Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie infrastruktura a VoIP Doc.RNDr.Milan BERKA, CSc. GTS Novera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie infrastruktura a VoIP Doc.RNDr.Milan BERKA, CSc. GTS Novera."— Transkript prezentace:

1 Studie infrastruktura a VoIP Doc.RNDr.Milan BERKA, CSc. GTS Novera

2 Studie a jejich výsledky LOGICA a Telecom pro MV ČR GTS Czech pro MIČR GTS Novera pro JMK Různé studie, různé názory, různé výsledky a různé perspektivy

3 Studie před Rámcovou smlouvou Cílem ospravedlnit nebo podpořit rámcovou smlouvu Prezentovat KI ISVS jako dodávku jedné firmy Vyzdvihnout výhody takového řešení Zlehčit nedostatky a problémy Výhodou jednoduchost, jeden dodavatel, množstevní slevy, jedna odpovědnost, jedna architektura, jedna technologie Univerzální přípojka Nejasné, co je KI ISVS Pozitivum – něco se vybudovalo a něco fungovalo Negativa – rizika, cena, závislost na jednom dodavateli

4 Studie po Rámcové smlouvě Reakce – převládají negativa, opačný extrém Decentralizace, soutěž dodavatelů Dílčí projekty Dílčí řešení Financování projektů z mnoha zdrojů Odpor k centrálním řešením a jedinému dodavateli

5 Studie KI ISVS MSK - cíle Zjistit současný stav budování KI ISVS v MSK a provést jeho analýzu. Koncipovat řešení KI ISVS MSK na principu nezávislých projektů budování KI ISVS menšího rozsahu. Umožnit financování plošné realizace KI ISVS MSK také z jiných zdrojů než z jakých bude financováno pilotní řešení KI ISVS MSK. Rozsah cílového projektu stanovit na propojení samosprávných územních úřadů (obecních úřadů), případně na samosprávné územní úřady a vybrané účelové organizace zřizované samosprávou a rozsah variant „pilotních projektů“ stanovit na vybrané obecní úřady a vybrané organizace zřizované veřejnou správou na teritoriálním principu (tedy v podstatě varianta E). Zobecnit řešení na úroveň celé ČR. Definovat kritéria pro výběr dodavatelů a pravidla pro propojení sítí. Umožnit využívání alternativních poskytovatelů přenosové infrastruktury minimálně při plošné realizaci. Umožnit využití stávajících sítí typu MAN ve větších městech (případně další sítě tohoto typu dobudovat), umožnit připojení dalších typů profesních a regionálních sítí v rámci definovaných pravidel. Umožnit sdílení infrastruktury pro různé druhy sítí a typy VPN. Vytvořit modelové projekty pro financování infrastruktury z alternativních zdrojů a provést ekonomické srovnání možných variant.

6 Výsledky studie KI ISVS MSK Způsoby řešení Dekompozice sítě na části rozumné velikosti Financování z různých zdrojů Nezávislost na jednom dodavateli Principy Princip normalizace a standardizace (definovat standardy, normy a rozhraní). Princip interoperability řešení. Princip strukturovanosti a dekompozice (nevytvářet jeden obrovský projekt, ale umožnit vytvořit možnosti pro realizaci mnoha ucelených, časově a finančně uzavřených projektů, které vytvoří jednotný celek a budou financovány z různých zdrojů). Princip universálnosti a opakovatelnosti (umožnit propojení stávajících sítí za předem určených pravidel, ochránit investice OVS do LAN a MAN). Princip subsidiarity dodavatelů (umožnit bezproblémovou změnu dodavatelů, nahrazení jednoho druhým a to bez ohrožení chodu státu a samospráv). Umožnit financování z více zdrojů.

7 Současný stav s sítích Řada projektů a řešení v rámci různých dotačních titulů SROP BF Metropolitní sítě Regionální sítě především mikroregionů Příprava výběrového řízení na dodavatele KI ISVS. Jaké bude? Pozitiva Řeší se sítě a projekty i bez dotací

8 Studie pro vyšší vrstvy architektury Studie pro JMK VoIP Kamerové systémy IZS Aplikační GIS Lokální televize Portály

9 Studie VoIP Cíle studie Zmapovat a zhodnotit současný stav VoIP (IP telefonie) v České republice. Vytvořit dokument, který by posloužil jak pro základní orientaci v oblasti VoIP, tak i jako znalostní materiál pro všechny zájemce o tuto technologii, především pak pro IT a ICT odborníky a vedoucí pracovníky státních, krajských a obecních úřadů a institucí, kteří by v něm měli najít odpovědi na otázky potřebné při rozhodování nebo navrhování řešení projektů s VoIP problematikou (IP telefonie). Na konkrétním případě ukázat reálná technologická řešení VoIP včetně finančních nároků, možností financování investic a doby návratnosti vynaložených finančních prostředků.

10 Studie VoIP Výsledky Popis možných technologií a řešení Výpočty a srovnání řešení Srovnání s klasickými službami Porovnání služeb Porovnání úspor Porovnání návratnosti Možnosti financování

11 Co příjde a co bude? Výzkum – bezdrátové sítě BF ROPy Poptávka po dotacích asi 10x převyšuje prostředky, které jsou k dispozici. Proč všichni momentálně chtějí budovat sítě? Jsou dotace řešením? Regulace - spoluúčast

12 800 990 990 // www.gtsnovera.cz // info@gtsnovera.cz Kontakt: Milan.Berka@gtsnovera.cz


Stáhnout ppt "Studie infrastruktura a VoIP Doc.RNDr.Milan BERKA, CSc. GTS Novera."

Podobné prezentace


Reklamy Google