Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecné úvodní informace  První česká knížata a králové  Vládli u nás až do srpna 13O6  Vládli také v Polsku a Uhersku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecné úvodní informace  První česká knížata a králové  Vládli u nás až do srpna 13O6  Vládli také v Polsku a Uhersku."— Transkript prezentace:

1

2 Obecné úvodní informace  První česká knížata a králové  Vládli u nás až do srpna 13O6  Vládli také v Polsku a Uhersku

3 Původ  První známý kníže Bořivoj I.  Zakladatel byl avšak nejspíše podle Kosmovo Kroniky české Přemysl Oráč, který si vzal Libuši, dceru Kroka.  Jeho následníci byli Nezamysl, Mnata, Vojen, Vnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít.  Bořivoj I. byl syn Hostivíta.  Legend o původu je mnoho.

4 Bořivoj I.  Život: 852/855 – 888/9 a vláda: asi 867 – 888/9  Manželka: Ludmila (svatá)  Synové: Spytihněv I. a Vratislav I.  Sídlo: Levý Hradec  Před r. 885 po přijetí křtu na Velké Moravě, dal vybudovat na Levém Hradci kamenný kostel sv. Klimenta, což je nejstarší kostel u nás.  Druhý křesťanský kostel byl Panny Marie v Praze – dnes Pražský hrad.

5

6 Spytihněv I.  Život: asi 875 – 915 a vláda: 894 – 915  Po † Bořivoje I. nebyl jeho syn zletilý, a proto se na chvíli vlády ujal velkomoravský vládce Svatopluk.  895 – po rozpadu VM, uznává český stát podřízenost východofrancské říši.  Církev je podřízena biskupství v Řezně (Bavorsko) a sláblo postavení kněží, kteří sloužili bohoslužbu staroslověnsky.  Položil základy Pražského hradu, kam se přesídlili z Levého Hradce.  Praha bylo sídlo Přemyslovců, politické a kulturní středisko a vedla tudy obchodní cesta.

7

8 Vratislav I.  Život: 888 – 921 a vláda: 915 – 921  Manželka: Drahomíra ze Stodor  Synové: Václav (svatý) a Boleslav I.  Kolem r. 916 založil kostel sv. Jiří na pražském hradišti, kde je také pochován.  Matka Ludmila vychovávala oba dva syny.  Po † Vratislava I. se dostává Drahomíra s Ludmilou do sporu.  Drahomíra přikáže dvěma mužům (Varjagům = Vikingům), aby ji zabili. Ty tak učiní 15. 9. 921 na hradišti Tetín.

9

10 Václav I. (svatý)  Život: 907 – 935 a vláda: 925 – 935  Je považován za hlavního patrona české země a symbolem české státnosti  Snažil se o posílení vlivu křesťanství.  929 – vpád saského krále Jindřicha I.  Václav uhájil stát, ale musel politickou orientaci na Řezno nahradit spojenstvím se Saskem.  Vystavěl kostel sv. Víta na Pražském hradě (Vít - světec uctívaný v Sasku).  28. 9. 935 – Václav ubit družiníky svého bratra na jeho hradišti Staré Boleslavi.  Důvodů bylo asi více – snaha o vládu či nesouhlas se Saskem

11

12 Boleslav I. Ukrutný  Život: 915 – 967/972 a vláda: 935 – 967/972  Manželka: Biagota (asi)  Potomci: Boleslav II., Strachkvas, Doubravka a Mlada  Dlouho válčil se Saskem a nakonec uznal převahu Oty I.  Za jeho vlády (možná už za vlády Václava I.) raženy nejstarší mince – stříbrné denáry, vznikl Vyšehrad a na dnešní Malé Straně vznikla obchodní osada.

