Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křížové výpravy století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křížové výpravy století"— Transkript prezentace:

1 Křížové výpravy 11-13. století
Raný středověk

2 Úvod Definice: vojenské tažení, vyhlášené katolickou církví proti nekřesťanům nebo pohanům. Účastníci nosí znamení kříže a jsou pod zvláštní ochranou církve Raný středověk

3 Příčiny, záminky Náboženské:
Koncem 11. století sílí obklíčení Byzance Turky a Araby (islámem). Dobytí Svatého hrobu v Jeruzalémě Znovusjednocení křesťanství? Raný středověk

4 Příčiny, záminky Politické a psychologické Uvolnění politického tlaku na zisk nové půdy Touha po bohatství Raný středověk

5 Příčiny, záminky Přirozený sklon k násilí (papež Urban II.): „lepší vybít svůj vztek na bezvěrcích, než na křesťanech“ Zkušenosti z „reconquisty“, z protižidovských pogromů, které byly navíc generálkou na křížové tažení Obecně patří do zásadního středověkého střetu křesťanské a islámské kultury o moc nad Evropou Raný středověk

6 První výprava 1096-99 1095 papež Urban II, koncil v Clermontu
Skončila dobytím Jeruzaléma a vytvořením tzv. jeruzalémského království a dalších knížectví a hrabství Vznik řádů Raný středověk

7 Raný středověk

8 Řád maltézských rytířů
Raný středověk

9 Templáři Raný středověk

10 Bafomet (?-Mahomed)až 19. století!
Raný středověk

11 Raný středověk

12 Druhá výprava 1147-49 Vyhlášena 1144 po pádu Edessy
Ludvík VII (Francie) Konrád (Německo + oddíl českého knížete-krále Vladislava II) Skončila neúspěchem Raný středověk

13 Třetí výprava Záminkou obsazení Jeruzaléma Turkem Saladínem (1187) Tzv. hvězdná výprava: Barbarossa, Filip II.August, Richard Lví Srdce Jediným výsledkem dobytí Kypru Raný středověk

14 Řád německých rytířů 1190 založení Řádu německých rytířů (papež Inocenc III) 1211 pozván do Uher na ochranu východních hranic následuje pokus Řádu východní Uhry získat - vyhnáni Raný středověk

15 Řád německých rytířů 1225 Řád pozván do Polska k ochraně severních polských hranic 1283 vznikl na pruském území Řádový stát pod ochranou císaře a papeže Problém hodnocení Řádu (Poláci, Němci, Češi) Raný středověk

16 Pevnost Akkon Raný středověk

17 Marienburg - Malbork Raný středověk

18 Raný středověk

19 Raný středověk

20 Alexandr Něvský Raný středověk

21 Čtvrtá výprava 1202-4 Organizována a financována Benátkami
Stala se pouhou kořistnickou výpravou, skončila dobytím Konstantinopole a vytvořením tzv. Latinského císařství Byzanc pod benátským vlivem Raný středověk

22 Dětská výprava 1212 Děti z Porýní skončí v otroctví, nebo utonutím
Raný středověk

23 Pátá výprava 1228-29 Vedl císař Friedrich II
Pozitivním výsledkem je uzavření dohody s muslimy o právu křesťanů navštívit poutní místa v Palestině Raný středověk

24 Šestá výprava 1248-54 Organizuje ji francouzský král Ludvík IX
Končí fiaskem, je v Egyptě zajat. Po propuštění organizuje další Raný středověk

25 Sedmá výprava 1270 Ludvík IX umírá cestou v Tunisu,
Egyptský sultán dobyl poslední křižáckou pevnost Akkon Raný středověk

26 Důsledky výprav Prolínání a poznávání nových kultur
Obchodní výhody pro vyspělá obchodní města Vzájemné uvědomění si síly a omezení Vznik několika řádů – němečtí, maltézští, templáři, johanité Raný středověk


Stáhnout ppt "Křížové výpravy století"

Podobné prezentace


Reklamy Google