Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Raný středověk Čechy za prvních Přemyslovců 10. a 11. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Raný středověk Čechy za prvních Přemyslovců 10. a 11. století."— Transkript prezentace:

1 Raný středověk Čechy za prvních Přemyslovců 10. a 11. století

2 Raný středověk

3

4 Po Bořivojově smrti Spytihněv se ujímá vlády 895, do té doby moravský Svatopluk Češi odmítli Moravu a vážou se na Bavorsko (lenní vztah) Pokus o zásah do říšských záležitostí: 911 vymírají Karlovci a nastává boj mezi Bavory a Sasy, Spytihněv podporuje Bavory, vítězí Sasové = konflikt s říší

5 Raný středověk Václav a Boleslav Václav 924-35: synovec Spytihněva, syn Vratislava, leníci bavorských vévodů zpočátku pokračuje konflikt s říší. Jindřich Ptáčník donutí Václava k placení tributu (podle Kosmy stříbro a dobytek?) Význam tributu – tributum pacis Konflikt mezi Václavem a bratrem Boleslavem = vražda Václava (935?) Gumpoldova legenda Význam Václava. Proč Svatý? Kristiánova legenda.

6 Raný středověk

7 Václav a Boleslav 950 válka Boleslava s císařem Ottou I. – po skončení spojenci 955 Otto s Boleslavem poráží Maďary na řece Lechu Boleslav s Ottovým souhlasem získává část bývalé Velké Moravy Z pozitivního vztahu = 973 biskupství v Praze (biskup Dětmar), rok po B. smrti Ibrahim Ibn Jakub o Praze 965 (Boleslav vládne Krakovu)

8 Raný středověk

9 Boleslav II. a biskup Vojtěch Dědictví silného státu, pojistkou sňatek Boleslavovy sestry Doubravky s polským knížetem Měškem Syn Boleslava I., bratr Strachkvas (?) Boleslav ale v rodové při mezi Ottou II a bavorským Jindřichem podporuje Bavory = nepřátelství říše 982 Vojtěch biskupem po Dětmarovi (první b. od 973); Slavníkovec = příbuzný rod s Přemyslovci

10 Raný středověk Boleslav II. a biskup Vojtěch Kolem 985 se Polsko spojilo s říší proti Boleslavovi Boleslav ztrácí Krakovsko a Slezsko 988 odchází Vojtěch do Říma (?zrada přemyslovských zájmů) Pokus o upevnění moci bojem proti odbojné šlechtě

11 Raný středověk Boleslav II. a biskup Vojtěch Problém interpretace role biskupa Vojtěcha Vojtěch zřejmě autorem první české dochované písně Hospodine pomiluj ny… Založení břevnovského kláštera (první mužský klášter u nás) Otto III. chtěl budovat křesťanské impérium jednotnou politikou s Poláky (silná víra) Boleslav to odmítá, polabští Slované (pohané?) jsou jeho spojenci

12 Raný středověk

13 Boleslav II. a biskup Vojtěch Slavníkovci se snažili o spojení s císařem a polským knížetem Boleslavem Chrabrým Vojtěch odchází opět a je 997 zavražděn v Prusku 995 vyvraždění Slavníkovců

14 Raný středověk Čechy v 11. století Upevnění Říše, Řím hlavním městem = oslabení Čech V roce 1000 zřízení arcibiskupství v Ostřihomi a korunovace Štěpána uherským králem 1001 arcibiskupství v Hnězdně

15 Raný středověk

16 Čechy v 11. století Poláci získali Moravu Významný kníže je Oldřich (1012-1033) – využil sporu Boleslava Chrabrého (královský titul osobní) s říší a jeho válkou v Kyjevské Rusi a získá zpět Moravu (1018) Založil Sázavský klášter jako centrum vzdělanosti a Biskupskou školu v Praze

17 Raný středověk Čecha v 11. století Trivium gramatika, rétorika, logika, quadrivium matematika, geometrie, astronomie, hudba

18 Raný středověk Čechy v 11. století Břetislav (1035-55) Uspořádal loupeživou výpravu do Polska – převoz Vojtěchových ostatků z Hnězdna do Čech – chce využít momentálního nepřátelství říše s Polskem Další osud ostatků až do II.sv.války Po válce Břetislavově proti císaři český kníže 1040 kapituluje a žádá o odpuštění

19 Raný středověk

20 Břetislavova statuta (dekreta) Český zákoník vydaný 1039 u příležitosti polského tažení - zákaz mnohoženství - nerozlučitelnost manželství - trestání hrdelních zločinů - zákaz provozování krčem, trhů a práce v neděli - zákaz pohřbívání mimo hřbitovy - právo seniorátu (nástupnictví staršího syna) - zavedení tzv. Božího soudu (ordálu)Božího soudu (ordálu)

21 Raný středověk

22 Vratislav II. – první král 1061-1092 Podporuje Jindřicha IV. v boji s papežem (viz boje o investituru) Odměněn 1085 osobním královským titulem

23 Raný středověk

24


Stáhnout ppt "Raný středověk Čechy za prvních Přemyslovců 10. a 11. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google