Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Patofyziologie předčasného porodu doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Patofyziologie předčasného porodu doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné."— Transkript prezentace:

1 Patofyziologie předčasného porodu doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

2 Mechanizmus začátku porodu Zásadní změna v poznání specificky lidský/jedinečný proces zvířecí modely vyhovují pouze částečně

3 Proč princip chápání biologie předčasného porodu ?  poznání mechanizmu  prevence  léčba

4 Porod Včasný versus předčasný Stejný mechanizmus

5 Čistokrevní kůň 339 ± 3 dny Pony 325 ± 3 dny Transfer embrya Čistokrevní kůň  Pony 332 ± 2.8 dny Pony  čistokrevní kůň 331 ± 2.7 dny Závěr Rozhoduje fetální i mateřský genom + vlivy prostředí Goncalves et al.

6 Včasný versus předčasný porod Porod v termínu Výsledek fyziologické aktivace porodních mechanizmů Předčasný porod Důsledek patologických procesů

7 Včasný versus předčasný porod Porod = syndrom Shodný mechanizmus ↓ aktivovaná decidua příprava děložního hrdla zvýšená/předčasná kontraktilita myometria

8 Předčasný porod Pojem "předčasný porod" nemá vypovídající hodnotu o příčině

9 Myocyt myometria struktura funkce

10

11 Názvosloví Parturition změny vedoucí k přípravě porodu Labor & Delivery děložní aktivita & vypuzení plodu z dělohy

12 Porod je akutní proces ↑ frekvence a intenzita děložních kontrakcí  zkrácení a dilatace hrdla dělohy  vypuzení plodu (obvykle 24 hod.) Parturition příprava na akutní proces (obvykle týdny) Týdny versus Hodiny

13 The initiation of parturition and the onset af labor. Cunningham et al. from Goncalves L.F., Romero R. Mechanismus of the initiation of human parturation

14 Biochemical mediators involvd in to four phases of parturition. Norwitz et al. from Goncalves L.F., Romero R. Mechanismus of the initiation of human parturation

15 Délka těhotenství těhotenství u lidí přibližně 38 týdnů (po početí) etnické odlišnosti Myš závisí na zralosti plicní tkáně Člověk - vývoj placenty - zvláště na expresi genu pro - corticotropin-releasing hormon (CRH) v placentě

16 Pace maker porodu u člověka Placenta Exprese genu pro corticotropin-releasing hormon (CRH) „Placentární hodiny“

17 Dynamika CRH Načasování porodu určují "placentární hodiny"

18 Corticotropin-releasing hormone (CRH) 41-aminopeptid Vale et al in 1981 Centrální produkce paraventricularní jádro hypotalamo-hypofyzární systém = stresová reakce  ACTH  -endorfiny Periferní tkáň T-lymfocyty Placenta – masivní produkce

19

20 CRH tvorba CRH placentou jen u primátů opice - vrchol produkce CRH uprostřed gestačního období pouze u lidoopů nastává exponenciální vzestup hladiny CRH, jako u lidí lidé a lidoopi tvoří v krevním oběhu vazebný protein pro CRH (CRHBP) konec těhotenství hladina CRHPB ↓↓↓ = biologická dostupnost CRH roste ↑↑↑

21 CRH tvorba v placentě roste s vývojem těhotenství exponenciálně maximum v době porodu vrcholí Předčasný porod exponenciální vzestup rychlý Prodloužené těhotenství exponenciální vzestup pomalejší

22 Corticotropin-releasing hormone receptors (CRHR) dvě receptorové formy typ I a 2 oddělené genetické kódování (CRHR1 and CRHR2 )

23 CRH matka Syncytiotrofoblast  CRH, progesteron, a estrogeny  ↑↑↑ plod ↑ matka Kortizol  ↑ CRH gen= ↑ CRH

24 CRH plod (receptory hypofýza a fetální nadledvina) UV  CRH  CNS  ACTH  nadledviny  kortizol a DHEAS  zrání plic  nadledviny  kortizol a DHEAS kortizol  CRH DHEAS  estrogen

25 CRH - receptory Myometrium několik CRH receptorů Těhotenství nejběžnější forma receptoru = CRH1α vyvolává disociaci podjednotky α G-proteinu převádí signály CRH receptoru do intracelulárních efektorů udržování relaxace myometria

26 CRH - receptory Myometrium několik CRH receptorů Porod změna formy receptoru  útlum relaxace aktivace cesty proteinu Gαq aktivace proteinkinázy C a kontraktilní pochody CRH posiluje kontrakce oxytocinem a PG

27 -jednorázové stanovení CRH = malou citlivost pro stanovení termínu porodu -u těhotných žen jsou velké rozdíly v hladinách CRH -ale vysoká hladina CRH = zvýšeného rizika předčasného porodu -nejpřesněji predikuje dynamika mateřského CRH CRH

28 Nejpřesnější biomarkery porodu (začátek do 48 hodin) leukocytóza nad 12.000 před 28. týdnem CRH po 28. týdnu Hill Jaquelyn L. et al.: Prediction of preterm birth in symptomatic women using decision tree modeling for biomarkers. Am J Obstet Gynecol 2008; 190:468.e1-468.e9.

