Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká společnost. trojí lid středověká společnost –– kastovní společnost nárůst obyvatelstva v 11. – 13. stol. ustálení středověké hierarchie učení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká společnost. trojí lid středověká společnost –– kastovní společnost nárůst obyvatelstva v 11. – 13. stol. ustálení středověké hierarchie učení."— Transkript prezentace:

1 Středověká společnost

2 trojí lid středověká společnost –– kastovní společnost nárůst obyvatelstva v 11. – 13. stol. ustálení středověké hierarchie učení - Bůh rozdělil lidi do tří hlavních společenských skupin:  duchovní stav  světský stav  dělný lid

3 kněžský – duchovní stav povinnost duchovních bylo seznamovat společnost se zásadami křesťanské víry a dbát o spásu lidských duší

4 válečníci – světský stav příslušníci světského stavu, kam patřili panovníci a šlechtici, měli řídit nejen panství, ale zajišťovat také ochranu proti nepřátelům a bránit a šířit křesťanskou víru

5 dělný lid mezi dělný lid náleželi všichni, kdo se živili prací, lidé svobodní nebo v poddanském vztahu dělný lid zároveň musel vytvářet dostatečné množství peněžních, případně naturálních dávek, jimiž v podobě daní zajišťoval existenci obou stavů

6 pouze příslušníci dvou prvních vrstev se mohli podílet na politickém rozhodování a měli přístup k vysokým státním úřadům (Y) toto rozdělení bylo považováno za platné od počátků až do konce trvání pozemského života učení o trojím lidu naznačuje, jak fungovaly evropské středověké státy a jak se v nich uplatňovala dělba práce středověk nestavěl mezi příslušníky jednotlivých vrstev nepřekročitelné překážky - nadaný vesničan se mohl stát knězem, měšťané pronikali do řad šlechty, pokud získal například za zásluhy rytířský titul

7 kdo nikam nepatřil, byl podezřelý a žil na okraji společnosti: tuláci, kejklíři, nevěstky… osoby, které neměli žádný domov a byli těžko kontrolovatelní často se mezi nimi pohybovali zločinci mimo křesťanskou společnost stáli také kacíři, vyvržení pro odchylky od oficiální víry pohané a jinověrci (muslimové, židé)

8 Židé Židé měli v křesťanské Evropě zvláštní postavení židovská víra se opírá o Starý zákon, křesťanský nový zákon neuznává v evropských zemích byli Židé přímými podanými panovníka a stáli pod jeho ochranou, kterou jim zaručovaly královské výsady v českých zemích bylo jejich postavení určeno privilegiem Přemyslem Otakarem II. (vydaným roku 1254 a platným až do 19. století) křesťané Židy nechovali v lásce, spatřovali v nich viníky umučení Ježíše Krista Židé byli ale uznávanými lékaři a učenci byli i zdatnými obchodníky, půjčovali peníze na úrok, což křesťanské učení odsuzovalo jako lichvu. Židé obývali vlastní ulice a čtvrti, zde měli své synagogy, školy, hřbitovy i další instituce

9 nesnášenlivý postoj vůči Židům zaujala křesťanská společnost ve vrcholném středověku, v době křižáckých výprav na počátku 13. století vyhlásila katolická církev, že je třeba Židy z křesťanské společnosti vyloučit docházelo také k rabování židovských čtvrtí – tzv. pogromy na základě církevního výnosu z počátku 13. století byla řada židovských čtvrtí ve velkých městech ohrazena a uzavřena v tzv. ghetta

10 Křižácké výpravy

11

12 křížové výpravy směřovaly na východní pobřeží Středozemního moře – do Palestiny Palestina – svatá země, zde počátkem našeho letopočtu působil Ježíš Kristus Palestina byla součástí Římské, později Byzantské říše v 7. století ji dobyli arabové V polovině 11. století začali na Palestinu útočit Turci obsadili Palestinu, vydrancovali poutní místa a vyvraždili křesťanské poutníky

13 Byzantský císař požádal o radu papeže ten vyhlásil koncem 11. století první křižáckou výpravu do Palestiny Cíl - osvobodit tato původně křesťanská území od Turků účastníci tažení měli na svých oděvech kříž, nazývaly se tyto výpravy křížové první křížová výprava byla úspěšná - Jeruzalém byl od Turků osvobozen v následujících stoletích byly do oblasti Palestiny vyslány ještě další křížové výpravy při průchodu Evropou se křižáci dopouštěli útoků na místní židy mnoho židovských obcí bylo v této době vyhlazeno.

14 na dobitých území křižáci zabírali půdu, budovali hrady a usazovali se tam vytvořili dokonce i několik států, které později zanikly jejich území znovu obsadili Turci, kteří přijali islám a založili vlastní stát v Malé Asii

15 druhé křížové výpravy se účastnil také kníže Vladislav II., se svou družinou za pomoc císaři Fridrichu II Barbarossovi obdržel 1185 královský titul - platný pouze pro jeho osobu


Stáhnout ppt "Středověká společnost. trojí lid středověká společnost –– kastovní společnost nárůst obyvatelstva v 11. – 13. stol. ustálení středověké hierarchie učení."

Podobné prezentace


Reklamy Google