Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Křížové výpravy – kruciáty Křížové výpravy = vojenská tažení evropských panovníků a šlechty do pohanských oblastí nebo proti muslimům či kacířům - vyhlašovány papežem (motivy náboženské, mocenské, kořistnické) - vojáci označeni červeným křížem na oděvu a válečných praporech (řád johanitů - maltézští rytíři, řád templářů, řád německých rytířů) křižáci Znak Jeruzalémského království

3 11. století - vpád Turků na Blízký východ přerušení obchodních cest z Evropy do Číny, dobytí Jeruzaléma a Palestiny, vraždění evropských poutníků, kteří šli navštívit Boží hrob Cíl křížových výprav na Blízký východ: - osvobodit Svatou zemi (Palestinu) od muslimů, - obnovit křesťanství v této oblasti - zajistit křesťanským poutníkům volný přístup k Božímu hrobu v Jeruzalémě - šířit křesťanství mimo Evropu

4 Účastníci křížových výprav: šlechtické družiny z Francie, nynější Belgie, Nizozemí, německých oblastí Svaté říše římské, Anglie, Čech atd. panovníci, šlechtici i společenská spodina (vidina bohaté kořisti)

5 Chrám Božího hrobu Počítačová rekonstrukce

6 Směry křížových výprav do Svaté země Na křížových výpravách bohatla italská obchodní města (Benátky, Janov) – jejich lodě dopravovaly bojovníky. Neblahé důsledky měly křížové výpravy pro byzantskou říši.

7 1. křížová výprava (1096 – 1099) - za výpravou stojí papež Urban II. - 1099 dobyt Jeruzalém (křesťané ovládají město do roku 1187) → vznik křižáckých států (Edessa, Tripolis, Antiochea) Uskutečnilo se osm křížových výprav: Krak des Chevaliers (12. stol.)

8 2. křížová výprava (1147 – 1149) - účast francouzského krále Ludvíka VII. a německého císaře Konráda III. → snaha rozšířit křižácká území → neúspěch - 1187 bitva u Hattínu → Saladin dobyl Jeruzalém

9 3. křížová výprava (1189 – 1192) - pokus znovudobýt Jeruzalém → částečný úspěch – Jeruzalém dobyt není, ale křesťané mají povolený pobyt v Jeruzalémě - účastnili se Fridrich I. Barbarossa, Richard Lví srdce, Filip II. August Barbarossova smrt v řece Salef (Saxon Chronicle)

10 4. křížová výprava (1202 – 1204) -dobyt Cařihrad → křižáci nebojovali proti muslimům, ale ortodoxním křesťanům; získali obrovskou kořist, ovládli část byzantského území) Útok křižáků na Konstantinopol

11 5. křížová výprava (1216 – 1221) - marný pokus dobýt Káhiru 6. křížová výprava (1228 – 1229) - vedl ji císař Fridrich II. Štaufský → diplomatická jednání, Jeruzalém získán smlouvou (pouze do roku 1244) 7. a 8. křížová výprava (1248 – 1254, 1270) - v čele francouzský král Ludvík IX.; snaha znovudobýt Jeruzalém; neúspěch (sám král podlehl moru či úplavici v Tunisu, po smrti prohlášen za svatého) → 1291 dobyta poslední křižácká pevnost Akkon → postupný zánik křesťanského panství v Palestině

12 1212 – dětská křížová výprava 1189-1192 - neúspěšná třetí křížová výprava (zahynul v ní i císař Fridrich Barbarossa) myšlenka to, co nedokázali hříšní dospělí, by mohly zvládnout děti úspěšnou výpravu by mohly vést čisté a nevinné dětské duše

13 Francie - malý pasáček Štěpán: „Jsem povolán vést malé křižáky a osvobodit Kristův hrob!“ - vzbudil obrovské nadšení, přidávaly se k němu houfy chlapců i dívek Německo - chlapec jménem Mikuláš za Štěpánem a Mikulášem se vydaly desetitisíce dětí (francouzský král zabránil odchodu dětí ze země) na cestu se vydaly děti z německých oblastí mnoho dětí zemřelo dřív (hlad a nemoci), než dorazily k moři zbylé děti - do rukou pirátů – prodej do otroctví

14 Význam křížových výprav:  vzrůst moci a bohatství církve  rozvoj měst a dálkového obchodu  nové plodiny (mák, rýže, broskve, pomeranče, citrony, koření…)  zdokonalení výroby - větrné mlýny, zavodňování, znalost hedvábí, bavlny, sametu atd.  příchod byzantské a arabské vzdělanosti do Evropy postupné zvyšování kulturní úrovně v Evropě

15 Křížové výpravy proti Arabům na Pyrenejském poloostrově rekonquista – boj za znovuovládnutí Pyrenejského poloostrova (dokončena 1492)

16 Křížové výpravy proti kacířům 13. století – výpravy proti katarům v jižní Francii Kataři (z řeckého katharos = čistý, dokonalý; odvozen výraz kacíř) = albigenští (podle města Albi - jižní Francie) heretické hnutí - destabilizace společnosti (odmítání manželství, daní, hospodářských povinností atd.) - potlačeno Hrad Montségur Hrad Queribus Poslední útočiště katarů

17 Křížové výpravy proti Pobaltským Slovanům - vojenská tažení ve 13. a 14. století do Pobaltí, kde žili pohané - Přemysl Otakar II. – podnikl do Pobaltí jednu výpravu (1254) - založil město Královec (= Kaliningrad)

18 15. století – křížové výpravy proti husitům

19 1231 – Svatá inkvizice = organizace, která pronásledovala kacíře Galileo Galilei u inkvizice

20 Seznam použitých pramenů: Čechura, Jaroslav a kol.: Dějepis pro 7. roč. ZŠ a 2. ročník osmiletého gymnázia. SPN, Praha 2001 Čornej, Petr a kol.: Dějepis pro střední odborné školy. SPN, Praha 2002 Mandelová, Helena a kol.: Středověk (Dějepisné atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia). Kartografie, Praha 2002 http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/ http://www.euportal.cz/images/topics/crusader.jpg http://www.lovecpokladu.cz/home/po-stopach-templarskych-rytiru-ii-620 http://www.orpheus-tours.com/en/index.php?option=com_content&task=view&id=49 http://campoy5.files.wordpress.com/2010/03/mapa-al-andalus.png http://osobnostidejin.webnode.cz/premysl-otakar-ii-kral-zelezny-a-zlaty-cesky-kral/ http://cr.ic.cz/index.php?clanek=kriz&dir=husiti&menu=husit http://ao-institut.cz/texty/krestanstvi/15-rozum-versus-vira.htmli http://daidalos.ff.cuni.cz/2001/leden/obr/obr36.jpg http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=995 Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Křížové výpravy Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google