Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socializační funkce rizikového chování Zisky a ztráty spojené s rizikem Jan Širůček, Michaela Širůčková Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socializační funkce rizikového chování Zisky a ztráty spojené s rizikem Jan Širůček, Michaela Širůčková Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta."— Transkript prezentace:

1 Socializační funkce rizikového chování Zisky a ztráty spojené s rizikem Jan Širůček, Michaela Širůčková Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta sociálních studií MU

2 Rizikové chování Pod termín „rizikové chování“ spadá v zásadě veškeré chování, jehož vyústěním může být zdravotní, psychické či věcné poškození (sebe sama, druhého, čehokoliv) Záměrné vyhledávání rizika (risk-taking behavior) Riziko jako vedlejší jev (risky behavior) Problémové (antisociální) chování: chování v konfliktu se společenskou normou; typicky: Problémové chování ve vztahu ke škole Zneužívání návykových látek a gambling Vandalismus a delikvence v užším smyslu slova Agresivní chování Nezodpovědné chování v dopravě Promiskuitní sexuální chování / předčasné zahájení sexuálního života

3 Syndrom problémového chování R. Jessor (1977 a později): Problem Behavior Theory: Jednotlivé aspekty problémového chování v populaci úzce souvisí; zapojení do nějaké formy PB prudce zvyšuje pravděpodobnost i zapojení i do ostatních forem – proto „syndrom“ - a je prekurzorem sociální patologie Stereotyp zdravého selského rozumu: Rizikově se chovají lidé s narušenými interpersonálními vazbami. Willoughby & al. (2004): Where Is That Syndrome? Pravděpodobně platí pouze v extrémních případech. Silbereisen (1985 a dále): rizikové chování je v adolescenci svého druhu normou; může sloužit k naplnění adolescenci vlastních vývojových úkolů, například… Explorace vlastních kompetencí Začlenění do vrstevnické skupiny Explorace v oblasti partnerských vztahů/sexuality Přiblížení se „světu dospělých“ v širším smyslu

4 Zisky a ztráty v sociálních vztazích Jaké jsou sociální vztahy rizikově se chovajících dospívajících? Jak je cítí ? Prožitky akceptace/rejekce ze strany vrstevníků Dotazník ve 13ti a 15ti letech Jak jsou viděni vrstevníky? Sympatie, vliv, konfliktnost Sociometrická technika ve třídách; 13 let Vzorek 13letí (a 15letí) mladí pánové a dámy ze vzorku ELSPAC

5 Dospívající a rizikové chování – profily

6 Dospívající a rizikové chování Typy profilů I. – Tichošlapky, bezproblémoví ve všech ohledech… převažují dívky 3:2; celkem 44% II. – Rváči, se zvýšenou mírou agresivního chování… 2:1 převažují chlapci; celkem 31% III. – Kavárenští povaleči, se sympatiemi k alkoholu, tabáku a lehkým drogám… mírně převažují dívky! Celkem asi 13% IV. – Zloduši, s vysokou úrovní RCH ve všech ohledech… 3:1 převažují kluci, celkem asi 12% Společné: mít problémy se školou je normální.

7 Profily RCH a prožívané vztahy s vrstevníky… podle profilů

8 Profily RCH a hodnocení vrstevníky… podle profilů

9 Závěry optikou zisků a ztrát Zisky a ztráty skupin: „Klidná většina“, tichošlapky, se cítí relativně komfortně (a stále lépe); nemají mezi druhými problémů, ale – „nezáleží na nich“! Tedy jsou „bezmocní“. Rváči nejsou přes své agresivní založení vysloveně odmítáni; později však jistou rejekci prožívají Kavárenští povaleči jsou se hřejí na vrcholu. Cítí se dobře a jsou i nejlépe hodnoceni (s průměrnými konflikty). Pocit sounáležitosti? Zloduši jsou hodnoceni jako nesympatičtí, konfliktní, avšak vlivní. Jejich vlastní prožívání setrvává spíš v rejekci ostatními. Alienace? Obecně: Přiměřená míra RCH může zpříjemnit, usnadnit dospívání. Může být třebas i nástrojem zvládání, získání sociální opory? Nebo je „bezproblémový dospívající“ ohrožený druh v džungli plné potencionálních delikventů? Prožívání sociálních vztahů se mezi 13ti a 15ti lety zlepšuje. Neplatí to však pro ty dospívají, kteří jsou do RCH zapojeni nejvíce. Je jejich „odcizení“ dalším kritickým faktorem?

10 Děkujeme za pozornost Kontakt: Jan Širůček sirucek@fss.muni.cz


Stáhnout ppt "Socializační funkce rizikového chování Zisky a ztráty spojené s rizikem Jan Širůček, Michaela Širůčková Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulta."

Podobné prezentace


Reklamy Google