13

14 Boleslav II.  Život: 932 – 999 a vláda: 967/972 – 999  Manželka: Emma  Potomci: Boleslav III., Jaromír a Oldřich  Rozšíření vlády na oblast Moravy, Slezska, Slovenska a Malopolska.  Založení pražského biskupství, k němuž dal r. 973 souhlas i papež a císař. První biskup Sas Dětmar.  Vyspělý křesťanský stát (dříve barbarský někde u Germánie)  Patronem pražského biskupství se stal Václav – prohlášený za svatého, později i Ludmila

15  Přemyslovci považováni jako obránci a šířitelé křesťanství.  Založení prvního kláštera ženského u sv. Jiří na Pražském hradě.  Boleslav II. konflikty s druhým biskupem Vojtěchem (Slavníkovci) a ten raději odchází ze země a umírá 23. 4. 997, je prohlášen za svatého.  Září 995 Boleslav II. dobyl hradiště Libice, kde pobýval rod Slavníkovců

16 Krvavé boje v 11. stol.  R. 1000 potíže: rozpory o vládu a vznik nových států v okolí – Polsko a Uhersko, takže českému státu zbyly jen Čechy  Boje o vládu mezi Boleslavem III., Jaromírem a Oldřichem.  Bratranec polský panovník Boleslav Chrabrý dosadil Vladivoje – údajně také Přemyslovec.  Kruté boje: kastrace, slepota, vězení apod.  Vítěz nakonec Oldřich

17 Oldřich  Manželky: Juta (neplodná) a Božena (vesnická)  Potomci: Břetislav I.  Připojil opět Moravu, kterou nazval markou  Správu Moravy svěřil synovi  V 30. letech se vztahy s Říší zhoršily  1032 založen Sázavský klášter  1033 Oldřich předvolán před císaře Konráda, tam byl sesazen a odsouzen k vyhnanství v Bavorsku  1034 císařem propuštěn a vrátil mu vládu s tím, že Jaromír získá v Čechách úděl a Břetislav Moravu

18

19 Břetislav I.  Manželky: Guta - Jitka  Potomci: Spytihněv II., Vratislav II., Konrád I. Brněnský (pravnuk Konrád II. Ota), Jaromír a Ota I. Olomoucký (vnuk Svatopluk Olomoucký).  Byl to nemanželský syn, a proto si vzal německou šlechtičnu Jitku, se kterou měl pět synů, aby byl rod zachován.  Jeho družina dala základ budoucí šlechtě.  1039 výprava do Polska a nad hrobem sv. Vojtěcha vyhlásil Břetislavovy dekrety.

20  Břetislavovy dekrety byly první známý český zákoník.  Se světskými ostatky se vrátili do Čech, kde chtěli povýšit biskupství na arcibiskupství.  Římsko – německý panovník chtěl vrátit ostatky a slib věrnosti.  Boje mezi ním a Břetislavem I. – 1040 první boje vyhrává Břetislav, ale další prohrává.  Po jeho smrti až do počátku 13. stol. platil stařešnický řád.

21 Vratislav II.  Život: 1032/1035 – 1092 a vláda: 1061 - 1092  1063 – zřízení biskupství v Olomouci  1085 – císař Jindřich IV. ho korunoval na krále Vratislava I.  2. nejvýznamnější feudál ve Svaté říši římské  Titul získal jen pro sebe, ne dědičně  1085 či 1086 v Praze korunovace

22 Vladislav II.  Vnuk Vratislava II.  2. pol. 12. stol. vesnická kolonizace  Úzce spolupracoval s římským císařem Fridrichem I. Barbarossou, který potřeboval pomoc při dobytí Milána  R. 1158 získal královský titul Vladislav I.  Opět jen pro svou osobu  Po jeho † se Čechy dostaly do závislosti na císaři a stalo se z nich Moravské markrabí. To trvalo až do smrti Fridricha I., poté navráceno českým knížatům.

