Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/ Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_DEJ292 Jméno autora: Mgr. Karel Šonka Třída/ročník 1. ročník Datum vytvoření: 25. února 2013 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tematická oblast: Novověk – Reformace a Protireformace Předmět: Dějepis Způsob využití: Formou prezentace seznámit studenty s významem Reformace a Protireformace na vývoj společnosti. Dále pak seznámit studenty s významnými představiteli a jejich myšlenkami. Klíčová slova: Martin Luther; Jan Kalvín; Jezuitský řád; Tridentský koncil; Ignác z Loyoly Druh učebního materiálu: Prezentace

2 Reformace a protirefomace

3 REFORMACE KRIZE CÍRKVE – SNAHA O JEJÍ NÁPRAVU HUMANISMUS REFORMACE
dovolává se středověké tradice hluboké zbožnosti vlna náboženského probuzení, dotýká se lidových mas - posun od středověkého náboženského pohledu k hodnotě lidské osobnosti. - víra v lidský rozum

4 Za základ víry prohlásil Bibli – co z Bible nevychází je neplatné.
1517 – uveřejňuje 95 wittemberských tezí – vysvětlení, jak si představuje správný křesťanský život. Snaží se vyvolat akademickou diskusi s úmyslem zpochybnit prodávání odpustků Za základ víry prohlásil Bibli – co z Bible nevychází je neplatné. MARTIN LUTHER /1483 – 1546/

5 Německá selská válka /1524 – 1526/ Tomáš Muntzer
Augsburský mír /1555/ Ukončení vleklých válek mezi protestanty a katolíky v německých oblastech. Zrovnoprávnění reformního protestantského vyznání s katolickým – „čí země, toho náboženství“

6 Humanista, teolog, první představitel švýcarské reformace.
Nechce již pouze reformovat církev, ale chce církev novou – začíná odstraněním křížů, obrazů a liturgických rouch a vede až ke zrušení mše, varhan, církevního zpěvu a oltářů, zároveň však i procesí a relikvií, biřmování a posledního pomazání HULDRYCH ZWINGLI / /

7 Za hlavní úkol života považoval práci a podnikání.
Je radikálnější než Luther, stál na počátku nejrozšířenější větve protestantismu. Podle něho je o člověku předem rozhodnuto, kdo dojde spásy a kdo bude zatracen. Člověk se o tom však dozvídá podle toho, jak se mu daří vést poctivý a mravný život. Za hlavní úkol života považoval práci a podnikání. JAN KALVÍN /1509 – 1564/

8 PROTIREFORMACE Snaha o reformu uvnitř katolické církve – snaha zastavit šíření reformace Tridentský koncil Jezuitský řád 1540

9 Zdobení kostelů i kněžských ornátů
Evangelíci Katolíci Přijímání pod obojí Zdobení kostelů i kněžských ornátů Důraz na Bibli Udělování svátostí – např. zpověď Oslabení významu kněžích Katolická procesí a poutě Bohoslužba v národních jazycích

10 Mezi evangelíky a katolíky nezavládla ani po tridentském koncilu tolerance. Rozdílnost vyznání vyhrocovala i vztahy mezi jednotlivými státy. Mezinárodní poměry v Evropě se stávají vypjatými. Spory vyvrcholí Třicetiletou válkou

11 Pedagogika v období reformace a protireformace
Ignác z Loyoly

12 Jezuitský řád 1534 Základní úkoly Jezuitského řádu
Boj proti reformačním snahám Misionářská činnost v nově objevených zemích

13 Kázání ovlivňující masy Zpověď, zaměřená hlavně na vládnoucí třídy
Bojové zbraně řádu Kázání ovlivňující masy Zpověď, zaměřená hlavně na vládnoucí třídy Výchova, upevňující učení a moc římské církve

14 bezplatné veřejné řádové školy
Jezuitské koleje - bezplatné veřejné řádové školy

15

16 Jezuité se zaměřují na střední a vysoké školství
Důvodem byla snaha působit na vlivné vyšší kruhy Zastávají názor, že pro obecný lid je nevědomost nejlepší ochranou před hříchem

17 Cíl vyučování v Jezuitské koleji
Ovládnutí latinského jazyka Tělesná výchova, jízda na koni a hry Příprava na budoucí misionářskou činnost

18 Co nabízí Jezuité ve škole ?
Velmi dobře vybavené školy pomůckami Pestrá nabídka programů Mírná kázeň Individuální práce učitele s žáky Příjemné vyučování Dostačující přestávky Důraz kladen na dobré chování studentů


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google