29 CRH Pokus o predikční model pro termín začátku porodu (náchylnost k předčasným porodům) Stanovení CRH metodicky náročné (nestabilita analytu) finančně nákladné Bohaté vlastní zkušenosti…

30 CRH Avšak… ne všechny předčasné porody jsou důsledkem změn v tvorbě placentárního CRH

31 Předčasný porod infekce resp. zánět NE ! uteroplacentární ischemie přepětí dělohy abnormální reakce na štěp alergické jevy poruchy děložního čípku hormonální poruchy stres

32 CRH Takže… nízká hladina plasmatického CRH u matky nebezpečí předčasného porodu nevylučuje

33 CRH hodnocení hladin CRH  zřeteli etnicita černé Američanky = ↓ hladinu CRH dynamika koreluje přesně

34 Kortizol a DHEAS  plíce  surfaktant A + fosfolipidy  plodová voda  amnion   COX 2 a PG E2  prostup (chorium a decidua) do myometria

35 Aktivace myometria v době porodu Exprese skupiny proteinů tzv."proteiny, související s kontrakcemi„ (contraction-associated proteins) Proteiny,  před porodem způsobuji: změknutí děložního hrdla rytmická kontrakční činnost

36 Extracelulární matrix (ECM) Mýtus: uzávěrový sfinkterový mechanizmus = NE !!! ECM: makromolekuly – kolagen, proteoglykany, elastin, glykoproteiny, fibronektin Tzn. genetická aktivita….

37 3 období ECM Proliferační (začátek těhotenství) ↑ myocyty ↑ anti-aptotické proteiny (BCl-1 a BC-xL) Hypetrofické (2.polovina) kolagen 1 a kolagen III a kaldesmon ↓↓↓ progesteron Kontraktilní (parturition) změny buněčné membrány změny intracelulární ( ↑  aktin a  aktin)

38 Contraction-associated proteins Stimulace součinnosti mezi molekulami bílkovin aktinu a myosinu a vyvolávají kontraktilitu myometria Navýšení vzrušivost jednotlivých individuálních buněk myometria Podpora mezibuněčné soudržnosti (connectivity), souhra a umožnění vzniku synchronních kontrakcí

39 Proteiny – kontraktilita myocytů Kontrakce=interakce mezi aktinem a myosinem Aktinu z formy globulární na filamentózní  aktin se dále musí připojit k cytoskeletu na vazebných místech buněčné stěny  vývoj tahu (tenze); v těchto místech se pojí buňka k mezibuněčné matrix

40 Proteiny – kontraktilita myocytů Myosin aktivace fosforylací myosin-kinázou lehkých řetězců enzym je aktivován kalmodulinem + intra-Ca 2+ Po depolarizaci myocytu  influx extracelulárního Ca 2+ (voltage regulated calcium channels)  nastává uvolnění nitrobuněčných zásob Ca 2+  další zvýšení intracelulárního Ca 2+ Interakci myosin-aktin = kontrakce svalu

41 Kanály Ca 2+ Kanály blokuje (tlumení kontrakcí) Nifedipin Kanály otvírá (působí děložní kontrakce) Prostaglandiny E a F Oxytocin

42 Bílkoviny - excitabilita myocytů Myocyty elektrochemický gradient sodíko-draslíková pumpa vnitřek myocytu je vnějšku trvale negativní

43 Bílkoviny - excitabilita myocytů Těhotenství Draslíkový kanál řízen koncentrací Ca 2+ elektrickým napětím ( ↑ efflux K+)  polarizace, resp. hyperpolarizace = relaxace Porod změna distribuce a funkci těchto kanálů

44 Bílkoviny - excitabilita myocytů Porod -↓ stimulace k depolarizaci  nastává influx Ca 2+ - ubývání sympatických receptorů β 2 a β 3 - rozšiřují K+ kanály

45 Proteiny – buněčná soudržnost (intercellular connectivity) Porodní aktivita myometria = nutnost synchronizace (synchronizace elektrické aktivity) aktivita buněk myometria musí být současná  pak účinné kontrakce  vypuzení plodu v děloze neexistuje regulátor (pacemaker) Podobné buňky = nedávno objeveny Elektrické vedení - spojovací myofibrily

46 Proteiny – buněčná soudržnost (intercellular connectivity) myocyty spojeny kanály/póry (gap junctions) = polymery bílkoviny zvané connexin 43 kanály  myocyty fungují společně a v souladu

47 Myometrium Těhotenství tkáně s nízkou soudržností (konektivitou) myocytů Porod  tkáň o význačné soudržnosti (connexin 43) Příčina vzniku pórů = endokrinní a parakrinním uvolňováním PG F 2α + místním uvolněním iontů Ca 2+ Extenzivní soudržnost  polarizované (relaxované) myocyty depolarizují  depolarizace (kontrakce) po celé děloze

48 Myometrium příprava k porodu Parturation nízká soudržnost (konektivita) myocytů  (konverze) = ↑↑↑ soudržnosti

49 Další mechanizmy… význam progesteronu zralost plicní tkáně aktivace myometria zvýšeným napětím aktivace plodových obalů zrání děložního hrdla (cervical softening)

50 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Patofyziologie předčasného porodu doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné."

Podobné prezentace


Reklamy Google