23

24 Přemysl Otakar I.  Syn Vladislava II.  Život: 1155/1167 – 1230 a vláda: 1192 – 1230  Vzestup českého státu za jeho vlády  Podporoval městskou kolonizaci  Koncem 12. století se česká šlechta stala společenským stavem  1203 korunovace na krále  1212 získal od císaře Fridricha II. Zlatou bulu sicilskou, což byla listina, která umožnila dědičnost královského titulu

25  Stříbrný lev na červeném poli (místo svatováclavské orlice) se stal znakem moci a úspěchu  Jeho vláda zahájila řadu tzv. posledních Přemyslovců  Jejich vláda: úspěchy, ale i nečekané pády  Bohatá naleziště stříbra (první polovina 13. století) v okolí Jihlavy a vzniklo město Kutná Hora  Práva pro českého krále

26

27 Václav I. Jednooký  Život: 1205 – 1253 a vláda: 1230 – 1253  1228 korunovace  Upřel svůj zájem jižním směrem

28 Přemysl Otakar II.  Život: 1233 – 1278 a vláda: 1253 – 1278  Korunovace: 1261  Král železný a zlatý  Pokračoval v zájmu jižním směrem po jeho otci  Získal sňatkem rakouské země a mohl vládnout i ve Štýrsku  Odpor uherského krále Bély IV.  1260 bitva u Kressenbrunnu  Křížové výpravy do Pobaltí  1255 založili město Königsberg (Královec)

29  Moc vyvolávala nelibost jak v české zemi tak v zahraničí  Založil města jako České Budějovice, Písek či klášter Zlatá Koruna a to vadilo jihočeskému rodu Vítkovců  Německá knížata odmítli jeho zvolit římsko – německým králem a zvolili Rudolfa Habsburského (1273)  Musel se mu podrobit – vrátit alpské země a Čechy si vzít v léno  Bitva na Moravském poli srpen 1278 byl zabit

30

31

32 Václav II.  Život: 1271 – 1305 a vláda: 1278/83 – 1305  Vlády se ujal jako dvanáctiletý, ale vliv měl nový partner matky Záviš z Falkenštejna  Korunovace: 1297 český a 1300 polský  Vydal se východním směrem  Pro svého syna získal uherskou korunu  České či pražské groše – ražba roku 1300 v Kutné hoře

33 Václav III.  Život: 1289 – 1306 a vláda: 1305 – 1306  Vláda trvala krátce  Král český, polský a uherský (12 let)  Potom co ztratil uherskou korunu, mu hrozilo, že ztratí i polskou  Snažil se řešit problémy a při cestě do Polska byl v Olomouci zabit.  Tím vymřel rod Přemyslovců po meči (v mužské linii), který u nás vládl více než 400 let

34 Zápasy o trůn  Vláda Rudolfa Habsburského (manžel Elišky Rejčky, což byla vdova po Václavu II.)  Jindřich Korutanský (manžel Anny Přemyslovny, což byla sestra Václava III.)  Vláda ani jednoho netrvala příliš dlouho  Poté získal vládu v roce 1310 Jan Lucemburský

35 Křížovka 1)Břetislavovy dekrety byly první známý český... 2) Jaké bylo první sídlo Přemyslovců? 3) Kdo byl první český král z rodu Přemyslovců? 4) Kde byla zabita Ludmila? 5) Co bylo založeno r. 1032 (vláda Oldřicha)? 6) Kdo byl prvním známým knížetem z Přemyslovců? 7) Co získal Vladislav II. za pomoc při dobytí Milána? 8) Komu sv. byl zasvěcen nejstarší kostel u nás? 9) Přemysl Otakar II. byl zabit v bitvě na … 10) Kde byl zabit Václav? 11) Kdo byl vítězem krvavých bojů v 11. století? 12) Jaký rod pobýval na hradišti Libice? 13) U kterého panovníka nebylo jasné zda je Přemyslovec? 14) Kdo byl pravděpodobně zakladatelem Přemyslovců? 15) Jak se jmenoval první pražský biskup? 16) Jaké bylo druhé sídlo Přemyslovců? 17) Jaké byly nejstarší mince (stříbrné)?

36 Zdroje:  Dějepis 2 Středověk a Raný novověk  Wikipedie.cz  Google.cz


Stáhnout ppt "Obecné úvodní informace  První česká knížata a králové  Vládli u nás až do srpna 13O6  Vládli také v Polsku a Uhersku."

Podobné prezentace


Reklamy Google