Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České právní dějiny Ladislav Vojáček Úvod a periodizace vývoje českého státu a práva do roku 1918.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České právní dějiny Ladislav Vojáček Úvod a periodizace vývoje českého státu a práva do roku 1918."— Transkript prezentace:

1 České právní dějiny Ladislav Vojáček Úvod a periodizace vývoje českého státu a práva do roku 1918

2 Vznik státu postupný, dlouhodobý proces oslabování rodových struktur postupný, dlouhodobý proces oslabování rodových struktur Velkomoravská říše (důkaz = přijetí křesťanství) Velkomoravská říše (důkaz = přijetí křesťanství) raně feudální stát se silnou centrální mocí a formující se územní správou raně feudální stát se silnou centrální mocí a formující se územní správou

3 Základní periodizace 1. Stát a právo na území České republiky do roku Stát a právo v období habsburského absolutismu ( ) 3. Stát a právo v konstituční éře habsburské monarchie ( )

4 Stát a právo na území České republiky do roku Centralizující státní moc ranného středověku (do poloviny 11. st.) 2. Feudální rozdrobenost a její postupné překonávání (do začátku 15. s.) 3. Husitství (první polovina 15. st.) 4. Stavovství a stavovská monarchie

5 Období habsburského absolutismu ( ) 1. Počátky absolutismu 2. Osvícenský absolutismus (1740 – 1789) 3. Metternichovský (policejní) absolutismus

6 Konstituční éra habsburské monarchie ( ) 1. Revoluce let Bachovský absolutismus 3. Obnovení konstitučního režimu 4. Rakousko-uherský dualismus

7 Obecně k vývoji státu 1. patrimoniální pojetí státu 1. patrimoniální pojetí státu - středobodem státní organizace ve středověku panovník = velkomoravské kníže, české kníže (král) 2. stát jako právnická osoba 2. stát jako právnická osoba a) nejdříve moc v rukou panovníka a stavů - česká (svatováclavská) koruna země Koruny české b) za absolutismu panovnické samovládí, centralizaci států a byrokratizaci státního aparátu

8 Středověké a raně novověké právo = velmi pestrá paletu různých forem, pramenů a oblastí práva jejich podoba, význam a vzájemné relace se měnily v čase jejich podoba, význam a vzájemné relace se měnily v čase můžeme rozlišovat mezi můžeme rozlišovat mezi 1.a) právem nepsaným 1.a) právem nepsaným b) právem psaným 2.a) obyčejovým právem b) právem zachyceným v normativních právních aktech c) právem vzešlým z rozhodování soudů 3.a) zpočátku relativně jednotným právním řádem b) pozdějším právním partikularismem c) prvky moderního pojetí práva (za absolutismu)

9 Formy práva jejich podoba, význam a vzájemné relace se měnily v čase jejich podoba, význam a vzájemné relace se měnily v čase právo nepsané právo nepsané dlouho (až do kodifikací) jasně dominovalodlouho (až do kodifikací) jasně dominovalo i nejstarší zákony vyhlašovány ústněi nejstarší zákony vyhlašovány ústně právo psané právo psané písemná podoba není podmínkou platnostipísemná podoba není podmínkou platnosti zapisování sněmovních usnesení do zemských desekzapisování sněmovních usnesení do zemských desek

10 Prameny práva = vnější formy, v nichž je zachycen obsah právních vztahů (= prameny práva ve formálním smyslu) právní obyčeje právní obyčeje normativní právní akty normativní právní akty precedenty precedenty normativní smlouvy normativní smlouvy

11 Právní obyčej = pravidlo chování vytvořené ve společenském povědomí vytvořené ve společenském povědomí opírající se o všeobecné přesvědčení obyvatelstva a aplikujících orgánů o jeho správnosti a opírající se o všeobecné přesvědčení obyvatelstva a aplikujících orgánů o jeho správnosti a pro případ porušení sankcionované státem pro případ porušení sankcionované státem

12 Normativní právní akty a) původně – panovník b) v době stavovské monarchie – panovník + stavovský sněm – městské, vrchnostenské a d. orgány c) za absolutismu – panovníci – vrchnosti, městské orgány – vrchnosti, městské orgány + církevní orgány

13 Soudcovská tvorba práva spojována zejména se zemským soudem spojována zejména se zemským soudem „volné nalézání práva“ „volné nalézání práva“

14 Právní knihy = soukromé zápisy platného práva = soukromé zápisy platného práva = pouze prameny poznání práva, ale … = pouze prameny poznání práva, ale … v zemském právu, městském právu v zemském právu, městském právu

15 Oblasti středověkého práva - (zpočátku jednotné) 1. šlechtické (zemské) právo 1. šlechtické (zemské) právo 2. partikulární práva 2. partikulární práva a) městská práva b) horní právo c) selská (vrchnostenská) práva d) viničné (horenské) právo e) lenní právo + d) kanonické právo e) (římské právo)


Stáhnout ppt "České právní dějiny Ladislav Vojáček Úvod a periodizace vývoje českého státu a práva do roku 1918."

Podobné prezentace


Reklamy Google