Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ultrazvuk a diagnostika předčasného porodu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ultrazvuk a diagnostika předčasného porodu"— Transkript prezentace:

1 Ultrazvuk a diagnostika předčasného porodu
Zdeněk Žižka Gyn. por. klinika 1. LF UK a VFN Praha

2 Ultrasonografie a předčasný porod
Hlavní indikační oblasti cervikometrie (1. studie 1990) ultrazvuková asistence v průběhu předčasného porodu problematika IUGR: biometrie, doppler, placentografie dlouhodobě odteklá voda plodová: biofyzikální profil strukturální VVV plodu jako příčina předčasného ukončení těhotenství ultrazvukem asistovaná revize dutiny děložní po předčasném porodu

3 Ultrazvuková cervikometrie
Základní rozdělení metody „screeningová“ cervikometrie populace s nízkým rizikem: odhad výše rizika porodu před 33. týdnem klinická cervikometrie u symptomatických těhotných: efekt tokolytické léčby, indikace cerclage nebo ukončení těhotenství

4 Ultrazvuková cervikometrie
Technické zabezpečení a podmínky provedení transvaginální, transabdominální (transperineální) snímač měření bez tlaku v přední poševní klenbě (stres při zakašlání) u pokročilých vaginálních nálezů vhodnější transabdominální vyšetření při středně naplněném měchýři erudice, výcvik

5 Ultrazvuková cervikometrie
Hodnocení měření hrdla děložního 1. popis: funneling (vytvoření nálevky) = rozšíření vnitřní branky 2. exaktní měření: délka a šířka funnelingu a reziduální délka hrdla děložního 3. výpočet rizika porodu před 33. týdnem gravidity: optimálně 22. týden, hodnocení porodnickou databází Astraia

6 Ultrazvuková cervikometrie
Výpočet rizika porodu před 33. týdnem týden: Porodnická databáze Astraia

7 Ultrazvuková asistence v průběhu předčasného porodu
Technické zabezpečení a provedení Podmínka: umístění ultrazvukového přístroje na porodním sále rozhodnutí o vaginálním vedení progrese porodu a načasování dirupce vaku blan: naléhající pupečník exaktní poloha, postavení a pohyblivost plodu angažování hlavičky plodu v pánvi lokalizace placenty zvýšení bezpečnosti a snížení počtu vaginálních vyšetření

8 Rekapitulace cervikometrie prováděná v rámci UZ screeningu ve týdnu predikuje riziko porodu před 33. týdnem (závislost na věku, paritě, rase a hmotnosti) riziko předčasného porodu se významně zvyšuje při hrdle děložním kratším než 15 mm co nabídnout „pozitivním“ těhotným O'Brien JM, Adair CD, Lewis DF, Hall DR, Defranco EA, Fusey S, Soma-Pillay P, Porter K, How H, Schackis R, Eller D, Trivedi Y, Vanburen G, Khandelwal M, Trofatter K, Vidyadhari D, Vijayaraghavan J, Weeks J, Dattel B, Newton E, Chazotte C, Valenzuela G, Calda P, Bsharat M, Creasy GW. Progesterone vaginal gel for the reduction of recurrent preterm birth: primary results from a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol Oct;30(5): ultrazvuková asistence u předčasného porodu zvyšuje jeho bezpečnost

9 Placentární insuficience jako příčina předčasného ukončení těhotenství
Problematika exaktní biometrie plodu růstové křivky plodu = percentilové grafy IUGR: <2 SD, tj. hmotnost pod 3. percentilem etnické rozdíly a diference v pohlaví plodu chybný odhad hmotnosti u těžké časné hypotrofizace 5% Kučera a kol. 1999 Poláček 1981

10 Placentární insuficience jako příčina předčasného ukončení těhotenství
Dopplerovská ultrasonografie Arteria a vena umbilicalis (zlatý standard) Arteria cerebri media Ductus venosus !! Venózní změny předcházejí úmrtí plodu in utero a indikují vyšší perinatální mortalitu a morbiditu ! Baschat AA. Doppler application in the delivery timing of the preterm growth-restricted fetus: another step in the right direction Ultrasound Obstet Gynecol, 2004 Feb; 23(2):111-8

11 Placentární insuficience jako příčina předčasného ukončení těhotenství
Eticky konfliktní situace rozhodnutí o ukončení těhotenství (expektační x aktivní přístup, přežívání s 0 tokem) Sectio Caesarea na plody pod 500 g !! problematika dysproporčních dvojčat

12 Strukturální VVV plodu jako příčina předčasného ukončení těhotenství
Těžká progredující obstrukční uropatie s oligohydramniem

13 Ultrazvukem asistovaná revize dutiny děložní (RCUI)
ultrazvukem asistované výkony RCUI ihned po porodu (placenta adhaerens, acreta!!) RCUI po S.C. (rezidua v oblasti hysterotomie) klasická rezidua po porodu


Stáhnout ppt "Ultrazvuk a diagnostika předčasného porodu"

Podobné prezentace


Reklamy Google