Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 poč. 11. století: krize (slabí panovníci, dynastické rozpory, zásahy Říše a sousedů)  konsolidace za Břetislava I. (1034-1055)  připoutání Moravy 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " poč. 11. století: krize (slabí panovníci, dynastické rozpory, zásahy Říše a sousedů)  konsolidace za Břetislava I. (1034-1055)  připoutání Moravy "— Transkript prezentace:

1  poč. 11. století: krize (slabí panovníci, dynastické rozpory, zásahy Říše a sousedů)  konsolidace za Břetislava I. (1034-1055)  připoutání Moravy  1039 výboj (Polsko)  podpora křesťanství (hnězdenská statuta, přenesení ostatků, založení baziliky v Boleslavi)  spojenectví s Říší (zásahy v Polsku a Uhersku) za lenní slib  nástupnický řád – seniorát  umírá v Chrudimi

2 SENIORÁT  5 dospělých synů = nebezpečí roztržky  upravuje nástupnictví  navazuje na starší tradici  platil v generaci jeho synů  obecně do konce 12. st.  nejstarší Přemyslovec knížetem  ostatní úděly (Morava) a podřízenost  úděly určoval vládnoucí kníže Spytihněv – kníže, Vratislav (Olomouc), Konrád (Brno), Ota (Znojmo), Jaromír biskup

3 Panovníci 11. století Břetislav I. (1034-1055) Břetislav I. (1034-1055) Spytihněv II. (1055-1061) Spytihněv II. (1055-1061) Vratislav II. (1061-1092, král od 1085) Vratislav II. (1061-1092, král od 1085) Konrád I. Brněnský (1092) Konrád I. Brněnský (1092) Břetislav II. (1092 – 1100) Břetislav II. (1092 – 1100)

4 Královský titul  Spytihněv II. u papeže neuspěl – právo nosit mitru (1059) -1057 kapitula v Litoměřicích - přestavba rotundy sv. Víta na baziliku  Vratislav II. – spojenec Jindřicha IV. V boji o investituru - sídlo na Vyšehradě (spory s bratrem Jaromírem) - biskupství v Olomouci (1063) - 1085 královský titul v Mohuči - formálně i polským králem - Míšeňsko, část Východní marky - Kodex vyšehradský

5 Soběslav I. (1125-1140)  nejmladší syn Vratislava II.  1126 bitva u Chlumce – porážka krále Lothara III. (chtěl dosadit Otu II. Olomouckého)  rotunda sv. Jiří na Řípu  opevnění Pražského hradu Poč. 12. st. – přechodné oslabení moci knížat  porušování seniorátu (snaha omezit ho jen na potomky vládce)  zásahy Říše  od Soběslava I. konsolidace

6 Vladislav II. (1140-1172)  syn Soběslava I.  1147 s císařem Konrádem III. do Palestiny, zpět přes Kyjev a Krakov  podpora plánů císaře Fridricha I. Barbarossy – účast na tažení do Itálie  1158 dědičný královský titul, království součástí Svaté říše římské  manželka Judita (most)  uvedl do Čech premonstráty a cisterciáky (Strahov, Plasy, Želiv, Doksany)  odstoupil 1172 ve prospěch syna Bedřicha  umírá 1174

7 Krize státu na konci 12. století  zásahy Fridricha Barbarossy, dosazování knížat  ztráta královského titulu  závislost na Říši  ohrožení suverenity  mor. markrabství a biskup. 1182 říš. knížectví  1189-1191 markrabě Konrád Ota knížetem = obnova  Přemysl I. Otakar (1192-1193,1197-1230) - obnova království (1198) - rozmach českých zemí

8


Stáhnout ppt " poč. 11. století: krize (slabí panovníci, dynastické rozpory, zásahy Říše a sousedů)  konsolidace za Břetislava I. (1034-1055)  připoutání Moravy "

Podobné prezentace


Reklamy Google