Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Všeobecný názor na člověka ve středověku  Křesťanská antropologie  Člověk poutník - Jerusalém  Člověk kajícník -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Všeobecný názor na člověka ve středověku  Křesťanská antropologie  Člověk poutník - Jerusalém  Člověk kajícník -"— Transkript prezentace:

1 PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D.

2  Všeobecný názor na člověka ve středověku  Křesťanská antropologie  Člověk poutník - Jerusalém  Člověk kajícník - Flagelanti - Chiliasmus  IV. lateránský koncil roku 1215 (Inocenc III.)

3 Všeobecný názor na člověka ve středověku  Představa o univerzálním a věčném obrazu lidství  Člověk je boží stvoření  Člověk je pánem země, přírody a zvířat  Kdo popře Boha, je určen k věčnému zatracení

4  Křesťanská antropologie Vytváří dvě koncepce člověka  Člověk poutník - svět je pouze dočasnou zastávkou v čase a prostoru a směřuje buď k věčnému životu, nebo k věčné smrti  Člověk kajícník - má vštěpovanou koncepci hříchu a musí činit pokání

5  Člověk poutník  Křižácké výpravy v 11. až 13. století  Vznik řádů k ochraně poutníků ve Svaté zemi  Poutě do Jeruzaléma, Říma a Santiaga de Compostela  Poutě jsou podmínkou bezúhonnosti a spásy Poustevník na oslu (Roman du Chevalier du Cygne, r. 1270)

6 Jeruzalém se stal v první křížové výpravě (1096 - 1099) hlavním městem Jeruzalémského království. Město bylo opět zalidňováno křesťany, ale Židé ani muslimové zde za vlády křižáků žít nesměli. Stal se cílem křesťanských poutníků. Evropané udrželi Jeruzalém po 88 let, kdy jej pro muslimy dobyl zpět sultán Saladin. Dobytí Jerusaléma roku 1099

7  Člověk kajícník - Život v askezi, bolesti a v davu - Flagelanti (flagellare - bičovat)  Poprvé roku 1260 v Perugii na výzvu dominikánů  Roku 1348 morová pandemie vedla k procesí sebe trýznících se flagelantů z Itálie do celé Evropy  Karel IV. je vyhání z Čech  V jižní Evropě se udrželi až do 19. století Flagelanti v Německu (Norimberská kronika, r. 1493)

8  K askezi se hlásili i chiliasté  Lidový chiliasmus žil v očekávání roku 1000 a projevil se při křížových výpravách  Očekávání tisícileté boží říše na zemi vytvořilo tyto nálady i v Čechách, v náboženské obci v Táboře roku 1419 (kněz Martin Húska, řečený Loquis)  V chiliasmu našla svoji základnu i různá sociálně-revoluční hnutí (příslibu zlatého věku), např. novokřtěnci 16. století Apokalypsa - Janovo zjevení

9  IV. lateránský koncil roku 1215 (Inocenc III.) - Upřesnil povinnosti věřících - Jednou za rok zpověď a pokání - Položil základ pro činnost inkvizice, postavil ji mimo dosah světské moci - Postavil se proti herezi a určil způsob k jejímu potírání - Zpřesnil obsah věrouky, zabýval se svátostmi Inocenc III., freska v klášteře Sacro Speco

10  Le Goff, Jacques: Středověký člověk a jeho svět. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 2003. ISBN 80-7021-682-4.  [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PetrPoustevnik.jpg  [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzal%C3%A9m  [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Flagelant  [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chiliasmus  [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Apokalypsa  [online]. [cit. 2013-01-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Inocenc_III.


Stáhnout ppt "PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D..  Všeobecný názor na člověka ve středověku  Křesťanská antropologie  Člověk poutník - Jerusalém  Člověk kajícník -"

Podobné prezentace


Reklamy Google