Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinátoři Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinátoři Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity."— Transkript prezentace:

1 Koordinátoři Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity

2 Ročníkový pohovor 11. 4. 2007

3 Žádost o ubytování na VŠ kolejích v akademickém roce 2007/08 Z důvodu omezené kapacity se vytváří pořadník, v němž jsou preferovány doba dojezdu, studijní průměr, délka studia a jiné.. Formulář stáhnete na webu FEL: http://www.fel.zcu.cz/http://www.fel.zcu.cz/ -> našim studentům -> Důležité informace Odevzdat do 20.4.2007 Děkanát FEL, ing. Martínek, studijní referentce Údaje vpisovat pravdivé – nepravdivými údaji se vystavujete postihu – vyřazení z pořadníku!!

4 Způsob výpočtu bodů pro sestavení pořadníku T doba dojíždění v hodinách, nezbytně nutná pro jednu cestu z místa trvalého bydliště do Plzně (bez MHD a bez čekací doby při přestupech, standardní spoj) Kp koeficient přestupů (respektuje časové ztráty a komplikace při přestupech) Kps koeficient vzdálenostního pásma (podle pásem označených v mapce okresů - viz příloha) - preferuje studenty z tradičních spádových oblastí FEL ZČU Kr koeficient roku studia - preferuje poslední ročníky Mgr. a vyrovnává znevýhodnění stávajících 1. ročníků Bc. v prospěchových kritériích; znevýhodňuje studenty, kteří překračují standardní délku studia Kk koeficient získaných kreditů (zvýhodňuje studenty se standardním a rychlejším průchodem studiem; nezapočítávají se kredity za předměty uznané z předchozího studia!) Kd koeficient dřívějšího VŠ studia (znevýhodňuje studenty, kteří již dříve čerpali studentské výhody během předešlého VŠ studia) S prostý studijní průměr ze známek od začátku studia až do 31.3.2007 (bez známek 4 a bez známek za uznané předměty) Bd body, které může přidělit děkan na základě individuálního posouzení žádosti a doložených důvodů (tyto body mohou být i záporné, např. za kázeňské a jiné přestupky)

5 Pásma priorit podle okresů pro určení koeficientu Kps

6 Možnost dalších bodů výrazné mimořádné důvody sociální, zdravotní a podobně (MUSÍ BÝT DOLOŽENO PLATNÝM DOKLADEM) Děkan FEL navíc může navrhnout přidělení dalších bodů Bd za jiné důvody (zdravotní,sociální, mimořádné aktivity odborné, organizační, sportovní, ap.) na základě studentem řádně doložených mimořádných skutečností.

7 Důležité datumy do 20. 4. 2007!! odevzdat Žádost o zařazení do pořadníku do 4. 5. 2007 bude vyvěšen Pořadník žadatelů z FEL na DFEL do 11. 5. 2007 podat Případné připomínky či reklamace k pořadníku - písemně na studijní oddělení FEL Od 25.5. do 8.6. bude probíhat rezervace stávajících míst na kolejích a případné prodlužovaní ubytovacích smluv

8 Studenti, kteří v ak. r. 2006/07 nebydlí na kolejích a chtějí žádat o ubytování na koleji pro ak. r. 2007/08, musí navíc podat na SKM (Kolárova ul. č. 19) ”Žádost o přidělení Ubytovacího místa v koleji” a ve stanované lhůtě složit na SKM stanovenou kauci.

9 Počty lůžek a jejich rozdělení Počet lůžek, které budou určeny fakultě pro r. 2007/08 pro studenty Bc. a NMgr. studia (odhadem 450 až 480 lůžek na kolejích), bude v první fázi rozdělen takto: stávajícím studentům květen 2007 cca 150 nově přijatým studentům srpen 2007 cca 300 rezerva děkana (vč. dr. studentů) cca 25

10 další informace: Zkoušky a navazující předměty v LS V letním semestru mohou být vypsány zk. termíny na předměty z ZS (ovšem zkoušky z LS nejdou dělat v dalším ZS – jediná možnost znova zapsat předmět). V letním semestru mohou být vypsány zk. termíny na předměty z ZS (ovšem zkoušky z LS nejdou dělat v dalším ZS – jediná možnost znova zapsat předmět). Při nesplnění podmiňujícího předmětu, je možnost navazující předmět odepsat na studijním oddělení (100Kč/předmět – max.500Kč), případně risknout udělání zkoušky v LS z podmiňujícího dříve a následně navazující. Doplňovat údaje v INDEXU, ovšem profesory, jakékoliv pozměňování údajů v indexu se přísně trestá.

11 Certifikátové programy: Metrologie a diagnostika elektrických zařízení Metrologie a diagnostika elektrických zařízení Řízení podniku Řízení podniku Technická ekologie a životní prostředí Technická ekologie a životní prostředí Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice Angličtina pro pokročilé Angličtina pro pokročilé Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů a další viz. Informace o studiu nebo STAG a další viz. Informace o studiu nebo STAG

12 Témata bakalářských prací Témata kateder – na jednotlivých katedrách Vlastní témata – možnost volby vlastního zadání bakalářské práce

13 Změny ve složení KOO: Václav Růžička vedoucí KOO e-mail: vruzicka@students.zcu.czvruzicka@students.zcu.cz ICQ: 215 364 767 Společný e-mail : koo@fel.zcu.cz web: koo.fel.zcu.czkoo@fel.zcu.cz Juraj Kudry e-mail: jkudry@students.zcu.czjkudry@students.zcu.cz ICQ: 333 762 770

14 Změny ve složení KOO: Michal Dusil e-mail: mdusil@students.zcu.czmdusil@students.zcu.cz ICQ: 506 700 50 Bc. Markéta Štěříková e-mail: msteriko@students.zcu.czmsteriko@students.zcu.cz ICQ: 257 134 417

15 Odstupující členové KOO: Bc. Pavel Polívka e-mail: ppolivka@students.zcu.czppolivka@students.zcu.cz ICQ: 785 181 24 Máchova 20 / 508 koordinátor pro koleje B1, B2, B3 Jana Jílková, DiS e-mail: smidovaj@students.zcu.cz smidovaj@students.zcu.cz ICQ: 196 001 882 koordinátor pro univerzitní areál na borech

16 Odstupující členové KOO: Stanislav Votruba e-mail: svotruba@students.zcu.cz svotruba@students.zcu.cz ICQ: 195 545 996 Máchova 20 koordinátor pro koleje B1, B2, B3, K1

17 Výběrové řízení KOO: Na podzim se možná bude konat výběrové řízení na nové Koordinátory. Případní zájemci se mohou hlásit na Případní zájemci se mohou hlásit na koo@fel.zcu.cz. koo@fel.zcu.cz

18 Plán dalších RP: Informace o možnosti studia v cizí zemi – možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu mobility studentů. Předzápisy na další akademický rok.

19 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Koordinátoři Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity."

Podobné prezentace


Reklamy Google