Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Sáma k Přemyslovcům.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Sáma k Přemyslovcům."— Transkript prezentace:

1 Od Sáma k Přemyslovcům

2 Slované Do stř. Evropy v 6. stol. → stěhování národů
Indoevropané (Slované, Germáni, Keltové, Řekové aj.) Vznik na základě 3 starších kultur: zarubiněcká, przeworská, čerňjachovská Rodová společnost – v čele stařešina a shromáždění mužů Roste sociální diferenciace – vládnoucí elita + vrstva bojovníků

3 Slované Později teritoriální pojímání společnosti → více rodů = kmen
Převládá zemědělství – tomu podřízeno řemeslo Polyteistické náboženství (Perun, Radegast…)

4 Středověk Navazuje na dědictví Římské říše (christianizace)
Východ – pokračování v rozvoji městské civilizace X Západ – etnické proměny – nestabilita – opoždění ve vývoji – vznikající nové státní útvary Utváření západní středověké soustavy moc duchovní X moc světská lenní systém - feudalismus

5 Sámova říše (7. stol.) Kronika tzv. Fredegara
Povstání proti Avarům – v čele Sámo Po úspěchu povstání zvolen panovníkem 631 – b. u Vogatisburgu Na našem území pravděpodobně více kmenů V čele kníže – styk mezi nebem a zemí – vláda od Boha – ztělesnění práva a vlády, velitel vojska, soudce, pán nad osudem lidí

6 Velkomoravská říše První státní útvar na našem území Rod Mojmírovců
Mojmír I. (povodí Moravy) X Pribina (Nitransko) → Nitransko připojeno Tlak východofranské říše →Rastislav Spojení s Byzantskou říší – konec vlivu říše východofranské → 863 – křesťanská misie – Konstantin a Metoděj →staroslověnština a hlaholice

7 Velkomoravská říše Svatopluk I. – mocenský vzestup VM
Spory s Franky 888 (889) – po smrti Bořivoje přebírá vládu nad Čechami Spory mezi latinskými a slovanskými kněžími Mojmír II. – vnitřní i vnější spory na VM + tlak Maďarů 906 – rozpad VM

8 SVATOPLUK SVATOPLUK SVATOPLUK SVATOPLUK MOJMÍR A RASTISLAV SVATOPLUK SVATOPLUK

9 Český přemyslovský stát do 12. stol.
V pol. 9. stol. – více samostatných území Za Svatopluka (VM) – součástí VM Autoritu získává přemyslovec Bořivoj přesídlil z Levého Hradce do Prahy manželka Ludmila Syn Vratislav (manželka Drahomíra) Silné postavení přemyslovců – regentská vláda Drahomíry rodokmen

10

11 Český přemyslovský stát do 12. stol.
Václav I.- vzdělaný panovník Spory se saským Jindřichem I. →tribut Cílevědomá politika s pomocí církve → odpor ostatní vlivných mužů → Václav zavražděn družiníky svého bratra Boleslava později kanonizován patron české země Legenda o sv. Václavovi (10. stol.) rodokmen

12 Český přemyslovský stát do 12. stol.
Boleslav I. Ukrutný – rozvoj hradské správy, ražba mincí schopný panovník spojení s říší → 955 – b. na Lešském poli proti Maďarům → zisk: Morava, Slezsko, Z Slovensko 973 – založení pražského biskupství – Sas Dětmar druhým biskupem Vojtěch Slavníkovec – k biskupství připojena Morava odpor v Čechách křesťaství vs. rodové tradice rodokmen

13 Český přemyslovský stát do 12. stol.
Boleslav II. Pobožný odolával tlakům říše → přemyslovské Čechy stále vnitřně samostatné → neplatí zde říšské zákony snaha Oty III. ovlivňovat Čechy přes Slavníkovce 995 – vyvraždění Slavníkovců biskup Vojtěch umírá na misii → zabit pohany spory s Polským státem rodokmen

14 Český přemyslovský stát do 12. stol.
1003 – Prahu ovládl polský Boleslav Chrabrý Poláci vyhnáni zásluhou přemyslovce Jaromíra (spojení s říšským králem Jindřichem) Břetislav I. 1039 tažení do Polska – ostatky sv. Vojtěcha + Slezsko → Hnězdenská statuta (dekreta) 1041 – Břetislav kapituloval v obležení vojskem římského krále Jindřicha III. → lenní slib věrnosti rodokmen

15 Český přemyslovský stát do 12. stol.
seniorát – systém dědictví a dělení státu zaveden Břetislavovým rozhodnutím Spytihněv II. Vratislav II. Zakládá moravské biskupství a vyšehradskou kapitulu V boji o investituru na straně Jindřicha IV. 1085 – korunován králem českým rodokmen

16 Český přemyslovský stát do 12. stol.
na sklonku vlády odboj syna Břetislava Břetislav II. vypudil část opozice (Vršovci) ještě za jeho života nechal svému Bořivojovi synovi předat lenní korouhev vnitřní rozpory (návrat Vršovců) Svatopluk – svrhl Bořivoje nechal vyvraždit Vršovce společně s jejich příznivci panoval ze sedla rodokmen

17 Český přemyslovský stát do 12. stol.
Vladislav I. obnova jednotnosti státu královna a předáci se zasloužili za poklidnou změnu na trůně na konci Vladislavova života → opuštění seniorátu Soběslav I. spor s římským králem Lotharem III. Lothar poražen v bitvě u Chlumce rodokmen

18 Český přemyslovský stát do 12. stol.
Vladislav II. – dosazen z vůle šlechty 1158 – titul krále (nedědičně) od Fridricha I. Barbarossy podpora císaře při tažení do Milána problémy Soběslav II. – nezískal podporu aristokracie období rozporů ve státě českém Konrád II. Ota – 1189 – Statuta Konrádova

19 Šlechta Posílila své postavení
Významný podíl na vnitřní kolonizaci země Šlechta odmítá účast na válečných taženích za hranicemi země Statuta Konrádova – princip svobodného vlastnictví pozemků a soudnictví (udržely se boží soudy)


Stáhnout ppt "Od Sáma k Přemyslovcům."

Podobné prezentace


Reklamy Google