Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní."— Transkript prezentace:

1

2 RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní  Rosnatka okrouhlolistá  Rašeliník Stanovišt ě : rašelinné bory, sušší plochy rašeli ň iš ť - kokoška pastuší tobolka - kop ř iva dvoudomá - pta č inec ž abinec - pampeliška léka ř ská - bršlice kozí noha - rozrazil rezekvítek

3

4

5

6

7  Rašeliništ ě - Stromové patro:  Borovice blatka, borovice lesní  B ř íza pý ř itá, b ř íza b ě lokorá

8

9 RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  Bezobratlí:  Drab č ík  Lov č ík vodní  Oboj ž ivelníci:  Skokan zelený  Ropucha obecná  Rosni č ka zelená - sluné č ko sedmite č né - č melák zemní - v č ela medonosná

10

11

12 RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  st ř ídání 4 ro č ních období – souvisí s teplotou, srá ž kami a mno ž stvím sv ě tla  zamok ř ené území  vysoká schopnost pojmout velké mno ž ství vody  kyselé p ů dy – v p ů d ě je minimum kyslíku - st ř ídání 4 ro č ních období – souvisí s teplotou, srá ž kami a mno ž stvím sv ě tla - slune č né stanovišt ě - ekosystém pozm ě n ě ný zásahy č lov ě ka

13 RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  druhová rozmanitost  rozmanitost spole č enstev  vyskytují se organismy typické pouze pro rašeliništ ě a vlhká prost ř edí a ohro ž ené druhy  Ruderální spole č enstvo  vysoká koncentrace ž ivin v p ů d ě  rostliny – R-stratégové = p ř i uvoln ě ní nové p ů dy jsou schopny ji rychle zar ů st

14

15

16

17

18

19  vlastní materiály  google obrázky + vlastní fotografie  www.wikipedie.cz


Stáhnout ppt "RAŠELINIŠT Ě RUMIŠT Ě  Dominantní druhy  Brusnice bor ů vka  Brusinka obecná  Vlochyn ě bahenní  Rojovník bahenní  Suchopýr pochvatý  Klikva bahenní."

Podobné prezentace


Reklamy Google