Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV 9.5.2014 FILIP PAPEŽ JAROSLAV HOUSER Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV 9.5.2014 FILIP PAPEŽ JAROSLAV HOUSER Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM PELHŘIMOV 9.5.2014 FILIP PAPEŽ JAROSLAV HOUSER Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí

2 Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí  Smíšený původ  Krajiný zásobník vody - retenční schopnost (zadržení ohromného množství vody – proto nedošlo k vysušení biotopu)  Nepropustné geologické podložiště (klikovské)  Oligotrofní prostředí (nízký obsah živin – pH kyselé, ale i neutrální)  Minimum kyslíku v půdě (nedochází k recyklace živin – ukládání - rašelina)  Specifické organické kyseliny – antibiotické a konzervační účinky  Antropogení zásah – těžba rašeliny od 19.stol  Vlhkost více jak 92%  Malé množství minerálních látek  Vznik v postglaciální době (před 10 000 lety)  Vytěžené místa se zalesňují  Z rašeliny se zjišťují informace o dřívějším klimatu a složení rostlinstva  Antropogení zásah (těžba písku – nejvíce štěrková jezera vznikají v dobách socialismu)  Vysoký obsah kyslíku ve vodě  Zatopená spodní vodou, která prosakuje přes narušenou kontinuitou hornin  Vyšší teplota Abiotické faktory

3 Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí  Nízká aktivita mikroorganismů (dekompozitorů/detritvorům)  Pouze živočichové, která se přímo váží k vlhkému a studenému prostředí  Některé odpuzuje přítomnost rojovníku (zejména savci)  Ptáci: otevřené plochy: kukačka obecná, bramborníček hnědý,tuhýk šedý,lelek lesní, kalous pustovka, bekasina otavní, čírka obecná, jeřáb popelavý  Některé silně ohrožené, jiné zde přezimovávají (význam pro ČR)  Pavouci: jediný ve vodě žijící v ČR – Vodouch stříbrný, dále lovčík mokřadní a vidní  Žáby: zástupci hnědých i zelených – skokan krátkonohý a zelený,skokan ostronosý,dále ropucha obecná, rosnička zelená a blatnice zelená  Optimální prostředí pro čolky a vážky (tmavoskvrná,šídlo luční,..)  Ponechání skusece dřevin – domov pro bezobratlí motýli – okáč stříbrooký, perleťovec severní,…)  Brouci: tesařík, lýkohuba, krasavec měďák, Kovařík zelený, rákosníček vodní, nejvíce drabčíci  Ještěři: Slepýš křehký, ještěrka obecná a živorodá  Žijí zde především členovci – pavouci, sekáči, mravenci  Žáby – zástupci skokanů – např. skokan zelený, ropucha obecná a krátkonosá  Pleuston (hladina): Znakoplavky, vodoměrky, bruslařky  Plankton (sloupec): potápky  Bentos (dno): chrostíci  Voda by neměla být znečištěný díky nevysazování ryb (které jsme ale zde objevili)  Mravkolev běžný,svižník písečný, dutohlávka Zoocenoza

4 Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí  Borovice blatka a břízy (bělokorá a pýřitá) – dominance blatky  Adaptace rostlin na kyselé prostředí s minimem živin – humozní substrát  Trávy: bezkolenec modrý (až 70cm), metlička křivolaká (nízká)  Sušší místa: klikavka bahenní, rojovník bahenní,vlochyně bahenní  Ostřice zobánkatá,suchopýry, sítiny,borůvka černá, brusnice obecná  Masožravé rostliny: bublinatka jižní,rosnatka okrouhlolistá  Řasy: krásivka  Vrba popelavá a na okrajích rašeliniště pětimužná  Keře: krušina olšová, tavolník vrbolistý  Mechy: křivonožka vehnutá,rašeliník  Kapraďorosty: Kapraď rozloženáa osténkatá, plavuň pučivá  Rašeliníky: více druhů, zadržují velké množství vody díky hyalocytům  Rostliny se nachází v litorálu – např. rákos obecný  Plavuně: plavuňka zaplavovaná – pokrývá povrch listnatými stonky, její lodyhy byly v jarním růstu, jelikož na podzim opadávají  Diabýšek nejmenší, třezalka rozprostřená, koniklec jarní, písečnatka nejmenší  Speciální rostliny rostoucí v písčitých půdách  Bylinné patro typické pro chudé a kyselé podklady  Tzv. druhotná stanoviště – omezená doba trvání růsty některých rostliny – návrat Fytocenoza

5 Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí  Vznik před 10000 lety  Po ústupu ledu vznik jezírek s rostlinami  Rašelinění – odumřelé části rostlin se ve spodní vrstvě za nepřístupu vzduchu a rozkladných organismů přetváří na rašelinu  Vznik navátím písků na konci pleistocenu  Duny – pohyby písku větrem  Suchomilná flora – kolence, kostřava, paličkovec, borovice  Teplomilný hmyz, samotářské včely Vývojová stádia

6 Borkovická blata

7 Písečný přesyp u Vlkova

8 Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí  Zásobník druhů  Zásobník vody  Rojovník  Borůvka  Suchopýr  Rosnatka  bublinatka  S-stratégové – pomalý růst, vegetativní rozmnožování, specifické adaptace  Jitrocel, paličkovec  Borovice  Suchomilné rostliny  Teplomilné druhy blanokřídlého hmyzu Stupeň biodiverzity

9 Rosnatka okrouhlolistá

10 Paličkovec šedavý


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM PELHŘIMOV 9.5.2014 FILIP PAPEŽ JAROSLAV HOUSER Přírodovědná exkurze Borkovická blata Pískovny Veselí nad Lužnicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google