÍN /1509 – 1564/ Je radikálnější než Luther, stál na počátku nejrozšířenější větve protestantismu. Podle něho je o člověku předem rozhodnuto, kdo dojde spásy a kdo bude zatracen. Člověk se o tom však dozvídá podle toho, jak se mu daří vést poctivý a mravný život. Za hlavní úkol života považoval práci a podnikání. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johannes_calvin.jpg

8 Snaha o reformu uvnitř katolické církve – snaha zastavit šíření reformace PROTIREFORMACE Tridentský koncil 1545 - 1563 Jezuitský řád 1540

9 EvangelíciKatolíci Přijímání pod obojí Důraz na Bibli Oslabení významu kněžích Bohoslužba v národních jazycích Zdobení kostelů i kněžských ornátů Udělování svátostí – např. zpověď Katolická procesí a poutě

10 Mezi evangelíky a katolíky nezavládla ani po tridentském koncilu tolerance. Rozdílnost vyznání vyhrocovala i vztahy mezi jednotlivými státy. Mezinárodní poměry v Evropě se stávají vypjatými. Spory vyvrcholí Třicetiletou válkou

11 Pedagogika v období reformace a protireformace Ignác z Loyoly 1491 - 1556 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ignatius_Loyola.jpg

12 Jezuitský řád 1534 Základní úkoly Jezuitského řádu Boj proti reformačním snahám Misionářská činnost v nově objevených zemích

13 Bojové zbraně řádu Kázání ovlivňující masy Zpověď, zaměřená hlavně na vládnoucí třídy Výchova, upevňující učení a moc římské církve

14 Jezuitské koleje - bezplatné veřejné řádové školy http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kolej_jezuitská_(Kutná_Hora).jpg

15 http://prochazkyprahou.cz/uploads/images/info_klementinum.jpg

16 Jezuité se zaměřují na střední a vysoké školství Důvodem byla snaha působit na vlivné vyšší kruhy Zastávají názor, že pro obecný lid je nevědomost nejlepší ochranou před hříchem

17 Cíl vyučování v Jezuitské koleji Ovládnutí latinského jazyka Tělesná výchova, jízda na koni a hry Příprava na budoucí misionářskou činnost

18 Co nabízí Jezuité ve škole ? Velmi dobře vybavené školy pomůckami Pestrá nabídka programů Důraz kladen na dobré chování studentů Dostačující přestávky Individuální práce učitele s žáky Mírná kázeň Příjemné vyučování


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu:III/2 VY_32_INOVACE_DEJ292 Jméno autora:Mgr. Karel Šonka Třída/ročník1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google