Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijď Duchu svatý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijď Duchu svatý."— Transkript prezentace:

1 Přijď Duchu svatý

2 Úvodní modlitba Přijď Duchu svatý
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky. V: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno; R: a obnovíš tvář země. Modleme se: Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Přijď Duchu svatý

3 S Duchem svatým máme obtíž Nedokážeme Ducha svatého chytit
Přijď Duchu svatý

4 S Duchem svatým máme obtíž Nedokážeme jej přinutit působit kde chceme
Přijď Duchu svatý

5 Ježíšův dobrý plán Přijď Duchu svatý
Ale já vám říkám pravdu: Je to pro vás dobré, abych já odešel. Jestliže totiž neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. Jan 16, 7 Přijď Duchu svatý

6 Ježíšův dobrý plán Přijď Duchu svatý Duchu svatému
se můžeme s důvěrou otevřít můžeme svěřit svůj život Přijď Duchu svatý

7 Apoštolové před sesláním Ducha svatého Ustrašení
zavření za dveřmi večeřadla drží si odstup od lidí něco jim brání poznat Ježíše Přijď Duchu svatý

8 Apoštolové před sesláním Ducha svatého Ochromení
bojí se vyjít na veřejnost mají strach přiznat se k Ježíši bojí se Ježíši uvěřit Přijď Duchu svatý

9 Seslání Ducha svatého Přijď Duchu svatý
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: »Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kapadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a libyjského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.« A všichni žasli a v rozpacích se ptal jeden druhého: »Co to má znamenat? Přijď Duchu svatý

10 Ducha svatý přichází jako „VÍTR“
Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. Jan 3, 8 Přijď Duchu svatý

11 Ducha svatý přichází jako „VÍTR“
Duch svatý je Boží síla, která nám pomáhá překonávat překážky. Duch svatý se nevnucuje. Přijď Duchu svatý

12 Ducha svatý přichází jako „VÍTR“
Chytit vítr do plachet Duch svatý je jako vítr, kterému když napneme plachtu, požene nás vpřed k Božím věcem. Přijď Duchu svatý

13 Ducha svatý přichází jako „VÍTR“
Nechat odvát strach Duch svatý je jako vítr, který z nás odvívá strach z vlastního malého já a sklonu k sobectví. Přijď Duchu svatý

14 Ducha svatý přichází jako „OHEŇ“
Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby už vzplanul!? (Lk 12,49) Přijď Duchu svatý

15 Ducha svatý přichází jako „OHEŇ“
Duch svatý je Boží moc, která naše srdce vyplňuje mocí dobře žít. Bez něj nám chybí elán k životu. Přijď Duchu svatý

16 Ducha svatý přichází jako „OHEŇ“
Být zapálený - kovář Duch svatý nás svým ohněm přetváří do krásy Božích dětí a Božích spolupracovníků, jako kovář přetváří železo. Přijď Duchu svatý

17 Ducha svatý přichází jako „OHEŇ“
Být zapálený - zlatník Duch svatý nás svým ohněm očišťuje od hříchů, jako zlatník čistí zlato v ohni. Přijď Duchu svatý

18 Ducha svatý přichází jako „OHEŇ“
Být zapálený - topič Duch svatý nás svým ohněm rozehřívá láskou, jako topič udržuje oheň v krbu. Přijď Duchu svatý

19 Ducha svatý přichází jako „JAZYKY OHNĚ“
Až vás povedou před soud, nedělejte si předem starosti, co máte mluvit, ale mluvte tak, jak vám to v té chvíli bude dáno; neboť to už pak nemluvíte vy, ale Duch svatý. Mk 13, 11 Přijď Duchu svatý

20 Ducha svatý přichází jako „JAZYKY OHNĚ“
Duch svatý je Boží láska, která nás sjednocuje s Bohem i lidmi. Bez Ducha svatého si nerozumíme. Přijď Duchu svatý

21 Ducha svatý přichází jako „JAZYKY OHNĚ“
Najít společnou řeč s Bohem Duch svatý nás uschopňuje k tomu, abychom Boha lépe poznali a více se mu odevzdali. Přijď Duchu svatý

22 Ducha svatý přichází jako „JAZYKY OHNĚ“
Najít společnou řeč s lidmi Duch svatý nás uschopňuje k tomu, abychom si porozuměli s lidmi a žili s nimi v bratrské lásce. Přijď Duchu svatý

23 Přijď Duchu svatý


Stáhnout ppt "Přijď Duchu svatý."

Podobné prezentace


Reklamy Google