Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čechy za prvních Přemyslovců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čechy za prvních Přemyslovců"— Transkript prezentace:

1 Čechy za prvních Přemyslovců
10. a 11. století Raný středověk

2 Raný středověk

3 Raný středověk

4 Po Bořivojově smrti Spytihněv se ujímá vlády 895, do té doby moravský Svatopluk Češi odmítli Moravu a vážou se na Bavorsko (lenní vztah) Pokus o zásah do říšských záležitostí: 911 vymírají Karlovci a nastává boj mezi Bavory a Sasy, Spytihněv podporuje Bavory, vítězí Sasové = konflikt s říší Raný středověk

5 Václav a Boleslav Václav : synovec Spytihněva, syn Vratislava, leníci bavorských vévodů zpočátku pokračuje konflikt s říší. Jindřich Ptáčník donutí Václava k placení tributu (podle Kosmy stříbro a dobytek?) Význam tributu – tributum pacis Konflikt mezi Václavem a bratrem Boleslavem = vražda Václava (935?) Gumpoldova legenda Význam Václava. Proč Svatý? Kristiánova legenda. Raný středověk

6 Raný středověk

7 Václav a Boleslav 950 válka Boleslava s císařem Ottou I. – po skončení spojenci 955 Otto s Boleslavem poráží Maďary na řece Lechu Boleslav s Ottovým souhlasem získává část bývalé Velké Moravy Z pozitivního vztahu = 973 biskupství v Praze (biskup Dětmar), rok po B. smrti Ibrahim Ibn Jakub o Praze 965 (Boleslav vládne Krakovu) Raný středověk

8 Raný středověk

9 Boleslav II. a biskup Vojtěch
Dědictví silného státu, pojistkou sňatek Boleslavovy sestry Doubravky s polským knížetem Měškem Syn Boleslava I., bratr Strachkvas (?) Boleslav ale v rodové při mezi Ottou II a bavorským Jindřichem podporuje Bavory = nepřátelství říše 982 Vojtěch biskupem po Dětmarovi (první b. od 973); Slavníkovec = příbuzný rod s Přemyslovci Raný středověk

10 Boleslav II. a biskup Vojtěch
Kolem 985 se Polsko spojilo s říší proti Boleslavovi Boleslav ztrácí Krakovsko a Slezsko 988 odchází Vojtěch do Říma (?zrada přemyslovských zájmů) Pokus o upevnění moci bojem proti odbojné šlechtě Raný středověk

11 Boleslav II. a biskup Vojtěch
Problém interpretace role biskupa Vojtěcha Vojtěch zřejmě autorem první české dochované písně Hospodine pomiluj ny… Založení břevnovského kláštera (první mužský klášter u nás) Otto III. chtěl budovat křesťanské impérium jednotnou politikou s Poláky (silná víra) Boleslav to odmítá, polabští Slované (pohané?) jsou jeho spojenci Raný středověk

12 Raný středověk

13 Boleslav II. a biskup Vojtěch
Slavníkovci se snažili o spojení s císařem a polským knížetem Boleslavem Chrabrým Vojtěch odchází opět a je 997 zavražděn v Prusku 995 vyvraždění Slavníkovců Raný středověk

14 Čechy v 11. století Upevnění Říše, Řím hlavním městem = oslabení Čech
V roce 1000 zřízení arcibiskupství v Ostřihomi a korunovace Štěpána uherským králem 1001 arcibiskupství v Hnězdně Raný středověk

15 Raný středověk

16 Čechy v 11. století Poláci získali Moravu
Významný kníže je Oldřich ( ) – využil sporu Boleslava Chrabrého (královský titul osobní) s říší a jeho válkou v Kyjevské Rusi a získá zpět Moravu (1018) Založil Sázavský klášter jako centrum vzdělanosti a Biskupskou školu v Praze Raný středověk

17 Čecha v 11. století Trivium gramatika, rétorika, logika, quadrivium
matematika, geometrie, astronomie, hudba Raný středověk

18 Čechy v 11. století Břetislav (1035-55)
Uspořádal loupeživou výpravu do Polska – převoz Vojtěchových ostatků z Hnězdna do Čech – chce využít momentálního nepřátelství říše s Polskem Další osud ostatků až do II.sv.války Po válce Břetislavově proti císaři český kníže 1040 kapituluje a žádá o odpuštění Raný středověk

19 Raný středověk

20 Břetislavova statuta (dekreta)
Český zákoník vydaný 1039 u příležitosti polského tažení - zákaz mnohoženství - nerozlučitelnost manželství - trestání hrdelních zločinů - zákaz provozování krčem, trhů a práce v neděli - zákaz pohřbívání mimo hřbitovy - právo seniorátu (nástupnictví staršího syna) - zavedení tzv. Božího soudu (ordálu) Raný středověk

21 Raný středověk

22 Vratislav II. – první král
Podporuje Jindřicha IV. v boji s papežem (viz boje o investituru) Odměněn 1085 osobním královským titulem Raný středověk

23 Raný středověk

24 Raný středověk


Stáhnout ppt "Čechy za prvních Přemyslovců"

Podobné prezentace


Reklamy Google