Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právo za absolutismu Periodizace: Počátek habsburské absolutistické vlády (1620-1740) Osvícenský absolutismus (1740-1790) Policejní absolutismus (1791-1848)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právo za absolutismu Periodizace: Počátek habsburské absolutistické vlády (1620-1740) Osvícenský absolutismus (1740-1790) Policejní absolutismus (1791-1848)"— Transkript prezentace:

1 Právo za absolutismu Periodizace: Počátek habsburské absolutistické vlády (1620-1740) Osvícenský absolutismus (1740-1790) Policejní absolutismus (1791-1848)

2 Rysy absolutismu: -panovnické samovládí -centralizace -byrokratizace státní správy A.Josef II. zavedl 1791 tzv. konduitu-pravidelné hodnocení úředníků B.1783 vydal pastýřský list -hierarchická struktura státního aparátu -germanizace -rekatolizace „čí moc, toho náboženství“ -refeudalizace

3 Obnovené zřízení zemské 1627 (1628 pro Moravu) • Zakotvena absolutistická forma vlády, vydal Ferdinand I • Panovníkovi podřízen celý státní aparát • Výlučné právo panovníka tvořit právní normy • Právo panovníka udělit inkolát (obdoba dnešního státního občanství) • Oslabení pozice měst (jeden společný hlas na sněmu), stavů, naopak posílení moci duchovenstva • Úředním jazykem vedle češtiny i němčina • Panovník je nad všemi soudy, může kohokoli odebrat z jejich úřadu • Obyčej a soudní nález jsou zrušeny jako pramen práva

4 Pragmatická sankce (1713) • Úprava nástupnického řádu tak, aby dědicem v Habsburské linii pro dědičná území Habsburského rodu mohla být i žena • Vydal Karel VI.

5 • Smrt Karla VI. vyvolala útok Pruska, Francie, Bavorska a Saska (1740) • Marie Terezie se ubránila, musela podepsat Vratislavský mír (podstoupila oblast Slezka) (1742) • Z důvodu ohrožení státu bylo potřeba stát reorganizovat, aby se dokázal bránit

6 Ústřední orgány • Zrušení České dvorské kanceláře (1749)- symbol české státnosti, a nahrazení společnými česko-rakouskými orgány • Vznikl Úřad pro věci politické a finanční jako nejvyšší správní orgán a Nejvyšší soudní dvůr (došlo k oddělení státní správy a soudnictví)

7 Správa země • Nejvyšším orgánem v Čechách bylo české místodržitelství, na Moravě moravský zemský tribunál (později zemské gubernium), ve Slezsku byl vrchní úřad • 1751-v Čechách místo dvou hejtmanů( za vyšší a nižší šlechtu nastoupil jeden královský hejtman • 1784-spojení čtyř pražských měst pod jeden městský magistrát • 1785-zřízení pražského policejního ředitelství • 1786 -7 – nová kategorizace měst

8 Soudnictví • Hierarchizace soudní soustavy-prosazuje se pravidlo možnost odvolání od soudu k vyšší instanci • Profesionalizace výkonu soudnictví- prosazování odborných požadavků na soudce • 1783-soudní reforma Josefa II. • 1787-všeobecný zákoník o zločinech a trestech na ně (cílem pachatele převychovat)

9 Církevní správa • Státní dozor nad církví prostřednictvím tzv. dvorské duchovní komise • Likvidace klášterů a zrušení jezuitského řádu(1773) • 1781-vydán toleranční patent-zrovnoprávnil augsburskou, helvetskou a pravoslavnou konfesi, došlo k rozšíření práv Židů

10 • Vznikly pozemkové katastry – soupisy půdy (označované jako berní rula) • Tereziánský katastr-evidence půdy • Josefínský katastr-vedle rustikálu zdaněn i dominikál (půda patřící šlechtě) • 1775 robotní patent-dělí poddané podle majetku a i na daně • 1775 – školská reforma, zavedení povinné školní docházky • 1781 – patent o zrušení nevolnictví(Josef II.)

11 Policejní absolutismus • Byla odvolána řada reforem Josefa II. • 1806-zánik Svaté říše římské • 1804- František II. Se prohlásil za rakouského císaře s titulem František I. • 1809 – kníže Metternich strůjcem rakouské politiky

12 Základní tendence ve vývoji právního řádu • Základním pramenem práva královská nařízení • Postupně vláda psaného práva • Unifikace práva • Začínají se formovat moderní právně pojatá odvětví (zákoníky trestního práva, občanského, obchodního) • Začíná se opouštět zákonodárství pro jednotlivé země, vytváření jednotného práva pro celou monarchii • Objevila se přirozenoprávní koncepce, princip právní jistoty, římskokanonický proces • Zákoník Marie Terezie byl posledním feudálním předpisem-formou moderní, obsahem starý (např. stíhal čarodějnictví) • 1811 vydán Všeobecný občanský zákoník


Stáhnout ppt "Právo za absolutismu Periodizace: Počátek habsburské absolutistické vlády (1620-1740) Osvícenský absolutismus (1740-1790) Policejní absolutismus (1791-1848)"

Podobné prezentace


Reklamy Google