Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Sáma k Přemyslovcům. Slované • Do stř. Evropy v 6. stol. → stěhování národů • Indoevropané (Slované, Germáni, Keltové, Řekové aj.) • Vznik na základě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Sáma k Přemyslovcům. Slované • Do stř. Evropy v 6. stol. → stěhování národů • Indoevropané (Slované, Germáni, Keltové, Řekové aj.) • Vznik na základě."— Transkript prezentace:

1 Od Sáma k Přemyslovcům

2 Slované • Do stř. Evropy v 6. stol. → stěhování národů • Indoevropané (Slované, Germáni, Keltové, Řekové aj.) • Vznik na základě 3 starších kultur: zarubiněcká, przeworská, čerňjachovská • Rodová společnost – v čele stařešina a shromáždění mužů • Roste sociální diferenciace – vládnoucí elita + vrstva bojovníků

3 Slované • Později teritoriální pojímání společnosti → více rodů = kmen • Převládá zemědělství – tomu podřízeno řemeslo • Polyteistické náboženství (Perun, Radegast…)

4 Středověk • Navazuje na dědictví Římské říše (christianizace) • Východ – pokračování v rozvoji městské civilizace X • Západ – etnické proměny – nestabilita – opoždění ve vývoji – vznikající nové státní útvary • Utváření západní středověké soustavy – moc duchovní X moc světská • lenní systém - feudalismus

5 Sámova říše (7. stol.) • Kronika tzv. Fredegara • Povstání proti Avarům – v čele Sámo – Po úspěchu povstání zvolen panovníkem • 631 – b. u Vogatisburgu • Na našem území pravděpodobně více kmenů – V čele kníže – styk mezi nebem a zemí – vláda od Boha – ztělesnění práva a vlády, velitel vojska, soudce, pán nad osudem lidí

6 Velkomoravská říše • První státní útvar na našem území • Rod Mojmírovců – Mojmír I. (povodí Moravy) X Pribina (Nitransko) → Nitransko připojeno • Tlak východofranské říše →Rastislav • Spojení s Byzantskou říší – konec vlivu říše východofranské → 863 – křesťanská misie – Konstantin a Metoděj →staroslověnština a hlaholice

7 • Svatopluk I. – mocenský vzestup VM – Spory s Franky – 888 (889) – po smrti Bořivoje přebírá vládu nad Čechami • Spory mezi latinskými a slovanskými kněžími • Mojmír II. – vnitřní i vnější spory na VM + tlak Maďarů • 906 – rozpad VM Velkomoravská říše

8 MOJMÍR A RASTISLAV SVATOPLUK

9 • V pol. 9. stol. – více samostatných území • Za Svatopluka (VM) – součástí VM • Autoritu získává přemyslovec Bořivoj – přesídlil z Levého Hradce do Prahy – manželka Ludmila – Syn Vratislav (manželka Drahomíra) • Silné postavení přemyslovců – regentská vláda Drahomíry Český přemyslovský stát do 12. stol. rodokmen

10

11 • Václav I.- vzdělaný panovník – Spory se saským Jindřichem I. →tribut – Cílevědomá politika s pomocí církve → odpor ostatní vlivných mužů → 935 - Václav zavražděn družiníky svého bratra Boleslava – později kanonizován – patron české země – Legenda o sv. Václavovi (10. stol.) rodokmen Český přemyslovský stát do 12. stol.

12 • Boleslav I. Ukrutný – rozvoj hradské správy, ražba mincí – schopný panovník – spojení s říší → 955 – b. na Lešském poli proti Maďarům → zisk: Morava, Slezsko, Z Slovensko • 973 – založení pražského biskupství – Sas Dětmar – druhým biskupem Vojtěch Slavníkovec – k biskupství připojena Morava – odpor v Čechách křesťaství vs. rodové tradice rodokmen Český přemyslovský stát do 12. stol.

13 • Boleslav II. Pobožný – odolával tlakům říše → přemyslovské Čechy stále vnitřně samostatné → neplatí zde říšské zákony • snaha Oty III. ovlivňovat Čechy přes Slavníkovce • 995 – vyvraždění Slavníkovců • biskup Vojtěch umírá na misii → zabit pohany • spory s Polským státem Český přemyslovský stát do 12. stol. rodokmen

14 • 1003 – Prahu ovládl polský Boleslav Chrabrý • Poláci vyhnáni zásluhou přemyslovce Jaromíra (spojení s říšským králem Jindřichem) • Břetislav I. – 1039 tažení do Polska – ostatky sv. Vojtěcha + Slezsko → Hnězdenská statuta (dekreta) – 1041 – Břetislav kapituloval v obležení vojskem římského krále Jindřicha III. → lenní slib věrnosti Český přemyslovský stát do 12. stol. rodokmen

15 • seniorát – systém dědictví a dělení státu – zaveden Břetislavovým rozhodnutím • Spytihněv II. • Vratislav II. – Zakládá moravské biskupství a vyšehradskou kapitulu – V boji o investituru na straně Jindřicha IV. – 1085 – korunován králem českým rodokmen Český přemyslovský stát do 12. stol.

16 – na sklonku vlády odboj syna Břetislava • Břetislav II. – vypudil část opozice (Vršovci) – ještě za jeho života nechal svému Bořivojovi synovi předat lenní korouhev – vnitřní rozpory (návrat Vršovců) • Svatopluk – 1107 - svrhl Bořivoje – nechal vyvraždit Vršovce společně s jejich příznivci – panoval ze sedla Český přemyslovský stát do 12. stol. rodokmen

17 • Vladislav I. – obnova jednotnosti státu – královna a předáci se zasloužili za poklidnou změnu na trůně na konci Vladislavova života → opuštění seniorátu • Soběslav I. – spor s římským králem Lotharem III. – Lothar poražen v bitvě u Chlumce Český přemyslovský stát do 12. stol. rodokmen

18 • Vladislav II. – dosazen z vůle šlechty – 1158 – titul krále (nedědičně) od Fridricha I. Barbarossy – podpora císaře při tažení do Milána – problémy • Soběslav II. – nezískal podporu aristokracie – období rozporů ve státě českém • Konrád II. Ota – 1189 – Statuta Konrádova Český přemyslovský stát do 12. stol.

19 Šlechta • Posílila své postavení • Významný podíl na vnitřní kolonizaci země • Šlechta odmítá účast na válečných taženích za hranicemi země • Statuta Konrádova – princip svobodného vlastnictví pozemků a soudnictví (udržely se boží soudy)


Stáhnout ppt "Od Sáma k Přemyslovcům. Slované • Do stř. Evropy v 6. stol. → stěhování národů • Indoevropané (Slované, Germáni, Keltové, Řekové aj.) • Vznik na základě."

Podobné prezentace


Reklamy Google