Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity"— Transkript prezentace:

1 Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity
Koordinátoři Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity

2 Ročníkový pohovor

3 Žádost o ubytování na VŠ kolejích v akademickém roce 2007/08
Z důvodu omezené kapacity se vytváří pořadník, v němž jsou preferovány doba dojezdu, studijní průměr, délka studia a jiné.. Formulář stáhnete na webu FEL: -> našim studentům -> Důležité informace Odevzdat do Děkanát FEL, ing. Martínek, studijní referentce Údaje vpisovat pravdivé – nepravdivými údaji se vystavujete postihu – vyřazení z pořadníku!!

4 Způsob výpočtu bodů pro sestavení pořadníku
T doba dojíždění v hodinách, nezbytně nutná pro jednu cestu z místa trvalého bydliště do Plzně (bez MHD a bez čekací doby při přestupech, standardní spoj) Kp koeficient přestupů (respektuje časové ztráty a komplikace při přestupech) Kps koeficient vzdálenostního pásma (podle pásem označených v mapce okresů - viz příloha) - preferuje studenty z tradičních spádových oblastí FEL ZČU Kr koeficient roku studia - preferuje poslední ročníky Mgr. a vyrovnává znevýhodnění stávajících 1. ročníků Bc. v prospěchových kritériích; znevýhodňuje studenty, kteří překračují standardní délku studia Kk koeficient získaných kreditů (zvýhodňuje studenty se standardním a rychlejším průchodem studiem; nezapočítávají se kredity za předměty uznané z předchozího studia!) Kd koeficient dřívějšího VŠ studia (znevýhodňuje studenty, kteří již dříve čerpali studentské výhody během předešlého VŠ studia) S prostý studijní průměr ze známek od začátku studia až do (bez známek 4 a bez známek za uznané předměty) Bd body, které může přidělit děkan na základě individuálního posouzení žádosti a doložených důvodů (tyto body mohou být i záporné, např. za kázeňské a jiné přestupky)

5 Pásma priorit podle okresů pro určení koeficientu Kps

6 Možnost dalších bodů výrazné mimořádné důvody sociální, zdravotní a podobně (MUSÍ BÝT DOLOŽENO PLATNÝM DOKLADEM) Děkan FEL navíc může navrhnout přidělení dalších bodů Bd za jiné důvody (zdravotní,sociální, mimořádné aktivity odborné, organizační, sportovní, ap.) na základě studentem řádně doložených mimořádných skutečností.

7 Důležité datumy do !! odevzdat Žádost o zařazení do pořadníku do bude vyvěšen Pořadník žadatelů z FEL na DFEL do podat Případné připomínky či reklamace k pořadníku - písemně na studijní oddělení FEL Od do 8.6. bude probíhat rezervace stávajících míst na kolejích a případné prodlužovaní ubytovacích smluv

8 Studenti, kteří v ak. r. 2006/07 nebydlí na
kolejích a chtějí žádat o ubytování na koleji pro ak. r. 2007/08, musí navíc podat na SKM (Kolárova ul. č. 19) ”Žádost o přidělení Ubytovacího místa v koleji” a ve stanované lhůtě složit na SKM stanovenou kauci.

9 Počty lůžek a jejich rozdělení
Počet lůžek, které budou určeny fakultě pro r. 2007/08 pro studenty Bc. a NMgr. studia (odhadem 450 až 480 lůžek na kolejích), bude v první fázi rozdělen takto: stávajícím studentům květen cca 150 nově přijatým studentům srpen cca 300 rezerva děkana (vč. dr. studentů) cca 25

10 další informace: Zkoušky a navazující předměty v LS
V letním semestru mohou být vypsány zk. termíny na předměty z ZS (ovšem zkoušky z LS nejdou dělat v dalším ZS – jediná možnost znova zapsat předmět). Při nesplnění podmiňujícího předmětu, je možnost navazující předmět odepsat na studijním oddělení (100Kč/předmět – max.500Kč), případně risknout udělání zkoušky v LS z podmiňujícího dříve a následně navazující. Doplňovat údaje v INDEXU, ovšem profesory, jakékoliv pozměňování údajů v indexu se přísně trestá.

11 Certifikátové programy:
Metrologie a diagnostika elektrických zařízení Řízení podniku Technická ekologie a životní prostředí Základy projektování a odborná způsobilost v elektrotechnice Angličtina pro pokročilé Doplňující pedagogické studium pro učitele odborných předmětů a další viz. Informace o studiu nebo STAG

12 Témata bakalářských prací
Témata kateder – na jednotlivých katedrách Vlastní témata – možnost volby vlastního zadání bakalářské práce

13 Změny ve složení KOO: Společný web: koo.fel.zcu.cz Václav Růžička vedoucí KOO ICQ: 215  Juraj Kudry ICQ:

14 Změny ve složení KOO: Michal Dusil e-mail: mdusil@students.zcu.cz
ICQ: Bc. Markéta Štěříková ICQ:

15 Odstupující členové KOO:
Bc. Pavel Polívka ICQ: 785 181 24 Máchova 20 / 508 koordinátor pro koleje B1, B2, B3 Jana Jílková, DiS ICQ: 196  koordinátor pro univerzitní areál na borech

16 Odstupující členové KOO:
Stanislav Votruba ICQ: 195  Máchova 20 koordinátor pro koleje B1, B2, B3, K1

17 Výběrové řízení KOO: Na podzim se možná bude konat výběrové řízení na nové Koordinátory. Případní zájemci se mohou hlásit na

18 Plán dalších RP: Informace o možnosti studia v cizí zemi – možnost vycestovat do zahraničí v rámci programu mobility studentů. Předzápisy na další akademický rok.

19 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity"

Podobné prezentace


Reklamy Google